Software pro navrhování a analýzu lanových a síťových konstrukcí

Statické výpočty konstrukcí metodou konečných prvků

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Umožňuje vytvářet také smíšené konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

Posouzení statiky prutových konstrukcí

Program RSTAB pro návrh a posouzení statiky prutových konstrukcí má podobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem k jeho zaměření na prutové konstrukce ho lze navíc velmi snadno ovládat.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Pro složité tvary modelů doporučujeme samostatný program RWIND Simulation. Tento program slouží k simulaci obtékání celých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Form-finding lanových a síťových konstrukcí

Přídavný modul RF-FORM-FINDING hlavního programu RFEM umožňuje nalézt počáteční tvar lanových a síťových konstrukcí. Tvar se přitom určí na základě rovnováhy mezi silami v lanech a danými okrajovými podmínkami. Stanovený počáteční model pak slouží jako výchozí stav pro všechny následné výpočty.

Další přídavné moduly pro navrhování lanových a síťových konstrukcí

Pro posouzení statiky a navrhování lanových a síťových konstrukcí včetně jejich podpůrné konstrukce doporučujeme také přídavné moduly z odvětví Ocelové konstrukceHliníkové a lehké konstrukce. Pro dynamické posouzení konstrukcí jsou k dispozici přídavné moduly pro dynamickou analýzu

TensiNet

Dlubal Software je členem asociace TensiNet, která sdružuje všechny zájemce o membránové konstrukce.

Certifikát PennDOT

Program RFEM 5 byl uznán a schválen ministerstvem dopravy Pensylvánie (PennDOT) jako univerzálně použitelný program v oblasti posouzení statiky staveb pro státní projekty.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD