Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Databáze znalostí

Databáze znalostí

Naše databáze znalostí obsahuje mnoho odborných technických článků i užitečné tipy a triky, které Vám mohou usnadnit řešení úloh z oblasti statiky v programech Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Jaké nástroje nabízíte pro pushover analýzu?

  FAQ 002258 CS Přídavné moduly RF-DYNAM Pro RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads RFEM

  Odpověď

  V programu RFEM lze vytvářet zatěžovací nebo také kapacitní křivky a exportovat je do Excelu. K tomu je třeba:

  1. Zadat nelineární klouby. Máme přitom několik možností:
   1. Plastický kloub podle FEMA 356: nelineární kloub (pružně-plastický nebo tuho-plastický) s předem nastavenými hodnotami plasticity i kritérii akceptace v případě ocelových prutů (FEMA 356, kapitola 5). Hodnoty na mezi kluzu závisí na průřezu a nastaví se automaticky. V případě momentových kloubů se parametry diagramu i kritéria akceptace interpolují pro různé typy průřezů. Klouby 'FEMA' může uživatel upravovat. Dialog pro zadání plastických kloubů je znázorněn na obrázku 1.

    Plastický kloub podle EN 1998‑3: bilineární zadání křivky plasticity. Bilineární klouby mají rovněž předem nastavené hodnoty plasticity, kritéria akceptace i hodnoty na mezi kluzu průřezů, lze je ovšem ručně upravovat.

    Výhodou použití plastických kloubů je barevné znázornění kloubů při vyhodnocení jednotlivých zatěžovacích kroků. Barvy závisí na stavu plasticity. Lze tak rychle rozpoznat překročení kritéria akceptace.

   2. Alternativu k zadání kloubu představuje v programu RFEM nelinearita prutu 'Plastický kloub'. Lze tak modelovat perfektně plastické chování, mezní plastické hodnoty je třeba zadat ručně. Výhodou tohoto postupu je, že poloha vznikajícího plastického kloubu se vyhledá automaticky. Pro bližší vysvětlení odkazujeme na obrázek 2.

  2. Zadat zatěžovací schéma pro nelineární analýzu

   Příslušná zatížení můžeme zadat ve zvláštním zatěžovacím stavu, například jako zatížení rovnoměrně rozložené po výšce budovy.

   Rozložení zatížení odpovídající průběhu vlastního tvaru lze vygenerovat automaticky v modulu RF‑DYNAM Pro - Equivalent Loads. Tento modul stanoví vlastní čísla a náhradní zatížení metodou spektra odezvy. Pro každý zvolený vlastní tvar se vygenerují náhradní zatížení a exportují se do zatěžovacích stavů do programu RFEM.

  3. Zadat postupné zvyšování zatížení v programu RFEM

   V parametrech výpočtu zatěžovacích stavů můžeme nastavit postupné zvyšování zatížení. Výsledky jednotlivých zatěžovacích kroků pak lze analyzovat. Zvlášť v případě použití 'plastických kloubů' lze díky barevnému zvýraznění kloubů plastifikaci dobře vyhodnotit. Po importu náhradních zatížení z modulu RF-DYNAM Pro je důležité vhodně upravit zatěžování tak, aby se zatížení nenavyšovalo v příliš velkých krocích.

   Na obrázku 3 si můžeme prohlédnout zatěžovací stav exportovaný z modulu RF-DYNAM Pro a doporučené nastavení parametrů výpočtu.

  4. Zadat výpočtové diagramy pro vytvoření zatěžovací křivky (pushover)

   Výpočtové diagramy máme k dispozici v 'globálních parametrech výpočtu'. Na svislé ose můžeme zadat celkové seizmické zatížení a na vodorovné ose deformaci v rovině střechy. Získáme tak požadovanou zatěžovací křivku. Dané údaje lze bez problému exportovat do Excelu. Zatěžovací křivku si lze prohlédnout na obrázku 4.

   Na obrázku 5 vidíme barevné znázornění plastických kloubů. Stupnici barev lze nastavit podle parametrů diagramu kloubu nebo podle kritérií akceptace.

   Další analýzu pushover (výpočet nepružného spektra, Performance Point) lze následně provést například v Excelu.

 • Odpověď

  There can be different reasons for an unsuccessful calculation due to an instable. On the one hand, this can indicate a “real” instability due to an overloading of the system. On the other hand, the error message can result from inaccuracies in the model. Below you find a possible procedure for discovering the reason for this instability.

  First of all, you should check if there are errors in the model. For example, you can calculate the structure only with its self-weight in a load case according to the linear static analysis. If results are displayed afterwards, the structure is stable concerning the model. If this is not the case, the most common cases are the following (see Video 1):

  - Supports are missing or have been defined incorrectly
  - Members are twisted about their own axis (torsional releases are defined at both member ends)
  - Members are not connected with each other (Tools --> Model Check)
  - Nodes seem to be in the same place, at a closer look they deviate minimally from each other (common cause at CAD import, Tools --> Model Check)
  - Member end releases/line hinges cause a "chain of releases"
  - Stiffening of the structure is not sufficient
  - Failure of nonlinear structural elements (for example tension members)

  Figure 2 shows the latter point. You can see a hinged frame which is stiffened by tension members. Due to the column contractions as a result of the vertical loads the tension members receive minor compressive forces during the first calculation. They are removed from the structure (because only tension can be absorbed). During the second calculation, the model is then unstable without these tension members. There are several ways to solve this problem. You can assign a prestress (member load) to the tension members to "eliminate" the minor compressive forces, allocate a little stiffness to the members (see Figure 2) or have removed the members successively during the calculation (see Figure 2).

  The RF-STABILITY add-on module (RFEM) may be useful if you want to display graphically the reason for instability. Use the "Calculate eigenvector for unstable model ..." option (see Figure 3) to calculate supposedly unstable structures. On the basis of the structural data, an eigenvalue analysis is performed so that the instability of the structural component in question is displayed graphically.


  If load cases/load combinations can be calculated according to the linear static analysis and the calculation is only cancelled when performing the second-order analysis, it is mostly caused by a "critical load problem" (critical load factor less than 1.0). The critical load factor indicates the number by which the load must be multiplied so that the model under the associated load becomes unstable (buckling). It follows that a critical load factor less than 1.0 leads to an unstable structure. Only a positive critical load factor higher than 1.0 makes it possible that the loading due to specified axial forces multiplied by this factor results in buckling of the stable structure. To be able to determine the "weak point", we recommend the following procedure which requires the RSBUCK (RSTAB) and RF-STABILITY (RFEM) add-on module (see Video 2):

  First of all, the load of the concerned load combination should be reduced until the load combination becomes stable. The load factor in the calculation parameters of the load combination is a useful tool here (see Video 2). This also corresponds to manually determining the critical load factor if the RSBUCK and RF-STABILITY add-on module is not available. Based on this load combination, you can then calculate the buckling modes in the RSBUCK and RF-STABILITY add-on module and display the results graphically. By displaying the results, you can detect the "weak point" in the structure and then optimize it systematically.

  Attachments
  Video 1-en.wmv (16.60 MB)
  Video 2-en.wmv (18.98 MB)
 • Odpověď

  The administration interface can be accessed via http://localhost:1947. No further installation i srequired because this service is available after the installation of the dongle driver.

  All Sentinel dongles are displayed in the option Sentinel Keys. By clicking on one of these dongles you get to the address of the server.

  Our licenses are displayed with the vendor number 48521. If you select the option Sessions here, you can see who is using which license.
 • Odpověď

  Please note, that the object snap must be activated when inserting new linear dimensioning. Furthermore, you can activate the corresponding objects for snapping in the "Work Plane and Grid/Snap" dialog box, "Object Snap" tab.
 • Odpověď

  Your student license is connected to your computer. After the first activation on your computer, a "fingerprint" with information about your hardware components is sent to us. If you try to activate the same license on another computer, this error message appears. Changing specific hardware or formatting/partitioning your driver may also cause the loss of your license. In such a case, you have to previously transfer the license to another computer or back again. For the description of how it works, see this PDF document on page 2.

  Přílohy
  2127-softwarelizenz.pdf (838 kB)
  software-licence.pdf (835 kB)
 • Odpověď

  RFEM and RSTAB calculate a reduced moment of inertia ly according to the article "Design of Castellated Beams" by Rolf Kindmann, H. J. Nieburh, H. Schweppe.

  The reduced moment of inertia ly, for example for WAB HEB 340‑340, is calculated as follows:

  red ly = 0.8 * A * ((H - tg) / 2)2

  red ly = 0.8 * 150.50 * ((51.00 - 2.15) / 2)2 = 71.828 cm4
 • Odpověď

  This warning appears in case of the following definition variants of result combinations:


  • LC/S + LC/S

  • factor * LC/S or factor * LC/S


  Detailed explanation is possible on the second definition variant, for example: A load combination was calculated according to the second-order analysis. Results show a nonlinear relation, which should not involve doubled axial force with doubled moment at the same time, for example. Now, if you add a factor to the lod combination results, it multiplies each internal force. This conflict (nonlinear calculation of results and the subsequent linear multiplicartion) causes the warning appears.
 • Odpověď

  Yes, you can install the program on more computers. The installation requires your authorization file. In order to run the software, you have to install the USB hadlock on the corresponding computer. If you want to open the program on another computer, you can simply plug the USB hardlock in the other computer and run the program.
 • Odpověď

  Unfortunately, it is not possible with the analytical method. However, you can display members as surfaces and then carry out the deformation in RF-CONCRETE Deflect. As an alternative, it is possible to obtain an approximate image of the deformation in cracked sections (state II) in RF-CONCRETE NL via stifness export for combined structures as well.
 • Odpověď

  In the case of quadrangle surfaces, the automatic object detection is deactivated. However, you can still integrate openings and other objects. For this, open the "Edit Surface" dialog box, "Integrated" tab. Click the "Integrate All Objects" button to display all nodes, lines, and openings that can be integrated. You can also select the objects manually.

1 - 10 z 94

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”