Software pro dynamickou a seizmickou analýzu

Dynamická analýza konstrukcí

Dynamická analýza se typicky používá pro posouzení seizmicity a analýzu vibrací budov, pro výpočet základů strojů nebo pro analýzu vlastních frekvencí mostů a komínů.

Program RSTAB pro prutové konstrukce i program RFEM pro výpočty MKP nabízí řadu výkonných přídavných modulů pro dynamickou analýzu.

  • Stavební konstrukce
  • Akcelerogram pro statickou dynamickou analýzu

Statické výpočty konstrukcí MKP

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Analýza statiky prutových konstrukcí

Program RSTAB 9 pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP. Vzhledem k zaměření programu na prutové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let u statiků volbou číslo jedna pro statické výpočty čistě prutových konstrukcí.

Stanovení vlastních frekvencí a tvarů

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary prutových, plošných a objemových modelů.

Seizmická analýza

V addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9 se provádí seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly.

Analýza vynuceného kmitání

RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations pro RFEM 5 / RSTAB 8 provádí výpočet vynuceného kmitání pomocí multimodální analýzy spektra odezvy a časové analýzy.

Nelineární časová analýza

RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History pro RFEM 5 / RSTAB 8 je rozšířením přídavných modulů RF‑/DYNAM Pro - Natural VibrationsRF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations (lineární časová analýza).

CADS Footfall Analysis

Footfall Analysis je postprocesorový program, který vyvinula společnost CADS a který lze ve spojení s programy RFEM 5 a RF-DYNAM Pro-Natural Vibrations použít pro analýzu krokové frekvenční analýzy.

CADS Footfall Analysis

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí webových služeb (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Manuál pro Dynamickou analýzu pro RFEM 6 / RSTAB 9

Manuály

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Dynamická a seizmická analýza včetně časové analýzy a multimodální spektrální analýzy

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nelineární časová historie

Přídavný modul

Nelineární dynamická analýza vnějšího buzení

Cena za první licenci
1 250,00 EUR