Software pro statické výpočty železobetonových staveb

Statický výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí

Počítejte a posuzujte konstrukce ze železobetonu rychle a efektivně s programy RFEM a RSTAB. V nabídce společnosti Dlubal Software najdete ideální řešení pro prosté prutové konstrukce (RSTAB) i pro desky, stěny nebo skořepiny (RFEM).

Software Dlubal používá již mnoho inženýrů. Jedná se o první volbu pro statické výpočty a posouzení 2D a 3D železobetonových konstrukcí, jako jsou budovy, stropy, desky, stěny, sloupy a mnoho dalších. Poskytněte svým projektům těmito programy spolehlivou základnu.

 • Statické výpočty a navrhování železobetonových konstrukcí
 • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Dlubal Software pro posouzení a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Dlubal Software pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
 • Dlubal Software pro statické výpočty a posouzení železobetonových konstrukcí

Statické výpočty konstrukcí MKP

Úspěšný program RFEM 6 pro statické výpočty společnosti Dlubal tvoří základ modulárního programu, který můžete přizpůsobit a kombinovat podle vašich přesných požadavků.

V hlavním programu RFEM můžete zadávat konstrukce, materiály a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Navíc v něm můžete vytvořit smíšené konstrukce stejně jako tělesa a kontaktní prvky.

Přidejte se k našim nadšeným zákazníkům!

Program pro výpočty prutových konstrukcí

Pokud potřebujete řešení speciálně pro prutové konstrukce, použijte program pro prostorové prutové konstrukce RSTAB 9. Vzhledem k jeho specializaci je použití ještě snazší než MKP program RFEM. Program RSTAB 9 je již mnoho let první volbou pro statické výpočty a posouzení čistě prutových modelů.

Posouzení prutů a ploch ze železobetonu

Pokud jde o železobeton, je pro vás addon Posouzení betonu pro RFEM 6/RSTAB 9 silným partnerem. Zde lze posuzovat pruty, sloupy a v programu RFEM také plochy. Kromě toho lze v programu RFEM provádět posouzení protlačení a výpočty deformací pro plochy.

V addonu jsou integrovány následující normy:

 • European Union EN 1992-1-1:2004 + A1:2014 (Eurokód 2 vč. národních příloh)
 • United States ACI 318-19 (USA)
 • Canada CSA A23.3-19 (Kanada)
 • Russia SP 63.13330:2018 (Rusko)

Geotechnické výpočty metodou konečných prvků

Addon Geotechnická analýza pro RFEM 6 vám pomůže vytvořit na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Dosáhněte vyšší kvality statického výpočtu budov díky realistickému stanovení základových poměrů (interakce konstrukce s podložím).

Model budovy

Addon Model budovy pro RFEM 6 umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Velkou výhodou je, že podlaží lze následně všelijak upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Dynamická analýza konstrukcí

Aby zůstaly vaše budovy bezpečné i za mimořádných okolností, jsou tu pro vás addony pro dynamickou analýzu pro RFEM 6 / RSTAB 9. Můžete s nimi provádět výpočty vlivu zemětřesení, analýzy kmitání budov, výpočty základů strojů a analýzy vlastních frekvencí mostů nebo komínů.

Zohlednění fází výstavby

Sledujte proces výstavby s addonem Analýza fází výstavby (CSA) pro program RFEM 6. V programu RFEM tak lze zohlednit průběh stavebních procesů konstrukcí (prutových, plošných a objemových). Vyvarujte se případných chyb při výpočtu celých modelů. Ty mohou snadno nastat, když nevezmeme v úvahu vliv stavebního procesu. S tímto užitečným addonem, můžete analyzovat vlivy a zohlednit je i ve statickém výpočtu.

Časově závislá analýza (TDA)

V programu RFEM je k dispozici addon Časově závislá analýza (TDA), aby vaše konstrukce obstály ve zkoušce času. Lze tak zohlednit časově závislé chování materiálu pro pruty. Dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou v konstrukci ovlivnit průběh vnitřních sil.

Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence (AI)

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů/Odhad emisí CO2 pro RFEM 6/RSTAB 9 je s pomocí umělé inteligence na vaší straně. Na jedné straně vám to pomocí technologie umělé inteligence (AI) optimalizace rojem částic (PSO) poskytne vhodné parametry pro parametrizované modely a bloky, aby byla splněna běžná optimalizační kritéria. Na druhé straně tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Nelineární posouzení železobetonu

Vylepšete program RFEM 5 pro váš projekt pomocí přídavného modulu RF-CONCRETE NL. Tento modul vám umožní fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové konstrukce. S dalším přídavným modulem RF-CONCRETE Deflect můžete v programu RFEM 5 provádět analytický výpočet deformací plošných konstrukcí ze železobetonu.

Posouzení základů

Ujistěte se, že základ je stabilní a přesně navržený. Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro pro RFEM 5 / RSTAB 8 vám umožní pro všechny stanovené podporové síly přesné posouzení jednoduchých, kalichových nebo blokových základů.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů budov s programy RFEM nebo RSTAB můžete použít celou řadu různých rozhraní.

Použijte webové služby (programovatelná rozhraní) pro čtení a zápis požadovaných údajů z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je jedním ze základních pilířů filozofie společnosti Dlubal. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů železobetonových konstrukcí, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.

Online manuál | RFEM 6

Manuály

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 30. března 2023 9:00 - 13:00 CEST

Zadání a analýza fází výstavby v programu RFEM 6

Zadání a analýza fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. dubna 2023 14:00 - 15:00 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2023 - 27. konference statiků

Konference 27. dubna 2023 - 28. dubna 2023

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2023 - 27. konference statiků

Konference 27. dubna 2023 - 28. dubna 2023

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 11. května 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 26. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Integrace Revitu, IFC a DXF do programu RFEM 6 (USA)

Integrace Revitu, IFC a DXF do programu RFEM 6 (USA)

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 EDT

Geotechnická analýza s fázemi výstavby v programu RFEM 6

Geotechnická analýza s fázemi výstavby v programu RFEM 6

Webinář 1. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR

RWIND 2 - Basic

Samostatný program

RWIND 2 je program pro numerickou simulaci obtékání budov libovolné geometrie vzdušným proudem (digitální větrný tunel) a pro stanovení zatížení větrem, která působí na jejich povrch. Program lze používat jako samostatnou aplikaci nebo jako rozšíření k programům RFEM a RSTAB pro statickou a dynamickou analýzu.

Cena za první licenci
2 450,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Budova s podložím

Geotechnical Analysis for RFEM 6

Doplňkové analýzy

Addon Geotechnická analýza pro RFEM vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6
Nelineární chování materiálu

Doplňkové analýzy

Addon Nelineární chování materiálu umožňuje zohlednit v programu RFEM materiálové nelinearity (např. izotropní plasticitu, ortotropní plasticitu, izotropní poškození).

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5

RF-CONCRETE NL 5

Přídavný modul

Fyzikální a geometrický nelineární výpočet prutových a deskových konstrukcí ze železobetonu

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect pro RFEM | Tahové konstrukce - výpočet analytické deformace

Přídavný modul

Analytická analýza deformací deskových konstrukcí ze železobetonu

Cena za první licenci
550,00 EUR