Verifikační příklady

Jasné a dohledatelné výsledky v programech Dlubal Software

  • Verifikační příklady

Vyhledat příklad

Zobrazit filtr Skrýt filtr
Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

1 - 10 z 146

Položek na stránce:

Válcová membrána je protažena izotropním předpětím. Najděte konečný minimální tvar membrány - katenoidu. Stanovte maximální radiální průhyb membrány. K tomu se používá přídavný modul RF-FORM-FINDING. Pružné deformace se v modulu RF-FORM-FINDING ani v analytickém řešení nezohledňují, v tomto příkladu také vlastní tíze.

Tento příklad slouží k ilustraci roviny. Aplikace je znázorněna na dvoupodlažní struktuře. Zatížení konstrukce se provádí podle obrázku 1 smykovými silami. Maximální průhyb konstrukce ux ve směru zatěžovacích sil se stanoví jak u rovinné, tak u deskové konstrukce desky.

Matematické kyvadlo se skládá z beztížného lana a bodu hmotnosti na jeho konci. Kyvadlo se nejdříve vychýlí. Stanovte úhel lana v zadaném čase.

Na ocelové lano nebo membránu s kolíky na obou koncích působí zatížené zatížení. Maximální průhyb konstrukce lze stanovit pomocí teorií velkých deformací, aniž by byla zohledněna vlastní tíha.

Konzola z oceli s obdélníkovým průřezem je na jedné straně kompletně uchycena a na druhé straně volná. Cílem tohoto příkladu posouzení je stanovit vlastní frekvence konstrukce.

Je definován konzolový nosník s I-profilem o délce L. Nosník má pět hmotových bodů, přičemž m-hmoty působí ve směru X. Vlastní tíha se nezohledňuje. Kmitočty, tvary a ekvivalentní zatížení tohoto systému 5-DOF se vypočítají analyticky a porovná se s výsledky z programů RSTAB a RFEM.

Dvouhmotový oscilátor se skládá ze dvou lineárních pružin a hmot, které jsou soustředěny v uzlech. Vlastní zatížení pružin se nezohledňuje. Stanovte vlastní frekvence systému.

Stanovení maximální deformace stěny je rozděleno na dvě části uprostřed. Horní a dolní část jsou vždy z plastického nebo pružného materiálu a obě čelní desky se nemohou pohybovat ve svislém směru. Jejich okraje jsou zatíženy vodorovným tlakem ph a středová rovina svislým tlakem, vlastní tíha stěny se nezohledňuje.

Na obou koncích je upevněn trojrozměrný blok z pružně plastického materiálu. Středová rovina bloku je vystavena tlaku. Povrch plasticity je popsán podle Tsai-Wu teorie plasticity.

Vrstevnatá čtvercová ortotropní deska je zcela upevněna ve svém středu a vystavena tlaku. Porovnejte průhyby rohů desky pro různé úhly vláken a zkontrolujte správnost transformace.

1 - 10 z 146

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy k našim produktům, obraťte se prosím na naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

[email protected]

Podpora zákazníkům 24/7

DATABÁZE ZNALOSTÍ

Vedle osobní podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) Vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.