Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Databáze znalostí

Databáze znalostí

Naše databáze znalostí obsahuje mnoho odborných technických článků i užitečné tipy a triky, které Vám mohou usnadnit řešení úloh z oblasti statiky v programech Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  The RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History offers, in addition to the implicit NEWMARK method of mean acceleration, also an explicit method. In the manual of this add-on module, it is mentioned that this is a solver which uses the central difference method.

  It should be noted that not the "original" version of the central difference method is used here, but a modified form. The modified form is characterized by the fact that it is simply not a central difference when applying the speed difference. The following two equations show the applied speed and acceleration differences.

  Speed: (no central difference)
  ${\dot{\mathrm x}}_{\mathrm n+\frac12}=\frac{{\mathrm x}_{\mathrm n+1}-{\mathrm x}_\mathrm n}{{\mathrm{Δt}}_{\mathrm n+{\displaystyle\frac12}}}$

  Acceleration: (central difference)
  ${\ddot{\mathrm x}}_\mathrm n=\frac{{\dot{\mathrm x}}_{\mathrm n+{\displaystyle\frac12}}-{\dot{\mathrm x}}_{\mathrm n-\frac12}}{{\mathrm{Δt}}_\mathrm n}$

  This approach leads to a faster convergence since it responds "faster" to changes in loading or structure (nonlinearities).
 • Odpověď

  If you perform a punching shear design for a wall corner or a wall end at a floor slab or foundation plate, this entry is not necessary.

  Since the punching load is determined at a wall corner or a wall end from the shear forces in the control perimeter when performing the punching shear design, the ratio of the surface load is missing anyway within the control perimeter (up to the load application). Therefore, this entry is also not necessary in the 1.5 dialog box.

  If you, however, perform the punching shear design for a single column at a foundation plate with the punching load from the normal force of this column, you can enter the "Deductible Surface Load" at the end of the dialog box "1.5 Nodes of Punching Shear - Node of Punching Shear - Details" which allows to determine ΔVEd.
 • Odpověď

  Yes, you can use "orthotropic surfaces" for the reinforced concrete design in RF-CONCRETE Surfaces.

  If you only would like to carry out serviceability limit state designs, you do not have to define additional settings in RF-CONCRETE Surfaces concerning the surface type.

  You need the RF-CONCRETE NL add-on module to perform the serviceability limit state designs. Select in the "serviceability limit state" tab (in the dialog box "1.1 General Data") the design method "Nonlinear...". See Figure 01.

  You can then change the surface type to "Constant" in the dialog box "1.3 Surfaces" so that the serviceability limit state design is also possible here. See Figure 02.
 • Odpověď

  It is possible to simulate one-way continuous slabs (e.g. precast slabs) by using the "orthotropy" of the surfaces.

  You can set the stiffness type "Orthotropic" in the "Edit Surface" dialog box separately for each surface. See Figure 01.

  In the "Edit Surface Stiffness - Orthotropic" dialog box, you can define the orthotropy type and select, for example "Effective thicknesses". See Figure 02.

  You can then define the effective thickness in the local x and local y-direction of the corresponding surface in the "Effective thickness" tab. Moreover, you also have the possibility in this dialog box to define an effective thickness for the self-weight. See Figure 03.
 • Odpověď

  With the FEA Software RFEM, it is possible to perform the structural analysis and design of containers (shipping containers, office containers, mobile homes, etc.). 

  RFEM offers member, surface and solid elements for detailed modeling. All components can be designed in the corresponding add-on modules.

 • Odpověď

  The prerequisite for using both generators for wind and snow load are that you are working with the 3D model type because when working with a 2D model type, the program does not have the corresponding geomtrical parameters.
  The model type has to be set in the "Edit Model - General Data" dialog box. The dialog is opened by right-clicking "Model Data", "General Data" in the Project Navigator - Data. The modeling may have to be adapted.
 • Jaké nástroje nabízíte pro pushover analýzu?

  FAQ 002258 CS Přídavné moduly RF-DYNAM Pro RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads RFEM

  Odpověď

  V programu RFEM lze vytvářet zatěžovací nebo také kapacitní křivky a exportovat je do Excelu. K tomu je třeba:

  1. Zadat nelineární klouby. Máme přitom několik možností:
   1. Plastický kloub podle FEMA 356: nelineární kloub (pružně-plastický nebo tuho-plastický) s předem nastavenými hodnotami plasticity i kritérii akceptace v případě ocelových prutů (FEMA 356, kapitola 5). Hodnoty na mezi kluzu závisí na průřezu a nastaví se automaticky. V případě momentových kloubů se parametry diagramu i kritéria akceptace interpolují pro různé typy průřezů. Klouby 'FEMA' může uživatel upravovat. Dialog pro zadání plastických kloubů je znázorněn na obrázku 1.

    Plastický kloub podle EN 1998‑3: bilineární zadání křivky plasticity. Bilineární klouby mají rovněž předem nastavené hodnoty plasticity, kritéria akceptace i hodnoty na mezi kluzu průřezů, lze je ovšem ručně upravovat.

    Výhodou použití plastických kloubů je barevné znázornění kloubů při vyhodnocení jednotlivých zatěžovacích kroků. Barvy závisí na stavu plasticity. Lze tak rychle rozpoznat překročení kritéria akceptace.

   2. Alternativu k zadání kloubu představuje v programu RFEM nelinearita prutu 'Plastický kloub'. Lze tak modelovat perfektně plastické chování, mezní plastické hodnoty je třeba zadat ručně. Výhodou tohoto postupu je, že poloha vznikajícího plastického kloubu se vyhledá automaticky. Pro bližší vysvětlení odkazujeme na obrázek 2.

  2. Zadat zatěžovací schéma pro nelineární analýzu

   Příslušná zatížení můžeme zadat ve zvláštním zatěžovacím stavu, například jako zatížení rovnoměrně rozložené po výšce budovy.

   Rozložení zatížení odpovídající průběhu vlastního tvaru lze vygenerovat automaticky v modulu RF‑DYNAM Pro - Equivalent Loads. Tento modul stanoví vlastní čísla a náhradní zatížení metodou spektra odezvy. Pro každý zvolený vlastní tvar se vygenerují náhradní zatížení a exportují se do zatěžovacích stavů do programu RFEM.

  3. Zadat postupné zvyšování zatížení v programu RFEM

   V parametrech výpočtu zatěžovacích stavů můžeme nastavit postupné zvyšování zatížení. Výsledky jednotlivých zatěžovacích kroků pak lze analyzovat. Zvlášť v případě použití 'plastických kloubů' lze díky barevnému zvýraznění kloubů plastifikaci dobře vyhodnotit. Po importu náhradních zatížení z modulu RF-DYNAM Pro je důležité vhodně upravit zatěžování tak, aby se zatížení nenavyšovalo v příliš velkých krocích.

   Na obrázku 3 si můžeme prohlédnout zatěžovací stav exportovaný z modulu RF-DYNAM Pro a doporučené nastavení parametrů výpočtu.

  4. Zadat výpočtové diagramy pro vytvoření zatěžovací křivky (pushover)

   Výpočtové diagramy máme k dispozici v 'globálních parametrech výpočtu'. Na svislé ose můžeme zadat celkové seizmické zatížení a na vodorovné ose deformaci v rovině střechy. Získáme tak požadovanou zatěžovací křivku. Dané údaje lze bez problému exportovat do Excelu. Zatěžovací křivku si lze prohlédnout na obrázku 4.

   Na obrázku 5 vidíme barevné znázornění plastických kloubů. Stupnici barev lze nastavit podle parametrů diagramu kloubu nebo podle kritérií akceptace.

   Další analýzu pushover (výpočet nepružného spektra, Performance Point) lze následně provést například v Excelu.

 • Odpověď

  There can be different reasons for an unsuccessful calculation due to an instable. On the one hand, this can indicate a “real” instability due to an overloading of the system. On the other hand, the error message can result from inaccuracies in the model. Below you find a possible procedure for discovering the reason for this instability.

  First of all, you should check if there are errors in the model. For example, you can calculate the structure only with its self-weight in a load case according to the linear static analysis. If results are displayed afterwards, the structure is stable concerning the model. If this is not the case, the most common cases are the following (see Video 1):

  - Supports are missing or have been defined incorrectly
  - Members are twisted about their own axis (torsional releases are defined at both member ends)
  - Members are not connected with each other (Tools --> Model Check)
  - Nodes seem to be in the same place, at a closer look they deviate minimally from each other (common cause at CAD import, Tools --> Model Check)
  - Member end releases/line hinges cause a "chain of releases"
  - Stiffening of the structure is not sufficient
  - Failure of nonlinear structural elements (for example tension members)

  Figure 2 shows the latter point. You can see a hinged frame which is stiffened by tension members. Due to the column contractions as a result of the vertical loads the tension members receive minor compressive forces during the first calculation. They are removed from the structure (because only tension can be absorbed). During the second calculation, the model is then unstable without these tension members. There are several ways to solve this problem. You can assign a prestress (member load) to the tension members to "eliminate" the minor compressive forces, allocate a little stiffness to the members (see Figure 2) or have removed the members successively during the calculation (see Figure 2).

  The RF-STABILITY add-on module (RFEM) may be useful if you want to display graphically the reason for instability. Use the "Calculate eigenvector for unstable model ..." option (see Figure 3) to calculate supposedly unstable structures. On the basis of the structural data, an eigenvalue analysis is performed so that the instability of the structural component in question is displayed graphically.


  If load cases/load combinations can be calculated according to the linear static analysis and the calculation is only cancelled when performing the second-order analysis, it is mostly caused by a "critical load problem" (critical load factor less than 1.0). The critical load factor indicates the number by which the load must be multiplied so that the model under the associated load becomes unstable (buckling). It follows that a critical load factor less than 1.0 leads to an unstable structure. Only a positive critical load factor higher than 1.0 makes it possible that the loading due to specified axial forces multiplied by this factor results in buckling of the stable structure. To be able to determine the "weak point", we recommend the following procedure which requires the RSBUCK (RSTAB) and RF-STABILITY (RFEM) add-on module (see Video 2):

  First of all, the load of the concerned load combination should be reduced until the load combination becomes stable. The load factor in the calculation parameters of the load combination is a useful tool here (see Video 2). This also corresponds to manually determining the critical load factor if the RSBUCK and RF-STABILITY add-on module is not available. Based on this load combination, you can then calculate the buckling modes in the RSBUCK and RF-STABILITY add-on module and display the results graphically. By displaying the results, you can detect the "weak point" in the structure and then optimize it systematically.

  Attachments
  Video 1-en.wmv (16.60 MB)
  Video 2-en.wmv (18.98 MB)
 • Odpověď

  For one thing, there is a zip archive with examples and help files available for download on our product page of RF-COM, which can be found at:

  https://www.dlubal.com/en/products/rfem-and-rstab-add-on-modules/others/rf-com

  The archive can be found on the left in the box labeled "help files and example macros" by clicking "Download".

  In the newer versions of RFEM, there is also an SDK folder in the "Dlubal" folder. It is located under "C:\Users\Public\Documents\Dlubal" in the standard installation. It contains additional and newer help files.

 • Odpověď

  In this case, use the RUS tool for transferring the software license.
  The link for downloading the RUS tool as well as detailed instruction is available in the document "REHOSTING".

1 - 10 z 103

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”