Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 25 000 uživatelů v 71 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Krátký čas na zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

 1. Obr. 01 - Vstupní údaje v programu SHAPE-THIN

  Výpočet smykové plochy v programu SHAPE-THIN

  Pro posouzení průřezů je zpravidla zapotřebí mnoho různých průřezových hodnot. V programu RFEM i RSTAB máme veškeré požadované hodnoty u normovaných průřezů k dispozici v databázi průřezů a můžeme je přímo uplatnit při výpočtu. Program SHAPE-THIN nám ovšem umožňuje použít i nestandardní průřezy. Po zadání jednoduché geometrie lze veškeré potřebné průřezové hodnoty spočítat. V našem příspěvku si na konkrétním příkladu předvedeme výpočet smykové plochy.
 2. Obr. 01 - Zatížení spodní pásnice koly

  Posouzení dolní pásnice podvěsných jeřábů podle EN 1993-6

  U podvěsných jeřábů namáhají spodní pásnici nosníku jeřábové dráhy kromě globálních účinků přídavně také kolová zatížení na lokální ohyb. Spodní pásnice se vlivem těchto lokálních ohybových napětí chová jako deska a vykazuje dvouosou napjatost [1].
 3. Obr. 01 - Konstrukce a zatížení

  Modelování a posouzení kloubového spoje s čelní deskou

  Pro posouzení kloubového spoje s čelní deskou nabízí program RFEM následující možnosti. Zaprvé můžeme použít modul RF-JOINTS Steel - Pinned, který nám nabízí jednoduché a rychlé zadání příslušných parametrů a následné sestavení dokumentace včetně obrázků. Zadruhé můžeme takový přípoj modelovat individuálně v programu RFEM a výsledky adekvátně vyhodnotit, respektive ručně posoudit. V následujícím příkladu si popíšeme zvláštnosti takového modelování a pro názornost porovnáme smykové síly ve šroubech s příslušnými výsledky z modulu RF-JOINTS Steel - Pinned.
 4. Obr. 01 - Průřez

  Posouzení a stabilizace nosníku náchylného k vybočení při prostorovém vzpěru podle Eurokódu 3 a AISC

  Prostý nosník s vidlicovým uložením posoudíme v souladu s doporučeními Eurokódu 3 a následně podle AISC. Jestliže nosník nedosáhne požadované únosnosti, bude třeba ho stabilizovat.
 5. Obr. 01 - Spektrální zrychlení Sa [m/s²] oproti vlastní frekvenci f [Hz] úzkopásmového spektra odezvy podle EN 1998-1 [1]

  Metoda ZPA při analýze pomocí spektra odezvy

  Při multimodální analýze s použitím spektra odezvy je důležité vypočítat dostatečný počet vlastních čísel konstrukce a zohlednit jejich dynamickou odezvu. Podle norem jako EN 1998-1 [1] a jiných mezinárodních norem je třeba aktivovat 90 % hmoty konstrukce. To znamená, že se musí stanovit tolik vlastních čísel, aby faktory účinných modálních hmot přesahovaly v součtu 0,9.
 6. Obr. 01 - Vnitřní napětí, poloha nulové linie a hloubka trhliny při oboustranném ochlazování stěny [2]

  Výpočet minimální výztuže pro vynucená osová přetvoření u masivních dílců podle EN 1992-1-1

  Zabránit tvorbě trhlin v železobetonových dílcích není obecně ani možné ani nutné. Trhliny se ovšem musí omezit tak, aby nedošlo k narušení řádné funkce nebo trvanlivosti konstrukce, popřípadě k nepříznivému ovlivnění jejího vzhledu. Omezení šířky trhlin tak neznamená zabránit tvorbě trhlin, pouze omezit šířku trhlin na bezpečné hodnoty.
 7. Obr. 01 - Model ocelové skořepinové konstrukce

  Ověření únosnosti ocelových skořepinových konstrukcí při boulení metodou MNA/LBA

  Boulení skořepin lze považovat za nejmladší a nejméně probádanou oblast stabilitních výpočtů staveb. Důvodem není ani tak nedostatek výzkumné činnosti, jako spíše složitá teorie. Se zavedením a rozvojem metody konečných prvků ve stavebně technické praxi již mnoha odborníkům nepřipadá nutné zabývat se komplikovanou teorií boulení skořepin. K jakým problémům a chybám to může vést, velmi dobře shrnují Knödel a Ummenhofer [1].
 8. Stanovení součinitele síly a výsledných zatížení na pruty od zatížení větrem u rovinné příhradové konstrukce

  Na jednoduchém příkladu příhradového vazníku si ukážeme, jak lze počítat zatížení větrem v závislosti na plnosti příhradoviny.

 9. Rozdílné metody výpočtu při posouzení statiky staveb

  Při statickém návrhu konstrukcí podle platných pravidel máme často na výběr z několika možností, respektive metod pro výpočet vnitřních sil. Uživatel přitom musí rozhodnout, která teorie výpočtu je pro posouzení dané stavby vhodná.

 10. Mezní hodnoty pro posouzení stability v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

  Verzí X.11 byly přepracovány možnosti filtrování malých tlakových sil, respektive momentů pro posouzení stability v přídavném modulu RF‑/STEEL EC3. Díky úpravě těchto filtrů v záložce „Stabilita“ dialogu „Detaily“ je nyní postup v tomto přídavném modulu nezávislý na posouzení, a tudíž transparentní.

1 - 10 z 501

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“