Výpočetní software pro stabilitní analýzy

Chrám Bahá’í v Chile (C) www.josef-gartner.de

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty představuje základ modulární skladby celé programové rodiny. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

RSTAB model průmyslového lešení

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je jeho ovládání ještě snažší. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

Stabilitní analýza

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Přídavný modul RF-STABILITY/RSBUCK provádí výpočet tvarů vybočení konstrukce na základě analýzy vlastních čísel, a dále zobrazí součinitel kritického zatížení pro celou konstrukci. Proto je velmi vhodný pro lineární i nelineární analýzu stabilitního chování konstrukcí.

Imperfekce generované v modulu RF-IMP/RSIMP

Generování náhradních geometrických imperfekcí a počátečních deformací konstrukce

Přídavný modul RF-IMP/RSIMP vytváří náhradní geometrické imperfekce (náhradní zatížení) a počáteční deformace konstrukce.

Rozšíření RF-/STEEL Warping Torsion | Posouzení klopení a prostorového vzpěru prutů podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti

Analýza vázaného kroucení podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti

RF-/STEEL Warping Torsion je rozšířením přídavného modulu RF-/STEEL EC3. Provádí analýzu ztráty stability prutů (prostorového vzpěru a klopení) podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti a s použitím imperfekcí zohledňujících vlastní tvary.

Tvar boulení

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Samostatný program PLATE-BUCKLING resp. přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING provádí posouzení boulení obdélníkových desek podle norem EN 1993-1-5:2006 nebo DIN 18800-3:1990-11.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Příklady použití | Stabilitní analýza