Software pro statické výpočty ocelových konstrukcí

Statické výpočty a navrhování ocelových konstrukcí

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty představují spolu s moduly pro ocelové konstrukce optimální řešení pro statické výpočty ocelových konstrukcí, jako jsou ocelové stavby, haly, lešení, mosty, sila, jeřáby, jeřábové dráhy, stožáry, zimní zahrady a další.

Modulární skladbu produktů Dlubal tvoří hlavní program RFEM (MKP) nebo RSTAB (prutové konstrukce) a příslušné přídavné moduly.

 • Ocelová konstrukce
 • Bionická ocelová konstrukce
 • Ocelová rámová konstrukce
  Mnoho statiků používá program pro statické výpočty RFEM (MKP) nebo RSTAB (prutové konstrukce) pro posouzení statiky ocelových hal.

  Užitečné přídavné moduly umožňují provést všechna požadovaná posouzení na mezní stav únosnosti, stabilitu a použitelnost podle mnoha norem. Dále je možná dynamická analýza nebo přídatná posouzení na požární odolnost nebo únavu.

  Projekt zákazníka | Ocelová rámová konstrukce

 • Odbavovací terminál
 • Rozšíření zařízení na kontinuální lití
  Programy RFEM a RSTAB představují ideální řešení pro statické výpočty a posouzení průmyslových zařízení. Patří k nim chemické, farmaceutické a petrochemické závody, výrobní haly, továrny na zpracování kovových a minerálních materiálů, nádrže, potrubní systémy, filtrační zařízení a jiné.

  Program RSTAB slouží k dimenzování prutových konstrukcí, program RFEM navíc také konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin a těles.

  Statické výpočty průmyslových zařízení

 • Prostorový ocelový přípoj
  Složitější 3D ocelové přípoje lze modelovat a posuzovat z hlediska statiky v programu RFEM pro výpočty MKP. Přípoj se pak modeluje pomocí plošných prvků nebo případně těles.

  Pro zohlednění kontaktu a plastického chování materiálu se v programu RFEM aktivují nelineární geometrické a fyzikální vlastnosti.

  Statické výpočty ocelových přípojů

 • Fasádní konstrukce
  Pomocí programů pro statické výpočty RFEM (MKP) a RSTAB (prutové konstrukce) a také samostatného programu SHAPE-THIN 9 (průřezy) lze posuzovat fasádní konstrukce jako například fasády skleněné, zavěšené, dvojité, prvkové a další.

  Program RWIND Simulation slouží k simulaci proudění větru okolo budov v digitálním větrném tunelu a ke generování sil od větru (zatížení větrem).

  Výpočty fasádních konstrukcí

 • Ocelová pobřežní konstrukce
  Programy RFEM a RSTAB nabízejí mnoho užitečných funkcí pro posouzení příbřežních konstrukcí, jako jsou vrtné plošiny, větrné elektrárny, výzkumné stanice a jiné.

  Mezi tyto funkce patří například statický výpočet konstrukcí z různých materiálů, dynamická analýza, posouzení stability, posouzení na únavu, generování zatížení z otáčení, simulace proudění větru a mnoho dalších.

  Statické výpočty příbřežních konstrukcí

 • Ocelová hala
 • Ocelová kupole
 • Ocelový most
  Mnoho uživatelů se při výpočtu a posouzení ocelových mostů spoléhá na statický program RFEM (MKP) nebo RSTAB (prutové konstrukce).

  Naše přídavné moduly umožňují například generovat příčinkové čáry, pohyblivá zatížení prutů a ploch a mnoho dalšího. Provést lze také dynamickou analýzu a přídavná posouzení na stabilitu, boulení a únavu.

  Statický výpočet | Mosty

Statické výpočty konstrukcí pomocí MKP

Program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné i prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytvářet smíšené konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro návrh a posouzení statiky prutových konstrukcí má podobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem k zaměření programu na prutové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let u statiků volbou číslo jedna pro statické výpočty čistě prutových konstrukcí.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Pro složité tvary modelů doporučujeme samostatný program RWIND Simulation. Tento program slouží k CFD analýze a simulaci proudění vzduchu okolo budov a jiných objektů libovolného tvaru v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu pro statické výpočty RFEM nebo RSTAB.

Analýza napětí prutových a plošných konstrukcí

Přídavný modul RF-/STEEL slouží k obecné analýze napětí, při které se vypočítají návrhová napětí a porovnají se s mezními napětími.

Posouzení prutů podle různých norem

Následující moduly provádějí všechny typické posouzení únosnosti, stability a deformace konstrukční oceli:

Konstrukce s průřezy tvarovanými za studena

Modulové rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections a program pro průřezové charakteristiky SHAPE-THIN (verze 9 a vyšší) umožňují posuzovat obecné profily tvarované za studena podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5.

Analýza prostorového vzpěru podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

RF-/STEEL Warping Torsion představuje rozšíření přídavného modulu RF-/STEEL EC3. Provádí posouzení prutů na klopení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti a s použitím imperfekcí zohledňujících vlastní tvary.

Plastické posouzení ocelových průřezů

RF-/STEEL Plasticity představuje rozšíření přídavného modulu RF-/STEEL EC3. Slouží k plastickému posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou.

Stabilitní analýza metodou vlastních čísel

Přídavný modul RF-STABILITY pro RFEM a přídavný modul RSBUCK pro RSTAB stanoví na základě analýzy vlastních čísel tvary vybočení a kritická zatížení konstrukce. Jedná se tak o užitečné nástroje pro lineární i nelineární analýzu stabilitního chování konstrukcí.

Generování imperfekcí

Přídavný modul RF-IMP/RSIMP slouží ke generování náhradních geometrických imperfekcí (náhradních zatížení) nebo počátečních deformací náhradních konstrukcí.

Posouzení prutů na únavu

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members umožňuje posuzovat pruty a sady prutů na únavu podle EN 1993‑1‑9.

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Samostatný program CRANEWAY provádí veškerá požadovaná posouzení nosníků jeřábové dráhy podle Eurokódu 3. Jako typ jeřábu lze vybrat mostový nebo podvěsný jeřáb.

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Samostatný program PLATE-BUCKLING nebo přídavný modul RF-PLATE-BUCKLING slouží k posouzení boulení pravoúhlých desek podle EN 1993-1-5.

Průřezové charakteristiky tenkostěnných průřezů

Samostatný program SHAPE-THIN slouží k určení průřezových vlastností, analýze napětí a plastických posouzení libovolných tenkostěnných průřezů. Průřezy a vypočítané průřezové charakteristiky lze exportovat do hlavních programů RFEM nebo RSTAB.

Dynamická analýza konstrukcí

Přídavné moduly pro dynamickou analýzu slouží k seizmickému posouzení, analýze kmitání budov, k výpočtu základů strojů nebo k analýze vlastních frekvencí mostů a komínů.

Posouzení ocelových přípojů

Pro posouzení ocelových a dřevěných přípojů nabízejí RFEM a RSTAB výkonné přídavné moduly.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze bez problémů začlenit do procesu informačního modelování budov (BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů stavby s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci:

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů ocelových konstrukcí, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.

RFEM mě spolehlivě doprovází každý den

„Moc děkuji Vám i Vašim kolegům za včerejší seminář Dlubal Software, který byl na vysoké odborné úrovni a byl perfektně připravený.

RFEM mě spolehlivě doprovází každý den při řešení veškerých záležitostí v oblasti pozemních staveb, prostě super!“

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 86 000 uživatelů v 95 zemích
 • Jeden softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora od zkušených odborníků
 • Zapracování v krátkém čase a intuitivní ovládání
 • Vynikající poměr cena/výkon
 • Modulární koncept s možností pružného rozšíření dle potřeby
 • Odstupňovaný licenční systém se samostatnými a síťovými licencemi
 • Osvědčený software použitý při mnoha známých projektech

Úžasná podpora

„Tento software je skvělý; zvládá vše, co jsme potřebovali. To ale ještě převyšuje úžasná zákaznická podpora, kterou Dlubal poskytuje. Nejen, že jsou odpovědi vždy k věci, ale přicházejí také včas.“

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 12. dubna 2022 - 14. dubna 2022

Pozvánka na akci

Kongres pro statiku staveb 2022

Konference 21. dubna 2022 - 22. dubna 2022

RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL IS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800:2007

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL AS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL NTC-DF

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL SP

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2017

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL SANS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle jihoafrické normy SANS 10162-1:2011

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL NBR

Přídavný modul

Posouzení prutů podle brazilské normy ABNT NBR 8800:2008

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL HK

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle hongkongské normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení plasticity ocelových průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM
RF-STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD