RF-/STEEL Warping Torsion - rozszerzenie modułu

Wideo produktu: Moduł dodatkowy RF-/STEEL Warping Torsion

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3. Przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego oraz zwichrzenia prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

RF-/STEEL Warping Torsion pozwala przeprowadzać odpowiednie obliczenia zgodnie z poniższą normą:

 •  EN 1993-1-1:2005 + AC:2009

 1. Funkcje

  • Ma zastosowanie do prętów zdefiniowanych jako zbiory prętów
  • Osobny solwer uzwględniający 7 kierunków odkształceń (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) lub 8 sił wewnętrznych (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω)
  • Obliczenia nieliniowe zgodnie z analizą drugiego rzędu
  • Wprowadzanie imperfekcji
  • Obliczenia współczynników obciążenia krytycznego i kształtów drgań wlasnych oraz ich wizualizacja (łącznie z deplanacją)
  • Integracja z wymiarowaniem prętów w module dodatkowym RF‑/STEEL EC3
  • Dostepny dla cienkościennych przekrojów stalowych
 2. Opcja "Przeprowadzić analizę skręcania skrępowanego"

  Dane wejściowe

  Ponieważ RF-/STEEL Warping Torsion jest w pełni zintegrowany z RF‑/STEEL EC3, dane są wprowadzane w taki sam sposób jak w przypadku zwykłego obliczenia w RF‑/STEEL EC3. Konieczne jest tylko wybranie opcji "Metoda ogólna z analizą momentu skręcania skrępowanego" w Szczegóły (patrz rysunek po prawej). W tym oknie dialogowym można także zdefiniować maksymalną ilość iteracji.

  Analizę momentu skręcania skrępowanego przeprowadza się dla zbiorów prętów w RF‑/STEEL EC3, dla których można określić warunki graniczne takie jak podpory węzłowe lub zwolnienia na końcach prętów. Istnieje również możliwość zdefiniowania imperfekcji dla obliczenia nieliniowego.

 3. Przedstawienie zniekształcenia przekroju

  Wyniki

  Wyniki analizy momentu skręcania skrępowanego wyświetlane są w RF‑/STEEL EC3 w normalny sposób. Oprócz pozostałych wyników, odpowiednie okna wyników zawierają wartości krytyczne deplanacji i skręcania, siły wewnętrzne i podsumowanie obliczeń.

  Graficzne wyświetlanie kształtów drgań własnych (łącznie z deplanacją) pozwala na realistyczną ocenę zachowania wyboczenia.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
850,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800