Výpočetní software pro stabilitní analýzu

Posouzení stability konstrukcí

Nestačí pouze, aby realizovaný statický projekt vypadal krásně: v první řadě musí být samozřejmě stabilní. Zvláště u konstrukčních prvků namáhaných tlakem a ohybem je třeba provést příslušná posouzení stability. V programech Dlubal jsou tato posouzení stability obsažena v addonech pro příslušný materiál (např. v Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 pro ocelové pruty).

Programy RFEM a RSTAB zároveň disponují řadou výkonných addonů a přídavných modulů, které zajistí například posouzení vzpěru, analýzu boulení atd. Můžete tak najít přesně to, co činí váš projekt ještě bezpečnějším.

  • Posouzení stability konstrukcí
  • Posouzení stability konstrukcí
  • Posouzení stability konstrukcí

Statické výpočty konstrukcí MKP

Stále ještě hledáte vhodný program pro statické výpočty? Pak jste na správném místě! RFEM 6 je základem modulární řady programů. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Modelovat v něm lze i smíšené konstrukce nebo tělesa a kontaktní prvky. Více o programu RFEM 6 čtěte zde:

Program pro prutové konstrukce

Program RSTAB 9 pro prutové konstrukce je úzce specializovaný. Rozsah funkcí programu RSTAB je podobný jako u programu RFEM pro výpočty MKP. Avšak díky speciálnímu zaměření programu na nosníky, rámy a příhradové konstrukce se velmi snadno ovládá. Ne náhodou je program RSTAB již mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty a posouzení modelů čistě prutových konstrukcí.

Stabilitní analýza metodou vlastních čísel a přírůstkovou metodou

Addon Stabilita konstrukce pro RFEM 6 / RSTAB 9 je opravdu univerzální. Počítá součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary metodou vlastních čísel a přírůstkovou metodou. Je proto vhodný pro lineární a nelineární analýzu stability konstrukcí.

Analýza prostorového vzpěru a klopení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Co zní složitě, nemusí být vždy složité. Alespoň ne s tím správným programem na vaší straně. Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro RFEM 6 / RSTAB 9 vám umožní při výpočtu prutů v programech RFEM a RSTAB zohlednit deplanaci průřezu pomocí dalšího stupně volnosti. Chcete se dozvědět více? Pak čtěte zde:

Generování náhradních geometrických imperfekcí a počátečních deformací náhradních konstrukcí

Pro RFEM 5 / RSTAB 8 existuje řada užitečných přídavných modulů. Například pomocí RF-IMP/RSIMP pro RFEM 5/RSTAB 8 lze generovat náhradní geometrické imperfekce (náhradní zatížení) nebo počáteční deformace náhradních konstrukcí. Objevte inovativní možnosti statického výpočtu s programy Dlubal.

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Kromě hlavních programů Dlubal a jejich addonů, Vám také nabízíme samostatné programy. Samostatný program PLATE-BUCKLING je jedním z nich, umožňuje posouzení na boulení u obdélníkových desek podle normy EN 1993-1-5. Stejný rozsah funkcí obsahuje také přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING pro RFEM 5 / RSTAB 8.

Rozhraní pro výměnu dat

Program Dlubal pro statické výpočty umožňuje také vzájemnou spolupráci. Lze jej bez problémů integrovat do procesu informačního modelování budov (BIM). Velké množství rozhraní umožňuje výměnu dat digitálních modelů budov s programem RFEM nebo RSTAB.

Použijte webové služby jako programovatelné rozhraní pro čtení a zápis požadovaných údajů z resp. do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Znáte již zákaznický servis Dlubal? Je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal. Nabízíme vám dále veškerou podporu potřebnou pro vaši každodenní práci. Ať už vás zajímá cokoliv, jsme tu pro vás!

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Online manuál | RFEM 6

Manuály

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Moderní 3D program pro statické výpočty je vhodný pro statické a dynamické výpočty prutových konstrukcí a pro posouzení betonu, oceli, dřeva a dalších materiálů.

Cena za první licenci
3 250,00 EUR
RFEM 6
Stabilita konstrukce

Doplňkové analýzy

Addon Stabilita konstrukce slouží k posouzení stability konstrukcí. Stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9

Structure Stability for RSTAB 9

Doplňkové analýzy

Addon Stabilita konstrukce provádí posouzení stability konstrukcí. Stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Pásový spoj, napětí

Posouzení

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RSTAB 9
Pásový spoj, napětí

Posouzení

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6

Steel Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Steel Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Ocelové přípoje v rámové konstrukci

Přípoje

RFEM addon ocelové přípoje vám umožňuje analyzovat ocelové přípoje pomocí konečně-prvkového modelu. Vytvoření modelu probíhá zcela automaticky na pozadí a vy ho ovládáte jednoduchým a známým zadáváním komponent.

Cena za první licenci
2 350,00 EUR
RFEM 6

Timber Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 150,00 EUR
RSTAB 9

Timber Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 150,00 EUR
RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Concrete Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení prutů a sloupů podle mezinárodních norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Budova s podložím

Doplňkové analýzy

Addon Geotechnická analýza pro RFEM vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Přesné stanovení základových poměrů výrazně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6
Posouzení zdiva

Posouzení

Addon Posouzení zdiva umožňuje posoudit zdivo metodou konečných prvků. Byl vyvinut v rámci výzkumného projektu DDMaS - Digitalizace návrhu zděných konstrukcí. Materiálový model simuluje nelineární chování kombinace cihel a malty s využitím makromodelování.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR