Verifikační příklady

Vyhledávání příkladu

Show Filter Hide Filter


Program / přídavný modul


Materiálový model


Výpočetní metoda


Typ prvku


Zvláštní vlastnosti


Tento ověřovací příklad porovnává výpočty zatížení větrem na rovné střeše pomocí standardu ASCE 7-16 a pomocí CFD simulace v programu RWIND Simulation. Budova je definována náčrtem a profilem rychlosti proudění podle normy ASCE 7-16.

Tento ověřovací příklad porovnává výpočty zatížení větrem na štítové střeše s normou ASCE 7-16 a pomocí CFD simulace v programu RWIND Simulation. Budova je definována podle náčrtu a profilu rychlosti proudění podle normy ASCE 7-16.

Koule je vystavena rovnoměrnému proudění vazké tekutiny. Rychlost kapaliny se považuje za nekonečnou. Cílem je stanovit odporovou sílu. Parametry problému jsou nastaveny tak, že jak Reynoldsovo číslo, tak poloměr koule jsou malé, takže lze dosáhnout teoretického řešení - Stokeův tok (GG Stoke 1851).

V příkladu ověření se popisuje stacionární tok okolo osamělé budovy (zvětšený model) na příkladu Japonského architektonického institutu (AIJ). Vybrané výsledky (rychlost proudění) jsou porovnány s naměřenými hodnotami.

V příkladu ověření se provádí výpočet zatížení větrem u budovy s plochou střechou podle normy EN 1991-1-4 a pomocí CFD simulace v programu RWIND Simulation. Budova je definována podle náčrtu a profil přítokové rychlosti je stanoven podle EN 1991-1-4.

V příkladu ověření se provádí výpočet zatížení větrem u budovy s plochou střechou podle normy EN 1991-1-4 a pomocí CFD simulace v programu RWIND Simulation. Budova je definována podle náčrtu a profilu rychlosti proudění podle normy EN 1991-1-4.

Nejdříve se vychýlí jednohmotový systém s kloubem a dvěma pružinami. Stanovte vlastní kmitání systému - průhyb, rychlost a časový průběh zrychlení.

Na kulatý držák prutů se působí excentrické příčné zatížení. Pomocí geometricko-lineární analýzy stanovíme maximální průhyb a maximální kroucení držáku.

Konzola z kulatého prutu se zatíží excentrickým rovnoměrným zatížením. Pomocí geometricko-lineární analýzy stanovíme maximální průhyb a maximální kroucení držáku.

Pomocí excentrické normálové síly se namáhá držák z kulaté oceli. Pomocí geometricky lineární analýzy a analýzy druhého řádu lze stanovit maximální svislou deformaci držáku.

1 - 10 z 133

Kontakt

Kontakt

Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy k našim produktům, obraťte se prosím na naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.