RF-/STEEL Warping Torsion | Wyniki

Funkcja produktu

Wyniki analizy momentu skręcania skrępowanego wyświetlane są w RF‑/STEEL EC3 w normalny sposób. Oprócz pozostałych wyników, odpowiednie okna wyników zawierają wartości krytyczne deplanacji i skręcania, siły wewnętrzne i podsumowanie obliczeń.

Graficzne wyświetlanie kształtów drgań własnych (łącznie z deplanacją) pozwala na realistyczną ocenę zachowania wyboczenia.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD