RF-/JOINTS Steel - Pinned | Funkcje

Funkcja produktu

Ogólne
 • Kategoria połączenia belka - słup - możliwe połączenie na półce słupa, tak jak i na środniku
 • Kategoria połączenia belka - belka - optymalne rozmieszczenie żeber po stronie przeciwnej
 • Wielkości śrub od M12 do M36 o klasach wytrzymałości 4.6, 5.6, 8.8 i 10.9
 • Bezwzględny rozstaw otworów i wymiary od krawędzi
 • Możliwe są nacięcia w belkach
 • Możliwe jest obliczenie połączenia na obciążenie ścinające, na siłę normalną (naprężenia w węźle) lub na kombinację siły normalnej i siły tnącej
 • Sprawdzenie maksymalnej i minimalnej odległości pomiędzy otworami i odległości otworów od krawędzi
Połączenie środnika kątownikiem
 • W każdym ramieniu mogą być po jednym lub dwa rzędy pionowe śrub oraz do 10 rzędów poziomych
 • Szeroki zakres kątowników równoramiennych i nierównoramiennych
 • Położenie kątowników może być modyfikowane
 • Sprawdzenie:
  • Śrub na ścinanie, nośność i naprężenia
  • Kątownika na ścinanie, zginanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
  • Środnika dźwigara na ścinanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
  • Przenoszenie rozciągania na słup za pomocą modelu T-stub
  • Wycięć przy sile krytycznej 
Połączenie z przykładką środnika
 • W każdym ramieniu mogą być po jednym lub dwa rzędy pionowe śrub oraz do 10 rzędów poziomych
 • Zmienny rozmiar blachy
 • Zmienne położenie blachy doczołowej
 • Sprawdzenie:
  • Śrub na ścinanie i nośność
  • Blachy czołowej na ścinanie, zginanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
  • Stateczności blach doczołowych
  • Środnika dźwigara na ścinanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
  • Nośności spoiny pachwinowej
  • Wycięć przy sile krytycznej 
Połączenie na blachę doczołową
 • W każdym ramieniu mogą być po jednym lub dwa rzędy pionowe śrub oraz do 10 rzędów poziomych
 • Zmienny rozmiar blachy
 • Zmienne położenie blachy doczołowej
 • Sprawdzenie:
  • Śrub na ścinanie i nośność
  • Blachy czołowej na ścinanie, zginanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
  • Stateczności blach doczołowych
  • Środnika dźwigara na ścinanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
  • Nośności spoiny pachwinowej
  • Wycięć przy sile krytycznej 
Połączenie na blachę doczołową z podkładką
 • Umocowanie belki blachą doczołową na dwie śruby
 • Zmienny rozmiar blachy i kątownika
 • Sprawdzenie:
  • Obciążeń na belkę według EN 1993-1-5, Rozdział 6
  • Przeniesienie momentu stabilizującego przez śruby i spoiny na blasze doczołowej
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD