Software pro statické výpočty ocelových konstrukcí

Statické výpočty a navrhování ocelových konstrukcí

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty představují optimální řešení pro statické výpočty ocelových konstrukcí, jako jsou ocelové stavby, haly, lešení, mosty, sila, jeřáby, jeřábové dráhy, stožáry, zimní zahrady a další.

Program RSTAB slouží k dimenzování prutových konstrukcí, program RFEM navíc také konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin a těles.

 • Realizace ocelové konstrukce
 • Bionická ocelová konstrukce
 • Ocelová rámová konstrukce

  Mnoho statiků používá program pro statické výpočty RFEM (MKP) nebo RSTAB (prutové konstrukce) pro posouzení statiky ocelových hal.

  Užitečné addony umožňují provést všechna požadovaná posouzení na mezní stav únosnosti, stabilitu a použitelnost podle mnoha norem. Dále je možná dynamická analýza nebo přídatná posouzení na požární odolnost nebo únavu.

  Projekt zákazníka | Ocelová rámová konstrukce

 • Odbavovací terminál
 • Rozšíření zařízení na kontinuální lití

  Programy RFEM a RSTAB představují ideální řešení pro statické výpočty a posouzení průmyslových zařízení. Patří k nim chemické, farmaceutické a petrochemické závody, výrobní haly, továrny na zpracování kovových a minerálních materiálů, nádrže, potrubní systémy, filtrační zařízení a jiné.

  Program RSTAB slouží k dimenzování prutových konstrukcí, program RFEM navíc také konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin a těles.

 • Prostorový ocelový přípoj

  Složitější 3D ocelové přípoje lze modelovat a posuzovat z hlediska statiky v programu RFEM pro výpočty MKP. Přípoj se pak modeluje pomocí plošných prvků nebo případně těles.

  Pro zohlednění kontaktu a plastického chování materiálu se v programu RFEM aktivují nelineární geometrické a fyzikální vlastnosti.

 • fasádní konstrukce

  Pomocí programů pro statické výpočty RFEM (MKP) a RSTAB (prutové konstrukce) a také samostatného programu RSECTION (průřezy) lze posuzovat fasádní konstrukce jako například fasády skleněné, zavěšené, dvojité, prvkové a další.

  Program RWIND slouží k simulaci proudění větru okolo budov v digitálním větrném tunelu a ke generování sil od větru (zatížení větrem).

 • Ocelová pobřežní konstrukce

  Programy RFEM a RSTAB nabízejí mnoho užitečných funkcí pro posouzení příbřežních konstrukcí, jako jsou vrtné plošiny, větrné elektrárny, výzkumné stanice a jiné.

  Mezi tyto funkce patří například statický výpočet konstrukcí z různých materiálů, dynamická analýza, posouzení stability, posouzení na únavu, generování zatížení z otáčení, simulace proudění větru a mnoho dalších.

 • Ocelová hala
 • Ocelová kupole
 • Ocelový most

  Mnoho uživatelů se při výpočtu a posouzení ocelových mostů spoléhá na statický program RFEM (MKP) nebo RSTAB (prutové konstrukce).

  Užitečné přídavné moduly a addony umožňují generovat například příčinkové čáry, pohyblivá zatížení prutů a ploch a mnoho dalšího. Provést lze také dynamickou analýzu a přídavná posouzení na stabilitu, boulení a únavu.

Statické výpočty konstrukcí MKP

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Analýza statiky prutových konstrukcí

Program RSTAB 9 pro návrh a posouzení statiky prutových konstrukcí má podobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem k zaměření programu na prutové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let u statiků volbou číslo jedna pro statické výpočty čistě prutových konstrukcí.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Pro složité tvary modelů doporučujeme samostatný program RWIND 2. Tento program slouží k CFD analýze a simulaci proudění vzduchu okolo budov a jiných objektů libovolného tvaru v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu pro statické výpočty RFEM nebo RSTAB.

Analýza napětí prutových a plošných konstrukcí

Addon Analýza napětí-přetvoření pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Posouzení prutů podle různých norem

Addon Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle norem:

 • European Union EN 1993-1-1:2005 + AC:2009 (Eurokód 3)
 • United States AISC 360-16 (norma USA)
 • Canada CSA S16-19 (kanadská norma)
 • India IS 800 | 2007-12 (indická norma)
 • People's Republic of China GB 50017 | 2017-12 (čínská norma)
 • Russia SP 16.13330 | 2017-02 (ruská norma)

Posouzení ocelových přípojů metodou konečných prvků

Addon Ocelové přípoje pro RFEM 6 analyzuje ocelové přípoje pomocí konečně-prvkového modelu.

Analýza prostorového vzpěru a klopení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro RFEM 6 / RSTAB 9 umožňuje při výpočtu prutů v programech RFEM a RSTAB zohlednit deplanaci průřezu pomocí dalšího stupně volnosti.

Stabilitní analýza metodou vlastních čísel a přírůstkovou metodou

Addon Stabilita konstrukce pro RFEM 6 / RSTAB 9 počítá součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary pomocí metody vlastních čísel a přírůstkové metody. Je proto vhodný pro lineární a nelineární analýzu stability konstrukcí.

Tvorba, analýza a vyhodnocení modelu budovy

Addon Model budovy pro RFEM 6 umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Podlaží lze přitom v mnoha ohledech dodatečně upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Zohlednění fází výstavby

Pomocí addonu Analýza fází výstavby (CSA) pro RFEM 6 lze v programu RFEM zohlednit proces výstavby (prutových, plošných a objemových konstrukcí). Zanedbání vlivu stavebního procesu může vést k chybám při výpočtu celkových modelů. Pomocí addonu Analýza fází výstavby (CSA) lze tyto vlivy analyzovat a zohlednit i v posouzení konstrukce.

Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence (AI)

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 pro RFEM 6 / RSTAB 9 hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Dynamická analýza konstrukcí

Addony pro dynamické analýzy v programech RFEM 6 / RSTAB 9 slouží k seizmickému posouzení, analýze kmitání budov, k výpočtu základů strojů nebo k analýze vlastních frekvencí mostů a komínů.

Průřezové charakteristiky libovolných průřezů

Program RSECTION 1 stanoví průřezové charakteristiky a dále provádí analýzu napětí a plastická posouzení libovolných průřezů.

Rozšíření programu RSECTION Účinné průřezy stanoví účinné průřezy podle EN 1993-1-5 a EN 1993-1-3. Průřezy a výsledné průřezové charakteristiky lze exportovat do programů RFEM a RSTAB.

Konstrukce s průřezy tvarovanými za studena

Rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections pro RFEM 5 / RSTAB 8 a program pro průřezové charakteristiky SHAPE-THIN (verze 9 a vyšší) umožňují posuzovat obecné profily tvarované za studena podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5.

Plastické posouzení ocelových průřezů

RF-/STEEL Plasticity představuje rozšíření přídavného modulu RF-/STEEL EC3 pro RFEM 5 / RSTAB 8. Slouží k plastickému posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou.

Generování imperfekcí

Přídavný modul RF-IMP/RSIMP pro RFEM 5 / RSTAB 8 slouží ke generování náhradních geometrických imperfekcí (náhradních zatížení) nebo počátečních deformací náhradních konstrukcí.

Posouzení prutů na únavu

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro RFEM 5 / RSTAB 8 umožňuje posuzovat pruty a sady prutů na únavu podle EN 1993‑1‑9.

Posouzení ocelových přípojů analytickou metodou

Pro posouzení ocelových a dřevěných přípojů nabízí RFEM 5 / RSTAB 8 další výkonné přídavné moduly.

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Samostatný program CRANEWAY provádí veškerá požadovaná posouzení nosníků jeřábových drah podle Eurokódu 3. Jako typ jeřábu lze vybrat mostový nebo podvěsný jeřáb.

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Samostatný program PLATE-BUCKLING nebo přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING pro RFEM 5 / RSTAB 8 slouží k posouzení boulení pravoúhlých desek podle EN 1993-1-5.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí webových služeb (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci:

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů ocelových konstrukcí, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM mě spolehlivě doprovází každý den

„Moc děkuji Vám i Vašim kolegům za včerejší seminář Dlubal Software, který byl na vysoké odborné úrovni a byl perfektně připravený.

RFEM mě spolehlivě doprovází každý den při řešení veškerých záležitostí v oblasti pozemních staveb, prostě super!“

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 100 000 uživatelů v 95 zemích
 • Jeden softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora od zkušených odborníků
 • Zapracování v krátkém čase a intuitivní ovládání
 • Vynikající poměr cena/výkon
 • Modulární koncept s možností pružného rozšíření dle potřeby
 • Odstupňovaný licenční systém se samostatnými a síťovými licencemi
 • Osvědčený software použitý při mnoha známých projektech

Úžasná podpora

„Tento software je skvělý; zvládá vše, co jsme potřebovali. To ale ještě převyšuje úžasná zákaznická podpora, kterou Dlubal poskytuje. Nejen, že jsou odpovědi vždy k věci, ale přicházejí také včas.“

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 17. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL IS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800: 2007

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL NTC-DF

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SP

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2011

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SANS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle jihoafrické normy SANS 10162-1: 2011

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL NBR

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle brazilské normy ABNT NBR 8800: 2008

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL HK

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Kodexu pro ocelové konstrukce 2011 (Buildings Department - Hongkong)

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexovou metodou

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení prutů a sad prutů na únavu podle EN 1993-1-9

Cena za první licenci
1 120,00 USD