RSECTION 1

Libovolné otevřené a uzavřené tenkostěnné i masivní průřezy

 • RSECTION pro různé průřezy

Průřezové charakteristiky a analýza napětí

Přednastavená nabídka odkazů

Výhody pro vás

RSECTION

 • Lze připojit k mezinárodně uznávaným programům RFEM a RSTAB
 • Rychlé modelování díky sofistikované technologii zadávání
 • Výpočet napětí od normálové síly, dvouosých ohybových momentů a posouvajících sil, primárního a sekundárního krouticího momentu a deplanačního bimomentu pro libovolný tvar průřezu
 • Výkonný skriptovací jazyk (JavaScript) pro vytváření topologie, zatěžovacích stavů a vnitřních sil
 • Parametrické modelování
 • Import souborů DXF

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Jste příliš dlouho zaměstnáni výpočtem průřezů? Pak vám může software Dlubal o něco usnadnit práci. Samostatně spustitelný program '''RSECTION''' stanovuje parametry profilu pro libovolné tenkostěnné a masivní průřezy. Poté pro vás provede analýzu napětí. To vám může ušetřit mnoho času a námahy a obojí tak můžete rozumněji investovat: při dalším plánování vašeho projektu.

U nás pracují programy ruku v ruce. V programu RSECTION se lze připojit k MKP programu RFEM a programu RSTAB pro prutové konstrukce. Profily RSECTION jsou také k dispozici v knihovnách programů RFEM a RSTAB. Vnitřní síly z programů RFEM a RSTAB lze naopak importovat do programu RSECTION.

Zadání lze snadno provést. To se provádí graficky, v tabulce, importem souboru DXF nebo pomocí skriptu.


1

Základní funkce

 • Rozsáhlá databáze válcovaných, parametrických tenkostěnných a masivních profilů
 • Rozšiřitelná databáze materiálových charakteristik
 • Import souborů DXF
 • Průřezové charakteristiky tenkostěnných nebo masivních profilů
 • Ideální průřezové charakteristiky profilů složených z různých materiálů
 • Analýza napětí
 • Uložení průřezů jako bloku
 • Skriptování pomocí JavaScriptu
 • Rozhraní pro export tabulek do MS Excel
 • Připojení k Webovým službám a API (např. možnost vytvoření průřezu a přístup k výsledkovým tabulkám)
 • Tiskový protokol
2

Vstupní data

RSECTION obsahuje rozsáhlou knihovnu válcovaných průřezů a parametrických tenkostěnných a objemových průřezů. Můžete je kombinovat nebo přidávat nové prvky.

Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů pomocí CAD. Grafické zadání podporuje mimo jiné oblouky, kružnice, elipsy, paraboly a křivky NURBS. Alternativně můžete importovat soubor DXF a použít ho jako základ pro další modelování. Profil lze snadno a s minimální námahou postavit z různých materiálů.

Parametrické zadání dále umožňuje zadat rozměry průřezu a vnitřní síly tak, aby byly závislé na určitých proměnných.

Všechna zadání lze také provést pomocí skriptu.

3

Výpočet

RSECTION spočítá všechny relevantní průřezové vlastnosti. To také zahrnuje plastické mezní vnitřní síly. U profilů z různých materiálů stanoví RSECTION ideální průřezové vlastnosti nezávisle.

Pomocí RSECTION máte různé možnosti. Například lze vypočítat napětí z normálové síly, dvouosých ohybových momentů a posouvajících sil, primárního a vedlejšího krouticího momentu a deplanačního momentu pro libovolný tvar průřezu. Srovnávací napětí stanovíte podle hypotézy napětí podle Misese, Trescy a Rankina.

4

Výsledky

RSECTION také nabízí vše, co potřebujete z hlediska přehledu. Všechny výsledky můžete vyhodnotit a zobrazit v přitažlivé numerické i grafické podobě. Výběrové funkce vám pomohou při cíleném vyhodnocení.

Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEM a RSTAB. Veškeré změny se automaticky aktualizují. Nemusíte pro to nic dělat.

Manuál pro RSECTION 1

Manuály

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

Modelování průřezů v RSECTION 1

Modelování průřezů v RSECTION 1

Webinář 30. března 2023 14:00 - 15:00 CEST

RSECTION 1
Rozšíření modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Posouzení profilů tvarovaných za studena podle EN 1993-1-3

Effective Sections for RSECTION 1

Doplňkové analýzy

Účinné průřezy jsou rozšířením programu RSECTION. Stanoví účinné průřezy podle EN 1993-1-5, EN 1993-1-3 a EN 1999-1-1.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR