Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 25 000 uživatelů v 71 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Krátký čas na zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

 1. Mezní hodnoty pro posouzení stability v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

  Verzí X.11 byly přepracovány možnosti filtrování malých tlakových sil, respektive momentů pro posouzení stability v přídavném modulu RF‑/STEEL EC3. Díky úpravě těchto filtrů v záložce „Stabilita“ dialogu „Detaily“ je nyní postup v tomto přídavném modulu nezávislý na posouzení, a tudíž transparentní.

 2. Obr. 01 - Návrh v aplikaci Revit - výpočet v programu RFEM od Dlubal Software – konstrukce v Tekla Structures

  Rozhraní a důležité funkce pro BIM projektování

  V našem příspěvku se budeme věnovat nejpoužívanějším BIM rozhraním. Při převodu dat do oborově specifického modelu pro posouzení statiky je často zapotřebí provést dodatečné úpravy. Úkoly, které přitom vyvstávají, a nástroje k jejich úspěšnému a rychlému řešení popíšeme níže.

 3. Obr. 01 - Diagram: Přetržení

  Nelinearity podpor na názorném příkladu | 1.2 Posun

  Programy RFEM a RSTAB nabízejí mnoho různých možností pro zadání nelinearit uzlových podpor. V návaznosti na náš předchozí příspěvek si na jednoduchém příkladu ukážeme další možnosti pro zadání nelineárního posuvného podepření. Pro lepší pochopení vždy současně předvedeme výsledek v případě lineárně zadané podpory.

 4. Obr. 01 - Teplotní roztažnost oceli

  Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle EN 1993-1-2 (tepelné vlastnosti materiálu)

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM, případně v programu RSTAB, nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Z těchto teplotních křivek může přídavný modul vypočítat teplotu v ocelovém průřezu a na základě spočítaných hodnot následně provést posouzení na účinky požáru. V našem příspěvku se budeme zabývat tepelnou odezvou oceli, neboť přímo ovlivňuje výpočet teplot konstrukčního prvku v přídavném modulu RF-/STEEL EC3.

 5. Obr. 01 – Názorný příklad výskytu singularity a příslušných protiopatření

  Singularity při posouzení železobetonových ploch

  Singularity se vyznačují soustředěním výsledných napěťových hodnot v omezené oblasti. Jsou podmíněny metodikou MKP. Teoreticky se přitom tuhost a/nebo namáhání v nekonečné velikosti soustředí v nekonečně malé oblasti.

 6. Obr. 01 - Reakce podpor

  Možnosti, jak předejít singularitám na uzlových nebo liniových podporách deskových konstrukcí

  Okrajové podmínky pro uložení desky lze v programech pro výpočty MKP zadávat rychle jako uzlové nebo liniové podepření. Pokud však již při modelování nevezmeme v úvahu poddajnost podepření, pak často nejpozději při analýze napětí, případně při výpočtu nutné výztuže bude potřeba důkladněji se podívat na zadání podpor.

 7. Vizuální kontrola modelu pomocí funkce tisku do 3D PDF

  Funkce tisku do 3D PDF umožňuje zobrazit trojrozměrné modely z programu RFEM nebo RSTAB ve formátu 3D PDF.

 8. Obr. 01 - Konstrukce

  Možnosti modelování spřažených průřezů

  Pro modelování spřažených průřezů nabízí RFEM několik možností. V následujícím příkladu předvedeme a vysvětlíme tři různé postupy, kterými můžeme modelovat spřažený průřez z válcovaného ocelového profilu HEA 300 a betonového obdélníkového průřezu b/h = 1000/300 mm.

 9. Obr. 01 - Zjednodušený diagram předpjatého šroubového spoje

  Modelování předpjatého šroubového spoje

  Při modelování plošných modelů jako například rámových rohů nebo podobných konstrukcí vyvstává stále znovu otázka, jak modelovat předpjaté šroubové spojení. Vždy je tu třeba hledat kompromis mezi proveditelným a mezi věrným, detailním řešením. V našem článku se podíváme na to, jak lze takové spojení modelovat a počítat pomocí diagramu předpjatého šroubového spoje.

 10. Obr. 01 - Tlačítko [Upravit parametry] v panelu nástrojů v okně vstupních tabulek

  Vytvoření parametrického průřezu

  Samostatný program SHAPE‑THIN slouží k výpočtům charakteristických hodnot a napětí libovolných tenkostěnných průřezů. Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů. Průřezy lze zadávat jak graficky tak v tabulkách. Další možností je načíst soubor DXF a použít ho jako základ pro další modelování. Uživatel může také vybrat jakékoli průřezy z databáze průřezů Dlubal Software a kombinovat je s uživatelsky zadanými prvky.

1 - 10 z 517

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“