Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Posouzení sloupů z betonu podle ACI 318-14 v programu RFEM

  Pomocí programu RF-CONCRETE Members lze provést posouzení betonem podle ACI 318-14. Přesné posouzení smyku betonu a podélné výztuže je důležité z bezpečnostních důvodů. Následující článek potvrzuje posouzení výztuže v modulu RF-CONCRETE Members s použitím analytických rovnic krok za krokem podle normy ACI 318-14 včetně potřebné podélné výztuže, plné průřezové plochy a velikosti / vzdálenost vazby.

 2. Vyhodnocení prvního vlastního tvaru

  Stanovení seizmických zatížení po jednotlivých podlažích pomocí uzlových vazeb

  Při vnášení a přenosu vodorovných zatížení například větrem nebo zemětřesením dochází ve 3D modelech stále častěji ke komplikacím. Abychom potížím předešli, navrhují některé normy (například ASCE 7, NBC) zjednodušit model pomocí rovin, které rozdělují vodorovné zatížení na nosné konstrukční prvky, samy ovšem nemohou přenášet žádný ohyb (takzvaná „diafragmata“).

 3. Model konstrukce

  Rozdíly při výpočtu vnitřních sil na průvlacích

  Při kontrolních výpočtech a porovnání vnitřních sil a z nich plynoucí nutné výztuže průvlaků můžeme někdy pozorovat poměrně velké rozdíly. Přestože se vychází ze stejného předpokládaného zatížení i stejného rozpětí, některé programy nebo ruční výpočet vykazují ve srovnání s výpočtem metodou konečných prvků (MKP) výrazně odlišné vnitřní síly. Rozdíly se vyskytují již u středového prutu a bez uvažování složek vnitřních sil z případné spolupůsobící šířky desky.

 4. Schematické znázornění křivky časové závislosti teploty při použití zjednodušeného modelu přirozeného požáru

  Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle EN 1993-1-2 (vystavení účinkům parametrického požáru)

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM nebo RSTAB nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Program dále nabízí možnost přímo zadat koncovou teplotu oceli. Tuto teplotu oceli můžeme například určit pomocí parametrické teplotní křivky tak, jak se stanoví v příloze k EN 1992‑1‑2. V našem příspěvku popíšeme návrh konstrukce na účinky parametrického požáru.

 5. Vyvážená a nevyvážená zatížení sněhem pro zakřivené střechy podle ASCE 7-16

  Norma ASCE 7-16 vyžaduje vyvážené i nevyvážené scénáře zatížení sněhem pro posouzení konstrukce. I když to může být intuitivní pro ploché nebo štíhlé střechy, je sálavé střechy stále složitější, a složitější geometrie stanovení zatížení sněhem. Nicméně s návodem z ASCE 7-16 na výpočet zatížení sněhem pro zakřivené střechy a efektivní nástroje pro zatížení na zatížení lze zohlednit jak vyvážená, tak nevyvážená zatížení sněhem pro spolehlivé a bezpečné posouzení konstrukce.

 6. P-Delta a seizmická účinnost podle ASCE 7-16 a NBC 2015

  Pokud působí gravitační zatížení na konstrukci, bude docházet k příčnému posunu. Na druhé straně se vytvoří sekundární převracení, protože působí gravitační zatížení i nad prvky v boční posunutí. Tento účinek je známý také jako "P-Δ (Δ)". V sekci 12.9.1.6 normy ASCE 7-16 a v komentáři k programu NBC 2015 se uvádí, jak je třeba zohlednit účinky P-Δ delta při analýze spektrálního spektra pro výpočet seizmického výpočtu.

 7. Model, rozměry a zatížení

  Posouzení stability sloupu na základě vnitřních sil z kombinace zatížení v porovnání s obálkou hodnot kombinace výsledků

  Na názorném příkladu si ukážeme, čeho je třeba si všímat, pokud při návrhu sloupu na ohyb a tlak vycházíme z vnitřních sil z kombinací zatížení anebo z kombinací výsledků.

 8. Konstrukce a zatížení větrem v důsledku tření

  Síla vlivem tření větru

  Pokud jsou plochy konstrukce obtékány větrem, mohou na těchto plochách vznikat třecí síly. Tyto síly mohou být významné především u rozsáhlých staveb.

 9. Zatížení parkovacího přístřešku nárazem vozidla

  Zatížení parkovacího přístřešku nárazem vozidla

  V zásadách navrhování konstrukcí se jako základní požadavky na konstrukci uvádí dostatečná únosnost, použitelnost a trvanlivost. Konstrukce musí být navrženy tak, aby nedošlo k jejich poškození v důsledku událostí, jako je například náraz vozidla.

 10. Výběr zadání pro úpravu tuhosti betonu podle ACI 318-14

  Úprava tuhosti betonu v programu RFEM podle ACI 318-14 a CSA A23.3-14

  Podle čl. 6.6.3.1.1 normy ACI 318-14, respektive čl. 10.14.1.2 normy CSA A23.3-14 se v programu RFEM zohledňuje redukce tuhosti u různých typů betonových prvků: stěn porušených i neporušených trhlinami, plochých desek a hřibových stropů, nosníků nebo sloupů. Násobitele se v programu přebírají přímo z tabulek 6.6.3.1.1 (a) a 10.14.1.2.

1 - 10 z 875

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“