Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Tower dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Wymiarowanie przegubowych połączeń śrubowych według Eurokodu 3 dla prętów w kratowych konstrukcjach wsporczych

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-/JOINTS Steel - Tower możliwe jest wymiarowanie węzłów przegubowych o połączeniach śrubowych dla prętów stosowanych w kratowych konstrukcjach wsporczych zgodnie z:

 •  EN 1993-1-8 (zawierający załączniki krajowe)

 1. Dane ogólne

  Funkcje

  • Wybór różnych węzłów, np:
   • Połączenia śrubowe krzyżulców bez blachy węzłowej 2D
   • Połączenia śrubowe krzyżulców bez blachy węzłowej 3D
   • Połączenia śrubowe słupów
  • Połączenia typu T-, K- i KT z krzyżulcami
  • Różne kategorie połączenia do wyboru:
   • A - zakładkowe/otworowe połączenia typu dociskowego
   • B - połączenia cierne w stanie granicznym użytkowalności
   • C - połączenia cierne w stanie granicznym nośności
  • Śruby o klasach wytrzymałości od 4.6 do 10.9
  • Średnice śrub od M12 do M42
  • Możliwość modyfikacji rozstawów między śrubami
  • Wizualizacja całego połączenia w oknie widoku
 2. Entering nodes and members

  Wprowadzanie danych

  W pierwszym oknie modułu należy określić typ i kategorię połączenia oraz normę do obliczeń. W kolejnym oknie definiuje się węzeł, który zostanie zaimportowany z programu RFEM/RSTAB, aby w nim następnie zaprojektować połączenie. Możliwe jest także ręczne zdefiniowanie geometrii połączenia.

  W kolejnych oknach ustala się parametry połączenia, takie jak średnica i liczba śrub, odległości między śrubami itp. Obciążenia są importowane z programu RFEM/RSTAB, a w przypadku ręcznego zdefiniowania geometrii połączenia, obciążenia także należy wprowadzić ręcznie.

 3. Podsumowanie

  Obliczenia

  Po analizie RF-/JOINTS Steel - Tower pokazuje następujące obliczenia:

  • Wymiarowanie przekroju netto
  • Obliczenie docisku
  • Zakładka
  • Nośność blokowa
  • Przesuw
 4. Wizualizacja połączenia w RF-JOINTS Steel - Tower

  Wyniki

  Główne wyniki wymiarowania połączenia są dzielone w grupach i przedstawiane w tabeli razem z geometrą połączenia. W kolejnych oknach wyników można sprawdzić wszystkie istotne szczegóły obliczeń jak docisk, ścinanie, przesuw itp.

  Jednocześnie wyświetlane są także wymiary oraz właściwości materiałów istotne dla konstrukcji połączenia, wszystkie dane mogą zostać uwzględnione w protokole wydruku. Połączenie może zostać przedstawione graficznie w module dodatkowym RF-/JOINTS Steel - Tower lub bezpośrednio w modelu programu RFEM/RSTAB.

  Wszystkie rysunki mogą zostać zintegrowane z protokołem wydruku programu RFEM/RSTAB lub wydrukowane bezpośrednio z modułu. Kontrola wyników możliwa jest już na etapie obliczeń dzięki rysunkom przedstawionym w skali.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
670,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Loading 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie obciążeń wiatrem i lodem oraz obciążeń zmiennych dla kratowych konstrukcji wsporczych

RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Structure 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie modeli 3D kratowych konstrukcji wsporczych, takich jak kratownice i maszty radiowe

RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Structure 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie modeli 3D kratowych konstrukcji wsporczych takich jak kratownice i maszty radiowe

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Effective Lengths 8.xx

Moduł dodatkowy

Określanie długości efektywnych kratowych konstrukcji wsporczych

RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów w trójkątnych i czworobocznych kratowych konstrukcjach wsporczych według Eurokodu

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Equipment 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie wyposażania masztów telekomunikacyjnych