Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 25 000 uživatelů v 71 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Krátký čas na zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Konstrukce a zatížení

  Zohlednění oslabeného průřezu při posouzení na tah

  Při posouzení na tah podle článku 6.2.3 normy EN 1993-1-1 se uplatňují následující vzorce pro stanovení únosnosti v tahu.

  $\begin{array}{l}\mathrm{Rovnice}\;6.6:\;{\mathrm N}_{\mathrm{pl},\mathrm{Rd}}\;=\;\frac{\mathrm A\;\cdot\;{\mathrm f}_\mathrm y}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M0}}\\\mathrm{Rovnice}\;6.7:\;{\mathrm N}_{\mathrm u,\mathrm{Rd}}\;=\;\frac{0,9\;\cdot\;{\mathrm A}_\mathrm{net}\;\cdot\;{\mathrm f}_\mathrm u}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M2}}\end{array}$
 2. Obr. 01 - Přípoj nosníku na nosník s „dlouhou“ deskou na stojině

  Přípoje s deskou na stojině: Teorie a příklad použití

  Spoje s deskou na stojině představují oblíbený typ kloubového připojení v ocelových konstrukcích. Používají se často pro vedlejší nosníky v ocelových stavbách. Lze je bez problému použít pro spoj nosníků se stejnou horní hranou jako například u pracovních plošin. Výroba v dílně ani montáž na místě stavby nejsou zpravidla nijak náročné. Posouzení se zdá být opravdu jednoduché a rychlé, což je ovšem poněkud relativní, jak se následně ukáže. Přípoj lze v zásadě navrhnout jako kloubový spoj nosníku na nosník anebo kloubový spoj nosníku na sloup, přičemž první případ je v praxi mnohem častější.
 3. Obr. 01 - Statický systém a rozměry průřezu podle [1]

  Modelování polotuhého spřaženého nosníku ze dřeva jako plošného modelu

  Statik má mnoho možností, jak posoudit polotuhý spřažený nosník. Liší se především ve způsobu modelování. Zatímco metoda za použití součinitele gama nabízí jednoduché modelování, je třeba v případě jiných postupů (například při uplatnění metody analogie smyku) počítat s náročnějším modelováním, které je ovšem vyváženo podstatně flexibilnějším použitím metody.
 4. Obr. 01 - Střihový vzor pro polokouli

  Střihové vzory pro membránové pláště a lanové prvky

  Lanové a membránové konstrukce lze charakterizovat jako velmi štíhlé a estetické stavební konstrukce. Jejich zčásti velmi složité tvary vyznačující se dvojitou křivostí lze stanovit pomocí vhodných algoritmů pro form-finding. Možným řešením je například hledání tvaru na základě rovnováhy mezi povrchovým napětím (stanovené předpětí a dodatečné zatížení například vlastní tíhou nebo tlakem) a danými okrajovými podmínkami.
 5. Obr. 01 - Diagram napětí - protažení pro ocel (Zdroj [1])

  Parametry zpevnění v nelineárních materiálových modelech

  Zpevnění popisuje schopnost materiálu dosáhnout vyšší tuhosti struktury při zatížení způsobeném redistribucí mikrokrystalů v krystalové mřížce. Rozlišuje se přitom mezi materiálovým izotropním zpevněním jako skalární veličiny a tenzorickým kinematickým zpevněním.
 6. Obr. 01 - Dotvarování a relaxace

  Zadání ztrát relaxací pro posouzení předpjatého betonu

  Při posouzení předpjatých betonových dílců je třeba zohlednit časově závislé ztráty předpětí vyplývající z dotvarování, smršťování betonu a relaxace předpínací oceli. V následujícím příspěvku se budeme podrobněji věnovat zohlednění relaxačních ztrát při posouzení předpjatého betonu v přídavných modulech RF-TENDON a RF-TENDON Design.
 7. Obr. 01 - Kombinace výsledků

  Kombinace výsledků 2 | Příklad použití a porovnání s kombinacemi zatížení

  V našem předchozím příspěvku Kombinace výsledků 1 jsme si na jednoduchých příkladech předvedli základní pravidla pro kombinace výsledků. V následujícím článku si ukážeme další příklad použití, v němž spojíme způsoby zadání příkladů 1 a 2. Daný postup pak porovnáme s kombinacemi zatížení.

 8. Obr. 01 - Zadání vlastností ve směru uvolnění

  Kritéria propojené neúčinnosti

  Pokud u křehkého nosníku (nevyztuženého betonového nosníku) zvýšíme namáhání ohybem nad jeho ohybovou únosnost, reaguje konstrukce rozlomením průřezu a rozdělením prutu na dvě části. Místo porušení náhle ztrácí v okamžiku lomu schopnost přenášet ohybový moment. Zároveň ale ztrácí kritické místo v důsledku rozpadu na dvě části možnost přenášet také jiné druhy sil, například normálové síly.

 9. Obr. 01 - Průzkumník předloh

  Používání předloh v programu VCmaster

  Přes příslušné rozhraní můžeme výstupní protokoly vytvořené v programech RFEM a RSTAB převádět do programu VCmaster k dalšímu zpracování. VCmaster je textový procesor pro stavební inženýry.

 10. Obr. 01 - Aktivace

  Ruční uspořádání plošné výztuže

  Alternativu k obvyklému automatickému uspořádání plošné výztuže v modulu RF-CONCRETE Surfaces představuje individuální rozdělení výztuže podle požadavků uživatele. Například při tvorbě výkresů výztuže to má své výhody, protože v tomto případě lze jasně definovat oblasti výztuže a také je okótovat.

1 - 10 z 530

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“