Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením

Databáze znalostí | Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením

  1. Obr. 02 – Pohled 3D na průmyslovou halu

    Výpočet součinitele vnitřního tlaku cpi u jednopatrových budov podle EN 1991-1-4

    Vítr představuje jediné klimatické zatížení, které působí na všechny budovy po celém světě, narozdíl od jiných zatížení, jako je například sníh. Síla větru závisí na geografické poloze budovy. Síla větru je jedním z hlavních důvodů, proč současné normy rozlišují různé oblasti větru a zohledňují výškovou polohu a změnu dynamického tlaku v závislosti na výšce nad úrovní terénu v případě "normální" polohy konstrukce odkryté působení větru.

Více článků z databáze znalostí