Často kladené dotazy (FAQ)

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

 • Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledat FAQ

Zobrazit filtr Skrýt filtr

Podpora zákazníkům 24/7

DATABÁZE ZNALOSTÍ

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů jsme tu pro vás. Vedle osobní podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.


Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

1 - 10 z 2977

Seřadit podle:

Položek na stránce:

 • Odpověď

  Tlakové prvky v prutových konstrukcích namáhané čistě osovým tlakem lze posoudit podle CSA S16. U prutů namáhaných ohybem nebo kombinovaným zatížením (ohyb + tlak) není v současnosti posouzení možné.

  U prutu s velmi malým ohybovým zatížením lze zatížení ignorovat zvýšením mezní hodnoty v konfiguraci mezního stavu únosnosti, aby se předešlo 'neposouditelnému' výsledku.

 • Odpověď

  Od verzí 6.03 (RFEM) a 2.03 (RWIND) lze výsledky vypočítané v programu RWIND zobrazit také v programu RFEM.

  K tomu je třeba v programu RFEM v addonech aktivovat "Simulaci větru" a spustit příslušný výpočet. Program RWIND se otevře a provede simulaci. Jakmile je výpočet dokončen, zobrazí se následující dialog.

  Kliknutím na tlačítko „Ano“ se program RWIND zavře a RFEM načte výsledky. Při zobrazení výsledků v programu RFEM lze nyní zobrazit hodnoty plošných veličin, jak je znázorněno na následujícím obrázku. V navigátoru vlevo nahoře lze přepínat mezi výsledky statické analýzy a simulace větru.

 • Odpověď

  Při vytváření modelu pomocí Webové služby je užitečné vytvářet modely, které jsou již připraveny k výpočtu nebo posouzení, aniž by bylo nutné ručně měnit nastavení v programu RFEM. Například při zadávání konstrukcí s membránami nebo lany nelze čerstvě vytvořený model bez addonů úspěšně spočítat.

  Pro vytvoření nového modelu s aktivovanými addony je třeba použít metody .get_addon_statuses() a .set_addon_statuses().

  Podívejte se prosím na níže uvedený příklad:

  import os

  import sys

  baseName = os.path.basename(__file__)

  dirName = os.path.dirname(__file__)

  sys.path.append(dirName + r'/../../..')

  from RFEM.initModel import Model

  if __name__ == '__main__':

   Model(True, "Hello Model") # Create new model

   Addons = Model.clientModel.service.get_addon_statuses()

   # See structure of addon_statuses_list

   # print(Addons)

   # design_addons list

   Addons[0].stress_analysis_active = True

   Addons[0].steel_design_active = True

   # analysis list

   Addons[3].structure_stability_active = True

   Addons[3].form_finding_active = True

   Model.clientModel.service.set_addon_statuses(Addons)

  V tomto příkladu začneme nastavením složky RFEM knihovny a jejím importem. Poté vytvoříme nový model a novou proměnnou s názvem "Addons". Tato proměnná je vytvořena pomocí přímého příkazu serveru pro webovou službu programu RFEM 6 a je chápána jako 'addon_statuses list'. Při použití metody 'get' má proměnná strukturu, kterou RFEM pochopí a může být upravována.

  Dále tento objekt upravíme tak, aby bylo možné v RFEM 6 modelu aktivovat určité addony. Status addonů v tomto seznamu je přednastaven na False. Úprava v tomto příkladu spočívá v nastavení statusu addonů na True, to znamená, že budou v novém modelu aktivovány.

  Poté použijeme metodu .set_addon_statuses() s proměnnou "Addons" jako argumentem. Tím se informace o skutečném statusu addonů odešlou zpět do programu RFEM a přenastaví čerstvě vytvořený model.

  V tomto příkladu je předvedeno, jak aktivovat pouze několik addonů, ale v programu RFEM 6 jsou k dispozici další. Chcete-li zobrazit úplný seznam dostupných addonů a jejich názvy v objektu "Addons", použijte funkci print(Addons).

  Původní kód v pythonu je k dispozici v souborech ke stažení níže.

 • Odpověď

  Obecně jsou prvky v programu RFEM 6 standardně spojené pevně. Použitím speciálních RFEM objektů však můžeme změnit způsob, jakým model přenáší působící účinky. K tomu můžeme použít liniové klouby a liniová uvolnění. Rozdíl mezi nimi je následující.

  Liniový kloub

  Liniové klouby mění charakteristiku spojení mezi plochami. Pomocí liniových kloubů můžete povolit natočení mezi dvěma plochami na vybraném okraji nebo můžete definovat plné translační uvolnění mezi prvky.

  Kromě těchto možností můžete také definovat tuhost v každém směru nebo zohlednit nelinearity v kloubu, což je nová funkce ve srovnání s předchozí verzí programu RFEM.

  Liniové klouby navíc umožňují speciální možnosti, jako je například spojení deska-stěna, které je popsáno zde.

  Liniové uvolnění

  Liniová uvolnění fungují podobně jako liniové klouby tak, že změní chování dvou spojených prvků, ale na rozdíl od kloubů vytvoří také v místě spoje novou linii a jí přiřazené uzly.

  Pomocí liniových uvolnění můžete definovat/vybrat více objektů pro uvolnění, ne pouze spojené plochy. Do definice liniových uvolnění můžete zahrnout také pruty a tělesa.

  Podobně jako u liniových kloubů můžete mezi prvky povolit rotační a translační uvolnění s možností nastavení tuhosti a nelinearit.

  Liniové uvolnění je velmi silný nástroj pro modelování složitějších geometrií a spojů mezi specifickými prvky.

 • Odpověď

  Nejrychlejším způsobem, jak vytvořit kontaktní těleso mezi dvěma plochami, je nejdříve zkopírovat původní plochu pomocí volby Propojení kopírovaných objektů.

  V nové záložce Nastavení propojení vyberte možnost "Propojit plochy tělesem". Vyberte vzorové těleso pro toto těleso typu standardní.

  Po zkopírování a vytvoření nových prvků vyberte typ tělesa Kontakt. V nové záložce zadejte Typ kontaktu (např. Úlný přenos sil). Dále budete mít možnost vybrat dvojici ploch pro tento kontakt. Seznam dostupných ploch se vygeneruje automaticky.

  Po zadání kontaktního tělesa je možné změnit boční plochy na typ Bez tloušťky.

 • Odpověď

  Při vytváření algoritmu pro Rhino Grasshopper je užitečné vytvořit modely, které jsou již připraveny k výpočtu nebo posouzení. Například při zadávání konstrukcí s membránami nebo lany nelze čerstvě vytvořený model bez addonů úspěšně spočítat.

  Pro vytvoření nového modelu s aktivovanými addony je třeba vybrat možnost "Použít šablonu" v komponentě pro export do programu RFEM 6 v Grasshopperu. Pro aktivaci je třeba zadat absolutní adresu souboru šablony programu RFEM 6.

  Po připojení tohoto souboru se vytvoří nový model s použitím této šablony, což například umožňuje v modelu automaticky aktivovat addon Form-finding.

  Videonávod

 • Odpověď

  Pro vytvoření šablony modelu je třeba mít otevřený model. V tomto modelu můžete definovat prvky programu RFEM, které budou k dispozici také v každém novém modelu vytvořeném pomocí této šablony.

  Můžete například vytvořit model s již aktivovanými addony, aniž byste je již při vytváření nového modelu museli znovu nastavovat. Dalším příkladem může být zadání určité sady materiálů, průřezů nebo případně i nastavení pro statickou analýzu.

  Jakmile je šablona s předdefinovanými prvky připravena, přejděte do hlavní nabídky: Soubor → Uložit jako šablonu

  V novém dialogu může být nutné vytvořit novou kategorii šablon. Vidíte zde také složku, kde se šablony ukládají jako soubor *.ft6.

  Jakmile je šablona vytvořena, můžete ji použít při vytváření nového modelu. Jednoduše v dialogu pro vytvoření modelu vyberte možnost: Inicializace nového modelu → Šablona → Název šablony

  Videonávod

 • Odpověď

  Vzorec pro stanovení počáteční výšky průřezu di (CSA) nebo rozměru náhradního čtvercového průřezu aeq (NDS) pro výpočet poměrné štíhlosti je následující:

 • Odpověď

  Podélnou výztuž plochy/desky lze zohlednit při posouzení žebra aktivací možnosti Zapne/vypne automatické generování položek podélné výztuže z výztuže plochy (obrázek 1). Program automaticky přidá výztuž z připojené plochy. Výztuže jsou zobrazeny v seznamu "Položky", ale nelze je upravovat.

 • Odpověď

  Ano, od verze RWIND 2.03 je možné automaticky generovat zóny z čísel ploch z programu RFEM.

  Vytvořte svůj RFEM model a spusťte výpočet v interaktivním režimu programu RWIND 2 (ne v bezobslužném režimu).

  V programu RWIND 2 můžete vytvořit zóny podle čísel ploch z programu RFEM pomocí nabídky Upravit - Zóny - Generovat zóny z čísel ploch.

1 - 10 z 2977

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem, chatem, na fóru nebo nám pošlete svůj dotaz přímo prostřednictvím našeho online formuláře.

+420 227 203 309

[email protected]

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Tady to fouká: Vložte své konstrukce do digitálního větrného tunelu pomocí samostatného programu RWIND 2. Simuluje proudění větru okolo staveb bez ohledu na to, zda jsou jednoduché nebo složité.

Vygenerovaná zatížení větrem působící na tyto objekty lze snadno importovat do programu RFEM nebo RSTAB a použít je pro další výpočty.


Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“