RF-/STEEL Warping Torsion | Dane wejściowe

Funkcja produktu

Ponieważ RF-/STEEL Warping Torsion jest w pełni zintegrowany z RF‑/STEEL EC3, dane są wprowadzane w taki sam sposób jak w przypadku zwykłego obliczenia w RF‑/STEEL EC3. Konieczne jest tylko wybranie opcji "Metoda ogólna z analizą momentu skręcania skrępowanego" w Szczegóły (patrz rysunek po prawej). W tym oknie dialogowym można także zdefiniować maksymalną ilość iteracji.

Analizę momentu skręcania skrępowanego przeprowadza się dla zbiorów prętów w RF‑/STEEL EC3, dla których można określić warunki graniczne takie jak podpory węzłowe lub zwolnienia na końcach prętów. Istnieje również możliwość zdefiniowania imperfekcji dla obliczenia nieliniowego.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD