Kanadské normy (CSA, NBC)

Projektování a posouzení podle kanadských norem CSA

  • Standardní

Projektování podle kanadských norem

Kanadské normy

Kanadské normy

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující kanadské normy:

  • CAN/CSA S 16.1 (Zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • CSA A23.3 (Železobetonové konstrukce)
  • CSA S16 (ocelová konstrukce)
  • CSA O86 (dřevěná konstrukce)
  • NBC (zemětřesení)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Integrované kanadské normy

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

V programech RFEM a RSTAB lze automaticky vytvořit kombinace zatížení a výsledků podle kanadských norem CAN/CSA S 16.1‑94:1994 a NBC: 2015.

2

Posouzení železobetonových prutů a ploch podle CSA A23.3

CSA A23.3 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu  kanadskou normu CSA A23.3 pro různé přídavné moduly.

3

Posouzení ocelových konstrukcí podle CSA S16

RF-/STEEL CSA provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti pro pruty a sady prutů podle kanadských norem CSA S16‑09 a CSA S16‑14.

4

Posouzení dřevěných konstrukcí podle CSA O86-09

RF-/TIMBER CSA provádí všechna charakteristická posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti, stabilitní analýzu a posouzení požární odolnosti dřevěných konstrukcí podle kanadské normy CSA O86-09.

5

Seizmická analýza podle NBC 2015

RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations umožňuje stanovit vlastní kmitání a tvary kmitání.

RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads generuje náhradní seizmická zatížení pomocí multimodální analýzy spektra odezvy podle kanadské normy NBC 2015.

6

Posouzení vícevrstvých ploch podle ANSI/AWC NDS-2015

Přídavný modul RF-LAMINATE slouží k analýze napětí a průhybu vícevrstvých ploch (např. CLT nebo sklolaminátu) podle norem ANSI/AWC NDS‑2015 a ANSI/AWC NDS‑2018 (LRFD a ASD).

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM 5
RFEM

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 5
CSA A23.3 pro rozšíření modulu RFEM/RSTAB

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy CSA A23.3

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE NL | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE Deflect | Analytická analýza deformací tahových konstrukcí

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER CSA

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle CSA 086-14

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE (anglicky)

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB 8
STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16-14

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
TIMBER CSA

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle CSA O86-14

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD