Software pro statické výpočty ocelových konstrukcí

Statické výpočty a navrhování ocelových konstrukcí

Jsme rádi, že vám můžeme pomoct našimi spolehlivými programy při řešení projektů v oblasti ocelových konstrukcí. Programy Dlubal pro statické výpočty RFEM a RSTAB představují vaše optimální řešení pro statické výpočty ocelových konstrukcí. Vyřešte úspěšně své projekty, ať už se jedná o ocelové budovy, ocelové haly, lešení, mosty a další.


S programem RSTAB můžete dimenzovat prutové konstrukce, s programem RFEM navíc také konstrukce složené z desek, stěn, skořepin a těles.

 • Bionická ocelová konstrukce
 • Ocelová rámová konstrukce

  Mnoho statiků používá program pro statické výpočty RFEM (MKP) nebo RSTAB (prutové konstrukce) pro posouzení statiky ocelových hal.

  Užitečné addony umožňují provést všechna požadovaná posouzení na mezní stav únosnosti, stabilitu a použitelnost podle mnoha norem. Dále je možná dynamická analýza nebo přídatná posouzení na požární odolnost nebo únavu.

  Projekt zákazníka | Ocelová rámová konstrukce

 • Odbavovací terminál
 • Rozšíření zařízení na kontinuální lití

  Dlubal programy RFEM a RSTAB představují vaši nejlepší volbu pro statické výpočty a posouzení průmyslových zařízení. Mezi ně patří mimo jiné chemická zařízení, výrobní haly, nádrže, potrubní systémy, filtrační zařízení a mnohé jiné.

  Používejte program RSTAB k dimenzování prutových konstrukcí, program RFEM navíc také pro konstrukce složené z desek, stěn, skořepin a těles.

 • Prostorový ocelový přípoj

  Ani složitější 3D ocelové přípoje nejsou pro program RFEM pro statické výpočty MKP překážkou. Lze je snadno modelovat a staticky posoudit. Za tímto účelem modelujte přípoj pomocí plošných prvků nebo případně těles.

  Pro zohlednění kontaktních účinků a plastického chování materiálu je třeba v programu RFEM aktivovat nelineární geometrické a fyzikální vlastnosti.

  Statické výpočty ocelových přípojů

 • fasádní konstrukce

  Pro fasády, které jsou nejen atraktivní, ale především bezpečné, se skvěle hodí Dlubal programy RFEM (FEM), RSTAB (prutové konstrukce) a také samostatný program RSECTION (průřezy). S jejich pomocí lze staticky posuzovat fasádní konstrukce, jako jsou skleněné fasády, zavěšené fasády, dvojité fasády, prvkové fasády a mnoho dalších.

  Použijte program RWIND k simulaci proudění větru okolo budov v digitálním větrném tunelu a ke generování sil od větru (zatížení větrem).

 • Ocelová pobřežní konstrukce

  Pro konstrukce na moři jste s programy RFEM a RSTAB na straně bezpečnosti. Programy Dlubal nabízejí mnoho funkcí pro výpočet a posouzení vrtných plošin, větrných elektráren, výzkumných plošin a mnoho dalších.

  Objevte možnosti výpočtu konstrukcí z různých materiálů, dynamickou analýzu, posouzení stability, posouzení na únavu, generování zatížení z otáčení, simulaci proudění větru a mnoho dalších.

 • Ocelová hala
 • Ocelová kupole
 • Ocelový most

  Mnoho uživatelů se i při výpočtu a posouzení ocelových mostů spoléhá na Dlubal programy RFEM (MKP) a RSTAB (prutové konstrukce).

  Pomocí užitečných přídavných modulů a addonů generujte například příčinkové čáry, pohyblivá zatížení na pruty a plochy a mnoho dalšího. Provést lze dynamickou analýzu i další posouzení stability, únosnosti, použitelnosti nebo zohlednění fází výstavby.

Statické výpočty konstrukcí MKP

Úspěšný program RFEM 6 pro statické výpočty společnosti Dlubal tvoří základ modulárního programu, který můžete přizpůsobit a kombinovat podle vašich přesných požadavků.

V hlavním programu RFEM můžete zadávat konstrukce, materiály a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Navíc v něm můžete vytvořit smíšené konstrukce stejně jako tělesa a kontaktní prvky. Přidejte se k našim nadšeným zákazníkům!

Analýza statiky prutových konstrukcí

Pokud potřebujete řešení speciálně pro prutové konstrukce, použijte náš program RSTAB 9 pro prostorové prutové konstrukce. Vzhledem k jeho specializaci je použití ještě snazší než MKP program RFEM. Program RSTAB 9 je již mnoho let první volbou pro statické výpočty a posouzení čistě prutových modelů.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Musí vaše konstrukce vydržet každý náraz větru? Pak je nejlepší použít náš samostatný program RWIND 2. Doporučuje se zejména pro složité tvary modelů. Simuluje se v něm proudění větru okolo celých konstrukcí v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, můžete snadno importovat do programu RFEM nebo RSTAB. Můžete v něm svůj projekt ihned zpracovat.

Analýza napětí prutových a plošných konstrukcí

Pro svou práci použijte addon Analýza napětí-přetvoření pro RFEM 6/ RSTAB 9. Slouží k obecné analýze napětí, při které se vypočítají návrhová napětí a porovnají se s mezními napětími.

Posouzení prutů podle různých norem

Zvolte addon Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6/RSTAB 9, aby pruty zůstaly stabilní a bezpečné. Addon posuzuje ocelové pruty v mezním stavu únosnosti a použitelnosti podle následujících norem:

 • European Union EN 1993-1-1:2005 + AC:2009 (Eurokód 3)
 • United States AISC 360-16 (norma USA)
 • Canada CSA S16-19 (kanadská norma)
 • India IS 800 | 2007-12 (indická norma)
 • People's Republic of China GB 50017 | 2017-12 (čínská norma)
 • Russia SP 16.13330 | 2017-02 (ruská norma)

Posouzení ocelových přípojů metodou konečných prvků

Addon Ocelové přípoje pro RFEM 6 analyzuje ocelové přípoje pomocí konečně-prvkového modelu.

Analýza prostorového vzpěru a klopení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro RFEM 6 / RSTAB 9 vám umožní při výpočtu prutů v programech RFEM a RSTAB zohlednit deplanaci průřezu pomocí dalšího stupně volnosti.

Stabilitní analýza metodou vlastních čísel a přírůstkovou metodou

Pro zajištění stability konstrukcí zvolte addon Stabilita konstrukce pro RFEM 6 / RSTAB 9. V něm můžete spočítat součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary metodou vlastních čísel a přírůstkovou metodou. Jedná se tedy o ideální program pro lineární a nelineární analýzu stabilitního chování konstrukcí.

Tvorba, analýza a vyhodnocení modelu budovy

Addon Model budovy pro RFEM 6 umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Velkou výhodou je, že podlaží lze následně všelijak upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Zohlednění fází výstavby

Sledujte proces výstavby s addonem Analýza fází výstavby (CSA) pro program RFEM 6. V programu RFEM tak lze zohlednit průběh stavebních procesů konstrukcí (prutových, plošných a objemových). Nepřipouštějte žádné chyby ve svém výpočtu celých modelů! Ty mohou snadno nastat, když nevezmeme v úvahu stavební proces. S tímto užitečným addonem, můžete analyzovat vlivy a zohlednit je i ve statickém výpočtu.

Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence (AI)

Dvoudílný addon Optimalizace a odhad nákladů / Odhad emisí CO2 pro RFEM 6 / RSTAB 9 je vaším spolehlivým partnerem pro optimalizaci modelu. Na jedné straně vám to pomocí technologie umělé inteligence (AI) optimalizace rojem částic (PSO) poskytne vhodné parametry pro parametrizované modely a bloky, aby byla splněna běžná optimalizační kritéria. Na druhé straně tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Dynamická analýza konstrukcí

Aby zůstaly vaše budovy bezpečné i za mimořádných okolností, jsou tu pro vás addony pro dynamickou analýzu pro RFEM 6 / RSTAB 9. Můžete s nimi provádět výpočty vlivu zemětřesení, analýzy kmitání budov, výpočty základů strojů a analýzy vlastních frekvencí mostů nebo komínů.

Průřezové charakteristiky libovolných průřezů

Modelujte průřezy pomocí programu RSECTION 1 a využijte výhod příslušných rozšíření. Program RSECTION 1 vám umožní stanovit průřezové charakteristiky a dále provádí analýzu napětí a plastické posouzení libovolných průřezů.

Rozšíření programu RSECTION Účinné průřezy představuje jednoduché a efektivní vylepšení programu pro stanovení průřezů podle EN 1993-1-5 a EN 1993-1-3. Vaše průřezy a vypočítané průřezové charakteristiky lze pohodlně exportovat do programů RFEM nebo RSTAB.

Konstrukce s průřezy tvarovanými za studena

Pro profily tvarované za studena jsou rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections pro RFEM 5 / RSTAB 8 a program pro průřezové charakteristiky SHAPE-THIN (verze 9 a vyšší) nejlepší volba. Lze jimi posuzovat obecné profily tvarované za studena podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5.

Plastické posouzení ocelových průřezů

RF-/STEEL Plasticity představuje rozšíření přídavného modulu RF-/STEEL EC3 pro RFEM 5 / RSTAB 8, s kterým můžete počítat váš projekt ještě přesněji. Rozšíření slouží k plastickému posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou.

Generování imperfekcí

Přídavný modul RF-IMP/RSIMP pro RFEM 5 / RSTAB 8 slouží ke generování náhradních geometrických imperfekcí (náhradních zatížení) nebo počátečních deformací náhradních konstrukcí.

Posouzení prutů na únavu

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro RFEM 5 / RSTAB 8 umožňuje posuzovat pruty a sady prutů na únavu podle EN 1993‑1‑9.

Posouzení ocelových přípojů analytickou metodou

Pro posouzení ocelových a dřevěných přípojů nabízí RFEM 5 / RSTAB 8 další výkonné přídavné moduly.

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

V samostatném programu CRANEWAY můžete počítat a provádět všechna potřebná posouzení nosníků jeřábových drah podle Eurokódu 3. Vyberte si mostový nebo podvěsný jeřáb.

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Samostatný program PLATE-BUCKLING a přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING pro RFEM 5 / RSTAB 8 použijte k posouzení boulení pravoúhlých desek podle EN 1993-1-5.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů budov s programy RFEM nebo RSTAB můžete použít celou řadu různých rozhraní. Použijte webové služby (programovatelná rozhraní) pro čtení a zápis požadovaných údajů z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci:

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů ocelových konstrukcí, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.


RFEM mě spolehlivě doprovází každý den

„Moc děkuji Vám i Vašim kolegům za včerejší seminář Dlubal Software, který byl na vysoké odborné úrovni a byl perfektně připravený.

RFEM mě spolehlivě doprovází každý den při řešení veškerých záležitostí v oblasti pozemních staveb, prostě super!“

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 100 000 uživatelů v 95 zemích
 • Jeden softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora od zkušených odborníků
 • Zapracování v krátkém čase a intuitivní ovládání
 • Vynikající poměr cena/výkon
 • Modulární koncept s možností pružného rozšíření dle potřeby
 • Odstupňovaný licenční systém se samostatnými a síťovými licencemi
 • Osvědčený software použitý při mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 27. března 2023 - 29. března 2023

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 16. května 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 5

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR

RSTAB 8

Hlavní program

Software pro statické posouzení prutových, rámových a příhradových konstrukcí provádějící lineární a nelineární výpočty vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL IS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800:2007

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NTC-DF

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SP

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2011

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SANS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle jihoafrické normy SANS 10162-1:2011

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NBR

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle brazilské normy ABNT NBR 8800:2008

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL HK

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle normy pro ocelové konstrukce z roku 2011 (Buildings Department - Hongkong)

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza prostorového vzpěru podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexovou metodou

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení prutů a sad prutů na únavu podle EN 1993-1-9

Cena za první licenci
1 450,00 EUR