Software pro statické výpočty železobetonových staveb

Statický výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí

Počítejte a posuzujte konstrukce ze železobetonu rychle a efektivně s programy RFEM a RSTAB. V nabídce společnosti Dlubal Software najdete ideální řešení pro prosté prutové konstrukce (RSTAB) i pro desky, stěny nebo skořepiny (RFEM).

Software Dlubal používá již mnoho inženýrů. Jedná se o první volbu pro statické výpočty a posouzení 2D a 3D železobetonových konstrukcí, jako jsou budovy, stropy, desky, stěny, sloupy a mnoho dalších. Poskytněte svým projektům těmito programy spolehlivou základnu.

 • Statické výpočty a navrhování železobetonových konstrukcí
 • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Dlubal Software pro posouzení a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Dlubal Software pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Dlubal Software pro statické výpočty a posouzení železobetonových konstrukcí

Statické výpočty konstrukcí MKP

Úspěšný program RFEM 6 pro statické výpočty společnosti Dlubal tvoří základ modulárního programu, který můžete přizpůsobit a kombinovat podle vašich přesných požadavků.

V hlavním programu RFEM můžete zadávat konstrukce, materiály a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Navíc v něm můžete vytvořit smíšené konstrukce stejně jako tělesa a kontaktní prvky.

Přidejte se k našim nadšeným zákazníkům!

Program pro výpočty prutových konstrukcí

Pokud potřebujete řešení speciálně pro prutové konstrukce, použijte program pro prostorové prutové konstrukce RSTAB 9. Vzhledem k jeho specializaci je použití ještě snazší než MKP program RFEM. Program RSTAB 9 je již mnoho let první volbou pro statické výpočty a posouzení čistě prutových modelů.

Posouzení prutů a ploch ze železobetonu

Pokud jde o železobeton, je pro vás addon Posouzení betonu pro RFEM 6/RSTAB 9 silným partnerem. Zde lze posuzovat pruty, sloupy a v programu RFEM také plochy. Kromě toho lze v programu RFEM provádět posouzení protlačení a výpočty deformací pro plochy.

V addonu jsou integrovány následující normy:

 • European Union EN 1992-1-1:2004 + A1:2014 (Eurokód 2 vč. národních příloh)
 • United States ACI 318-19 (USA)
 • Canada CSA A23.3-19 (Kanada)
 • Russia SP 63.13330:2018 (Rusko)

Geotechnické výpočty metodou konečných prvků

Addon Geotechnická analýza pro RFEM 6 vám pomůže vytvořit na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Dosáhněte vyšší kvality statického výpočtu budov díky realistickému stanovení základových poměrů (interakce konstrukce s podložím).

Model budovy

Addon Model budovy pro RFEM 6 umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Velkou výhodou je, že podlaží lze následně všelijak upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Dynamická analýza konstrukcí

Aby zůstaly vaše budovy bezpečné i za mimořádných okolností, jsou tu pro vás addony pro dynamickou analýzu pro RFEM 6 / RSTAB 9. Můžete s nimi provádět výpočty vlivu zemětřesení, analýzy kmitání budov, výpočty základů strojů a analýzy vlastních frekvencí mostů nebo komínů.

Zohlednění fází výstavby

Sledujte proces výstavby s addonem Analýza fází výstavby (CSA) pro program RFEM 6. V programu RFEM tak lze zohlednit průběh stavebních procesů konstrukcí (prutových, plošných a objemových). Vyvarujte se případných chyb při výpočtu celých modelů. Ty mohou snadno nastat, když nevezmeme v úvahu vliv stavebního procesu. S tímto užitečným addonem, můžete analyzovat vlivy a zohlednit je i ve statickém výpočtu.

Časově závislá analýza (TDA)

V programu RFEM je k dispozici addon Časově závislá analýza (TDA), aby vaše konstrukce obstály ve zkoušce času. Lze tak zohlednit časově závislé chování materiálu pro pruty. Dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou v konstrukci ovlivnit průběh vnitřních sil.

Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence (AI)

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů/Odhad emisí CO2 pro RFEM 6/RSTAB 9 je s pomocí umělé inteligence na vaší straně. Na jedné straně vám to pomocí technologie umělé inteligence (AI) optimalizace rojem částic (PSO) poskytne vhodné parametry pro parametrizované modely a bloky, aby byla splněna běžná optimalizační kritéria. Na druhé straně tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Nelineární posouzení železobetonu

Vylepšete program RFEM 5 pro váš projekt pomocí přídavného modulu RF-CONCRETE NL. Tento modul vám umožní fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové konstrukce. S dalším přídavným modulem RF-CONCRETE Deflect můžete v programu RFEM 5 provádět analytický výpočet deformací plošných konstrukcí ze železobetonu.

Posouzení základů

Ujistěte se, že základ je stabilní a přesně navržený. Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro pro RFEM 5 / RSTAB 8 vám umožní pro všechny stanovené podporové síly přesné posouzení jednoduchých, kalichových nebo blokových základů.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů budov s programy RFEM nebo RSTAB můžete použít celou řadu různých rozhraní.

Použijte webové služby (programovatelná rozhraní) pro čtení a zápis požadovaných údajů z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je jedním ze základních pilířů filozofie společnosti Dlubal. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů železobetonových konstrukcí, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.

Online manuál | RFEM 6

Manuály

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Moderní 3D program pro statické výpočty je vhodný pro statické a dynamické výpočty prutových konstrukcí a pro posouzení betonu, oceli, dřeva a dalších materiálů.

Cena za první licenci
3 250,00 EUR
RWIND

Samostatný program

RWIND 2 je program pro numerickou simulaci obtékání budov libovolné geometrie vzdušným proudem (digitální větrný tunel) a pro stanovení zatížení větrem, která působí na jejich povrch. Program lze používat jako samostatnou aplikaci nebo jako rozšíření k programům RFEM a RSTAB pro statickou a dynamickou analýzu.

Cena za první licenci
2 750,00 EUR
RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Budova s podložím

Doplňkové analýzy

Addon Geotechnická analýza pro RFEM vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Přesné stanovení základových poměrů výrazně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6

Nonlinear Material Behavior for RFEM 6

Doplňkové analýzy

Addon Nelineární chování materiálu umožňuje zohlednit materiálové nelinearity v programu RFEM, například izotropní plasticitu, ortotropní plasticitu, izotropní poškození).

Cena za první licenci
1 650,00 EUR