Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Databáze znalostí

Databáze znalostí

Naše databáze znalostí obsahuje mnoho odborných technických článků i užitečné tipy a triky, které Vám mohou usnadnit řešení úloh z oblasti statiky v programech Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  The RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History offers, in addition to the implicit NEWMARK method of mean acceleration, also an explicit method. In the manual of this add-on module, it is mentioned that this is a solver which uses the central difference method.

  It should be noted that not the "original" version of the central difference method is used here, but a modified form. The modified form is characterized by the fact that it is simply not a central difference when applying the speed difference. The following two equations show the applied speed and acceleration differences.

  Speed: (no central difference)
  ${\dot{\mathrm x}}_{\mathrm n+\frac12}=\frac{{\mathrm x}_{\mathrm n+1}-{\mathrm x}_\mathrm n}{{\mathrm{Δt}}_{\mathrm n+{\displaystyle\frac12}}}$

  Acceleration: (central difference)
  ${\ddot{\mathrm x}}_\mathrm n=\frac{{\dot{\mathrm x}}_{\mathrm n+{\displaystyle\frac12}}-{\dot{\mathrm x}}_{\mathrm n-\frac12}}{{\mathrm{Δt}}_\mathrm n}$

  This approach leads to a faster convergence since it responds "faster" to changes in loading or structure (nonlinearities).
 • Odpověď

  If you perform a punching shear design for a wall corner or a wall end at a floor slab or foundation plate, this entry is not necessary.

  Since the punching load is determined at a wall corner or a wall end from the shear forces in the control perimeter when performing the punching shear design, the ratio of the surface load is missing anyway within the control perimeter (up to the load application). Therefore, this entry is also not necessary in the 1.5 dialog box.

  If you, however, perform the punching shear design for a single column at a foundation plate with the punching load from the normal force of this column, you can enter the "Deductible Surface Load" at the end of the dialog box "1.5 Nodes of Punching Shear - Node of Punching Shear - Details" which allows to determine ΔVEd.
 • Odpověď

  Yes, you can use "orthotropic surfaces" for the reinforced concrete design in RF-CONCRETE Surfaces.

  If you only would like to carry out serviceability limit state designs, you do not have to define additional settings in RF-CONCRETE Surfaces concerning the surface type.

  You need the RF-CONCRETE NL add-on module to perform the serviceability limit state designs. Select in the "serviceability limit state" tab (in the dialog box "1.1 General Data") the design method "Nonlinear...". See Figure 01.

  You can then change the surface type to "Constant" in the dialog box "1.3 Surfaces" so that the serviceability limit state design is also possible here. See Figure 02.
 • Odpověď

  It is possible to simulate one-way continuous slabs (e.g. precast slabs) by using the "orthotropy" of the surfaces.

  You can set the stiffness type "Orthotropic" in the "Edit Surface" dialog box separately for each surface. See Figure 01.

  In the "Edit Surface Stiffness - Orthotropic" dialog box, you can define the orthotropy type and select, for example "Effective thicknesses". See Figure 02.

  You can then define the effective thickness in the local x and local y-direction of the corresponding surface in the "Effective thickness" tab. Moreover, you also have the possibility in this dialog box to define an effective thickness for the self-weight. See Figure 03.
 • Odpověď

  With the FEA Software RFEM, it is possible to perform the structural analysis and design of containers (shipping containers, office containers, mobile homes, etc.). 

  RFEM offers member, surface and solid elements for detailed modeling. All components can be designed in the corresponding add-on modules.

 • Odpověď

  The prerequisite for using both generators for wind and snow load are that you are working with the 3D model type because when working with a 2D model type, the program does not have the corresponding geomtrical parameters.
  The model type has to be set in the "Edit Model - General Data" dialog box. The dialog is opened by right-clicking "Model Data", "General Data" in the Project Navigator - Data. The modeling may have to be adapted.
 • Odpověď

  If the "Authorization" dialog box (see Figure 1) is not displayed when starting the program, an authorization file has been already imported. In this case, please select in the Help → Authorization menu Diagnosis (see Figure 2). Save the text file and open it. Open the path in the Windows Explorer which is shown at "PermDataDirectory" (see Figure 3). In this directory, you find the file AUTHOR.INI which needs to be deleted. When starting rhe program the next time, the authorization dialog box, as shown in Figure 1, will be displayed. To activate the license, select the "Use full version" option (internet connection required).

 • How can installations be distributed via the network?

  FAQ 002317 EN Instalace RFEM RSTAB SHAPE-THIN CRANEWAY RX‑TIMBER Glued‑Laminated Beam

  Odpověď

  The installation packages can be distributed with a MSI file (Windows Installer Package). It is necessary to extract the MSI file from the installation package.

  You have to start setup.exe with the parameter "-E" (see Figure 1). For the example shown in the figure, the RFEM installation file has been copied to drive C:\. After the decompression, you find a new folder in the same path with the name "Dlubal_Program_Version Number_Architecture". For the example in Figure 1, a folder with the name Dlubal_RFEM_5.07.13.124218_64-bit has been created.

  The installation can be started afterwards from this folder with the command "msiexec -i .msi" (see Figure 2). If the authorization file should be imported at the same time and if the language should be German, the command is as follows:

  msiexec -i "Dlubal RSTAB 64-bit.msi" -passive -q TRANSFORMS=1031.mst AUTHORIZATION_FILE_PATH=\\[IHR SERVER]\AUTHOR.INI

  If the command -q (=-quiet) is used, the installation is carried out without graphical user interface.

  It should be ensured that the command prompt is started by right-clicking → Run as Administrator.

  If the program language should be English, the parameter "TRANSFORMS=1031.mst" has to be deleted.

  You can find detailed information about all commands and language IDs in the document DlubalSoftwareDeployment.pdf (see below).
 • Odpověď

  The calculation does use all kernels. Some processors (Intel Core i7, XEON...), however, support Hyper-Threading. This means that each physically available procesor core is split up into two virtual cores for applications. This aims at a better usage of the single units of the core. There are some applications which benefit from this and run faster. However, this is not the case for the computation kernel of RFEM. Therefore, the computation kernel of RFEM often only uses the physically available cores, and the Task Manager displays that the processor seems to only have a usage of 50%.

 • Jaké nástroje nabízíte pro pushover analýzu?

  FAQ 002258 CS Přídavné moduly RF-DYNAM Pro RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads RFEM

  Odpověď

  V programu RFEM lze vytvářet zatěžovací nebo také kapacitní křivky a exportovat je do Excelu. K tomu je třeba:

  1. Zadat nelineární klouby. Máme přitom několik možností:
   1. Plastický kloub podle FEMA 356: nelineární kloub (pružně-plastický nebo tuho-plastický) s předem nastavenými hodnotami plasticity i kritérii akceptace v případě ocelových prutů (FEMA 356, kapitola 5). Hodnoty na mezi kluzu závisí na průřezu a nastaví se automaticky. V případě momentových kloubů se parametry diagramu i kritéria akceptace interpolují pro různé typy průřezů. Klouby 'FEMA' může uživatel upravovat. Dialog pro zadání plastických kloubů je znázorněn na obrázku 1.

    Plastický kloub podle EN 1998‑3: bilineární zadání křivky plasticity. Bilineární klouby mají rovněž předem nastavené hodnoty plasticity, kritéria akceptace i hodnoty na mezi kluzu průřezů, lze je ovšem ručně upravovat.

    Výhodou použití plastických kloubů je barevné znázornění kloubů při vyhodnocení jednotlivých zatěžovacích kroků. Barvy závisí na stavu plasticity. Lze tak rychle rozpoznat překročení kritéria akceptace.

   2. Alternativu k zadání kloubu představuje v programu RFEM nelinearita prutu 'Plastický kloub'. Lze tak modelovat perfektně plastické chování, mezní plastické hodnoty je třeba zadat ručně. Výhodou tohoto postupu je, že poloha vznikajícího plastického kloubu se vyhledá automaticky. Pro bližší vysvětlení odkazujeme na obrázek 2.

  2. Zadat zatěžovací schéma pro nelineární analýzu

   Příslušná zatížení můžeme zadat ve zvláštním zatěžovacím stavu, například jako zatížení rovnoměrně rozložené po výšce budovy.

   Rozložení zatížení odpovídající průběhu vlastního tvaru lze vygenerovat automaticky v modulu RF‑DYNAM Pro - Equivalent Loads. Tento modul stanoví vlastní čísla a náhradní zatížení metodou spektra odezvy. Pro každý zvolený vlastní tvar se vygenerují náhradní zatížení a exportují se do zatěžovacích stavů do programu RFEM.

  3. Zadat postupné zvyšování zatížení v programu RFEM

   V parametrech výpočtu zatěžovacích stavů můžeme nastavit postupné zvyšování zatížení. Výsledky jednotlivých zatěžovacích kroků pak lze analyzovat. Zvlášť v případě použití 'plastických kloubů' lze díky barevnému zvýraznění kloubů plastifikaci dobře vyhodnotit. Po importu náhradních zatížení z modulu RF-DYNAM Pro je důležité vhodně upravit zatěžování tak, aby se zatížení nenavyšovalo v příliš velkých krocích.

   Na obrázku 3 si můžeme prohlédnout zatěžovací stav exportovaný z modulu RF-DYNAM Pro a doporučené nastavení parametrů výpočtu.

  4. Zadat výpočtové diagramy pro vytvoření zatěžovací křivky (pushover)

   Výpočtové diagramy máme k dispozici v 'globálních parametrech výpočtu'. Na svislé ose můžeme zadat celkové seizmické zatížení a na vodorovné ose deformaci v rovině střechy. Získáme tak požadovanou zatěžovací křivku. Dané údaje lze bez problému exportovat do Excelu. Zatěžovací křivku si lze prohlédnout na obrázku 4.

   Na obrázku 5 vidíme barevné znázornění plastických kloubů. Stupnici barev lze nastavit podle parametrů diagramu kloubu nebo podle kritérií akceptace.

   Další analýzu pushover (výpočet nepružného spektra, Performance Point) lze následně provést například v Excelu.

1 - 10 z 106

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”