Přehled novinek

Nový přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber

19. října 2017

New Product

RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber posuzuje spoje, u nichž jsou dřevěné pruty navzájem připojené přímo pomocí šikmých vrutů. Posouzení probíhá podle EN 1995‑1‑1 (Eurokód 5).

Brožura: Novinky v RFEM 5 & RSTAB 8

18. října 2017

Získejte více informací o novinkách v aktuální verzi programů RFEM 5.09.01 a RSTAB 8.09.01 včetně samostatných programů v brožuře „Novinky v programu RFEM 5 & RSTAB 8”.

Výpočet součinitele kritického zatížení pro lineární analýzu boulení

10. října 2017

Databáze znalostí

Základ pro posouzení konstrukcí na boulení metodou účinných šířek, resp. metodou redukovaných napětí představuje výpočet kritického zatížení konstrukce, dále již jen LAB (lineární analýza boulení). V našem příspěvku vysvětlíme postup při analytickém způsobu výpočtu součinitele kritického zatížení a také použití metody konečných prvků.

Posouzení koutových svarů podle EN 1993-1-8

6. října 2017

Databáze znalostí

Koutový svar je zdaleka nejčastější typ svaru, který se používá v ocelových konstrukcích. Jak se uvádí v EN 1993‑1‑8, 4.3.2.1 (1), koutové svary lze použít na spoje částí, jejichž natavené plochy svírají úhel mezi 60° a 120°.

Sloup namáhaný tahem v modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base

4. října 2017

Databáze znalostí

V nabídce programů společnosti Dlubal Software najdeme řadu přídavných modulů, které umožňují posoudit spoje v ocelových a dřevěných konstrukcích. Přídavný modul RF‑/JOINTS Steel - Column Base slouží k posouzení patek kloubově uložených nebo vetknutých ocelových sloupů.

Imperfekce podle EN 1993-1-1, čl. 5.3.2: Celkové počáteční naklonění

25. září 2017

Databáze znalostí

Podle EN 1993‑1‑1 je třeba ve výpočtech zpravidla zohlednit ekvivalentní geometrické imperfekce, jejichž hodnoty mají vyjadřovat možné účinky všech typů imperfekcí. V článku 5.3 normy EN 1993‑1‑1 jsou uvedeny zásadní imperfekce pro posouzení celé konstrukční soustavy i imperfekce jednotlivých prvků.

Zobrazení zatížení v prostoru a rovině

18. září 2017

Databáze znalostí

V programu RFEM můžeme modelovat a analyzovat konstrukce ve 3D prostředí. Stálá prostorová vizualizace napomáhá lepšímu pochopení komplexních modelů a znázornění silových toků. Při zpracovávání dokumentace k výpočtu ovšem přepínáme z prostorového do rovinného režimu pro tisk.

Postkritická analýza

18. září 2017

Databáze znalostí

Při dosažení kritického zatížení dochází k výrazné změně geometrie konstrukce. Po ztrátě rovnováhy a stability je opět dosažena stabilní poloha a únosnost systému. Postkritická analýza vyžaduje experimentální postup. Zatížení je přitom potřeba ručně po krocích stupňovat.

Průvlaky, žebra, deskové nosníky: minimální výztuž u dílčích průřezů podle 7.3.2

11. září 2017

Databáze znalostí

Norma EN 1992‑1‑1 stanoví v článku 7.3.2 (2): „U nosníků s tvarovaným průřezem např. tvaru T a u komorových nosníků má být minimální plocha výztuže stanovena pro jednotlivé části průřezu (svislé a vodorovné části).“

Vyhlídková věž v Bad Wildbad, Německo

8. září 2017

Projekt zákazníka

Asi 40metrová vyhlídková věž je hlavní atrakcí stezky korunami stromů na vrchol Sommerberg v německém městě Bad Wildbad. Vyhlídková plošina na vrcholu věže nabízí neobyčejný pohled na hustě zalesněný přírodní park Střední/severní Černý les.

1 - 10 z 92

Vyhledávání novinek

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.