RF-/STEEL Warping Torsion - rozszerzenie modułu

Opis produktów

 • Konstrukcje stalowe

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułów dodatkowych RF‑/STEEL EC3 i RF-/STEEL AISC. Przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego oraz zwichrzenia prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

RF-/STEEL Warping Torsion pozwala przeprowadzać odpowiednie obliczenia zgodnie z poniższą normą:

 •  EN 1993-1-1:2005 + AC:2009
 • United States of America ANSI/AISC 360-16

 1. Funkcje

  • Ma zastosowanie do prętów zdefiniowanych jako zbiory prętów
  • Osobny solwer uwzględniający 7 kierunków odkształceń (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) lub 8 sił wewnętrznych (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω)
  • Obliczenia nieliniowe zgodnie z analizą drugiego rzędu
  • Wprowadzanie imperfekcji
  • Obliczenia współczynników obciążenia krytycznego i kształtów drgań wlasnych oraz ich wizualizacja (łącznie z deplanacją)
  • Integracja z wymiarowaniem prętów w modułach dodatkowych RF-/STEEL AISC i RF‑/STEEL EC3
  • Dostępny dla cienkościennych przekrojów stalowych
 2. Aktywacja modułu dodatkowego RF-/STEEL Warping Torsion w RF-/STEEL EC3

  Dane wejściowe

  Ponieważ RF-/STEEL Warping Torsion jest w pełni zintegrowany z RF-/STEEL AISC i RF‑/STEEL EC3, dane są wprowadzane w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłego projektowania w tych modułach. Konieczne jest jedynie wybranie opcji „Wykonaj analizę wypaczenia” w oknie dialogowym Szczegóły, zakładka Wypaczanie skrętne (patrz rysunek po prawej stronie). W tym oknie dialogowym można również zdefiniować maksymalną liczbę iteracji.

  Analiza odkształceń skręcających jest przeprowadzana dla zestawów prętów w RF-/STEEL AISC i RF‑/STEEL EC3. Można dla nich zdefiniować warunki brzegowe, takie jak podpory węzłowe lub zwolnienia końca pręta.
  Możliwe jest również określenie imperfekcji dla obliczeń nieliniowych.

 3. Wyświetlanie odkształceń przekroju w kształcie litery U.

  Wyniki

  Wyniki analizy odkształcania skrętnego są wyświetlane w RF-/STEEL AISC i RF-/STEEL EC3 w zwykły sposób. Odpowiednie okna wyników obejmują między innymi krytyczne wartości wypaczenia i skręcania, siły wewnętrzne oraz podsumowanie obliczeniowe.

  Graficzne wyświetlanie kształtów modów (w tym wypaczanie) umożliwia realistyczną ocenę zachowania wyboczeniowego.

Cena

Cena
850,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Szkolenie online | Angielski

RFEM dla studentów | Część 3

Szkolenie online 15. czerwca 2021 14:00 - 16:30 CEST

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD