RSECTION 1

Libovolné otevřené a uzavřené tenkostěnné i masivní průřezy

  • RSECTION pro různé průřezy

Průřezové charakteristiky a analýza napětí

Opravdu skvělé

„Myslím, že Dlubal webináře a také rozsáhlé informace na vašich webových stránkách jsou velmi profesionální a opravdu skvělé!“

Projekty zákazníků

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Samostatný program RSECTION stanovuje průřezové charakteristiky pro libovolné tenkostěnné a masivní průřezy a provádí analýzu napětí.

RSECTION může být napojen na program RFEM pro výpočty MKP a program RSTAB pro prutové konstrukce. Průřezy z RSECTION jsou k dispozici také v databázi programů RFEM a RSTAB. A naopak vnitřní síly z programů RFEM a RSTAB lze importovat do programu RSECTION.

Data lze zadávat graficky, v tabulkách, importovat ve formátu DXF nebo pomocí skriptu.


1

Funkce

  • Rozšiřitelná databáze materiálových charakteristik
  • Import souborů DXF
  • Průřezové charakteristiky tenkostěnných nebo masivních profilů
  • Ideální průřezové charakteristiky profilů složených z různých materiálů
  • Analýza napětí
  • Skriptování pomocí JavaScriptu
  • Rozhraní pro export tabulek do MS Excel
  • Tiskový protokol
2

Vstupní data

Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů jako v CAD nástrojích. Grafické zadání podporuje mimo jiné oblouky, kružnice, elipsy, paraboly a křivky NURBS. Lze také importovat DXF soubor a použít jej jako základ pro další modelování. Bez problému lze modelovat i průřezy složené z různých materiálů.

Parametrické zadání dále umožňuje zadat rozměry průřezu a vnitřní síly tak, aby byly závislé na určitých proměnných.

Všechna zadání lze provést také pomocí skriptů.

3

Výpočet

RSECTION spočítá všechny příslušné průřezové charakteristiky včetně plastických mezních vnitřních sil. U průřezů z různých materiálů stanoví RSECTION účinné průřezové charakteristiky

Pro libovolný tvar průřezu lze vypočítat napětí z normálové síly, dvouosé ohybové momenty a posouvající síly, primární a sekundární krouticí momenty a deplanační bimoment. Srovnávací napětí lze stanovit podle pevnostní hypotézy podle von Misese (HMH), Trescy a Rankina.

4

Výsledky

Veškeré výsledky lze snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEM a RSTAB. Úpravy se automaticky aktualizují.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena

Cena
1 660,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.