RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations | Výsledky

Funkce programu

Díky integraci modulu RF‑/DYNAM Pro do programu RFEM/RSTAB je možné zahrnout numerické i grafické výsledky z přídavného modulu RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations do globálního tiskového protokolu. Zároveň jsou zde dostupné všechny možnosti programu RFEM pro grafické zobrazení.

Výsledky časové analýzy se zobrazí v časovém diagramu. Všechny výsledky jsou zobrazené v závislosti na čase. Číselné hodnoty lze exportovat do programu MS Excel.

V případě časové analýzy je možné exportovat výsledky jednoho časového kroku nebo filtrovat nejnepříznivější výsledky všech časových kroků.

Při analýze spektra odezvy lze generovat kombinace výsledků. Kombinace výsledků vzniknou kombinací modálních účinků a účinků zatížení následkem zemětřesení.

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD