Software pro nelineární analýzu

Plastické posouzení v programu RFEM

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty představuje základ modulární skladby celé programové rodiny. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytvářet smíšené konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

RSTAB model lanové konstrukce

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je jeho ovládání ještě snažší.

Pracovní diagram pro elasticko-plastické materiálové vlastnosti

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Přídavný modul RF-MAT NL umožňuje zohlednit nelineární chování materiálu v programu RFEM.

Výsledky posouzení v modulu RF-/STEEL Plastic

Plastické posouzení průřezů

RF-/STEEL Plasticity je rozšířením přídavného modulu RF-/STEEL EC3. Program umožňuje plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou.

Deformace podle nelineárního výpočtu

Nelineární posouzení železobetonu

Přídavný modul RF-CONCRETE NL provádí fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky. Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect umožňuje analytický výpočet deformací plošných konstrukcí ze železobetonu.

Odborné články a funkce programů | Nelineární analýza

  1. Obr. 1 - Modely

    Modelování patní desky s uvážením ohybu desky a realistického rozdělení síly v kotvách (nelineární model)

    Při návrhu pat sloupů se k ukotvení často používají vysoce výkonné kotvy. Modelování si v našem příspěvku ukážeme na několika různých modelech, které také vyhodnotíme.

  2. Obr. 01 - Celý model

    Srovnání plastického výpočtu (skořepinový model) s nelineárním modelem prutu

    V následujícím příkladu porovnáme v programu RFEM skořepinový model s jednoduchým modelem prutu. Skořepinový model bude přitom představovat nosník rozložený na plochy, který při zadání okrajových podmínek modelujeme jako oboustranně vetknutý. Jedná se tak o staticky neurčitý systém, v kterém se při přetížení vytvoří plastické klouby. Tento model pak porovnáme s modelem prutu, u kterého zadáme stejné okrajové podmínky jako u skořepinového modelu.

Více odborných článků a funkcí programů

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Příklady použití | Nelineární analýza