Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením

Video: Interaktivní mapy oblastí zatížení (anglicky)

Okamžité stanovení hodnot zatížení

why-a-seminar

Vyberte nahoře příslušnou normu pro zatížení sněhem, větrem nebo zemětřesením a klikněte na mapě na požadované místo nebo zadejte adresu v poli pro vyhledávání.

Následně obdržíte příslušné hodnoty zatížení sněhem, větrem nebo zemětřesením.

Databáze znalostí | Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením

 1. Obr. 01 - Referenční výšky pro stanovení zatížení konstrukce větrem

  Vítr v závislosti na výšce konstrukce u svislých stěn

  Zatížení větrem se řídí Eurokódem 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem. Národně stanovené parametry jednotlivých zemí najdeme v národních přílohách.

 2. Obr. 01 - Postupový diagram pro stanovení součinitele cpi

  Výpočet součinitele vnitřního tlaku cpi u jednopatrových budov podle EN 1991-1-4

  Vítr představuje jediné klimatické zatížení, které působí na všechny budovy po celém světě, narozdíl od jiných zatížení, jako je například sníh. Síla větru závisí na geografické poloze budovy. Síla větru je jedním z hlavních důvodů, proč současné normy rozlišují různé oblasti zatížení větrem, zohledňují výškovou polohu a změnu dynamického tlaku v závislosti na výšce nad úrovní terénu v případě "normální" polohy konstrukce vystavené působení větru.

 3. Obr. 01 - Considering Snow Overhang

  S ohledem na převis sněhu

  Funkce „Generovat sněhové zatížení“ poskytuje možnost zvážit převis sněhu. Zatížení sněhovým přesahem se tak automaticky aplikuje na okapy s použitím rozloženého zatížení nebo několika uzlových zatížení.

 4. Neuvažovat společně sníh a vítr jako doprovodné účinky

  Neuvažovat společně sníh a vítr jako doprovodné účinky

  Podle DIN EN 1990/NA: 2010-12, NDP k A.1.2.1(1), poznámky 2 stačí u staveb v nadmořské výšce do 1000 m n.m. zohlednit v kombinačních pravidlech pro zatížení podle 6.4.3 a 6.5.3 pouze jeden z obou klimatických účinků, pokud působí sníh a vítr jako doprovodné účinky jiného neklimatického zatížení.

Více článků z databáze znalostí

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k používání map oblastí zatížení? Obraťte se prosím na nás e-mailem, po chatu nebo na fóru anebo se případně podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ), kterou máte nepřetržitě k dispozici na našich webových stránkách.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
60,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.