RF-/STAGES | Funkcje programu

Funkcja produktu

000381 20. lipca 2015 Ogólne RF-/STAGES Mosty
  • Łatwe definiowanie etapów konstrukcyjnych w modelu programu RFEM/RSTAB wraz z ich wizualizacją
  • Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie właściwości prętów, do których należą przeguby lub warunki podparcia w węzłach
  • Opcjonalne nakładanie etapów konstrukcyjnych z dodatkowymi obciążeniami tymczasowymi, jak na przykład obciążenia montażowe lub dźwigi montażowe itp.
  • Uwzględnianie oddziaływań nieliniowych: pręty tylko ściskane, podłoża sprężyste lub podparcia nieliniowe
  • Numeryczne i graficzne wyświetlanie wyników dla poszczególnych etapów konstrukcyjnych lub w postaci obwiedni (max/min) dla wszystkich etapów konstrukcyjnych
  • Szczegółowy protokół wydruku zawierający wszystkie dane konstrukcyjne oraz dane na temat obciążeń dla każdego etapu konstrukcyjnego

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-STAGES 5.xx

Moduł dodatkowy

Uwzględnianie etapów konstrukcyjnych na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD