Kanadské normy (CSA)

Návrh a posouzení podle kanadských norem CSA

  • Standard

Navrhování podle kanadských norem

Kanadské normy

Kanadské normy

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující kanadské normy:


  • CAN/CSA S 16.1 (zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • CSA A23.3 (železobetonové konstrukce)
  • CSA S16 (ocelové konstrukce)
  • CSA O86 (dřevěné konstrukce)
  • NBC (zemětřesení)

Implementované kanadské normy

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

Při plánování staveb v Kanadě vám programy Dlubal pro statické výpočty samozřejmě nabízejí pomoc. V programu RFEM 6 / RSTAB 9 můžete zcela automaticky vytvářet kombinace zatížení a kombinace výsledků podle kanadských norem CAN/CSA, NBCC a CSA O86.

2

Posouzení železobetonových prutů a ploch podle CSA A23.3

Železobetonové konstrukce, které vyhovují normám, nepředstavují s programy Dlubal žádný problém. Pro posouzení železobetonových konstrukcí máme v programu RFEM 6 / RSTAB 9 k dispozici kanadskou normu CSA A23.3.

3

Posouzení ocelových konstrukcí podle CSA S16 a CSA S136

Addon Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí posouzení v mezním stavu únosnosti a použitelnosti pro ocelové pruty podle kanadské normy CSA S16.

Dále můžete posuzovat ocelové profily tvarované za studena podle kanadské normy CSA S136.

4

Posouzení dřevěných konstrukcí podle CSA O86

Pracujete se dřevem? Addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí všechna typická posouzení únosnosti, stability, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle kanadské normy CSA O86.

5

Seizmická analýza podle NBC 2015

Zůstaňte s těmito addony na straně bezpečnosti i v případě zemětřesení.

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 vám umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

V addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9 můžete provést analýzu zemětřesení multimodální analýzou spektra odezvy. Implementována byla mimo jiné kanadská norma NBC 2015.

6

Posouzení vícevrstvých ploch (např. laminát, CLT) podle CSA O86

Pomocí addonu Vícevrstvé plochy (např. laminát, CLT) můžete zadávat vícevrstvé skladby ploch, jako například křížem lepené dřevo (CLT), a dále provést posouzení v addonu Posouzení dřevěných konstrukcí podle kanadské normy CSA O86.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 28. února 2024 9:00 - 11:30 CET

Přípoje s kruhovými dutými průřezy v programu RFEM 6

Spoje s kruhovými dutými profily v programu RFEM 6

Webinář 29. února 2024 14:00 - 15:00 CET

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Webinář 26. března 2024 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 30. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 8. května 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Moderní 3D program pro statické výpočty je vhodný pro statické a dynamické výpočty prutových konstrukcí a pro posouzení betonu, oceli, dřeva a dalších materiálů.

Cena za první licenci
3 250,00 EUR
RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Concrete Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení prutů a sloupů podle mezinárodních norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6

Steel Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Steel Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6

Timber Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 150,00 EUR
RSTAB 9

Timber Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 150,00 EUR
RFEM 6

Modal Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje vypočítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody pro prutové, plošné a objemové modely.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RSTAB 9

Modal Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje počítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody pro prutové, plošné a objemové modely.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 6

Response Spectrum Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Analýza spektra odezvy provádí seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů ze seizmických oblastí, které lze použít pro generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 550,00 EUR
RSTAB 9

Response Spectrum Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Addon Analýza spektra odezvy provádí seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů ze seizmických oblastí, které lze použít pro generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 550,00 EUR