Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 25 000 uživatelů v 71 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Krátký čas na zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

 1. Obr. 02 – Poloha výslednice

  Přenos zatížení podle EN 1991-1-4 a spolehlivost proti klopení u kruhových válců

  V tomto článku se budeme zabývat výpočtem součinitele síly pro zatížení větrem a výpočtem součinitele stability polohy proti klopení.

 2. Obr. 01 – Koncepce teplotních křivek podle EN 1991-1-2

  Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle EN 1993-1-2 (teplotní křivky)

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM, případně RSTAB nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Kromě toho se v programu nabízí možnost přímo zadat koncovou teplotu oceli. Tuto teplotu oceli můžeme například určit pomocí parametrické teplotní křivky tak, jak se stanoví v příloze k EN 1992‑1‑2. Níže popíšeme různé možnosti vystavení účinkům požáru.

 3. Obr. 01 – Typický scénář výměny dat pro BIM při posouzení statiky konstrukce

  Informační model budovy a software pro posouzení statiky: scénáře a faktory úspěchu při výměně dat

  Informační modelování budov (Building Information Modeling) představuje v současnosti jedno z nejvýznamnějších témat v celém odvětví vývoje softwaru pro stavebnictví. Nejedná se přitom zdaleka o nový proces a je všeobecně známo, že dobrým naplánováním v počátečním stadiu projektu lze výrazným způsobem kladně ovlivnit celkové náklady na projekt.

 4. Obr. 01 - Tvary zásobníků s označením rozměrů a tlaků

  Zatížení zásobníků podle EN 1991-4

  Sila slouží jako velké zásobníky k uskladnění zrnitých tuhých látek, mezi které patří zemědělské produkty nebo vstupní suroviny a meziprodukty průmyslové výroby. Návrh a posouzení těchto staveb vyžaduje důkladnou znalost namáhání konstrukce skladovanými tuhými látkami. Norma EN 1991‑4 „Zatížení zásobníků a nádrží“ [1] předkládá obecné zásady a ustanovení pro výpočet příslušných zatížení.

 5. Obr. 04 – Model

  Hledání tvaru (form-finding) v programu RFEM

  Přídavný modul RF‑FORM‑FINDING hlavního programu RFEM počítá rovnovážné tvary membránových a lanových prvků. Při tomto procesu program hledá pro membránové a lanové prvky geometrickou polohu, v níž je povrchové napětí/předpětí membrán a lan v rovnováze s přirozenými a geometrickými okrajovými podmínkami. Tento proces se nazývá form‑finding (dále jen FF).

 6. Lešeňový kloub v závislosti na normálové síle

  Lešeňový kloub v závislosti na normálové síle

  V programu RFEM lze spojku dvou trubek na lešení modelovat jako nelineární kloub na prutu typu „Lešení”. U kloubu se přitom předpokládá momentová únosnost závislá na tlakové síle mezi dvěma vnějšími trubkami, přičemž spojka při své únosnosti v ohybu disponuje také určitou momentovou únosností.

 7. Obr. 01 - Konstrukce

  Vyztužení nosných konstrukcí

  Konstrukce je třeba navrhnout a propracovat tak, aby se svislá i vodorovná zatížení bezpečně a bez přílišných deformací přenášela do podloží. Vodorovná zatížení například přestavuje vítr, nežádoucí naklonění, zemětřesení nebo náraz.

 8. Obr. 01 – Posouzení kmitání (Zdroj: [3])

  Posouzení kmitání na desce z křížem lepeného dřeva

  V případě velkorozponových stropů je často rozhodující posouzení kmitání u desek z křížem lepeného dřeva. Výhoda dřeva jako lehčího materiálu oproti betonu se přitom obrací v nevýhodu, protože u nízkých vlastních frekvencí je větší hmota materiálu výhodnější.

 9. Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Zohlednění imperfekcí v programu RFEM 5 a RSTAB 8

  Zohlednění imperfekcí

  Ve světě stavebního inženýrství má slovo imperfekce specifický význam. Popisuje nedokonalosti konstrukce nebo odchylky konstrukčních částí od ideálního stavu způsobené výrobou.

 10. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Základní vlastnosti

  • Uživatelsky definované časové diagramy jako časová funkce, ve formě tabulky nebo jako harmonická zatížení
  • Kombinace časových diagramů se zatěžovacími stavy nebo kombinacemi zatížení z programu RFEM/RSTAB (umožňuje definovat zatížení na uzel, prut a plochu, volná a generovaná zatížení proměnná v čase)
  • Kombinace několika nezávislých budících funkcí
  • Nelineární časová analýza pomocí implicitního Newmarkova řešiče (pouze RFEM) nebo explicitního řešiče
  • Útlum pomocí Rayleighových tlumících faktorů nebo Lehrerových tlumících hodnot
  • Možnost úpravy tuhostí jako výchozích podmínek, např. vliv na normálovou sílu, deaktivované pruty (pouze RSTAB)
  • Grafické zobrazení výsledků v časovém diagramu
  • Export výsledků v uživatelsky definovaných časových krocích nebo jako obálky

1 - 10 z 842

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všetranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“