Software pro navrhování a analýzu laminátových, sendvičových a křížem lepených dřevěných (CLT) konstrukcí

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Posouzení vícevrstvých ploch

Přídavný modul RF-LAMINATE provádí analýzu průhybu a napětí vrstvených a sendvičových ploch se zohledněním smykového spřažení vrstev (prvky z křížem lepeného dřeva, sklolamináty, uhlíková vlákna a další).

Databáze znalostí | Laminátové a sendvičové konstrukce

  1. Obr. 01 - Skladba vrstev s tuhostními a pevnostními charakteristikami

    Posouzení stability plošných konstrukčních prvků na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva 2

    V tomto příspěvku předvedeme posouzení metodou náhradního prutu podle [1], kap. 6.3.2 na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva z 1. dílu článku, které hrozí při vzpěru vybočení. Posouzení na vzpěr přitom provedeme jako posouzení napětí v tlaku s redukovanou pevností v tlaku. Pro toto posouzení vypočítáme součinitel vzpěrnosti kc, který závisí především na štíhlosti konstrukčního prvku a způsobu uložení.

Více odborných článků a funkcí programů

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Produktové video: Přídavný modul RF-LAMINATE (anglicky)

Screenshots a příklady použití | Laminátové a sendvičové konstrukce