Přehled novinek

Singularity při posouzení železobetonových ploch

9. února 2018

Databáze znalostí

Singularity se vyznačují soustředěním výsledných napěťových hodnot v omezené oblasti. Jsou podmíněny metodikou MKP. Teoreticky se přitom tuhost a/nebo namáhání v nekonečné velikosti soustředí v nekonečně malé oblasti.

Možnosti, jak předejít singularitám na uzlových nebo liniových podporách deskových konstrukcí

7. února 2018

Databáze znalostí

Okrajové podmínky pro uložení desky lze v programech pro výpočty MKP zadávat rychle jako uzlové nebo liniové podepření. Pokud však již při modelování nevezmeme v úvahu poddajnost podepření, pak často nejpozději při analýze napětí, případně při výpočtu nutné výztuže bude potřeba důkladněji se podívat na zadání podpor.

Vizuální kontrola modelu pomocí funkce tisku do 3D PDF

5. února 2018

Databáze znalostí

Funkce tisku do 3D PDF umožňuje zobrazit trojrozměrné modely z programu RFEM nebo RSTAB ve formátu 3D PDF. Soubor 3D PDF obsahuje kromě informací o běžném obrázku také 3D údaje o obrázku, který lze posunovat, přibližovat a oddalovat nebo natáčet.

Budova designu Johna W. Olvera na Massachusettské univerzitě, USA

29. ledna 2018

Projekt zákazníka

V září 2017 byla dokončena budova designu na Massachusettské univerzitě v Amherstu. Projekt s rozpočtem 52 milionů dolarů je jednou z největších dřevěných budov v USA a zároveň jedním z největších projektů spřažené konstrukce ze dřeva a betonu na světě.

Modelování předpjatého šroubového spoje

26. ledna 2018

Databáze znalostí

Při modelování plošných modelů jako například rámových rohů nebo podobných konstrukcí vyvstává stále znovu otázka, jak modelovat předpjaté šroubové spojení. Vždy je tu třeba hledat kompromis mezi proveditelným a mezi věrným, detailním řešením. V našem článku se podíváme na to, jak lze takové spojení modelovat a počítat pomocí diagramu předpjatého šroubového spoje.

Možnosti modelování spřažených průřezů

25. ledna 2018

Databáze znalostí

Pro modelování spřažených průřezů nabízí RFEM několik možností. V následujícím příkladu předvedeme a vysvětlíme tři různé postupy, kterými můžeme modelovat spřažený průřez z válcovaného ocelového profilu HEA 300 a betonového obdélníkového průřezu b/h = 1000/300 mm.

Vytvoření parametrického průřezu

23. ledna 2018

Databáze znalostí

Samostatný program SHAPE-THIN slouží k výpočtům charakteristických hodnot a napětí libovolných tenkostěnných průřezů. Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů. Průřezy lze zadávat jak graficky tak v tabulkách.

Zobrazení pokrytí tahové síly, respektive rozdělení výztuže

18. ledna 2018

Databáze znalostí

V případě velkého množství výztuže se mnohdy vyplatí podélnou výztuž na nosníku odstupňovat. Odstupňování výztuže se přitom řídí průběhem síly v taženém pásu. V přídavných modulech RF‑CONCRETE Members a CONCRETE můžeme zadat odstupňování výztuže, které se následně zohlední u podélné výztuže při automatickém návrhu výztuže.

Nelinearity podpor na názorném příkladu | 1.1 Posun

16. ledna 2018

Databáze znalostí

V praxi stojíme často před úkolem co možná nejreálněji modelovat podporové podmínky, abychom mohli uvážit jejich vliv při posouzení deformací a vnitřních sil konstrukce a abychom umožnili navrhnout co možná nejekonomičtější konstrukce. Programy RFEM a RSTAB nabízejí mnoho různých možností pro zadání nelinearit uzlových podpor.

Dřevěné výškové budovy ve Štrasburku, Francie

15. ledna 2018

Projekt zákazníka

Dnešní metody navrhování a zpracování křížem lepených dřevěných desek (CLT) umožňují jednodušší návrh a výstavbu dřevěných výškových budov.

Bytové domy „Îlot bois de Strasbourg” o výšce přes 30 m jsou prvním projektem stavby z křížem lepeného dřeva ve Francii.

1 - 10 z 117

Vyhledávání novinek

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.