Politika kvality

Statika, která vás bude bavit

Společnost Dlubal Software, založená v roce 1987, vyvíjí uživatelsky přívětivý a výkonný software pro statické a dynamické výpočty, analýzu a navrhování nosných konstrukcí.

Více než 280 zaměstnanců v 10 pobočkách pracuje na soustavném vývoji a optimalizaci našich programů pro statické výpočty. Dlubal Software má po celém světě více než 86 000 spokojených uživatelů.

  • Budova společnosti Dlubal Software v Tiefenbachu (Horní Falc)

Řízení kvality společnosti Dlubal Software

Certifikováno

DIN EN ISO 9001

Vývoj, testování, prodej a podpora programů firmy Dlubal Software pro statické výpočty ve stavebnictví jsou certifikovány pro systémy řízení podle DIN EN ISO 9001.

Měřítkem kvality a výkonu našich produktů je spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů s naším zákaznickým servisem, službami technické podpory nebo nabídkou školení a spokojenost uživatelů s fungováním našeho softwaru.

1

Podpora a školení

Produkty Dlubal Software jsou koncipovány pro obecné inženýrské výpočty. Kvalifikovaná odborná hotline zajišťuje uživatelům technickou podporu k softwaru. Různé úrovně podpory závisí na uzavřené servisní smlouvě. V zásadě každý uživatel může našemu servisnímu týmu pokládat dotazy technického rázu. Tým podpory Dlubal Software bere všechny tyto dotazy vážně a odpovídá na ně v rámci rozsahu příslušné servisní smlouvy a dalších dohod.

Technickou podporu charakterizují rychlé a včasné odpovědi, odpověď v pracovní dny přichází pokud možno během 24 hodin. Velikost týmu podpory je pružně přizpůsobována množství obdržených dotazů a požadavků. Zákazník s platnou servisní smlouvou má vždy přednost před zákazníkem bez servisní smlouvy.

Dlubal Software poskytuje technická školení o programech za účelem zajištění správného užívání nabízeného softwaru. Školení umožňují uživatelům rychle se zapracovat do používání programu pod vedením kvalifikovaných specialistů.

2

Prodej

Během domlouvání zakázky zákazníkovi otevřeně a upřímně poradíme s cílem zajistit optimální kombinaci programů a přídavných modulů. Prodiskutujeme ideální konfiguraci programu, která je požadovaná pro zamýšlený účel. Kromě technických požadavků jsou uvažována i rozpočtová omezení specifikovaná zákazníkem.

Dodávka softwaru je uskutečněna okamžitě v souladu s uzavřenou dohodou a platnou legislativou. Pokud dojde ke zpoždění dodávky, zákazník je okamžitě informován.

3

Marketing

Produkty Dlubal Software jsou doprovázeny informačními marketingovými prostředky, které zajišťují, že uživatel obdrží všechny důležité informace o nových verzích a updatech. Reklamní a marketingové prostředky společnosti Dlubal Software vždy prezentují reálné možnosti použití produktů Dlubal Software. Zákazníci mají možnost pravidelně se informovat z první ruky různými prostředky jako jsou webové stránky, elektronické zpravodaje (newslettery), webináře, informační dny, veletrhy a pod.

4

Záruka kvality programů Dlubal Software

Programy Dlubal Software jsou podrobovány nepřetržité kontrole kvality. Všechny části programu procházejí před uvolněním důkladným automatickým i manuálním testováním. Software je testován na použitelnost a praktickou aplikaci pomocí referenčních příkladů. Během tohoto procesu jsou všechny chyby zaznamenány, vyhodnoceny a opraveny. Nové verze jsou uvolňovány autorizovanými osobami (nejprve testery jakosti a poté vedením společnosti) po dokončení všech náležitých testů a kladném vyhodnocení výsledků testů.

5

Zacházení s nedostatky programu

Společnost Dlubal Software usiluje o otevřenou komunikaci o nahlášených problémech a nefunkčnostech, aby se zabránilo škodám, které by způsobilo použití takového softwaru zákazníkovi. Chyby v programech jsou systematicky zaznamenávány a následně podrobeny opravnému procesu. Technická zákaznická podpora pomáhá zákazníkům detekovat chyby a nabízí případně dočasné řešení obejitím chyby. Při uvolnění updatu nové verze jsou nejdůležitější opravy publikovány online formou update reportů.

6

Kvalifikovaný personál a kontinuální profesní rozvoj

Společnost Dlubal Software má pro zákaznickou podporu k dispozici kvalifikované odborníky (zpravidla stavební nebo strojní inženýry). Noví zaměstnanci zákaznické podpory jsou školeni a připravováni. Pokud je třeba, jsou inženýři firmy Dlubal vysíláni na speciální semináře. Dlubal Software usiluje o kulturu celoživotního vzdělávání a podporuje zaměstnance v jejich vlastním snažení o pokročilé vzdělávání a profesní rozvoj. Firemní kultura je formována vzájemnou spoluprací a sdílením vědomostí mezi zaměstnanci.

7

Komunikace se zákazníky a dalšími obchodními partnery

Od všech zaměstnanců společnosti Dlubal Software se vyžaduje přátelské, ochotné a slušné chování při jakékoliv komunikaci se zákazníky nebo obchodními partnery. Naší nejvyšší prioritou je zajistit plnou spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů v rámci přislíbených služeb.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.