Software pro analýzu napětí

Analýza napětí a posouzení prutů / ploch / plošných konstrukcí

S programy RFEM pro výpočty MKP a RSTAB pro statiku prutových konstrukcí zažijete úlevu místo nepředvidatelného stresu. S programem Dlubal pro statické výpočty lze snadno prověst analýzu napětí pro rovinné a prostorové konstrukce. Přestože jsou programy pro statické výpočty vysoce kvalitním a inovativním softwarem, uživatelské prostředí je přehledné a snadno se ovládá.

Stanovení napětí na prutech v programu RSTAB pro statiku prutových konstrukcí. Program RFEM pro výpočty MKP navíc nabízí stanovení napětí na plochách a tělesech. Normálová a smyková napětí lze v programu RFEM počítat stejně snadno jako kontaktní napětí.
  • Analýza napětí prutů, ploch, těles a kontaktů
  • Analýza napětí prutů, ploch, těles a kontaktů
  • Analýza napětí prutů, ploch, těles a kontaktů
  • Analýza napětí prutů, ploch, těles a kontaktů

Statické výpočty konstrukcí MKP

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM budete potřebovat, pokud chcete zadávat konstrukce, materiály a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Je váš projekt rozmanitý? Programy Dlubal pro statické výpočty také! Lze v nich vytvářet smíšené konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

Statická analýza prutových konstrukcí

Pracujete především s nosníky, rámy a příhradovými konstrukcemi? Potom vám doporučujeme program RSTAB 9 pro výpočty prutových konstrukcí. S programem RSTAB dostanete podobnou škálu funkcí jako s programem RFEM pro výpočty MKP. Avšak díky speciálnímu zaměření programu na nosníky, rámy a příhradové konstrukce se program RSTAB velmi snadno ovládá. Zásluhou snadného ovládání a velmi dobré spolehlivosti, je program RSTAB již mnoho let první volbou pro statické výpočty a posouzení čistě prutových modelů.

Addony a přídavné moduly pro RFEM a RSTAB

Chcete pro svůj projekt použít speciální materiály? Pro navrhování konstrukcí z různých materiálů, jako železobeton, předpjatý beton, ocel, hliník, dřevo a sklo, je k dispozici celá řada užitečných addonů a přídavných modulů. Tímto způsobem můžete přesně vybrat addony, které potřebujete pro svůj projekt.

Pomocí těchto přídavných modulů a addonů lze snadno provádět nelineární výpočty, stabilitní analýzy, dynamická posouzení, posouzení přípojů a form-finding lanových a membránových konstrukcí. Udělejte si čas a prohlédněte si naši nabídku.

Analýza napětí v potrubních systémech

Jak velké napětí může snést potrubní systém, lze bez vhodného programu odhadnout jen těžko. Přídavný modul RF‑PIPING Design pro RFEM 5 porovnává existující napětí v potrubí s dovolenými napětími podle norem EN 13480‑3, ASME B31.1 a ASME B31.3. Lze tak snadno zajistit, že při projektování splníte všechny platné požadavky.

Výpočet přídavného modulu je založen na modelu potrubí z přídavného modulu RF-PIPING pro RFEM 5.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy společnosti Dlubal Software jsou v každém ohledu inovativní. Lze je například bezproblémově integrovat do procesu informačního modelování budov (BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů budov s programy RFEM nebo RSTAB můžete použít celou řadu různých rozhraní.

Použijte k tomu webové služby (programovatelné rozhraní). S jejich pomocí lze číst a zapisovat data z programů RFEM a RSTAB a do nich.

Podpora a školení

Máte dotazy k programům Dlubal nebo problém, o kterém byste se chtěli poradit? Ve společnosti Dlubal Software vám nabízíme možnost kdykoli se na nás obrátit nebo se dále vzdělávat. Zákaznický servis je jedním ze základních pilířů filozofie společnosti Dlubal. Nabízíme vám dále veškerou podporu potřebnou pro vaši každodenní práci. Protože jsme tu pro vás!

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Online manuál | RFEM 6

Manuály

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické posouzení prutových, rámových a příhradových konstrukcí provádějící lineární a nelineární výpočty vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RF-CONCRETE NL programu RFEM | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikální a geometrický nelineární výpočet prutových a deskových konstrukcí ze železobetonu

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Dynamická a seizmická analýza včetně časové analýzy a analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nelineární časová historie

Přídavný modul

Nelineární dynamická analýza vnějšího buzení

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-PIPING

Přídavný modul

Modelování potrubních systémů

Cena za první licenci
2 200,00 EUR
RFEM 5
RF-PIPING Design

Přídavný modul

Návrh potrubí a analýza napětí

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle Eurokódu 3 nebo DIN 18800

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých spojů se spojovacími prostředky kolíkového typu a ocelové desky podle NDS a Eurokódu 5

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
500,00 EUR
RFEM 5
RF-LIMITS

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
750,00 EUR