Software pro statické výpočty podle Eurokódů (EC)

Profesionální software pro statické výpočty podle Eurokódů

 • Standard

Eurokódy

Eurokódy

Eurokódy (zkráceně EC) představují normalizovaná pravidla pro posuzování ve stavebnictví v celé Evropě.

V současnosti existuje 10 Eurokódů (EC 0 až EC 9 v normách EN 1990 až EN 1999). Ty jsou dále rozděleny. Eurokódy obsahují 58 dílčích norem.

Kromě toho vytvářejí normalizační výbory členských států pro každý Eurokód národní přílohu, v níž jsou definovány národní parametry, jako jsou dílčí součinitele spolehlivosti.

Struktura Eurokódu:
 • Eurokód 0: Základní školení
 • Eurokód 1: Účinky
 • Eurokód 2: Železobetonové konstrukce
 • Eurokód 3: Ocelová nosná konstrukce
 • Eurokód 4: Spřažené konstrukce
 • Eurokód 5: Dřevěná konstrukce
 • Eurokód 6: Zděné konstrukce
 • Eurokód 7: Nadace
 • Eurokód 8: Zemětřesení
 • Eurokód 9: Hliníkové stavby

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„Poté, co jsme porovnali nejrůznější nabídky na trhu, jsme se rozhodli pro program RFEM od společnosti Dlubal Software pro naše statické výpočty trojrozměrných ocelových konstrukcí. Zdá se, že je to nejlepší software pro výpočty podle evropských norem. Díky jasné struktuře a intiutivnímu grafickému prostředí jsou zadávání a změna vstupních dat i výsledků plynulé a efektivní, což minimalizuje "efekt černé skříňky".

Technická podpora je vysloveně trpělivá, kompetentní a na dotazy reaguje rychle, což přispělo k našemu rozhodnutí pro RFEM od Dlubal Software. Tutoriály, blog a detailní manuály jsou dobrým materiálem pro samostudium a výrazně usnadňují začátky práce s programem. Také nové funkce programů jsou velmi užitečné. Dalším pozitivním aspektem je modulární koncept softwaru. Díky tomu lze hlavní program rozšířit o další funkce aniž by bylo nutné se znovu učit zacházet s programem. I kdybychom se zítra rozhodli změnit zaměření na dřevěné, hliníkové či skleněné konstrukce, statické výpočty pro nás nebudou žádnou překážkou.“

Implementované Eurokódy

1

Kombinace podle Eurokódu 0 (EC 0)

V obou hlavních programech RFEM 6 / RSTAB 9 lze generovat kombinace zatížení a kombinace výsledků podle Eurokódu 0 (EN 1990). Dále lze v programech RFEM a RSTAB stanovit imperfekce podle Eurokódu. Přitom se účinky přiřadí k typům účinků podle normy. Podle zvolených návrhových situací pak programy RFEM a RSTAB skládají zatěžovací stavy do kombinací.


K dispozici jsou následující národní přílohy:
 • Germany DIN | 2012-08 (Německo)
 • European Union CEN | 2010-04 (Evropská unie)
 • Bulgaria BDS | 2013-03 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS | 2009-06 (Velká Británie)
 • Czech Republic ČSN | 2015-05 (Česká republika)
 • Cyprus CYS | 2010-06 (Kypr)
 • Denmark DK | 2013-09 (Dánsko)
 • Greece ELOT | 2009-01 (Řecko)
 • Estonia EVS-EN 1990:2002+NA:2002 (Estonsko)
 • Ireland IS | 2010-04 (Irsko)
 • Lithuania LST | 2012-01 (Litva)
 • Luxembourg LU | 2020-03 (Lucembursko)
 • Latvia LVS | 2015-01 (Lotyšsko)
 • Malaysia MS | 2010-02 (Malajsie)
 • Belgium NBN | 2015-05 (Belgie)
 • Netherlands NEN | 2011-12 (Nizozemsko)
 • France NF | 2011-12 (Francie)
 • Portugal NP | 2009-12 (Portugalsko)
 • Norway NS | 2016-05 (Norsko)
 • Austria ÖNORM | 2013-03 (Rakousko)
 • Poland PN | 2010-09 (Polsko)
 • Finland SFS | 2010-09 (Finsko)
 • Slovenia SIST | 2010-08 (Slovinsko)
 • Romania SR | 2006-10 (Rumunsko)
 • Singapore SS | 2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS | 2019-01 (Švédsko)
 • Slovakia STN | 2010-01 (Slovensko)
 • Belarus TKP | 2011-11 (Bělorusko)
 • Spain UNE | 2010-07 (Španělsko)
 • Italy UNI | 2010-10 (Itálie)
2

Účinky podle Eurokódu 1 (EC 1)

V programech RFEM 6 / RSTAB 9 je možnost generovat zatížení větrem a sněhem. Není k tomu zapotřebí žádný další addon. Po zadání požadovaných parametrů, například větrné a sněhové oblasti, geometrie střechy atd. program automaticky vytvoří odpovídající zatížení.

3

Železobetonové konstrukce podle Eurokódu 2 (EC 2)

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 umožňuje posuzovat železobetonové pruty, sloupy a plochy (RFEM) podle Eurokódu. Kromě obecných posouzení na mezní stav únosnosti a použitelnosti se u sloupů provádí také posouzení stability podle EC 2.

K dispozici jsou následující národní přílohy:
 • Germany DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
 • Austria ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
 • Switzerland SN EN 1992-1-1/NA:2014 (Švýcarsko)
 • European Union CEN EN 1992-1-1/2014-11 (Evropská unie)
 • Czech Republic ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
 • Bulgaria BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)
 • Cyprus CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
 • Denmark EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
 • Lithuania LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011/P:2019 lt (Litva)
 • Latvia LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
 • Malaysia MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
 • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
 • France NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francie)
 • Portugal NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
 • Slovenia SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
 • Romania SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
 • Singapore SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1992-1-1 BFS 2019 (Švédsko)
 • Slovakia STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
 • Netherlands NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
 • Poland PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
 • Finland SFS EN 1992-1-1/NA:2015-01 (Finsko)
 • Spain UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
 • Italy UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
 • Norway NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
 • Belarus Bělorusko TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)

Posouzení základů podle EC v programech RFEM 5 / RSTAB 8
Pro posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů podle EN 1992-1-1 a EN 1997-1 je v programech RFEM 5 / RSTAB 8 k dispozici přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro.
4

Ocelové konstrukce podle Eurokódu 3 (EC 3)

Addon Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí všechna typická posouzení únosnosti, stability, deformací a požární odolnosti ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3.


K dispozici jsou následující národní přílohy:
 • Germany DIN EN 1993-1-1/NA:2016-04 (Německo)
 • Austria ÖNORM EN 1993-1-1/NA:2015-12 (Rakousko)
 • Switzerland SN EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Švýcarsko)
 • Bulgaria BDS EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Velká Británie)
 • European Union CEN EN 1993-1-1/2015-06 (Evropská unie)
 • Cyprus CYS EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Kypr)
 • Czech Republic CSN EN 1993-1-1/NA:2016-06 (Česká republika)
 • Denmark DS EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Dánsko)
 • Greece ELOT EN 1993-1-1/NA:2017-01 (Řecko)
 • Estonia EVS EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Estonsko)
 • Croatia HRN EN 1993-1-1/NA:2016-03 (Chorvatsko)
 • Ireland I S. EN 1993-1-1/NA:2016-03 (Irsko)
 • Luxembourg ILNAS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Lucembursko)
 • Iceland IST EN 1993-1-1/NA:2015-11 (Island)
 • Lithuania LST EN 1993-1-1/NA:2017-01 (Litva)
 • Latvia LVS EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Lotyšsko)
 • Malaysia MS EN 1993-1-1/NA:2010-01 (Malajsie)
 • Hungary MSZ EN 1993-1-1/NA:2015-11 (Maďarsko)
 • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Belgie)
 • Netherlands NEN EN 1993-1-1/NA:2016-12 (Nizozemsko)
 • France NF EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Francie)
 • Portugal NP EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Portugalsko)
 • Norway NS EN 1993-1-1/NA:2015-09 (Norsko)
 • Poland PN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Polsko)
 • Finland&SFS EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Finsko)
 • Slovenia&SIST EN 1993-1-1/NA:2016-09 (Slovinsko)
 • Romania&SR EN 1993-1-1/NA:2016-04 (Rumunsko)
 • Singapore SS EN 1993-1-1/NA:2019-05 (Singapur)
 • Sweden&SS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Švédsko)
 • Slovakia&STN EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Slovensko)
 • Belarus&TKP EN 1993-1-1/NA:2015-04 (Bělorusko)
 • Spain&UNE EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Španělsko)
 • Italy&UNI EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Itálie)

Další addony, přídavné moduly a samostatné programy
Zde najdete další addony, přídavné moduly a samostatné programy pro posouzení ocelových konstrukcí podle EN 1993 (EC 3):

5

Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 (EC 5)

Posouzení dřevěných konstrukcí
Pro posouzení dřevěných prutů podle Eurokódu 5 je vhodný addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9. Provádí posouzení napětí, stability, použitelnosti a požární odolnosti.

K dispozici jsou následující národní přílohy:
 • Germany DIN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Německo)
 • Austria ÖNORM EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Rakousko)
 • Switzerland SN EN 1995-1-1/NA:2015-03 (Švýcarsko)
 • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA:20157-06 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Velká Británie)
 • European Union CEN EN 1995-1-1/2014-05 (Evropská unie)
 • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Kypr)
 • Czech Republic CZE EN 1995-1-1/NA:2015-05 (Česká republika)
 • Denmark DS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Dánsko)
 • Greece ELOT EN 1995-1-1/NA:2010-01 (Řecko)
 • Estonia EVS EN 1995-1-1/NA:2015-11 (Estonsko)
 • Croatia HRN EN 1995-1-1/NA:2015-03 (Chorvatsko)
 • Ireland I S. EN 1995-1-1/NA:2014-05 (Irsko)
 • Luxembourg ILNAS EN 1995-1-1/NA:2020-3 (Lucembursko)
 • Iceland IST EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Island)
 • Lithuania LST EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Litva)
 • Latvia LVS EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Lotyšsko)
 • Hungary MSZ EN 1995-1-1/NA:2015-06 (Maďarsko)
 • Belgium NBN EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Belgie)
 • Netherlands NEN EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Nizozemsko)
 • France NF EN 1995-1-1/NA:2020-04 (Francie)
 • Portugal NP EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Portugalsko)
 • Norway NS EN 1995-1-1/NA:2014-08 (Norsko)
 • Poland PN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Polsko)
 • Finland SFS EN 1995-1-1/NA:2016-12 (Finsko)
 • Slovenia SIST EN 1995-1-1/NA:2018-01 (Slovinsko)
 • Romania SR EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Rumunsko)
 • Singapore SS EN 1995-1-1/NA:2018-02 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1995-1-1/NA:2014-05 (Švédsko)
 • Slovakia STN EN 1995-1-1/NA:2019-12 (Slovensko)
 • Belarus TKP EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Bělorusko)
 • Spain UNE EN 1995-1-1/NA:2016-04 (Španělsko)
 • Italy UNI EN 1995-1-1/NA:2016-11 (Itálie)

RF-LAMINATE
Přídavný modul pro RFEM 5 pro navrhování vícevrstvých laminátových ploch s posouzením napětí a průhybů

RX-TIMBER
Samostatné programy pro posouzení lepených lamelových a spojitých nosníků, sloupů, vaznic, rámů, ztužidel a střech domů podle EN 1995-1-1

6

Geotechnické konstrukce podle Eurokódu 7 (EC 7)

Pro posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů podle EN 1992-1-1 a EN 1997-1 je v programech RFEM 5 / RSTAB 8 k dispozici přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro.


Pokud má být stanoveno pružné podloží ze známých půdních vrstev podle EC 7, je k dispozici přídavný modul RF-SOILIN pro RFEM 5. Po zadání parametrů půdy program stanoví součinitele podloží a zobrazí průběhy napětí a sedání.

7

Zemětřesení podle Eurokódu 8 (EC 8)

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 umožňuje rychle a snadno analyzovat vlastní frekvence a vlastní tvary prutových, plošných a objemových modelů.

V addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9 se provádí seizmická analýza multimodální analýzou spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

8

Hliníkové konstrukce podle Eurokódu 9 (EC 9)

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 posuzuje hliníkové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle EN 1999-1-1 (Eurokódu 9).


K dispozici jsou následující národní přílohy:
 • Germany DIN EN 1999-1-1/NA:2021-03 (Německo)
 • Austria ÖNORM EN 1999-1-1/NA:2017-11 (Rakousko)
 • Switzerland SN EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Švýcarsko)
 • Bulgaria BDS EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Velká Británie)
 • European Union CEN 1999-1-1/2013-12 (Evropská unie)
 • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2019-08 (Kypr)
 • Czech Republic CZE EN 1999-1-1/NA:2015-09 (Česká republika)
 • Denmark DS EN 1999-1-1/NA:2019-09 (Dánsko)
 • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Řecko)
 • Estonia EVS EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Estonsko)
 • Croatia HRN EN 1999-1-1/NA:2015-02 (Chorvatsko)
 • Ireland I S. EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Irsko)
 • Luxembourg ILNAS EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Lucembursko)
 • Iceland IST EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Island)
 • Lithuania LST EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Litva)
 • Latvia LVS EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Lotyšsko)
 • Hungary MSZ EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Maďarsko)
 • Belgium NBN EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Belgie)
 • Netherlands NEN EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Nizozemsko)
 • France NF EN 1999-1-1/NA:2016-07 (Francie)
 • Portugal NP EN 1999-1-1/NA:2014-11 (Portugalsko)
 • Norway NS EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Norsko)
 • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Polsko)
 • Finland&SFS EN 1999-1-1/NA:2018-01 (Finsko)
 • Slovenia&SIST EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Slovinsko)
 • Romania&SR EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Rumunsko)
 • Sweden&SS EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Švédsko)
 • Slovakia&STN EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Slovensko)
 • Belarus&TKP EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Bělorusko)
 • Spain&UNE EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Španělsko)
 • Italy&UNI EN 1999-1-1/NA:2014-02 (Itálie)

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

Modelování a posouzení CLT panelů v programu RFEM 6

Webinář 19. ledna 2023 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 26. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 2. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 16. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 30. března 2023 9:00 - 13:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 450,00 EUR
RSTAB 9
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Posuzovat lze pruty a sloupy.

Cena za první licenci
2 450,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 450,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 450,00 EUR
RFEM 6
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Budova s podložím

Geotechnical Analysis for RFEM 6

Doplňkové analýzy

Addon Geotechnická analýza pro RFEM vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6
Modální analýza

Dynamické analýzy

In the Modal Analysis add-on, eigenvalues, natural frequencies, and natural periods for member, surface, and solid models can be calculated.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 9
Modální analýza

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza lze počítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody u prutových, plošných a objemových modelů.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmické posouzení multimodální analýzou spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR