RF-/ETAPY | Funkcje

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

29. kwietnia 2015

000381

Ogólne

RF-/STAGES

Mosty

  • Proste definiowanie etapów konstrukcji w strukturze RFEM/RSTAB wraz z wizualizacją
  • Dodawanie, usuwanie i modyfikacja właściwości pręta, powierzchni i bryły (np zawiasy prętowe, mimośrody powierzchniowe, stopnie swobody dla podpór i inne)
  • Opcjonalne nakładanie etapów budowy z dodatkowymi obciążeniami tymczasowymi, na przykład obciążeniami montażowymi lub dźwigami montażowymi i innymi
  • Uwzględnienie efektów nieliniowych, takich jak uszkodzenie pręta rozciągającego, fundamentów sprężystych lub podpór nieliniowych
  • Numeryczne i graficzne wyświetlanie wyników dla poszczególnych etapów budowy lub jako obwiednia (Max/Min) wszystkich etapów budowy
  • Szczegółowy raport wydruku zawierający wszystkie dane konstrukcyjne i obciążenia dla każdego etapu budowy
RFEM Inne
RF-STAGES 5.xx

Moduł dodatkowy

Uwzględnianie etapów konstrukcyjnych na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD