Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Rozšíření modulu RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations o časovou analýzu a analýzu multimodálního spektra odezvy

Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations provádí dynamickou analýzu nosné konstrukce s ohledem na vnější buzení. Různé budící funkce lze definovat pomocí časové analýzy, akcelerogramů nebo harmonického zatížení a propojit je se zatěžovacími stavy.

Prostřednictvím multimodální nebo multibodové analýzy spektra odezvy je možné provést také posouzení seizmicity. Požadovaná spektra se vytvoří uživatelsky nebo podle normy. Přídavný modul obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů pro oblasti s výskytem zemětřesení, kterou lze využít při generování spektra odezvy.

 1. Základní vlastnosti časové analýzy

  • Kombinace uživatelsky definovaných časových diagramů se zatěžovacími stavy nebo kombinacemi zatížení (zatížení na uzel, prut a plochu, volná a generovaná zatížení lze kombinovat pomocí funkce proměnné v čase)
  • Kombinace několika nezávislých budících funkcí
  • Rozsáhlá databáze průběhů zemětřesení (akcelerogramy)
  • Modální analýza nebo přímá integrace (pouze RFEM) do časové analýzy
  • Tlumení konstrukce možné pomocí Rayleighových tlumících faktorů nebo Lehrerových tlumících hodnot
  • Přímý import počátečních deformací ze zatěžovacího stavu nebo kombinace zatížení
  • Grafické zobrazení výsledků v časovém diagramu
  • Export výsledků v uživatelsky definovaných časových krocích nebo jako obálky
 2. Základní vlastnosti multimodální analýzy spektra odezvy

  • Spektra odezvy mnoha norem (EN 1998, DIN 4149, IBC 2012 atd.)
  • Spektra odezvy definovaná uživatelsky nebo generovaná z akcelerogramů
  • Použití spektra odezvy závislého na směru
  • Odpovídající tvary vybočení pro spektra odezvy lze vybrat ručně nebo automaticky (možnost použít pravidlo 5 % z EC 8)
  • Kombinace výsledků od modální superpozice (pravidlo SRSS nebo CQC) a superpozice po směru (SRSS nebo pravidlo 100 % / 30 %)
 3. Základní údaje

  Vstupní data

  Nejdříve se zadají potřebná spektra odezvy a akcelerogramy závislé na čase nebo síle. Dynamické zatěžovací stavy definují, kde a v jakých směrech působí spektra odezvy nebo akcelerogramy závislé na čase nebo síle.

  Časové diagramy lze kombinovat se statickými zatěžovacími stavy, což představuje velkou flexibillitu. Pro časovou analýzu je možné importovat počáteční deformaci z jakéhokoli zatěžovacího stavu nebo kombinace zatížení.

 4. Parametry výpočtu pro stavy vlastního kmitání

  Výpočet

  Časová analýza se řeší prostřednictvím modální analýzy nebo přímé integrace (pouze RFEM). Přestože modální analýza představuje rychlejší algoritmus, je nutné použít určitý počet vlastních tvarů pro zajištění požadované přesnosti výsledků.

  Přímá integrace je velmi přesná metoda nezávislá na počtu vlastních tvarů. Při analýze spektra odezvy se vypočítají náhradní statická zatížení a následně se provede lineární výpočet.

 5. Časový průběh periodické vibrace

  Výsledky

  Výsledky časové analýzy se zobrazí v časovém diagramu, kde je možné superponovat různé výsledky bodů nebo pozic na jednom prutu. Všechny výsledky jsou zobrazené v závislosti na čase. Číselné hodnoty lze exportovat do MS Excel.

  V případě časové analýzy je možné exportovat výsledky jednoho časového kroku nebo filtrovat nejnepříznivější výsledky všech časových kroků.

  Při analýze spektra odezvy lze generovat kombinace výsledků. Kombinace výsledků vzniknou kombinací modálních účinků a účinků zatížení následkem zemětřesení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD