RF-/TOWER Loading | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

RF-/TOWER Loading przeprowadza obliczenia według norm EN 1991-1-4 / DIN EN 1993-3-1, DIN 1055-4, DIN 4131:1991-11 oraz DIN V 4131:2008-09. Normy te zawierają specyfikacje dla obciążeń wywołanych ciężarem własnym, wiatrem, obsługą, lodem (ISO 12494 lub DIN 1055-5) oraz ruchem. Parametry obciążeń opisane w normie są wstępnie ustawione w tabelach danych oraz przechowywane w bibliotekach.

Dostępne są następujące załączniki krajowe do utworzenia obciążeń wiatrem według Eurokodu:

 •  DIN EN 1991-1-4 (Niemcy)
 • Belgium NBN EN 1991-1-4 (Belgia)
 • Cyprus CYS EN 1991-1-4 (Cypr)
 •  CSN EN 1994-1-4 (Czechy)
 •  DK EN 1991-1-4 (Dania)
 •  SFS-EN 1991-1-4 (Finlandia)
 •  NF EN 1991-1-4 (Francja)
 •  UNI EN 1991-1-4 (Włochy)
 •  NEN EN 1991-1-4 (Holandia)
 •  SR EN 1991-1-4 (Rumunia)
 •  SS EN 1991-1-4 (Singapur)
 •  STN EN 1991-1-4 (Słowacja)
 •  SIST EN 1991-1-4 (Słowenia)
 •  SS-EN 1991-1-4 (Szwecja)

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Loading 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie obciążeń wiatrem i lodem oraz obciążeń zmiennych dla kratowych konstrukcji wsporczych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD