RSECTION 1

Libovolné otevřené a uzavřené tenkostěnné i masivní průřezy

 • RSECTION pro různé průřezy

Průřezové charakteristiky a analýza napětí

Přednastavená nabídka odkazů

Výhody pro vás

RSECTION

 • Lze připojit k mezinárodně uznávaným programům RFEM a RSTAB
 • Rychlé modelování díky sofistikované technologii zadávání
 • Výpočet napětí od normálové síly, dvouosých ohybových momentů a posouvajících sil, primárního a sekundárního krouticího momentu a deplanačního bimomentu pro libovolný tvar průřezu
 • Výkonný skriptovací jazyk (JavaScript) pro vytváření topologie, zatěžovacích stavů a vnitřních sil
 • Parametrické modelování
 • Import souborů DXF

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Samostatný program RSECTION stanovuje průřezové charakteristiky pro libovolné tenkostěnné a masivní průřezy a provádí analýzu napětí.

RSECTION může být napojen na program RFEM pro výpočty MKP a program RSTAB pro prutové konstrukce. Průřezy z RSECTION jsou k dispozici také v databázi programů RFEM a RSTAB. A naopak vnitřní síly z programů RFEM a RSTAB lze importovat do programu RSECTION.

Data lze zadávat graficky, v tabulkách, importovat ve formátu DXF nebo pomocí skriptu.


1

Základní funkce

 • Rozsáhlá databáze válcovaných, parametrických tenkostěnných a masivních profilů
 • Rozšiřitelná databáze materiálových charakteristik
 • Import souborů DXF
 • Průřezové charakteristiky tenkostěnných nebo masivních profilů
 • Ideální průřezové charakteristiky profilů složených z různých materiálů
 • Analýza napětí
 • Uložení průřezů jako bloku
 • Skriptování pomocí JavaScriptu
 • Rozhraní pro export tabulek do MS Excel
 • Připojení k Webovým službám a API (např. možnost vytvoření průřezu a přístup k výsledkovým tabulkám)
 • Tiskový protokol
2

Vstupní data

RSECTION obsahuje rozsáhlou databázi válcovaných profilů a parametrických tenkostěnných a masivních profilů. Ty lze dále kombinovat nebo doplňovat novými prvky.

Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů jako v CAD nástrojích. Grafické zadání podporuje mimo jiné oblouky, kružnice, elipsy, paraboly a křivky NURBS. Lze také importovat DXF soubor a použít jej jako základ pro další modelování. Bez problému lze modelovat i průřezy složené z různých materiálů.

Parametrické zadání dále umožňuje zadat rozměry průřezu a vnitřní síly tak, aby byly závislé na určitých proměnných.

Všechna zadání lze provést také pomocí skriptů.

3

Výpočet

RSECTION spočítá všechny příslušné průřezové charakteristiky včetně plastických mezních vnitřních sil. U průřezů z různých materiálů stanoví RSECTION účinné průřezové charakteristiky

Pro libovolný tvar průřezu lze vypočítat napětí z normálové síly, dvouosé ohybové momenty a posouvající síly, primární a sekundární krouticí momenty a deplanační bimoment. Srovnávací napětí lze stanovit podle pevnostní hypotézy podle von Misese (HMH), Trescy a Rankina.

4

Výsledky

Veškeré výsledky lze snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEM a RSTAB. Úpravy se automaticky aktualizují.

Manuál pro RSECTION 1

Manuály

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSECTION 1
Rozšíření modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Posouzení profilů tvarovaných za studena podle EN 1993-1-3

Effective Sections for RSECTION 1

Doplňkové analýzy

Účinné průřezy jsou rozšířením programu RSECTION. Stanoví účinné průřezy podle EN 1993-1-5, EN 1993-1-3 a EN 1999-1-1.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR