RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Spektrum odpowiedzi zgodnie z różnymi normami
 • Dostępne są następujące normy:
  •  EN 1998-1:2010 (Unia Europejska)
  •  DIN 4149:1981-04 (Niemcy)
  •  DIN 4149:2005-04 (Niemcy)
  •  IBC 2000 (Stany Zjednoczone)
  •  IBC 2009-ASCE/SEI 7-05 (Stany Zjednoczone)
  •  IBC 2012/15-ASCE/SEI 7-10 (Stany Zjednoczone)
  •  DTR B C 2-48 (Algeria)
  •  DTR RPA99 (Algeria)
  •  CIRSOC 103 (Argentyna)
  • Australia AS1170.4 (Australia)
  •  ÖNORM B 4015:2007-02 (Austria)
  • Canada NBC 2015 (Kanada)
  •  NCh 433 1996 (Chile)
  • China GB 50011 - 2001 (Chiny)
  • China GB 50011 - 2010 (Chiny)
  •  NSR - 10 (Kolumbia)
  •  IS 1893:2002 (Indie)
  •  NTC 2008 (Włochy)
  • Mexico CFE Sismo 08 (Meksyk)
  •  SBC 301:2007 (Arabia Saudyjska)
  •  SANS 10160‑4 2010 (RPA)
  •  NCSE-02 (Hiszpania)
  •  SIA 261/1:2013 (Szwajcaria)
  •  SIA 261/1:2014 (Szwajcaria)
  •  O.G. 23089 + O.G. 23390 (Turcja)
 • Następujące Załączniki krajowe są dostępne w zależności od EN 1998-1:
  •  NA to BS EN 1998-1:2004:2008 (United Kingdom)
  •  DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Niemcy)
  •  ÖNORM EN 1991-1-1:2011-09 (Austria)
  • Belgium NBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E/N/F (Belgia)
  • Cyprus CYS EN 1998-1/NA:2004 (Cypr)
  •  CSN EN 1998-1/NA:2007 (Czechy)
  •  NF EN 1998-1-1/NA:2014-09 (Francja)
  •  UNI-EN 1991-1-1/NA:2007 (Włochy)
  •  NS-EN 1998-1:2004+A1:2013/NA:2014 (Norwegia)
  •  NP EN 1998-1/NA:2009 (Portugalia)
  •  SR EN 1998-1/NA:2004 (Rumunia)
  •  STN EN 1998-1/NA:2008 (Słowacja)
  •  SIST EN 1998-1:2005/A101:2006 (Słowenia)

 • Wprowadzanie użytkownika - zdefiniowane spektra odpowiedzi
 • Względny kierunek spektrum odpowiedzi
 • Odpowiedni kształt drgań dla spektrum odpowiedzi może być wybierany ręcznie lub automatycznie (może być zastosowana zasada 5 % EC 8)
 • Generacja równoważnego obciążenia statycznego jest eksportowana do przypadków obciążeń, oddzielnie dla każdego drgania i kierunku wymuszenia
 • Kombinacje wyników generowane przez modalną superpozycję (reguła SRSS) i poprzez kierunkową superpozycję (reguła SRSS lub CQC)
 • Możliwość generowania  wyników w oparciu o dominujący kształt drgań

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD