Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 25 000 uživatelů v 71 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Krátký čas na zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

 1. Obr. 01 - Vykrytí tahové síly z [1]

  Zobrazení pokrytí tahové síly, respektive rozdělení výztuže

  V případě velkého množství výztuže se mnohdy vyplatí podélnou výztuž na nosníku odstupňovat. Odstupňování výztuže se přitom řídí průběhem síly v taženém pásu. V přídavných modulech RF‑CONCRETE Members a CONCRETE můžeme zadat odstupňování výztuže, které se následně zohlední u podélné výztuže při automatickém návrhu výztuže. Při výpočtu návrhu výztuže je přitom třeba zajistit přenos obálky působící tahové síly.

 2. Obr. 01 - Neúčinnost, je-li PX' záporné

  Nelinearity podpor na názorném příkladu | 1.1 Posun

  V praxi stojíme často před úkolem co možná nejreálněji modelovat podporové podmínky, abychom mohli uvážit jejich vliv při posouzení deformací a vnitřních sil konstrukce a abychom umožnili navrhnout co možná nejekonomičtější konstrukce. Programy RFEM a RSTAB nabízejí mnoho různých možností pro zadání nelinearit uzlových podpor. V našem prvním příspěvku si na jednoduchém příkladu ukážeme, jaké jsou možnosti, pokud chceme zadat nelineární posuvné podepření. Pro lepší pochopení vždy současně předvedeme výsledek v případě lineárně zadané podpory.

 3. RF-/STEEL AISC Vlastní tvary

  RF-/STEEL AISC Vlastní tvary

  Po skončení výpočtu v přídavném modulu RF‑/STEEL AISC lze zobrazit vlastní tvary u sad prutů ve zvláštním grafickém okně. Příslušnou sadu prutů vybereme v okně s výsledky a klikneme na tlačítko [Vlastní tvary…].

 4. Obr. 01 - Porovnání pohledů Coordination View a Structural Analysis View

  BIM workflow: Datová výměna pomocí souborů IFC

  V pracovním toku BIM se běžně používají soubory IFC jako základ datové výměny mezi programy CAD a softwarem pro statické výpočty, což s sebou ovšem nese jeden zásadní problém. V našem příspěvku se podíváme na různé typy souborů IFC a přehledně si ukážeme možnosti importu a exportu v programech od společnosti Dlubal Software.

 5. Obr. 01 - Sestavení kombinace

  Kombinace zatížení pro napětí v potrubí od občasných zatížení

  Přídavné moduly RF‑PIPING a RF‑PIPING Design slouží k posouzení potrubních systémů mimo jiné podle EN 13480-3 [1]. Napětí v potrubí se přitom počítají pomocí vzorců z kapitoly 12.3 Pružnostní analýza. Podle druhu napětí se uvažuje jeden nebo několik výsledných momentů nezávisle na sobě. Tato diferenciace se například uplatňuje při výpočtu napětí od občasných zatížení.

 6. Obr. 01 - Napětí ve svaru při posouzení na únavu

  Posouzení svarů kolejnic nosníků jeřábových drah na únavu podle EN 1993-6

  Po našem předchozím příspěvku, ve kterém jsme se zabývali posouzením svarů kolejnic v mezním stavu únosnosti, se nyní budeme věnovat posouzení svarů kolejnic na únavu. Obzvlášť se pak podíváme na důsledky zohlednění excentrického působení kolového zatížení odpovídajícího ¼ šířky hlavy kolejnice.

 7. Obr. 01 - Lokální boulení prutů podle ADM 2015

  Lokální boulení prutů podle ADM 2015

  Pokud průřez hliníkového prutu sestává ze štíhlých prvků, hrozí možnost selhání vlivem lokálního boulení pásnic nebo stojin ještě dříve, než prut dosáhne plné tuhosti. V přídavném modulu RF‑/ALUMINUM ADM máme k dispozici tři možnosti, jak stanovit nominální pevnost v ohybu pro mezní stav lokálního boulení Mnlb v souladu s článkem F.3 americké normy ADM 2015 (Aluminum Design Manual). Tyto tři metody odpovídají článkům F.3.1 Metoda váženého průměru, F.3.2 Přímá pevnostní metoda a F.3.3 Metoda hraničních prvků.

 8. Obr. 01 - Zatížená stěna z křížem lepeného dřeva s otvory

  Posouzení stability plošných konstrukčních prvků na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva 1

  V zásadě lze konstrukční prvky z křížem lepeného dřeva posuzovat v přídavném modulu RF‑LAMINATE. Protože se jedná čistě o pružnou analýzu napětí, je třeba dodatečně uvážit vzpěr a klopení.

 9. Obr. 01 – Složky sedání závislé na čase [2]

  Výpočet sedání základových patek v přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro

  Pro posouzení v mezním stavu použitelnosti podle kapitoly 6.6 Eurokódu EN 1997-1 se má u plošného základu provést výpočet sedání. Přídavný modul RF‑/FOUNDATION Pro umožňuje vypočítat sedání u základové patky. Vybrat přitom můžeme výpočet sedání u pružného nebo tuhého základu. Při zadání půdního profilu lze stanovit několik půdních vrstev pod základovou spárou.

 10. Obr. 01 - Možnosti uspořádání

  Posouzení svarů kolejnic jeřábových drah v mezním stavu únosnosti podle EN 1993-6

  Pokud je nosník jeřábové dráhy navržen s kolejnicemi z ploché oceli, je třeba při posouzení, respektive při návrhu také vždy uvážit svarové spoje daných kolejnic. Obecně můžeme zvolit buď průběžné anebo přerušované koutové svary. Následující příspěvek má přiblížit postup a zvláštnosti posouzení zejména podle EN 1993-6.

1 - 10 z 883

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všetranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“