Software pro pushover analýzu

Stanovení pushover křivek v programu RFEM

Pushover analýza je nelineární statický výpočet pro seizmickou analýzu konstrukcí. Uvažovaný průběh zatížení se přebírá z dynamického výpočtu náhradních zatížení. Tato zatížení se pak postupně zvyšují, dokud nedojde k selhání konstrukce. Nelineární chování stavby se obvykle modeluje plastickými klouby.

V programu RFEM jsou implementovány plastické klouby podle FEMA 356 pro ocel jako materiál. Spolu s výpočtovými diagramy a s funkcí postupného zvyšování zatížení v programu RFEM tak lze zatěžovací křivky snadno vytvářet.

  • Stavební konstrukce
  • Akcelerogram pro statickou dynamickou analýzu

Statické výpočty konstrukcí pomocí MKP

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné i prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Metoda postupného přitěžování (pushover analýza)

V programu RFEM je možné stanovit zatěžovací křivku nebo také kapacitní křivku a exportovat je do Excelu.

Tato FAQ vysvětluje, jak to udělat:

Addony pro dynamickou analýzu

Při dynamických výpočtech jsou k dispozici addony pro stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů a také pro seizmickou analýzu.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí webových služeb (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 21. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Dynamická a seizmická analýza včetně časové analýzy a multimodální spektrální analýzy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nelineární časová historie

Přídavný modul

Nelineární dynamická analýza vnějšího buzení

Cena za první licenci
1 120,00 USD