Software pro statické výpočty podle Eurokódů (EC)

Profesionální software pro statické výpočty podle Eurokódů

 • Standard

Konzistentní navrhování s programy RFEM a RSTAB podle evropských norem (EN)

Eurokódy

Eurokódy

Eurokódy (zkráceně EC) představují sjednocená pravidla pro posuzování ve stavebnictví v celé Evropě.


V současnosti existuje 10 Eurokódů (EC 0 až EC 9 v normách EN 1990 až EN 1999). Ty jsou dále rozděleny. Eurokódy obsahují celkem 58 dílčích norem.


Normalizační výbory členských států dále sestavují pro každý Eurokód národní přílohu, v níž jsou definovány národně stanovené parametry, jako například dílčí součinitele spolehlivosti.


Členění Eurokódů:

 • Eurokód 0: Zásady navrhování
 • Eurokód 1: Zatížení
 • Eurokód 2: Železobetonové konstrukce
 • Eurokód 3: Ocelové konstrukce
 • Eurokód 4: Spřažené ocelobetonové konstrukce
 • Eurokód 5: Dřevěné konstrukce
 • Eurokód 6: Zděné konstrukce
 • Eurokód 7: Geotechnické konstrukce
 • Eurokód 8: Zemětřesení
 • Eurokód 9: Hliníkové konstrukce

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„Poté, co jsme porovnali nejrůznější nabídky na trhu, jsme se rozhodli pro program RFEM od společnosti Dlubal Software pro naše statické výpočty trojrozměrných ocelových konstrukcí. Zdá se, že je to nejlepší software pro výpočty podle evropských norem. Díky jasné struktuře a intiutivnímu grafickému prostředí jsou zadávání a změna vstupních dat i výsledků plynulé a efektivní, což minimalizuje "efekt černé skříňky".

Technická podpora je vysloveně trpělivá, kompetentní a na dotazy reaguje rychle, což přispělo k našemu rozhodnutí pro RFEM od Dlubal Software. Tutoriály, blog a detailní manuály jsou dobrým materiálem pro samostudium a výrazně usnadňují začátky práce s programem. Také nové funkce programů jsou velmi užitečné. Dalším pozitivním aspektem je modulární koncept softwaru. Díky tomu lze hlavní program rozšířit o další funkce aniž by bylo nutné se znovu učit zacházet s programem. I kdybychom se zítra rozhodli změnit zaměření na dřevěné, hliníkové či skleněné konstrukce, statické výpočty pro nás nebudou žádnou překážkou.“

Implementované Eurokódy

1

Kombinace podle Eurokódu 0 (EC 0)

Plánujte své budovy bezpečně a podle evropských norem. V obou hlavních programech RFEM 6 a RSTAB 9 můžete snadno a efektivně generovat kombinace zatížení a kombinace výsledků podle Eurokódu 0 (EN 1990). Dále v obou programech můžete stanovit imperfekce podle Eurokódu. Přitom se účinky přiřadí k typům účinků podle normy. Podle zvolených návrhových situací pak programy RFEM a RSTAB skládají zatěžovací stavy do kombinací.

K dispozici jsou následující národní přílohy:

 • Germany DIN | 2012-08 (Německo)
 • European Union CEN | 2010-04 (Evropská unie)
 • Bulgaria BDS | 2013-03 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS | 2009-06 (Velká Británie)
 • Czech Republic ČSN | 2015-05 (Česká republika)
 • Cyprus CYS | 2010-06 (Kypr)
 • Denmark DK | 2013-09 (Dánsko)
 • Greece ELOT | 2009-01 (Řecko)
 • Estonia EVS-EN 1990:2002+NA:2002 (Estonsko)
 • Ireland IS | 2010-04 (Irsko)
 • Lithuania LST | 2012-01 (Litva)
 • Luxembourg LU | 2020-03 (Lucembursko)
 • Latvia LVS | 2015-01 (Lotyšsko)
 • Malaysia MS | 2010-02 (Malajsie)
 • Belgium NBN | 2015-05 (Belgie)
 • Netherlands NEN | 2011-12 (Nizozemsko)
 • France NF | 2011-12 (Francie)
 • Portugal NP | 2009-12 (Portugalsko)
 • Norway NS | 2016-05 (Norsko)
 • Austria ÖNORM | 2013-03 (Rakousko)
 • Poland PN | 2010-09 (Polsko)
 • Finland SFS | 2010-09 (Finsko)
 • Slovenia SIST | 2010-08 (Slovinsko)
 • Romania SR | 2006-10 (Rumunsko)
 • Singapore SS | 2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS | 2019-01 (Švédsko)
 • Slovakia STN | 2010-01 (Slovensko)
 • Belarus TKP | 2011-11 (Bělorusko)
 • Spain UNE | 2010-07 (Španělsko)
 • Italy UNI | 2010-10 (Itálie)
2

Účinky podle Eurokódu 1 (EC 1)

Chcete mít jistotu, že vaše konstrukce odolá každému počasí? K tomu potřebujete jen standardní program RFEM 6 nebo RSTAB 9. V obou máte možnost generovat zatížení větrem a sněhem bez dalších addonů. Po zadání požadovaných parametrů, jako je oblast zatížení větrem nebo sněhem, geometrie střechy atd., program zcela automaticky vygeneruje příslušné zatížení.

3

Železobetonové konstrukce podle Eurokódu 2 (EC 2)

Zajistěte stabilitu a odolnost vašich železobetonových konstrukcí. S addonem Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 máte možnost posuzovat železobetonové pruty, sloupy a plochy (RFEM) podle Eurokódu. Kromě obecných posouzení na mezní stav únosnosti a použitelnosti můžete u sloupů provádět také posouzení stability podle EC 2.

K dispozici jsou následující národní přílohy:

 • Germany DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
 • Austria ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
 • Switzerland SN EN 1992-1-1/NA:2014 (Švýcarsko)
 • European Union CEN EN 1992-1-1/2014-11 (Evropská unie)
 • Czech Republic ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
 • Bulgaria BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)
 • Cyprus CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
 • Denmark EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
 • Lithuania LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011/P:2019 lt (Litva)
 • Latvia LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
 • Malaysia MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
 • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
 • France NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francie)
 • Portugal NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
 • Slovenia SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
 • Romania SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
 • Singapore SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1992-1-1 BFS 2019 (Švédsko)
 • Slovakia STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
 • Netherlands NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
 • Poland PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
 • Finland SFS EN 1992-1-1/NA:2015-01 (Finsko)
 • Spain UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
 • Italy UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
 • Norway NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
 • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)

Posouzení základů podle EC v programech RFEM 5 / RSTAB 8 Pro posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů podle EN 1992-1-1 a EN 1997-1 máte v programech RFEM 5 / RSTAB 8 k dispozici přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro.

4

Ocelové konstrukce podle Eurokódu 3 (EC 3)

Provádějte také u ocelových konstrukcí vhodná posouzení podle evropských norem pro zajištění jejich bezpečnosti. Addon Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí všechna typická posouzení únosnosti, stability, deformací a požární odolnosti ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3.

K dispozici jsou následující národní přílohy:

 • Germany DIN EN 1993-1-1/NA:2016-04 (Německo)
 • Austria ÖNORM EN 1993-1-1/NA:2015-12 (Rakousko)
 • Switzerland SN EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Švýcarsko)
 • Bulgaria BDS EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Velká Británie)
 • European Union CEN EN 1993-1-1/2015-06 (Evropská unie)
 • Cyprus CYS EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Kypr)
 • Czech Republic CSN EN 1993-1-1/NA:2016-06 (Česká republika)
 • Denmark DS EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Dánsko)
 • Greece ELOT EN 1993-1-1/NA:2017-01 (Řecko)
 • Estonia EVS EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Estonsko)
 • Croatia HRN EN 1993-1-1/NA:2016-03 (Chorvatsko)
 • Ireland I S. EN 1993-1-1/NA:2016-03 (Irsko)
 • Luxembourg ILNAS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Lucembursko)
 • Iceland IST EN 1993-1-1/NA:2015-11 (Island)
 • Lithuania LST EN 1993-1-1/NA:2017-01 (Litva)
 • Latvia LVS EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Lotyšsko)
 • Malaysia MS EN 1993-1-1/NA:2010-01 (Malajsie)
 • Hungary MSZ EN 1993-1-1/NA:2015-11 (Maďarsko)
 • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Belgie)
 • Netherlands NEN EN 1993-1-1/NA:2016-12 (Nizozemsko)
 • France NF EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Francie)
 • Portugal NP EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Portugalsko)
 • Norway NS EN 1993-1-1/NA:2015-09 (Norsko)
 • Poland PN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Polsko)
 • Finland SFS EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Finsko)
 • Slovenia SIST EN 1993-1-1/NA:2016-09 (Slovinsko)
 • Romania SR EN 1993-1-1/NA:2016-04 (Rumunsko)
 • Singapore SS EN 1993-1-1/NA:2019-05 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Švédsko)
 • Slovakia STN EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Slovensko)
 • Belarus TKP EN 1993-1-1/NA:2015-04 (Bělorusko)
 • Spain UNE EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Španělsko)
 • Italy UNI EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Itálie)

Další addony, přídavné moduly a samostatné programy Zde najdete další addony, přídavné moduly a samostatné programy pro posouzení ocelových konstrukcí podle EN 1993 (EC 3):

5

Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 (EC 5)

Posouzení dřevěných konstrukcí Pokud chcete, aby vaše dřevěné konstrukce obstály za všech okolností, jste na správném místě. Pro vaše posouzení prutů ze dřeva podle Eurokódu 5 je vhodný addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9. Rychle a spolehlivě provádí posouzení napětí, stability, použitelnosti a požární odolnosti.

K dispozici jsou následující národní přílohy:

 • Germany DIN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Německo)
 • Austria ÖNORM EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Rakousko)
 • Switzerland SN EN 1995-1-1/NA:2015-03 (Švýcarsko)
 • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA:20157-06 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Velká Británie)
 • European Union CEN EN 1995-1-1/2014-05 (Evropská unie)
 • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Kypr)
 • Czech Republic CZE EN 1995-1-1/NA:2015-05 (Česká republika)
 • Denmark DS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Dánsko)
 • Greece ELOT EN 1995-1-1/NA:2010-01 (Řecko)
 • Estonia EVS EN 1995-1-1/NA:2015-11 (Estonsko)
 • Croatia HRN EN 1995-1-1/NA:2015-03 (Chorvatsko)
 • Ireland I S. EN 1995-1-1/NA:2014-05 (Irsko)
 • Luxembourg ILNAS EN 1995-1-1/NA:2020-3 (Lucembursko)
 • Iceland IST EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Island)
 • Lithuania LST EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Litva)
 • Latvia LVS EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Lotyšsko)
 • Hungary MSZ EN 1995-1-1/NA:2015-06 (Maďarsko)
 • Belgium NBN EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Belgie)
 • Netherlands NEN EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Nizozemsko)
 • France NF EN 1995-1-1/NA:2020-04 (Francie)
 • Portugal NP EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Portugalsko)
 • Norway NS EN 1995-1-1/NA:2014-08 (Norsko)
 • Poland PN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Polsko)
 • Finland SFS EN 1995-1-1/NA:2016-12 (Finsko)
 • Slovenia SIST EN 1995-1-1/NA:2018-01 (Slovinsko)
 • Romania SR EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Rumunsko)
 • Singapore SS EN 1995-1-1/NA:2018-02 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1995-1-1/NA:2014-05 (Švédsko)
 • Slovakia STN EN 1995-1-1/NA:2019-12 (Slovensko)
 • Belarus TKP EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Bělorusko)
 • Spain UNE EN 1995-1-1/NA:2016-04 (Španělsko)
 • Italy UNI EN 1995-1-1/NA:2016-11 (Itálie)

RF-LAMINATE Přídavný modul pro RFEM 5 pro navrhování vícevrstvých laminátových ploch s posouzením napětí a průhybů.

RX-TIMBER Samostatné programy pro posouzení lepených lamelových a spojitých nosníků, sloupů, vaznic, rámů, ztužidel a střech domů podle EN 1995-1-1.

6

Geotechnické konstrukce podle Eurokódu 7 (EC 7)

Pro bezpečný návrh vašich konstrukcí můžete přenechat posouzení podle norem EU těmto přídavným modulům.

Pro posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů podle EN 1992-1-1 a EN 1997-1 máte v programech RFEM 5 / RSTAB 8 k dispozici přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro.

Pokud chcete stanovit pružné podloží ze známých půdních vrstev podle EC 7, můžete použít přídavný modul RF-SOILIN pro RFEM 5. Jakmile zadáte parametry půdy, program stanoví součinitele podloží a zobrazí průběhy napětí a sedání.

7

Zemětřesení podle Eurokódu 8 (EC 8)

S těmito addony budete na straně bezpečnosti i v případě zemětřesení.

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 vám umožní rychle a pohodlně analyzovat vlastní frekvence a vlastní tvary vašich modelů složených z prutů, ploch i těles.

V addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9 můžete provést seizmickou analýzu multimodální analýzou spektra odezvy. Vytvořte požadovaná spektra buď podle norem, nebo uživatelsky. Program z nich vygeneruje náhradní statické síly. V tomto addonu také najdete rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí, které můžete použít pro generování spektra odezvy.

8

Hliníkové konstrukce podle Eurokódu 9 (EC 9)

Čtěte dál, pokud chcete být při návrhu hliníkových konstrukcí na straně bezpečnosti. Addon Posouzení hliníkových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle EN 1999-1-1 (Eurokódu 9).

K dispozici jsou následující národní přílohy:

 • Germany DIN EN 1999-1-1/NA:2021-03 (Německo)
 • Austria ÖNORM EN 1999-1-1/NA:2017-11 (Rakousko)
 • Switzerland SN EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Švýcarsko)
 • Bulgaria BDS EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Velká Británie)
 • European Union CEN 1999-1-1/2013-12 (Evropská unie)
 • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2019-08 (Kypr)
 • Czech Republic CZE EN 1999-1-1/NA:2015-09 (Česká republika)
 • Denmark DS EN 1999-1-1/NA:2019-09 (Dánsko)
 • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Řecko)
 • Estonia EVS EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Estonsko)
 • Croatia HRN EN 1999-1-1/NA:2015-02 (Chorvatsko)
 • Ireland I S. EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Irsko)
 • Luxembourg ILNAS EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Lucembursko)
 • Iceland IST EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Island)
 • Lithuania LST EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Litva)
 • Latvia LVS EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Lotyšsko)
 • Hungary MSZ EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Maďarsko)
 • Belgium NBN EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Belgie)
 • Netherlands NEN EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Nizozemsko)
 • France NF EN 1999-1-1/NA:2016-07 (Francie)
 • Portugal NP EN 1999-1-1/NA:2014-11 (Portugalsko)
 • Norway NS EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Norsko)
 • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Polsko)
 • Finland SFS EN 1999-1-1/NA:2018-01 (Finsko)
 • Slovenia SIST EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Slovinsko)
 • Romania SR EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Rumunsko)
 • Sweden SS EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Švédsko)
 • Slovakia STN EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Slovensko)
 • Belarus TKP EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Bělorusko)
 • Spain UNE EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Španělsko)
 • Italy UNI EN 1999-1-1/NA:2014-02 (Itálie)

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. března 2024 9:00 - 11:30 CEST

Pokročilá statická analýza s Python API v programu RFEM 6

Pokročilá statická analýza s Python API v programu RFEM 6

Webinář 26. března 2024 14:00 - 15:00 CEST

Posouzení železobetonových desek v programu RFEM 6

Posouzení železobetonových desek v programu RFEM 6

Webinář 3. dubna 2024 13:00 - 14:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 30. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Moderní 3D program pro statické výpočty je vhodný pro statické a dynamické výpočty prutových konstrukcí a pro posouzení betonu, oceli, dřeva a dalších materiálů.

Cena za první licenci
3 250,00 EUR
RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Concrete Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení prutů a sloupů podle mezinárodních norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6

Steel Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Steel Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6

Timber Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 150,00 EUR
RSTAB 9

Timber Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 150,00 EUR
RFEM 6
Budova s podložím

Doplňkové analýzy

Addon Geotechnická analýza pro RFEM vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Přesné stanovení základových poměrů výrazně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6

Modal Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje vypočítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody pro prutové, plošné a objemové modely.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RSTAB 9

Modal Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje počítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody pro prutové, plošné a objemové modely.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 6

Response Spectrum Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Analýza spektra odezvy provádí seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů ze seizmických oblastí, které lze použít pro generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 550,00 EUR
RSTAB 9

Response Spectrum Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Addon Analýza spektra odezvy provádí seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů ze seizmických oblastí, které lze použít pro generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 550,00 EUR