Velmi dobrý výpočetní software

RSTAB je velmi užitečný výpočetní program, protože umožňuje projektantovi modelovat jakýkoli typ konstrukce velmi akademickým a pečlivým způsobem, s jednoduchostí a praktičností, která je v této profesi zapotřebí. Abychom získali analytický model velmi podobný realitě bez mnoha vstupních komplikací.

Spokojenost již mnoho let

Již mnoho let pracuji s programy vaší společnosti s přestávkami až na jeden rok. Mohl jsem dobře „stopovat“ vývoj vašeho softwaru. Vždy mě potěší, jak rychle se po dlouhé přestávce člověk znovu zapracuje. V současné době provádím podrobné analýzy v programu RFEM, kam jsem načetl celý model z programu RSTAB a ten dále rozvíjel.