RF-/STAGES | Proces obliczania

Funkcja produktu

000383 20. lipca 2015 Obliczenia RF-/STAGES Mosty

"Obciążenia stałe" obliczane są poprzez analizę dużych deformacji prowadzoną krok po kroku dla każdego etapu konstrukcyjnego.

Różnice w geometrii pomiędzy idealnym układem oraz układem z deformacjami z poprzedniego etapu konstrukcyjnego, kompensowane są wewnętrznie. Następny etap konstrukcyjny opiera się na obciążonym układzie z poprzedniego etapu konstrukcyjnego.

RFEM Inne
RF-STAGES 5.xx

Moduł dodatkowy

Uwzględnianie etapów konstrukcyjnych na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD