Software pro navrhování a analýzu ocelových konstrukcí

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty představuje základ modulární skladby celé programové rodiny. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je jeho ovládání ještě snažší. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

Analýza napětí prutových a plošných konstrukcí

Přídavný modul RF-/STEEL provádí obecnou analýzu napětí tak, že vypočítá existující napětí a porovná je s mezními napětími.

Posouzení prutů podle různých norem

Následující moduly provádí všechna charakteristická posouzení mezního stavu únosnosti, stability a deformací oceli podle různých norem.

Analýza vázaného kroucení podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti

RF-/STEEL Warping Torsion je rozšířením přídavného modulu RF‑/STEEL EC3. Provádí analýzu klopení a prostorového vzpěru prutů obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti a s použitím imperfekcí zohledňujících vlastní tvary.

Plastické posouzení průřezů

RF-/STEEL Plasticity je rozšířením přídavného modulu RF-/STEEL EC3. Program umožňuje plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou.

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Přídavný modul RF-STABILITY/RSBUCK provádí výpočet tvarů vybočení konstrukce na základě analýzy vlastních čísel, a dále zobrazí součinitel kritického zatížení pro celou konstrukci. Proto je velmi vhodný pro lineární i nelineární analýzu stabilitního chování konstrukcí.

Generování náhradních geometrických imperfekcí a počátečních deformací konstrukce

Přídavný modul RF-IMP/RSIMP vytváří náhradní geometrické imperfekce (náhradní zatížení) a počáteční deformace konstrukce.

Posouzení na únavu pro pruty

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members provádí posouzení na únavu pro pruty a sady prutů podle normy EN 1993-1-9.

Posouzení nosníků jeřábových drah

Samostatný program CRANEWAY provádí všechna požadovaná posouzení nosníků jeřábové dráhy podle Eurokódu 3. Jako typ jeřábu je možné vybrat mostový nebo podvěsný jeřáb.

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Samostatný program PLATE-BUCKLING resp. přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING provádí posouzení boulení pro obdélníkové desky podle normy EN 1993-1-5.

Průřezové charakteristiky tenkostěnných průřezů

Samostatný program SHAPE-THIN provádí stanovení průřezových charakteristik, analýzu napětí a plastické posouzení libovolných tenkostěnných průřezů. Průřezy a výsledné průřezové charakteristiky je možné exportovat do programů RSTAB a RFEM.

Dynamická analýza

Přídavné moduly pro dynamickou analýzu slouží k posouzení seizmicity a vibrací budov, pro výpočet základů strojů nebo pro analýzu vlastních frekvencí mostů a komínů a mnoho dalších dynamických výpočtů.

Posouzení přípojů

Zde naleznete přídavné moduly pro posouzení ocelových a dřevěných přípojů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Produktové video (EN): Jak fungují programy Dlubal Software při návrhu a posouzení konstrukcí z oceli?

Novinky v RFEM 5 a RSTAB 8

Novinky v RFEM5 a RSTAB8

Stáhněte si kompletní přehled nových funkcí a přídavných modulů v aktuální zákaznické verzi programu RFEM a RSTAB.

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Projekty zákazníků a příklady použití | Ocelové konstrukce