Moduł dodatkowy RF-/TOWER Loading dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Moduły dodatkowe do konstrukcji stalowych

Generowanie obciążeń wiatrem i lodem oraz obciążeń zmiennych dla kratowych konstrukcji wsporczych

Moduł RF-/TOWER Loading służy do generowania odpowiednich obciążeń kratowych konstrukcji wsporczych, które można określać jako parametryzowane obciążenia wiatrem, lodem oraz obciążenia zmienne. 

Podczas generowania uwzględniane są również obiekty zdefiniowane w module RF-/TOWER Structure i RF-/TOWER Equipment.

 1. Funkcje programu

  • Uwzględnianie ciężaru własnego kratowej konstrukcji wsporczej wraz z wyposażeniem
  • Podział oddziaływań obciążeń wiatrowych na stronę zawietrzną i nawietrzną kratowej konstrukcji wsporczej lub definiowanie podziału według użytkownika
  • Określanie obciążeń wiatrowych dla kratowej konstrukcji wsporczej i wyposażenia w przypadku konstrukcji narażonych na drgania (współczynnik podmuchu)
  • Przydzielanie obciążeń powierzchniowych i skupionych do podestów
  • Możliwość redukcji całkowitego obciążenia wiatrem dla wybranych obiektów
  • Określanie obciążeń lodem dla klas oblodzenia G i R ze wstępnie ustawioną grubością lodu i grubością jednokierunkowego przyrostu lodu
  • Generowanie przypadków obciążeń ruchomych i wywoływanych przez obsługę
 2. Obciążenia ze względu na ciężar własny

  Wprowadzanie danych

  Moduł dodatkowy RF-/TOWER Loading spełnia wymagania norm EN 1991-1-4/DIN EN 1993-3-1, DIN 1055-4, DIN 4131: 1991-11 oraz DIN V 4131: 2008-09. Normy te uwzględniają obciążenia własne, wiatrem, konserwacyjne/techniczne i obciążenia lodem (ISO 12494 lub DIN 1055-5), a także obciążenia zmienne. Standardowe specyfikacje są ustawione fabrycznie lub dostępne w bibliotekach.

  Do generowania obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem dostępne są załączniki krajowe (NA) następujących krajów:

  • Deutschland DIN EN 1991-1-4 (Niemcy)
  • NBN EN 1991-1-4 (Belgia)
  • NA do CYS EN 1991-1-4 (Cypr)
  • CSN EN 1994-1-4 (Republika Czeska)
  • DK EN 1991-1-4 (Dania)
  • SFS-EN 1991-1-4 (Finlandia)
  • NF EN 1991-1-4 (Francja)
  • UNI EN 1991-1-4 (Włochy)
  • NEN EN 1991-1-4 (Holandia)
  • SR EN 1991-1-4 (Rumunia)
  • SS EN 1991-1-4 (Singapur)
  • STN EN 1991-1-4 (Słowacja)
  • SIST EN 1991-1-4 (Słowenia)
  • SS-EN 1991-1-4 (Szwecja)

  Możliwe jest generowanie indywidualnych sytuacji obciążeniowych: Ciśnienie wiatru, kierunek wiatru lub obciążenia lodem można ustawić ręcznie lub zaimportować z tabel.
 3. Szczegóły

  Generowanie danych

  Po wygenerowaniu obciążeń można sprawdzić wyniki w przejrzystych tabelach. Dane wyjściowe zawierają wszystkie informacje o wygenerowanych przypadkach obciążeń, a także obciążeniach martwych, wiatrowych i lodowych. Wszystkie obciążenia są sortowane według obiektów konstrukcyjnych i wyposażenia wieży.

 4. Wygenerowane obciążenia wiatrem na antenach

  Eksport danych

  Wygenerowane obciążenia można łatwo przenieść do programu RFEM/RSTAB w celu nałożenia innych przypadków obciążeń. Wszystkie dane z modułu mogą być włączone do protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB.

  Zawartość protokołu wydruku i zakres danych wyjściowych dla każdej analizy mogą być dobrane indywidualnie.

Cena

Cena
1 750,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Structure 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie modeli 3D kratowych konstrukcji wsporczych takich jak kratownice i maszty radiowe

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Structure 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie modeli 3D kratowych konstrukcji wsporczych, takich jak kratownice i maszty radiowe

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Equipment 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie wyposażania masztów telekomunikacyjnych

Cena pierwszej licencji
990,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów w trójkątnych i czworobocznych kratowych konstrukcjach wsporczych według Eurokodu

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Equipment 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie wyposażenia masztów telekomunikacyjnych

Cena pierwszej licencji
990,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD