Software pro pushover analýzu

Stanovení pushover křivek v programu RFEM

Program RFEM zajistí stabilitu vašeho projektu - a to i v případě zemětřesení. Pushover analýza je nelineární statický výpočet. Je to důležitá pro seizmickou analýzu konstrukcí. Uvažovaný průběh zatížení se pro ni přebírá z dynamického výpočtu náhradních zatížení. Tato zatížení se pak postupně zvyšují, dokud nedojde k selhání konstrukce. Nelineární chování budovy se přitom obvykle modeluje plastickými klouby.

I v programu RFEM máte možnost provést pushover analýzu. Naleznete zde výše zmíněné plastické klouby pro ocel definované podle FEMA 356. Kombinací výpočtových diagramů a možnosti postupného zvyšování zatížení můžete snadno získat pushover křivky, se kterými můžete dále pracovat.

  • Stavební konstrukce
  • Akcelerogram pro statickou dynamickou analýzu

Statické výpočty konstrukcí MKP

Znáte již vlajkovou loď společnosti Dlubal RFEM 6? Tento program pro statické výpočty je základem modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Je váš projekt trochu komplikovaný? Program RFEM si s ním bez problémů poradí. Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Metoda postupného přitěžování (pushover analýza)

Chtěli byste se dozvědět více o použití programu RFEM pro analýzu postupného přitěžování? V programu RFEM můžete například stanovit zatěžovací křivku nebo také kapacitní křivku a exportovat je do Excelu.

Podívejte se na toto FAQ a zjistěte, jak na to:

Addony pro dynamickou analýzu

Chcete provádět dynamické výpočty? I pro to mají programy Dlubal řešení. Pro dynamickou analýzu můžete použít addony pro stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů a také pro seizmickou analýzu.

Rozhraní pro výměnu dat

Inovace jsou skvělé – a pro Dlubal Software jsou samozřejmostí. Tak lze programy Dlubal pro statické výpočty hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů budov s programy RFEM nebo RSTAB můžete použít celou řadu různých rozhraní.

Použijte k tomu webové služby. Pomocí tohoto programovatelného rozhraní lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Náš zákaznický servis je pro nás velmi důležitý. Protože jen spokojení zákazníci nám dělají radost. Zákaznický servis je proto základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme vám dále veškerou podporu potřebnou pro vaši každodenní práci. Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Jsme tu pro vás!

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Online manuál | RFEM 6

Manuály

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Moderní 3D program pro statické výpočty je vhodný pro statické a dynamické výpočty prutových konstrukcí a pro posouzení betonu, oceli, dřeva a dalších materiálů.

Cena za první licenci
3 250,00 EUR
RFEM 6
Pushover analýza

Pushover Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

V addonu Pushover analýza můžete analyzovat dopady zemětřesení na svou konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Pushover Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. Pomocí addonu Pushover analýza můžete analyzovat seizmická zatížení na konkrétní budově a posoudit tak, zda budova odolá zemětřesení.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6

Modal Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje vypočítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody pro prutové, plošné a objemové modely.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RSTAB 9

Modal Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje počítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody pro prutové, plošné a objemové modely.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 6

Response Spectrum Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Analýza spektra odezvy provádí seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů ze seizmických oblastí, které lze použít pro generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 550,00 EUR
RSTAB 9

Response Spectrum Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Addon Analýza spektra odezvy provádí seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů ze seizmických oblastí, které lze použít pro generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 550,00 EUR