Software pro pushover analýzu

Stanovení pushover křivek v programu RFEM

Pushover analýza je nelineární statický výpočet pro seizmickou analýzu konstrukcí. Uvažovaný průběh zatížení se přebírá z dynamického výpočtu náhradních zatížení. Tato zatížení se pak postupně zvyšují, dokud nedojde k selhání konstrukce. Nelineární chování stavby se obvykle modeluje plastickými klouby.

V programu RFEM jsou implementovány plastické klouby podle FEMA 356 pro ocel jako materiál. Spolu s výpočtovými diagramy a s funkcí postupného zvyšování zatížení v programu RFEM tak lze zatěžovací křivky snadno vytvářet.

  • Stavební konstrukce
  • Akcelerogram pro statickou dynamickou analýzu

Statické výpočty konstrukcí pomocí MKP

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné i prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Metoda postupného přitěžování (pushover analýza)

V programu RFEM je možné stanovit zatěžovací křivku nebo také kapacitní křivku a exportovat je do Excelu.

Tato FAQ vysvětluje, jak to udělat:

Addony pro dynamickou analýzu

Při dynamických výpočtech jsou k dispozici addony pro stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů a také pro seizmickou analýzu.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí Web Services (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů (nosníků), těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Dynamická analýza vlastních frekvencí a vlastních tvarů prutových, plošných a objemových modelů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Dynamická a seizmická analýza včetně časové analýzy a multimodální spektrální analýzy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická a statická analýza zatížení pomocí multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nelineární časová historie

Přídavný modul

Nelineární dynamická analýza vnějších buzení

Cena za první licenci
1 120,00 USD