Politika řízení jakosti

Řízení jakosti ve společnosti Dlubal Software

Certifikováno

DIN EN ISO 9001

Vývoj, testování, prodej a podpora programů firmy Dlubal Software pro statické výpočty ve stavebnictví jsou certifikovány pro systémy řízení podle DIN EN ISO 9001.

Měřítkem kvality našich produktů a služeb je spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů s našimi zákaznickými službami, technickou podporou, nabídkou školení i spokojenost uživatelů s používáním našich programů.

 1. Podpora a školení

  Produkty Dlubal Software jsou koncipovány pro obecné inženýrské výpočty. Kvalifikovaná odborná hotline zajišťuje uživatelům technickou podporu k softwaru. Různé úrovně podpory závisí na uzavřené servisní smlouvě. V zásadě každý uživatel může našemu servisnímu týmu pokládat dotazy technického rázu. Tým podpory Dlubal Software bere všechny tyto dotazy vážně a odpovídá na ně v rámci rozsahu příslušné servisní smlouvy a dalších dohod.

  Technickou podporu charakterizují rychlé a včasné odpovědi, odpověď v pracovní dny přichází pokud možno během 24 hodin. Velikost týmu podpory je pružně přizpůsobována množství obdržených dotazů a požadavků. Zákazník s platnou servisní smlouvou má vždy přednost před zákazníkem bez servisní smlouvy.

  Dlubal Software poskytuje technická školení o programech za účelem zajištění správného užívání nabízeného softwaru. Školení umožňují uživatelům rychle se zapracovat do používání programu pod vedením kvalifikovaných specialistů.

 2. Prodej

  Během domlouvání zakázky zákazníkovi otevřeně a upřímně poradíme s cílem zajistit optimální kombinaci programů a přídavných modulů. Prodiskutujeme ideální konfiguraci programu, která je požadovaná pro zamýšlený účel. Kromě technických požadavků jsou uvažována i rozpočtová omezení specifikovaná zákazníkem.

  Dodávka softwaru je uskutečněna okamžitě v souladu s uzavřenou dohodou a platnou legislativou. Pokud dojde ke zpoždění dodávky, zákazník je okamžitě informován.

 3. Marketing

  Produkty Dlubal Software jsou doprovázeny informačními marketingovými prostředky, které zajišťují, že uživatel obdrží všechny důležité informace o nových verzích a updatech. Reklamní a marketingové prostředky společnosti Dlubal Software vždy prezentují reálné možnosti použití produktů Dlubal Software. Zákazníci mají možnost pravidelně se informovat z první ruky různými prostředky jako jsou webové stránky, elektronické zpravodaje (newslettery), webináře, informační dny, veletrhy a pod.

 4. Záruka kvality programů Dlubal Software

  Programy Dlubal Software jsou podrobovány nepřetržité kontrole kvality. Všechny části programu procházejí před uvolněním důkladným automatickým i manuálním testováním. Software je testován na použitelnost a praktickou aplikaci pomocí referenčních příkladů. Během tohoto procesu jsou všechny chyby zaznamenány, vyhodnoceny a opraveny. Nové verze jsou uvolňovány autorizovanými osobami (nejprve testery jakosti a poté vedením společnosti) po dokončení všech náležitých testů a kladném vyhodnocení výsledků testů.

 5. Zacházení s nedostatky programu

  Společnost Dlubal Software usiluje o otevřenou komunikaci o nahlášených problémech a nefunkčnostech, aby se zabránilo škodám, které by způsobilo použití takového softwaru zákazníkovi. Chyby v programech jsou systematicky zaznamenávány a následně podrobeny opravnému procesu. Technická zákaznická podpora pomáhá zákazníkům detekovat chyby a nabízí případně dočasné řešení obejitím chyby. Při uvolnění updatu nové verze jsou nejdůležitější opravy publikovány online formou update reportů.

 6. Kvalifikovaný personál a kontinuální profesní rozvoj

  Společnost Dlubal Software má pro zákaznickou podporu k dispozici kvalifikované odborníky (zpravidla stavební nebo strojní inženýry). Noví zaměstnanci zákaznické podpory jsou školeni a připravováni. Pokud je třeba, jsou inženýři firmy Dlubal vysíláni na speciální semináře. Dlubal Software usiluje o kulturu celoživotního vzdělávání a podporuje zaměstnance v jejich vlastním snažení o pokročilé vzdělávání a profesní rozvoj. Firemní kultura je formována vzájemnou spoluprací a sdílením vědomostí mezi zaměstnanci.

 7. Komunikace se zákazníky a dalšími obchodními partnery

  Od všech zaměstnanců společnosti Dlubal Software se vyžaduje přátelské, ochotné a slušné chování při jakékoliv komunikaci se zákazníky nebo obchodními partnery. Naší nejvyšší prioritou je zajistit plnou spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů v rámci přislíbených služeb.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.