Software pro nelineární dynamickou analýzu

Nelineární časová analýza nosných konstrukcí

Při dynamické analýza nosných konstrukcí je často nutné zohlednit nelineární typy prutů (tahové a tlakové pruty či lana), případně nelinearity prutů, podpor nebo kloubů.

V programu RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků i v programu RSTAB pro statické výpočty prutových konstrukcí lze provádět časové analýzy s ohledem na tyto nelinearity.

  • Stavební konstrukce
  • Akcelerogram pro statickou dynamickou analýzu

Statické výpočty konstrukcí MKP

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Analýza statiky prutových konstrukcí

Program RSTAB 8 pro posouzení prutových konstrukcí má podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP. Vzhledem k zaměření programu na prutové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let u statiků volbou číslo jedna pro statické výpočty čistě prutových konstrukcí.

Stanovení vlastních frekvencí a tvarů

S přídavným modulem RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations pro RFEM 5 / RSTAB 8 lze stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

Analýza vynuceného kmitání

RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations pro RFEM 5 / RSTAB 8 provádí výpočet vynuceného kmitání pomocí multimodální analýzy spektra odezvy a časové analýzy.

Nelineární časová analýza

RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History pro RFEM 5 / RSTAB 8 je rozšířením přídavných modulů RF‑/DYNAM Pro - Natural Vibrations a RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations (lineární časová analýza).

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí webových služeb (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Manuál pro dynamickou analýzu pro RFEM 6/RSTAB 9

Manuály

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Dynamická a seizmická analýza včetně časové analýzy a multimodální spektrální analýzy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nelineární časová historie

Přídavný modul

Nelineární dynamická analýza vnějšího buzení

Cena za první licenci
1 120,00 USD