Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Tower dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Wymiarowanie przegubowych połączeń śrubowych według Eurokodu 3 dla prętów w kratowych konstrukcjach wsporczych

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-/JOINTS Steel - Tower możliwe jest wymiarowanie węzłów przegubowych o połączeniach śrubowych dla prętów stosowanych w kratowych konstrukcjach wsporczych zgodnie z:

 •  EN 1993-1-8 (zawierający załączniki krajowe)

 1. Dane ogólne

  Funkcje

  • Wybór różnych węzłów, np:
   • Połączenia śrubowe krzyżulców bez blachy węzłowej 2D
   • Połączenia śrubowe krzyżulców bez blachy węzłowej 3D
   • Połączenia śrubowe słupów
  • Połączenia typu T-, K- i KT z krzyżulcami
  • Różne kategorie połączenia do wyboru:
   • A - zakładkowe/otworowe połączenia typu dociskowego
   • B - połączenia cierne w stanie granicznym użytkowalności
   • C - połączenia cierne w stanie granicznym nośności
  • Śruby o klasach wytrzymałości od 4.6 do 10.9
  • Średnice śrub od M12 do M42
  • Możliwość modyfikacji rozstawów między śrubami
  • Wizualizacja całego połączenia w oknie widoku
 2. Entering nodes and members

  Wprowadzanie danych

  W pierwszym oknie modułu należy określić typ i kategorię połączenia oraz normę do obliczeń. W kolejnym oknie definiuje się węzeł, który zostanie zaimportowany z programu RFEM/RSTAB, aby w nim następnie zaprojektować połączenie. Możliwe jest także ręczne zdefiniowanie geometrii połączenia.

  W kolejnych oknach ustala się parametry połączenia, takie jak średnica i liczba śrub, odległości między śrubami itp. Obciążenia są importowane z programu RFEM/RSTAB, a w przypadku ręcznego zdefiniowania geometrii połączenia, obciążenia także należy wprowadzić ręcznie.

 3. Podsumowanie

  Obliczenia

  Po analizie RF-/JOINTS Steel - Tower pokazuje następujące obliczenia:

  • Wymiarowanie przekroju netto
  • Obliczenie docisku
  • Zakładka
  • Nośność blokowa
  • Przesuw
 4. Wizualizacja połączenia w RF-JOINTS Steel - Tower

  Wyniki

  Główne wyniki wymiarowania połączenia są dzielone w grupach i przedstawiane w tabeli razem z geometrą połączenia. W kolejnych oknach wyników można sprawdzić wszystkie istotne szczegóły obliczeń jak docisk, ścinanie, przesuw itp.

  Jednocześnie wyświetlane są także wymiary oraz właściwości materiałów istotne dla konstrukcji połączenia, wszystkie dane mogą zostać uwzględnione w protokole wydruku. Połączenie może zostać przedstawione graficznie w module dodatkowym RF-/JOINTS Steel - Tower lub bezpośrednio w modelu programu RFEM/RSTAB.

  Wszystkie rysunki mogą zostać zintegrowane z protokołem wydruku programu RFEM/RSTAB lub wydrukowane bezpośrednio z modułu. Kontrola wyników możliwa jest już na etapie obliczeń dzięki rysunkom przedstawionym w skali.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

CENA za RFEM (netto)

 • RF-JOINTS Steel - Tower 5.xx

  670,00 USD

 • Kolejna licencja

  301,50 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • JOINTS Steel - Tower 8.xx

  670,00 USD

 • Kolejna licencja

  301,50 USD