RF-/STEEL Warping Torsion | Dane wejściowe

Funkcja produktu

Ponieważ RF-/STEEL Warping Torsion jest w pełni zintegrowany z RF‑/STEEL EC3, dane są wprowadzane w taki sam sposób jak w przypadku zwykłego obliczenia w RF‑/STEEL EC3. Konieczne jest tylko wybranie opcji "Metoda ogólna z analizą momentu skręcania skrępowanego" w Szczegóły (patrz rysunek po prawej). W tym oknie dialogowym można także zdefiniować maksymalną ilość iteracji.

Analizę momentu skręcania skrępowanego przeprowadza się dla zbiorów prętów w RF‑/STEEL EC3, dla których można określić warunki graniczne takie jak podpory węzłowe lub zwolnienia na końcach prętów. Istnieje również możliwość zdefiniowania imperfekcji dla obliczenia nieliniowego.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD