Švýcarské normy (SIA)

Statické výpočty podle švýcarských norem SIA

  • Standard

Normy SIA

Švýcarské normy SIA

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující normy SIA:

  • SIA 260 (Zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • SIA 261 (zatížení)
  • SIA 262 (Železobetonové konstrukce)
  • SIA 263 (Ocelové konstrukce)
  • SIA 265 (Dřevěné konstrukce)

Implementované švýcarské normy

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

V programu RFEM 6 / RSTAB 9 lze automaticky vytvářet kombinace zatížení a kombinace výsledků podle švýcarských norem SIA 260 a SIA 260 | Dřevo.

2

Posouzení dřevěných konstrukcí podle SIA 265

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí všechna typická posouzení únosnosti, stability, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle švýcarské normy SIA 265.

3

Seizmické posouzení podle SIA 261

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

V addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9 se provádí seizmická analýza multimodální analýzou spektra odezvy. Implementována je mimo jiné švýcarská norma SIA 261.

4

Posouzení prutů a ploch ze železobetonu podle SIA 262

Modulové rozšíření SIA 262 for RFEM 5/RSTAB 8 doplňuje řadu přídavných modulů pro posouzení betonových konstrukcí o švýcarskou normu SIA 262.

5

Posouzení ocelových konstrukcí podle SIA 263

Přídavný modul RF-/STEEL SIA for RFEM 5 / RSTAB 8 provádí posouzení prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle švýcarské normy SIA 263.


Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulárního systému této rodiny programů.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program pro prostorové prutové konstrukce RSTAB 9 obsahuje podobný rozsah funkcí jako MKP balíček RFEM.
Jeho použití je proto velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 6
RF-TIMBER Pro

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 660,00 USD
RSTAB 9
RF-TIMBER Pro

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 660,00 USD
RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje rychle a snadno analyzovat vlastní frekvence a vlastní tvary prutových, plošných a objemových modelů.

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB 9
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje rychle a snadno analyzovat vlastní frekvence a vlastní tvary prutových modelů.

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 6
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmické posouzení multimodální analýzou spektra odezvy.
Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem.
Z nich se vygenerují náhradní statické síly.
Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí.
Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB 9
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy.
Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem.
Z nich se vygenerují náhradní statické síly.
Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí.
Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 120,00 USD