Online manuály

Dokumentace k programům a addonům Dlubal Software

  • Manuály

RFEM 6

Program RFEM pro výpočty MKP umožňuje modelovat a počítat obecné deskové, skořepinové a prutové konstrukce. Rovněž lze analyzovat smíšené konstrukce, tělesa a objekty s kontaktními vlastnostmi.

Tato uživatelská příručka popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků statické analýzy.

RFEM 6 | Začínáme

RFEM a RSTAB jsou výkonné programy, který pomáhají statikům naplňovat požadavky kladené moderním stavebnictvím. Tento krátký úvod do programu vás provede prvními kroky a seznámí vás s jeho nejdůležitějšími funkcemi.

RFEM 6 | Tutoriál

V tomto tutoriálu Vás chceme seznámit s hlavními funkcemi programu RFEM. První část ukazuje, jak lze vytvořit objekty konstrukce a zatížení, jak kombinovat zatížení, provést statický výpočet, prohlédnout výsledky a připravit data pro tisk. Jako normy použijeme Eurokódy s nastavením CEN.

RFEM 6 | Analýza fází výstavby

Pomocí addonu Analýza fází výstavby (CSA) lze v programu RFEM zohlednit proces výstavby. Konstrukční prvky lze v průběhu celého procesu výstavby přidávat, odebírat a upravovat. Aplikaci zatížení a kombinatoriku lze také zohlednit ve všech fázích výstavby.

Tento manuál popisuje addon Analýza fází výstavby (CSA) pro program RFEM 6.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Vázané kroucení (7 stupňů volnosti)

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) umožňuje v globálním výpočtu prutů v programech RFEM a RSTAB zohlednit deplanaci průřezu pomocí dalšího stupně volnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Geotechnická analýza

Addon Geotechnická analýza umožňuje v programu RFEM 6 analýzu prvků tělesa zeminy metodou konečných prvků s příslušnými materiálovými zákony. Integrací geotechnické analýzy do programu MKP lze plně zohlednit interakci konstrukce s podložím.

Geotechnická analýza umožňuje stanovit napětí a deformace pro objem zeminy. Vstupy a vyhodnocení výsledků jsou integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM 6.

V této příručce je popsán addon Geotechnická analýza pro program RFEM 6.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Dynamická analýza

Dynamická analýza je v programech RFEM 6 a RSTAB 9 rozdělena do několika addonů.

Addon 'Modální analýza' je základní addon, který provádí analýzu vlastního kmitání u prutových, plošných a objemových modelů. Z toho vycházejí všechny ostatní addony pro dynamickou analýzu.

Addon 'Analýza spektra odezvy' umožňuje provést seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy.

Addony 'Analýza harmonické odezvy', 'Časová analýza' a 'Pushover' se ještě připravují. V následující kapitole již najdete informace k plánovanému obsahu.

V tomto manuálu popisujeme addon Dynamická analýza v programech RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Analýza napětí-přetvoření

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími. Určit lze rovněž přetvoření ploch a těles.

Při analýze napětí se stanoví maximální napětí u těles, ploch a liniových svarů (pouze RFEM) a prutů. Pro každý prut a pro každou plochu jsou zaznamenány také rozhodující vnitřní síly. Kromě toho je k dispozici automatická optimalizace průřezů nebo tlouštěk včetně aktualizace upravených průřezů nebo tlouštěk ploch v programu RFEM/RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Analýza napětí-přetvoření pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Vícevrstvé plochy

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje definovat skladbu vrstev s libovolnými materiálovými modely. U ortotropních materiálů lze jednotlivé vrstvy natočit o úhel ß, a zohlednit tak různé tuhosti v jednom směru. Vícevrstvé plochy jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM pro výpočty MKP.

Tento manuál popisuje addon Vícevrstvé plochy pro program RFEM 6.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení ocelových konstrukcí

Addon Posouzení ocelových konstrukcí umožňuje posuzovat ocelové pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

V tomto manuálu popisujeme addon Posouzení ocelových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení železobetonových konstrukcí

Provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

V tomto manuálu popisujeme addon Posouzení železobetonových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9, přičemž v programu RSTAB 9 lze posuzovat pouze prutové konstrukce.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení dřevěných konstrukcí

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí umožňuje posuzovat dřevěné pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení hliníkových konstrukcí

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí umožňuje posuzovat hliníkové pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Posouzení hliníkových konstrukcí pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Webové služby a API

Webové služby jsou programovatelné rozhraní pro programy RFEM/RSTAB. Pomocí této technologie poskytují programy RFEM/RSTAB serverovou službu, kterou lze používat lokálně nebo síťově. S komunikací typu klient-server lze zasílat dotazy a přijímat odpovědi z programu RSTAB/RFEM.

Tento manuál popisuje technologii webových služeb pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RSECTION 1

Program RSECTION stanovuje průřezové charakteristiky pro libovolné tenkostěnné a masivní průřezy a provádí analýzu napětí.

Tento manuál popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků.

RFEM 5

Program RFEM umožňuje zadávat a analyzovat konstrukce, materiály a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukce skládající se z desek, stěn, skořepin, prutů, program lze použít pro smíšené konstrukce, jako jsou například tělesa a kontaktní prvky.

RF-CONCRETE Surfaces

Přídavný modul RF-CONCRETE Surfaces pro program RFEM nabízí posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti železobetonových ploch podle různých norem. Zohledňuje také přípustné maximální a minimální využití výztuže pro různé konstrukční prvky a uživatelsky definované základní vyztužení.

Manuál také popisuje rozšíření RF-CONCRETE Deflect a RF-CONCRETE NL.

RF-/CONCRETE Members 5/8

Přídavný modul RF-CONCRETE provádí posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti železobetonových prutů a ploch.

Posouzení požární odolnosti je možné u obdélníkových a kruhových průřezů.

  • RF-CONCRETE Members se používá pro posouzení prutových prvků.

RF-/STEEL EC3 5/8

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 provádí veškeré typické posouzení únosnosti, stability, deformace a požární odolnosti ocelových prutů podle Eurokódu 3.

Všechny důležité národní přílohy jsou integrovány.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-LIMITS

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM 5
RF-MOVE

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - DSTV

Přídavný modul

Posouzení typizovaných spojů v ocelových konstrukcích podle EN 1993‑1‑8 - Směrnice DSTV

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Rigid

Přídavný modul

Posouzení tuhých spojů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Tower

Přídavný modul

Posouzení nominálně šroubových spojů prutů používaných v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
RF-JOINTS Steel - SIKLA

Přídavný modul

Posouzení spojů SIKLA podle GX K14-6005-3

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů pomocí spojovacích prostředků a ocelových plechů podle NDS a Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
360,00 USD