RSTAB - Obliczenia konstrukcji szkieletowych

Proste modelowanie konstrukcji

„Bardzo lubię pracować z programami Dlubal Software. Generowanie i modyfikacja konstrukcji może przebiegać sprawnie, dzięki:

 • przydatnym funkcjom w menu i mobilności w przestrzeni
 • przejrzystości danych: podczas sprawdzania, dzięki opcjom modyfikowania i transferu danych

Jestem zadowolonym użytkownikiem Dlubal Software.“

Użyteczne narzędzia do szybkiego tworzenia konstrukcji

Wprowadzanie danych ułatwiają użyteczne funkcje pomocnicze oraz narzędzia do generowania modeli konstrukcji wraz z obciążeniami. Program umożliwia modelowanie nieliniowości prętów i przegubów (pełzanie, uplastycznienie, przerwanie, poślizg itd.) oraz więzy, nieliniowe sprężyny i mimośrodowe połączenia prętów.

 1. Biblioteka materiałów z parametrami odpowiednimi dla obliczeń

  Biblioteki materiałów i przekrojów z listą ulubionych

  Obszerne biblioteki materiałów i przekrojów ułatwiają modelowanie. Biblioteki te można filtrować i rozszerzać, dodając własne wpisy. Możliwy jest także import i obliczanie specjalnych przekrojów wygenerowanych w modułach SHAPE-THIN i SHAPE-MASSIVE.

 2. Przekroje złożone i hybrydowe

  W programie istnieje możliwość definicji drewnianego przekroju złożonego takich jak teownik, dwuteownik czy też przekrojów skrzynkowych. Elementy profilu są połącząne sztywno lub półsztywno.

  Dodatkowo można utworzyć przekrój hybrydowy. W oddzielnym oknie dialogowym odpowiednim elementom przekroju przyporządkowywane są różne materiały.

 3. Modelowanie graficzne przy użyciu warstw tła

  Praca z warstwami

  Narzędzia, takie jak uchwycenie obiektu, definiowane przez użytkownika siatki płaszczyzny roboczej i linie pomocnicze, ułatwiają graficzne wprowadzanie danych dotyczących konstrukcji. Pliki DXF można importować jako modele liniowe lub używać jako warstwy tła, pozwalające na bezpośrednie wykorzystanie określonych punktów uchwycenia.

 4. Generowanie hali 3D

  Użyteczne narzędzia generujące

  Narzędzia generujące ułatwiają wprowadzanie modeli parametrycznych, takich jak ramy, hale, kratownice, schody kręcone, łuki lub dachy. Dodatkowo wiele generatorów pozwala na tworzenie przypadków obciążeń wynikających z ciężaru, śniegu i wiatru.

 5. Edytor równań z listą parametrów

  Możliwość wprowadzania parametrycznego

  Wydajną pracę z powtarzającymi się systemami konstrukcyjnymi zapewnia wprowadzanie parametryczne. Ten typ wprowadzania można połączyć z techniką określonych linii pomocniczych, które również można parametryzować. Użycie specyficznych parametrów pozwala na szybkie tworzenie konstrukcji, które zostaną następnie użyte ponownie, poprzez dostosowanie tych parametrów do nowych sytuacji.

 6. Kryteria dla wyboru graficznego

  Proste wybieranie według określonych kategorii

  Program RSTAB posiada wiele przycisków do bezpośredniego zmieniania perspektywy oraz płaszczyzny roboczej. W celu ustawienia najlepszego widoku, konstrukcję można powiększać, obracać lub przesuwać. Widoki szczegółowe pozwalają na przejrzyste przedstawianie specyficznych elementów konstrukcji. Nieaktywne obiekty można opcjonalnie wyświetlać w tle jako przezroczyste. Obiekty grupuje się w łatwy sposób, wybierając odpowiednie elementy konstrukcyjne według specjalnych kryteriów.

 7. Dane ogólne modelu

  Łatwe wprowadzanie modelu

  Konstrukcję wprowadza się jako model 1D, 2D lub 3D. Ponieważ program RSTAB jest zgodny ze standardami dla aplikacji Windows, jego obsługa jest intuicyjna i nawet początkujący użytkownicy nie mają z nią problemu. Typy prętów takie jak dźwigary kratownicowe, pręty rozciągane lub zginane ułatwiają definiowanie charakterystyk elementu.

 8. Definiowanie nieliniowości pręta

  Nieliniowości prętów i podpór

  Nieliniowości można określać dla prętów i przegubów (uplastycznienie, przerwanie, poślizg itd.) oraz dla podpór (wraz z tarciem). Dodatkowo dostępne są specjalne okna dialogowe, służące do określania sztywności sprężyn słupów i ścian na podstawie danych geometrycznych.

 9. Definiowanie zbiorów prętów

  Zmienne właściwości prętów i powierzchni

  Pręty mogą posiadać mimośrody, podparcie sprężyste lub połączenia sztywne. Ponadto możliwy jest zmienny przekrój, sprężyny nieliniowe ze strefą aktywności, tarciem i kohezją. W celu ułatwienia określania obciążeń dla kilku prętów, można skorzystać z funkcji łączenia ich w zbiory. Po zmodyfikowaniu węzłów, współrzędne obciążeń zostaną dostosowane automatycznie.

 10. Generowanie obciążenia wiatrem według EN 1991-1-4

  Generowanie obciążenia śniegiem i wiatrem według Eurokodu

  Obciążenia dwuwymiarowe można zamieniać na wybrane pręty. Generatory obciążeń tworzą obciążenia wiatrem według EN 1991-1-4, śniegiem według EN 1991-1-3 oraz obciążenie pokrywą (lód). Powtarzające się kombinacje obciążeń można zapisywać jako szablony.

 11. Zmiana numeracji węzłów i prętów

  Automatyczna zmiana numeracji obiektów

  Numerowanie obiektów konstrukcyjnych takich jak węzły i pręty można dostosowywać do własnych potrzeb. Zmiana numeracji obiektów może być dokonywana automatycznie w zgodzie z wybranymi kryteriami (kierunki osi).

 12. Wydłużanie pręta

  Łatwe sprawdzanie konstrukcji

  Pręty można wydłużać i dzielić w sposób graficzny. Funkcja sprawdzania konstrukcji szybko wykrywa i usuwa błędy powstałe podczas wprowadzania danych, takie jak powtarzające się węzły lub podwójne pręty. Przecinające się pręty można połączyć automatycznie podczas ich wprowadzania. Funkcja mierzenia pozwala na określenie długości prętów oraz kątów dla prętów i powierzchni.

 13. Możliwości definiowania obciążeń pręta

  Różnorodność typów obciążenia

  Dla prętów i obciążeń węzłowych dostępne są różne typy obciążeń, takie jak siła, moment, temperatura, naprężenie osiowe, wygięcie początkowe, sprężenie początkowe, wymuszony obrót itd. Obciążenia prętowe można przydzielać prętom oraz zbiorom i wykazom prętów. W przypadku użycia imperfekcji, RSTAB określa pochylenia i wygięcia początkowe według Eurokodu.

 14. Ponowne tworzenie modelu

  Ponowne tworzenie modelu

  Konstrukcję można edytować w trybie renderowania aktywnego. Funkcja "Utwórz ponownie model" przydatna jest podczas dokonywania poprawek małych odchyleń współrzędnych węzła. Oprócz tego można określać środek ciężkości oraz ciężar wybranych obiektów konstrukcyjnych.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl