Software pro statické výpočty zděných konstrukcí

Statická analýza | Zděné konstrukce

Mnoho inženýrů využívá programy společnosti Dlubal Software pro statické výpočty a posouzení 2D a 3D konstrukcí, jako jsou například budovy, stěny, sloupy, rámy nebo skořepiny.

Program pro statické výpočty RFEM umožňuje počítat a posuzovat zděné konstrukce. Ať už se jedná o čistě prutovou konstrukci nebo o konstrukci se stěnami a skořepinami, nabízí Dlubal Software ideální řešení.

  • Statický výpočet a posouzení | zdene-konstrukce
  • Statický výpočet a posouzení | zdene-konstrukce
  • Dlubal Software pro posouzení a posouzení železobetonových konstrukcí
  • Statický výpočet a posouzení | zdene-konstrukce
  • Statický výpočet a posouzení | zdene-konstrukce

Statické výpočty konstrukcí MKP

Program RFEM 6 pro statické výpočty konstrukcí tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Posouzení zdiva pomocí MKP

Addon Posouzení zdiva pro RFEM 6 umožňuje posuzovat zděné plochy metodou konečných prvků. Jeho vývoj probíhal v rámci výzkumného projektu DDMaS – Digitizing the design of masonry structures (digitalizace návrhu zděných konstrukcí). Materiálový model simuluje nelineární chování kombinace cihel a malty s využitím makromodelování.

Geotechnické výpočty metodou konečných prvků

Addon Geotechnická analýza pro RFEM 6 vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov (interakce konstrukce s podložím).

Tvorba, analýza a vyhodnocení modelu budovy

Addon Model budovy pro RFEM 6 umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Podlaží lze přitom v mnoha ohledech dodatečně upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Zohlednění fází výstavby

Pomocí addonu Analýza fází výstavby (CSA) pro RFEM 6 lze v programu RFEM zohlednit proces výstavby (prutových, plošných a objemových konstrukcí). Zanedbání vlivu stavebního procesu může vést k chybám při výpočtu celkových modelů. Pomocí addonu Analýza fází výstavby (CSA) lze tyto vlivy analyzovat a zohlednit i v posouzení konstrukce.

Dynamická analýza konstrukcí

Addony pro dynamickou analýzu v programech RFEM 6 / RSTAB 9 slouží k seizmickému posouzení, analýze kmitání budov, k výpočtu základů strojů nebo k analýze vlastních frekvencí mostů a komínů.

Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence (AI)

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 pro RFEM 6 / RSTAB 9 hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Posouzení základů

V přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro pro RFEM 5 / RSTAB 8 lze na základě stanovených podporových sil navrhovat jednoduché, kalichové nebo blokové základy.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí Web Services (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulárního systému této rodiny programů.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program pro prostorové prutové konstrukce RSTAB 9 obsahuje podobný rozsah funkcí jako MKP balíček RFEM.
Jeho použití je proto velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RWIND

Samostatný program

RWIND je program pro numerickou simulaci obtékání libovolných geometrií staveb vzdušným proudem (digitální větrný tunel) se stanovením zatížení větrem, které působí na povrch těchto objektů.
Lze ho použít jako samostatnou aplikaci nebo v kombinaci s programy RFEM a RSTAB pro kompletní statické výpočty a posouzení.

Cena za první licenci
2 740,00 USD
RFEM 6
RFEM

Posouzení

Addon Posouzení zdiva v programu RFEM umožňuje posuzovat zdivo metodou konečných prvků.
Jeho vývoj probíhal v rámci výzkumného projektu DDMaS – Digitizing the design of masonry structures (digitalizace návrhu zděných konstrukcí).
Materiálový model simuluje nelineární chování kombinace cihel a malty s využitím makromodelování.

Cena za první licenci
1 660,00 USD
RFEM 6
Přídavný modul RF-SOILIN programu RFEM

Doplňkové analýzy

V programu RFEM addon Geotechnická analýza používá pro stanovení tělesa, které se má analyzovat, vlastnosti ze vzorků zeminy.
Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 6
RFEM

Speciální řešení

Addon Model budovy pro RFEM umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží.
Podlaží lze přitom v mnoha ohledech dodatečně upravovat.
Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 6
RFEM

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO).
Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 480,00 USD