Ruské normy (SP)

Statické výpočty podle ruských norem SP

  • Standard

Implementované ruské normy

1

Posouzení prutů, sloupů a ploch ze železobetonu podle SP 63.13330

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 umožňuje posuzovat pruty, sloupy a plochy ze železobetonu podle ruské normy pro železobetonové konstrukce SP 63.13330.

2

Posouzení ocelových konstrukcí podle SP 16.13330

Addon Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí posouzení prutů v mezním stavu únosnosti a použitelnosti podle ruské normy SP 16.13330.

Certifikace pro Rusko

Certifikace pro Rusko

Programy RFEM/RSTAB a přídavné moduly RF-/STEEL SP jsou nyní certifikovány pro Rusko. Certifikát platí pro následující normy:

  • SP 20.13330.2016
    (SNIP 2.01.07-85*)
  • SP 16.13330.2017 (SNIP II-23-81*)
  • SP 53-102-2004
RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat rámům a příhradovým vazníkům.
Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem.
Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 200,00 USD
RSTAB 9
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem.
Posuzovat lze pruty a sloupy.

Cena za první licenci
2 200,00 USD
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 200,00 USD
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 200,00 USD