Nové programy

Nové programy, addony a upgrady

  • nově vydané produkty

Nově vydané programy/addony

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Nové programy a addony

1

RFEM 6

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

RFEM 6 se vyznačuje moderní koncepcí návrhu a addony integrovanými přímo do programu.

2

RSTAB 9

3D program pro statické výpočty RSTAB 9 byl rozsáhle modernizován. Addony integrované přímo v programu umožňují posuzovat prutové konstrukce ze železobetonu, oceli, dřeva, zdiva atd.

3

RSECTION 1

Samostatný program RSECTION stanoví průřezové charakteristiky libovolných tenkostěnných a masivních průřezů a provádí analýzu napětí. RSECTION představuje spojení programů SHAPE-THIN a SHAPE-MASSIVE. Ve srovnání s těmito programy nabízí RSECTION následující nové funkce:

  • Grafické zobrazení složek napětí
  • Skriptování pomocí JavaScriptu
4

RWIND 2

Samostatný program RWIND 2 pro numerickou simulaci proudění vzduchu je k dispozici ve verzích Basic a Pro. RWIND Pro umožňuje počítat nestacionární nestlačitelné turbulentní proudění vzduchu (navíc ke stacionárnímu proudění v RWIND Basic).

5

Ocelové přípoje

Addon Ocelové přípoje v programu RFEM umožňuje analyzovat ocelové přípoje na konečně-prvkovém modelu. Vytvoření modelu probíhá zcela automaticky na pozadí a uživatel ho ovládá jednoduchým a známým zadáváním komponent. Zatížení vypočítaná na konečně-prvkovém modelu se pak použijí pro posouzení komponent podle EN 1993-1-8 (včetně národních příloh).

6

Model budovy

Addon Model budovy v programu RFEM umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Podlaží lze přitom v mnoha ohledech dodatečně upravovat a také lze vybrat tuhost desek podlaží. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště, střed tuhosti) se zobrazí v tabulkách i graficky.

7

Posouzení zdiva

Addon Posouzení zdiva v programu RFEM umožňuje posuzovat zdivo metodou konečných prvků. Jeho vývoj probíhal v rámci výzkumného projektu DDMaS – Digitizing the design of masonry structures (digitalizace návrhu zděných konstrukcí). Materiálový model simuluje nelineární chování kombinace cihel a malty s využitím makromodelování.

8

Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

9

Časově závislá analýza (TDA)

Addon Časově závislá analýza (TDA) umožňuje zohlednit v programu RFEM časově závislé chování materiálu u prutů. Dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou v konstrukci ovlivnit průběh vnitřních sil.

10

Webové služby a API

Díky Webovým službám a API můžete ovládat všechny objekty obsažené v programech RFEM 6 a RSTAB 9, a vytvářet tak své vlastní desktopové nebo webové aplikace. S volně dostupnými knihovnami a funkcemi lze sestavovat vlastní posouzení, efektivní modelování parametrických konstrukcí nebo optimalizační a automatizační procesy v programovacích jazycích Python a C#.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.