Aktualizace a upgrady

Stránka článku | Služby

Aktualizace

Aktualizace jsou drobná vylepšení a inovace v rámci jedné generace programu, například z verze 4.02.077 na 4.03.101.

Protože jsou hlavní programy pevně propojené s přídavnými moduly, týká se aktualizace vždy celé rodiny programů. V případě servisní smlouvy obdržíte aktualizace automaticky na svůj Dlubal účet.

Upgrady

V případě upgradu se na rozdíl od aktualizací jedná o velmi přepracované nebo zcela nové verze programu. Takzvané upgrade skoky nejsou možné. To znamená, že nelze provést upgrade přímo z verze 3.xx programu na verzi 5.xx, pokud existuje verze 4.xx.

Všechny meziverze je třeba dodržet a zakoupit. V případě servisní smlouvy získáte zvýhodněné podmínky pro upgrade.

Aktualizace a upgrady softwaru Dlubal pro statické výpočty udržují vaše programy stále aktuální

Naše programy jsou vždy aktuální. To se děje například prostřednictvím pravidelných aktualizací. Tyto aktualizace přináší drobné opravy a novinky v rámci jedné generace programu. Se servisní smlouvou budete dostávat aktualizace v pravidelných intervalech. Díky tomu se bude váš program neustále zlepšovat.

Další úrovní jsou upgrady. Jedná se o podstatně zrevidované nebo zcela přepracované verze programu. To nejlepší na konec: jako zákazník se servisní smlouvou získáváte pro upgrade zvýhodněné podmínky.