RF-/STEEL Warping Torsion - rozszerzenie modułu

Opis produktów

 • Konstrukcje stalowe

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułów dodatkowych RF‑/STEEL EC3 i RF-/STEEL AISC. Przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego oraz zwichrzenia prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

RF-/STEEL Warping Torsion pozwala przeprowadzać odpowiednie obliczenia zgodnie z poniższą normą:

 •  EN 1993-1-1:2005 + AC:2009
 • United States of America ANSI/AISC 360-16

 1. Funkcje

  • Ma zastosowanie do prętów zdefiniowanych jako zbiory prętów
  • Osobny solwer uwzględniający 7 kierunków odkształceń (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) lub 8 sił wewnętrznych (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω)
  • Obliczenia nieliniowe zgodnie z analizą drugiego rzędu
  • Wprowadzanie imperfekcji
  • Obliczenia współczynników obciążenia krytycznego i kształtów drgań wlasnych oraz ich wizualizacja (łącznie z deplanacją)
  • Integracja z wymiarowaniem prętów w modułach dodatkowych RF-/STEEL AISC i RF‑/STEEL EC3
  • Dostępny dla cienkościennych przekrojów stalowych
 2. Dane wejściowe

  Ponieważ RF-/STEEL Warping Torsion jest w pełni zintegrowany z RF-/STEEL AISC i RF‑/STEEL EC3, dane są wprowadzane w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłego projektowania w tych modułach. Konieczne jest jedynie wybranie opcji „Wykonaj analizę wypaczenia” w oknie dialogowym Szczegóły, zakładka Wypaczanie skrętne (patrz rysunek po prawej stronie). W tym oknie dialogowym można również zdefiniować maksymalną liczbę iteracji.

  Analiza odkształceń skręcających jest przeprowadzana dla zestawów prętów w RF-/STEEL AISC i RF‑/STEEL EC3. Można dla nich zdefiniować warunki brzegowe, takie jak podpory węzłowe lub zwolnienia końca pręta.
  Możliwe jest również określenie imperfekcji dla obliczeń nieliniowych.

 3. Wyniki

  Wyniki analizy odkształcania skrętnego są wyświetlane w RF-/STEEL AISC i RF-/STEEL EC3 w zwykły sposób. Odpowiednie okna wyników obejmują między innymi krytyczne wartości wypaczenia i skręcania, siły wewnętrzne oraz podsumowanie obliczeniowe.

  Graficzne wyświetlanie kształtów modów (w tym wypaczanie) umożliwia realistyczną ocenę zachowania wyboczeniowego.

Cena

Cena
850,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 5
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-IMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD