Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 25 000 uživatelů v 71 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Krátký čas na zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

 1. Posouzení stability U-průřezů

  Posouzení stability U-průřezů

  V přídavném modulu RF‑/STEEL EC3 lze díky jeho rozšíření RF‑/STEEL Warping Torsion posuzovat pruty s asymetrickým průřezem. Nová funkce je do tohoto modulu zcela integrována a lze ji aktivovat pro sady prutů.

 2. Přiřazení znaménka na základě dominantního vlastního tvaru

  Přiřazení znaménka na základě dominantního vlastního tvaru

  V přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads je od verze X.06.3039 možnost přiřadit kombinaci výsledků znaménko na základě dominantního vlastního tvaru. Modální kombinace výsledků z jednotlivých vlastních tvarů vyžaduje kvadratickou superpozici. V programu RFEM i RSTAB můžeme přitom vybrat pro superpozici buď pravidlo SRSS nebo CQC. Superponovat lze také pouze výsledky a nikoli přímo zatížení. Vlastní tvary konstrukce lze totiž libovolně škálovat, mohou tudíž také měnit směr.

 3. Export geometrie přípoje do formátu DXF

  Export geometrie přípoje do formátu DXF

  V programu RFEM/RSTAB lze z přídavného modulu RF-/JOINTS exportovat do formátu DXF kompletní geometrii přípoje. Tato možnost platí pro všechny skupiny přípojů v ocelových i dřevěných stavbách. Export spustíme v dialogu „Výsledky – Grafika“ pomocí nového tlačítka pod grafickým oknem.

 4. Posun/úprava hladin na pozadí

  Posun/úprava hladin na pozadí

  Do programů RFEM a RSTAB lze načítat soubory DXF jako takzvané hladiny na pozadí. Tyto hladiny mohou být jedno- až trojrozměrné. Používat lze soubory DXF z jiných programů stejně jako soubory DXF exportované z programu RFEM nebo RSTAB.

 5. Export několika tabulek

  Export několika tabulek

  Programy RFEM a RSTAB nabízejí možnost přes rozhraní pro export ("Soubor" -> "Exportovat…") převést údaje o modelu konstrukce, zatížení a také výsledky v jediném kroku do aplikace Excel nebo Calc z programového balíku OpenOffice.org. Tabulky, které chceme exportovat, můžeme vybrat v sekci "Export tabulek". Volba "Pouze vybrané tabulky…" umožňuje exportovat pouze určité tabulky. Příslušný dialog, v kterém lze zvolit tabulky pro export, otevřeme tlačítkem [Vybrat zatěžovací stavy a tabulky pro export].

 6. DXF export výsledků

  DXF Exporting Results

  Přídavný modul RF‑CONCRETE Surfaces posuzuje plochy, stěny a skořepiny na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Na základě posouzení se stanoví výztuž, kterou lze v programu RFEM znázornit v grafickém okně na plochách konstrukce pomocí izolinií. Užitečnou funkci pro návrh výztuže představuje export výsledků jako průběhu izolinií do souboru DXF, který můžeme načíst do používané CAD aplikace jako hladiny na pozadí.

 7. Zvláštnosti při používání tahových prutů 2

  Zvláštnosti při používání tahových prutů 2

  V našem dřívějším příspěvku na toto téma jsme se zabývali nestabilitami, které se mohou vyskytnout, pokud použijeme tahové pruty. Příklad, který jsme si ukázali, se dotýkal především vyztužení stěn. Chybová hlášení, kterými nás program upozorňuje na nestabilitu, se mohou ovšem také týkat uzlů v oblasti nosníků. Obzvlášť choulostivé jsou přitom příhradové vazníky nebo nosníky s příliš malým napětím. Co je v tomto případě příčinou nestability?

 8. Obr. 01 – Model konečných prvků v případě podélně vyztuženého pole boulení

  Výpočet součinitele kritického zatížení pro lineární analýzu boulení

  Základ pro posouzení konstrukcí na boulení metodou účinných šířek, resp. metodou redukovaných napětí představuje výpočet kritického zatížení konstrukce, dále již jen LAB (lineární analýza boulení). V našem příspěvku vysvětlíme postup při analytickém způsobu výpočtu součinitele kritického zatížení a také použití metody konečných prvků.

 9. Obr. 01 – Tloušťka koutového svaru a při různém provaření. a) Tloušťka koutového svaru s normálním provařením, b) Tloušťka koutového svaru s hlubokým provařením

  Posouzení koutových svarů podle EN 1993-1-8

  Koutový svar je zdaleka nejčastější typ svaru, který se používá v ocelových konstrukcích. Jak se uvádí v EN 1993‑1‑8, 4.3.2.1 (1) [1], koutové svary lze použít na spoje částí, jejichž natavené plochy svírají úhel mezi 60° a 120°.

 10. Sloup namáhaný tahem v modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base

  V nabídce programů společnosti Dlubal Software najdeme řadu přídavných modulů, které umožňují posoudit spoje v ocelových a dřevěných konstrukcích. Přídavný modul RF‑/JOINTS Steel - Column Base slouží k posouzení patek kloubově uložených nebo vetknutých ocelových sloupů. Rozhodující úlohu pro hospodárný a bezpečný návrh patky sloupu má výběr upevnění, geometrie základu a materiálů.

1 - 10 z 858

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všetranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“