Normy USA (AISC, ACI, AWC, ADM, ASCE 7, IBC)

Návrh a posouzení podle amerických norem

  • Standard

Navrhování s programy RFEM a RSTAB podle norem USA

Americké normy

Americké normy

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující americké normy:


  • ASCE/SEI 7, IBC a ACI 318 (zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • ACI 318 (železobetonové konstrukce)
  • ANSI/AISC 360 (ocelové konstrukce)
  • ADM (hliníkové konstrukce)
  • ANSI/AWC NDS (dřevěné konstrukce)
  • ASCE/SEI 7 a IBC (zemětřesení)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Implementované normy USA

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

Navrhujete své stavby pro USA? Pak jste na správném místě. V programu RFEM 6 / RSTAB 9 můžete automaticky vytvářet kombinace zatížení a kombinace výsledků podle amerických norem ASCE 7/SEI, ASCE/SEI 7 (NDS), ACI 318 a IBC.

2

Posouzení prutů, sloupů a ploch ze železobetonu podle ACI 318

Při práci s železobetonem vám pomůže addon Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9. Můžete zde posuzovat železobetonové pruty, sloupy a plochy podle americké normy pro železobeton ACI 318.

3

Posouzení ocelových konstrukcí podle AISC 360 a AISI S100

Addon Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 vám umožní posuzovat ocelové pruty v mezním stavu únosnosti a použitelnosti podle norem USA ANSI/AISC 360.

Dále můžete posuzovat ocelové profily tvarované za studena podle normy USA AISI S100.

4

Posouzení ocelových přípojů podle ANSI/AISC 360

V addonu Ocelové přípoje můžete posuzovat přípoje podle americké normy ANSI/AISC 360. Posouzení metodou součinitelů zatížení a únosnosti (LRFD) a posouzení dovolených napětí (ASD) jsou pro vás v addonu již integrovány.

5

Posouzení hliníkových prutů podle ADM

Postarejte se o to, aby byly vaše hliníkové konstrukce navrženy bezpečně a v souladu s normami. Addon '''Posouzení hliníkových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9''' provádí posouzení prutů v mezním stavu únosnosti a použitelnosti podle americké normy ADM.

6

Posouzení dřevěných prutů podle ANSI/AWC NDS

Tady jste správně, pokud navrhujete dřevěné konstrukce. Addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti podle americké normy ANSI/AWC NDS.

7

Seizmické posouzení podle IBC, ASCE/SEI

S těmito addony lze snadno a efektivně plánovat bezpečnost vašich konstrukcí i v turbulentních podmínkách.

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 vám umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

V addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9 můžete provést analýzu zemětřesení multimodální analýzou spektra odezvy. Implementovány jsou mimo jiné následující americké normy:

  • IBC a ASCE/SEI 7
8

Posouzení vícevrstvých ploch (např. laminát, CLT) podle ANSI/AWC NDS

Pomocí addonu Vícevrstvé plochy (např. laminát, CLT) můžete zadávat vícevrstvé skladby ploch, jako například křížem lepené dřevo (CLT), a dále provést posouzení v addonu Posouzení dřevěných konstrukcí podle americké normy ANSI/AWC NDS.

9

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle NDS

Zde najdete správné řešení pro spoje oceli a dřeva. Přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber pro RFEM 5 / RSTAB 8 pro vás posuzuje spoje připojené nepřímo pomocí ocelových desek podle americké normy ANSI/AWC NDS (LRFD a ASD).

10

Analýza napětí potrubí podle ASME B31.1 a ASME B31.3

Bezpečná potrubí pro vás. RF-PIPING Design vám slouží k přesnému posouzení potrubí. Modul porovnává existující napětí s přípustnými napětími mimo jiné podle ASME B31.1 a ASME B31.3.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


RFEM je o třídu jinde

„“V průběhu let jsem používal mnoho MKP programů a RFEM bych zařadil na špici. Je velmi výkonný a nabízí mnoho možností pro modelování a zobrazení informací, přesto je intuitivní a jednoduše ovladatelný se zdravým selským rozumem. Myslím, že RFEM je prostě o třídu jinde.”“

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 28. února 2024 9:00 - 11:30 CET

Přípoje s kruhovými dutými průřezy v programu RFEM 6

Spoje s kruhovými dutými profily v programu RFEM 6

Webinář 29. února 2024 14:00 - 15:00 CET

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Webinář 26. března 2024 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 30. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 8. května 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Moderní 3D program pro statické výpočty je vhodný pro statické a dynamické výpočty prutových konstrukcí a pro posouzení betonu, oceli, dřeva a dalších materiálů.

Cena za první licenci
3 250,00 EUR
RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Concrete Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení prutů a sloupů podle mezinárodních norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6

Steel Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Steel Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6

Aluminum Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí umožňuje posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti hliníkových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RSTAB 9

Aluminum Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti hliníkových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 6

Timber Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 150,00 EUR
RSTAB 9

Timber Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 150,00 EUR
RFEM 6

Modal Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje vypočítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody pro prutové, plošné a objemové modely.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RSTAB 9

Modal Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje počítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody pro prutové, plošné a objemové modely.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 6

Response Spectrum Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Analýza spektra odezvy provádí seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů ze seizmických oblastí, které lze použít pro generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 550,00 EUR
RSTAB 9

Response Spectrum Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Addon Analýza spektra odezvy provádí seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů ze seizmických oblastí, které lze použít pro generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 550,00 EUR