Moduł dodatkowy RF-/TOWER Loading dla RFEM/RSTAB

Generowanie obciążeń wiatrem i lodem oraz obciążeń zmiennych dla kratowych konstrukcji wsporczych

Moduł RF-/TOWER Loading służy do generowania odpowiednich obciążeń kratowych konstrukcji wsporczych, które można określać jako parametryzowane obciążenia wiatrem, lodem oraz obciążenia zmienne. 

Podczas generowania uwzględniane są również obiekty zdefiniowane w module RF-/TOWER Structure i RF-/TOWER Equipment.

 1. Funkcje programu

  • Uwzględnianie ciężaru własnego kratowej konstrukcji wsporczej wraz z wyposażeniem
  • Podział oddziaływań obciążeń wiatrowych na stronę zawietrzną i nawietrzną kratowej konstrukcji wsporczej lub definiowanie podziału według użytkownika
  • Określanie obciążeń wiatrowych dla kratowej konstrukcji wsporczej i wyposażenia w przypadku konstrukcji narażonych na drgania (współczynnik podmuchu)
  • Przydzielanie obciążeń powierzchniowych i skupionych do podestów
  • Możliwość redukcji całkowitego obciążenia wiatrem dla wybranych obiektów
  • Określanie obciążeń lodem dla klas oblodzenia G i R ze wstępnie ustawioną grubością lodu i grubością jednokierunkowego przyrostu lodu
  • Generowanie przypadków obciążeń ruchomych i wywoływanych przez obsługę
 2. Obciążenia ze względu na ciężar własny

  Wprowadzanie danych

  Moduł dodatkowy RF-/TOWER Loading spełnia wymagania norm EN 1991-1-4/DIN EN 1993-3-1, DIN 1055-4, DIN 4131: 1991-11 oraz DIN V 4131: 2008-09. Normy te obejmują specyfikacje obciążenia martwego, wiatru, konserwacji/technika i obciążenia lodem (ISO 12494 lub DIN 1055-5), a także obciążenia zmienne. Standardowe specyfikacje są wstępnie ustawione lub dostępne w bibliotekach.

  Do generowania obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem dostępne są Załączniki krajowe (NA) następujących krajów:

  • DeutschlandDIN EN 1991-1-4 (Niemcy)
  • NBN EN 1991-1-4 (Belgia)
  • NA do CYS EN 1991-1-4 (Cypr)
  • CSN EN 1994-1-4 (Republika Czeska)
  • DK EN 1991-1-4 (Dania)
  • SFS-EN 1991-1-4 (Finlandia)
  • NF EN 1991-1-4 (Francja)
  • UNI EN 1991-1-4 (Włochy)
  • NEN EN 1991-1-4 (Holandia)
  • SR EN 1991-1-4 (Rumunia)
  • SS EN 1991-1-4 (Singapur)
  • STN EN 1991-1-4 (Słowacja)
  • SIST EN 1991-1-4 (Słowenia)
  • SS-EN 1991-1-4 (Szwecja)

  Możliwe jest wygenerowanie indywidualnych sytuacji obciążeniowych: Ciśnienie wiatru, kierunek wiatru lub obciążenia lodem można ustawić ręcznie lub zaimportować je z tabel.
 3. Detailed specifications for load generation

  Generowanie danych

  Po wygenerowaniu obciążeń można sprawdzić wyniki w przejrzystych tabelach. Dane wyjściowe zawierają wszystkie informacje o wygenerowanych przypadkach obciążeń, a także obciążeniach martwych, wiatrowych i lodowych. Wszystkie obciążenia są sortowane według obiektów konstrukcyjnych i wyposażenia wieży.

 4. Wind loads generated on antennas

  Eksport danych

  Wygenerowane obciążenia można łatwo przenieść do programu RFEM/RSTAB w celu nałożenia innych przypadków obciążeń. Wszystkie dane z modułu mogą być włączone do protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB.

  Zawartość protokołu wydruku i zakres danych wyjściowych dla każdej analizy mogą być dobrane indywidualnie.

Cena (bez VAT)

Cena
1 750,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Structure 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie modeli 3D kratowych konstrukcji wsporczych, takich jak kratownice i maszty radiowe

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Structure 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie modeli 3D kratowych konstrukcji wsporczych takich jak kratownice i maszty radiowe

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Equipment 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie wyposażania masztów telekomunikacyjnych

Cena pierwszej licencji
990,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów w trójkątnych i czworobocznych kratowych konstrukcjach wsporczych według Eurokodu

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Equipment 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie wyposażenia masztów telekomunikacyjnych

Cena pierwszej licencji
990,00 USD
RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Effective Lengths 8.xx

Moduł dodatkowy

Określanie długości efektywnych kratowych konstrukcji wsporczych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD