RF-GLASS | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Posouzení jednovrstvých nebo vrstvených skel a také izolačních skel s mezivrstvou plynu
 • Posouzení zakřivených skel
 • Možnost výběru mezi lokálním výpočtem, který nezohledňuje vliv okolní konstrukce, a globálním výpočtem, který uvažuje vliv celkové konstrukce
 • Výpočet mezních napětí podle normy DIN 18008:2010-12 nebo předpisu TRLV:2006-08
 • Klasifikace zatížení do tříd trvání zatížení
 • Rozsáhlá databáze materiálů se všemi běžnými typy skla, fólií a plynů podle norem DIN 18008:2010-12 a E DIN EN 13474 a předpisu TRLV:2006-08
 • Volitelné zohlednění smykového spřažení vrstev
 • Zohlednění klimatických zatížení
 • Lineární výpočet nebo nelineární výpočet podle analýzy velkých deformací (analýzy třetího řádu)
 • Analýza napětí a posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti
 • Grafické znázornění všech výsledků v programu RFEM
 • Možnosti filtrování výsledků a barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
 • Přímý export dat do MS Excel

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD