Úvodní školení pro vysoké školy zdarma

Horní záhlaví | Studenti

Základní zaškolení do programu RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků zdarma


Čas
Délka školení podle vzájemné dohody

Místo
Upozornění: V současnosti probíhají pouze online školení!

Nabídka školení v českém jazyce platí pro střední odborné nebo vysoké školy na území České republiky a Slovenska.

Pro země, které nejsou v seznamu uvedeny, doporučujeme použít videa nebo dokumenty na této stránce:

První kroky s programem RFEM

Náklady
Zdarma (jednou ročně pro každou školu)

Cíle školení
Studenti a noví uživatelé by měli získat základní znalosti o možnostech použití programu RFEM společnosti Dlubal. Cílem je, aby byli účastníci po kurzu schopni zadat a zpracovat jednoduchý model a porozumět principům posouzení. Účastníci se dále naučí používat dokumentaci statického výpočtu v programech Dlubal.

Požadavky
Teoretické předchozí znalosti statické analýzy (student v hlavním kurzu, účast na přednáškách ze statiky), nainstalovaná školní nebo studentská verze programu RFEM (z vlastního nebo školního počítače). Není nutná znalost programu RFEM od společnosti Dlubal.

Témata

  • Úvod do programu
  • Úvod do základního pracovního postupu v programu RFEM
  • Výpočet jednoduchých modelů s posouzením ocelových a železobetonových konstrukcí
  • Dokumentace výpočtů
  • Často používané funkce programu

Poznámky

  • Počet účastníků školení závisí na vzájemné dohodě. Maximální počet účastníků se stanoví po konzultaci s odpovědnou osobou. Další úpravy jsou možné po domluvě.
  • Pro realizaci kurzu je nutný vhodný počítač s nainstalovanou školní nebo studentskou verzí programu RFEM. Účastníci pracují na vlastních počítačích. Účastník kurzu navíc obdrží podrobné školicí materiály ve formátu PDF.
  • Seznam účastníků musí být dodán před datem školení.
  • Poskytnutá místnost musí být vybavena projektorem s HD rozlišením.
  • Po skončení školení obdrží každý účastník certifikát.
Zažádat o termín školení
Podporujeme školy a studenty!

Vysokým školám a jiným nekomerčním institucím nabízíme zdarma základní školení o programu RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků.