Software pro navrhování a analýzu ocelových konstrukcí

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, prutů (nosníků), těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro statické výpočty prutových konstrukcí má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové, rámové a příhradové konstrukce je ovládání programu snadné. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty ocelových konstrukcí.

Analýza napětí prutových a plošných konstrukcí

Přídavný modul RF-/STEEL provádí obecnou analýzu napětí tak, že vypočítá existující napětí a porovná je s mezními napětími.

Posouzení prutů podle různých norem

Následující moduly provádí všechna charakteristická posouzení mezního stavu únosnosti, stability a deformací ocelových konstrukcí podle různých norem.

 • RF-/STEEL EC3 podle EN 1993-1-1 (Eurokód 3)
 • RF-/STEEL AISC podle ANSI/AISC 360-05 a ANSI/AISC 360-10 (americká norma)
 • RF-/STEEL SIA podle SIA 263:2013 (švýcarská norma)
 • RF-/STEEL IS podle IS 800:2007 (indická norma)
 • RF-/STEEL BS podle BS 5950‑1:2000 (britská norma) nebo BS EN 1993‑1‑1 (britská národní příloha)
 • RF-/STEEL GB podle GB 50017-2003 (čínská norma)
 • RF-/STEEL CSA podle CSA S16-09 a CSA S16‑14 (kanadské normy)
 • RF-/STEEL AS podle AS 4100-1998 + Annex 1 - 1999 (australská norma)
 • RF-/STEEL NTC-DF podle NTC-RCDF (2004) (mexická norma)
 • RF-/STEEL SP podle SP 16.13330.2011 (ruská norma)
 • RF-/STEEL SANS podle SANS 10162-1:2011 (jihoafrická norma)
 • RF-/STEEL NBR podle ABNT NBR 8800:2008 (brazilská norma)
 • RF-/STEEL HK podle ustanovení Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Analýza vázaného kroucení podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti

RF-/STEEL Warping Torsion je rozšířením přídavného modulu RF‑/STEEL EC3. Provádí analýzu klopení a prostorového vzpěru prutů obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti a s použitím imperfekcí zohledňujících vlastní tvary.

Plastické posouzení průřezů

RF-/STEEL Plasticity je rozšířením přídavného modulu RF-/STEEL EC3. Program umožňuje plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou.

Stabilitní analýza metodou vlastních tvarů

Přídavné moduly RF-STABILITY a RSBUCK stanoví na základě analýzy vlastních čísel tvary vybočení konstrukce a součinitele kritického zatížení pro celou konstrukci. Jedná se tak o velmi užitečné nástroje pro lineární i nelineární analýzu stabilitního chování konstrukcí.

Generování náhradních geometrických imperfekcí a počátečních deformací konstrukce

Přídavný modul RF-IMP/RSIMP vytváří náhradní geometrické imperfekce (náhradní zatížení) nebo počáteční deformace konstrukce.

Posouzení prutů na únavu

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members provádí posouzení prutů a sad prutů na únavu podle normy EN 1993‑1‑9.

Posouzení nosníků jeřábových drah

Samostatný program CRANEWAY provádí všechna požadovaná posouzení nosníků jeřábové dráhy podle Eurokódu 3. Jako typ jeřábu lze vybrat mostový nebo podvěsný jeřáb.

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Samostatný program PLATE-BUCKLING nebo přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING provádí posouzení boulení obdélníkových desek podle normy EN 1993-1-5.

Průřezové charakteristiky tenkostěnných průřezů

Samostatný program SHAPE-THIN stanoví průřezové charakteristiky a dále provádí analýzu napětí a plastické posouzení libovolných tenkostěnných průřezů. Průřezy a výsledné průřezové charakteristiky lze exportovat do programů RSTAB a RFEM.

Dynamická analýza

Přídavné moduly pro dynamickou analýzu slouží k posouzení seizmicity a vibrací budov, pro výpočet základů strojů nebo pro analýzu vlastních frekvencí mostů a komínů a mnoho dalších dynamických výpočtů.

Posouzení přípojů

Zde naleznete přídavné moduly pro posouzení ocelových a dřevěných přípojů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Produktové video (EN): Jak fungují programy Dlubal Software při návrhu a posouzení konstrukcí z oceli?

Novinky v RFEM 5 a RSTAB 8

Novinky v RFEM5 a RSTAB8

Stáhněte si kompletní přehled nových funkcí a přídavných modulů v aktuální zákaznické verzi programu RFEM a RSTAB.

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Ocelové konstrukce v programech Dlubal Software