Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Rozszerzenie modułu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla analizy przebiegu czasowego i Multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Dzięki dodatkowemu modułowi RF-/DYNAM Pro - Forced Vibration możemy analizować dynamiczny wpływ zewnętrznych sił działających na konstrukcję. Wzbudzenie zewnętrzne możemy definiować za pomocą różnych funkcji: analizy czasowej, przyspieszenia (akcelogramy) lub obciążenia harmonicznego, a kolejno połączenie ich w kombinacjach obciążeń.

Zarówno z multimodalnej jak i z wielopunktowej analizy spektrum odpowiedzi, możliwe jest wykonanie analizy sejsmicznej. Odpowiednie spektrum może być wygenerowane według kryterium programu lub zdefiniowane przez użytkownika. Dodatkowy moduł zawiera obszerną bibliotekę akcelogramów w zależności od stref trzęsień ziemi. Akcelogramy mogą być używane do generowania spektrum odpowiedzi.

 1. Cechy analizy przebiegu czasowego

  • Połączenie schematów czasowych z przypadków obciążeń lub ich kombinacji zdefiniowanych przez użytkownika (obciążenia węzłowe, prętowe a także wolne i generowane obciążenia mogą być połączone z różnymi funkcjami w czasie)
  • Możliwość połączenia kilku niezależnych oddziaływań wzbudzonych
  • Obszerna biblioteka rejestrów trzęsień ziemi (akcelogramy)
  • Analiza przebiegu czasowego rozwiązywana jest za pomocą analizy modalnej
  • Tłumienie drgań konstrukcji może być zastosowane za pomocą współczynnika tłumienia Raleigh`a lub wartości tłumienia Lehr`a
  • Bezpośredni import początkowych deformacji z przypadków obciążeń lub ich kombinacji
  • Graficzne przedstawienie rezultatów na diagramie przebiegu czasowego
  • Eksport wyników w zdefiniownych przez użytkownika krokach czasowych lub jako obwiednia
 2. Cechy wielomodalnej metody spektrum odpowiedzi

  • Spektra odpowiedzi licznych norm (EN 1998, DIN 4149, IBC 2012 itd.) 
  • Spektrum odpowiedzi może być definiowane przez użytkowania lub wygenerowane przez akcelerogramy
  • Względny kierunek spektrum odpowiedzi 
  • Odpowiednie kształty spektrum odpowiedzi można wybrać ręcznie lub generować automatycznie (może być zastosowana zasada 5% z EC 8 ) 
  • Kombinacje wyników poprzez superpozycję (reguły SRSS kwadratowa suma pierwiastków lub CQC pełna kombinacja kwadratowa) i poprzez kierunek superpozycji (reguła SRSS lub 100 % / 30 % )
 3. Dane ogólne

  Wprowadzanie danych

  Istnieje możliwość wprowadzania koniecznych schematów spektrum odpowiedzi, przyspieszenia czasowego lub przebiegu sił. Dynamiczne przypadki obciążeń definiowane są w kierunkach spektrum odpowiedzi, przyspieszenia czasu lub schematu działania przebiegu siły. Schematy czasowe mogą być połączone ze statycznymi przypadkami obciążeń, które prowadzą do większej plastyczności. Dla analizy przebiegu czasowego, początkowo deformacja może być importowana z każdego przypadku obciążeń lub ich kombinacji.
 4. Parametry obliczeniowe dla przypadków drgań własnych

  Obliczenia

  Analiza przebiegu czasowego rozwiązywana jest za pomocą analizy modalnej lub poprzez bezpośrednią integrację. Chociaż modalna analiza jest szybkim algorytmem, pewna liczba wartości własnych musi być stosowana w celu zapewnienia wymaganej dokładności wyników.
  Bezpośrednia integracja jest bardziej precyzyjną metodą, zależy od zastosowanej liczby wartości własnych. 
  Dla analizy spektrum odpowiedzi równoważne obciążenie statyczne obliczane jest wewnętrznie. Następnie z tej analizy wykonywana jest liniowa analiza statyczna.
 5. Monitorowany przebieg czasu drgań

  Wyniki

  Wyniki z analizy czasowej prezentowane są w postaci wykresu przebiegu czasowego. Istnieje możliwość nałożenia różnych węzłów lub pozycji w zasięgu jednego pręta. Wszystkie wyniki prezentowane są jako funkcja czasu. Wartości numeryczne mogą być eksportowane do programu Excel. 
  W przypadku analizy czasowej istnieje możliwość eksportowania wyników jako pojedyncze kroki czasowe lub filtrowania najniekorzystniejszych wyników dla wszystkich kroków czasowych.
  W analizie spektrum odpowiedzi możliwe jest generowanie kombinacji wyników. Kombinacje oddziaływań i kombinacje sił obciążających w związku z trzęsieniami ziemi są używane wewnętrznie. 

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

  1 120,00 USD

 • Kolejna licencja

  504,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

  1 120,00 USD

 • Kolejna licencja

  504,00 USD