Software pro pushover analýzu

Výpočet metodou pushover (metoda postupného přitěžování) v programu RFEM

Pushover analýza neboli metoda postupného přitěžování je nelineární statický výpočet, který se používá pro seizmickou analýzu konstrukcí. Rozložení zatížení, které se při analýze uvažuje, vychází z dynamického výpočtu náhradního zatížení. Zatížení se postupně zvyšuje až do okamžiku selhání konstrukce. Nelineární chování budov se obvykle modeluje pomocí plastických kloubů.

Do programu RFEM byly implementovány plastické klouby v souladu s FEMA 356 pro ocel, což spolu s výpočtovými diagramy a s funkcí postupného zvyšování zatížení v programu RFEM umožňuje zatěžovací křivky snadno vytvářet.

  • Stavební konstrukce
  • Akcelerogram pro statickou dynamickou analýzu

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Pushover analýza

V programu RFEM můžeme vytvářet zatěžovací neboli také kapacitní křivky a exportovat je do aplikace Excel.

V následujícím příspěvku v sekci FAQ popisujeme, jak postupovat:

Přídavné moduly pro dynamickou analýzu

Pro výpočet vlastního kmitání a náhradních seizmických zatížení máme k dispozici přídavné moduly RF-/DYNAM Pro.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy společnosti Dlubal Software umožňují hladce uplatňovat při projektování principy informačního modelování budov (BIM). Pro výměnu dat z příslušných digitálních modelů stavby s programy RFEM nebo RSTAB lze použít některá z mnoha různých rozhraní.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 5
RFEM

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nelineární časová historie

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD