Švýcarské normy (SIA)

Statické výpočty podle norem SIA

  • Standard

Navrhování s programy RFEM a RSTAB podle švýcarských norem

Normy SIA

Švýcarské normy SIA

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující normy SIA:


  • SIA 260 (zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • SIA 261 (zatížení)
  • SIA 262 (železobetonové konstrukce)
  • SIA 263 (ocelové konstrukce)
  • SIA 265 (dřevěné konstrukce)

Implementované švýcarské normy

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

Bezpečnost je nejvyšší prioritou i pro vaše stavby ve Švýcarsku. Pomocí programů RFEM 6 / RSTAB 9 můžete zcela automaticky vytvářet kombinace zatížení a kombinace výsledků podle švýcarských norem SIA 260 a SIA 260 | Dřevo.

  1. Více o programu RFEM 6
  2. Více o programu RSTAB 9
2

Posouzení dřevěných konstrukcí podle SIA 265

Pokud navrhujete dřevěné konstrukce v souladu s normami, jste tu na správném místě. Addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 Vám umožní provést všechna typická posouzení únosnosti, stability, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle švýcarské normy SIA 265.

3

Seizmické posouzení podle SIA 261

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 vám umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

Další užitečný addon je Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9. V něm můžete provést analýzu účinků zemětřesení metodou multimodálního spektra odezvy. V addonu máte implementovanou mimo jiné švýcarskou normu SIA 261.

4

Posouzení prutů a ploch ze železobetonu podle SIA 262

Rozšíření modulu SIA 262 pro RFEM 5 / RSTAB 8 vám nabízí další možnosti. Rozšíříte tak své přídavné moduly pro železobetonové konstrukce o švýcarskou normu SIA 262.

5

Posouzení ocelových konstrukcí podle SIA 263

V přídavném modulu RF-/STEEL SIA for RFEM 5 / RSTAB 8 naleznete možnost posouzení prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle švýcarské normy SIA 263.


Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Dřevěné konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Dřevěné konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Modální analýza

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza mohou být vypočítány vlastní čísla, vlastní frekvence, vlastní perioda prutu, plochy a tělesa.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Modální analýza

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza mohou být vypočítány vlastní čísla, vlastní frekvence, vlastní perioda prutu, plochy a tělesa.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmické posouzení multimodální analýzou spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR