RF-/JOINTS Steel - Pinned | Základní vlastnosti

Funkce programu

Obecně
 • Kategorie spoje Nosník na sloup: možnost připojení na pásnici i na stojinu sloupu
 • Kategorie spoje Nosník na nosník: možnost uspořádání žeber na protější straně
 • Velikosti šroubů od M12 do M36 s třídou pevnosti 4.6, 5.6, 8.8 a 10.9
 • Libovolná rozteč otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje
 • Možnost uvažování výřezů nosníku
 • Přípoje se zatížením normálovou silou (tahový spoj), smykovým zatížením nebo kombinací normálové a smykové síly
 • Kontrola dodržení všech požadavků pro kloubový spoj
 • Kontrola minimální a maximální rozteče otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje
Přípoj s úhelníkem
 • Na každém rameni úhelníku lze nastavit svisle jednu nebo dvě řady šroubů a vodorovně až 10 řad šroubů
 • Široká nabídka rovnoramenných a nerovnoramenných úhelníků
 • Upravitelná orientace úhelníků
 • Posouzení:
  • Šroubů na smyk, ohyb a tah
  • Úhelníků na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvory pro šrouby
  • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
  • Přenosu tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
  • Kritického řezu v místě výřezu
Přípoj s deskou na stojině
 • Jedna nebo dvě svislé a až deset vodorovných řad šroubů
 • Flexibilní velikost desky
 • Upravitelné umístění desky
 • Posouzení:
  • Šroubů na smyk a ohyb
  • Desky na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvory pro šrouby
  • Stability dlouhých, štíhlých desek
  • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
  • Koutových svarů
  • Kritického řezu v místě výřezu
Přípoj s krátkou čelní deskou
 • Dvě nebo čtyři svislé a až 10 vodorovných řad šroubů
 • Libovolná velikost čelní desky
 • Upravitelné umístění čelní desky
 • Posouzení:
  • Šroubů na smyk, ohyb a tlak
  • Čelní desky na smyk a ohyb s ohledem na otvory pro šrouby
  • Stojiny nosníku na smyk a tah
  • Přenosu tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
  • Koutových svarů
  • Kritického řezu v místě výřezu
Přípoj s čelní deskou a zarážkou
 • Upevnění nosníku pomocí čelní desky se dvěma šrouby
 • Libovolná velikost zarážky a čelní desky
 • Posouzení:
  • Zatížení na nosník podle EN 1993-1-5, Kap. 6
  • Přenosu stabilizačního momentu šrouby a svary čelní desky
  • Zarážky
  • Svarů zarážky a koutových svarů
  • Přenos tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD