RFEM

RFEM

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a intuitivní modelování a statické posouzení obecných 2D a 3D konstrukcí, které se skládají z prutů, ploch, stěn, rovinných ploch, skořepin a těles.

 

RSTAB

RSTAB

Program RSTAB pro statické výpočty prutových konstrukcí má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let tou nejlepší volbou pro statické výpočty.

Pro studenty

Programy pro statické výpočty studentům zdarma

Dlubal Software nabízí studentům vyšších odborných škol, vysokých škol a univerzit bezplatnou studentskou licenci programů pro statické výpočty. Využijte výhod této nabídky pro Vaše projekty, cvičení, seminární a diplomové práce a vyžádejte si náš software zdarma.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Názory a zkušenosti uživatelů

Intuitivní prostředí ovládání programu

„O program RFEM jsem se začal zajímat na základě velmi pozitivních referencí od kolegů, kteří s programem přišli během své praxe do styku. Na internetu jsem si vyhledal příslušné informace a videa, nechal si program předvést a nyní jsem již asi čtyři měsíce uživatelem.

Cením si především intuitivního prostředí ovládání programu, celkové přehlednosti při zadávání vstupních dat i kontrole výsledků a rychlého a logického přístupu k jednotlivým funkcím. Základní program je možno rozšířit o mnoho přídavných modulů, z nichž si snad vybere každý podle své potřeby a zaměření.

Rád bych vyzdvihnul také přístup inženýrů technické podpory nejen ke svým zákazníkům, ale i k těm, kteří o program pouze projeví zájem.”

Další recenze

Novinky a události

 • Obr. 01 - Průzkumník předloh

  18. července 2018

  Používání předloh v programu VCmaster

  Přes příslušné rozhraní můžeme výstupní protokoly vytvořené v programech RFEM a RSTAB převádět do programu VCmaster k dalšímu zpracování.

 • Obr. 01 - Aktivace

  16. července 2018

  Ruční uspořádání plošné výztuže

  Alternativu k obvyklému automatickému uspořádání plošné výztuže v modulu RF-CONCRETE Surfaces představuje individuální rozdělení výztuže podle požadavků uživatele. Například při tvorbě výkresů výztuže to má své výhody, protože v tomto případě lze jasně definovat oblasti výztuže a také je okótovat.

 • Grafické znázornění tvaru vybočení rámové ocelové konstrukce v programu RFEM

  13. července 2018

  Stabilitní analýza v programu RFEM a RSTAB

  Díky stabilitní analýze v programech RFEM a RSTAB lze ve statických modelech snadno a rychle odhalit slabé místo. Pro tento účel jsou k dispozici přídavné moduly RF-STABILITY (pro RFEM) a RSBUCK (pro RSTAB)...

 • Obr. 01 - Zvýšení součinitele materiálu ε se deaktivuje při aktivaci stabilitního posouzení

  13. července 2018

  Výpočet účinných šířek podle EN 1993-1-5, přílohy E

  Klasifikace částí průřezu podepřených na jedné nebo na obou stranách se řídí v Eurokódu 3 tabulkou 5.2, která nabízí řešení pro různé zatěžovací situace. Účinné šířky se zpravidla počítají na základě mezních napětí použitého druhu oceli.

 • Obr. 01 - Export do programu VCmaster

  10. července 2018

  Export do programu VCmaster

  Výstupní protokoly vytvořené v programech RFEM a RSTAB můžeme přes příslušné rozhraní převádět do programu VCmaster k dalšímu zpracování. VCmaster (dříve BauText) je textový procesor pro stavební inženýry, který umožňuje velice snadno sestavovat, upravovat a dále zpracovávat výpočty, nákresy, fotografie i dokumenty z různých zdrojů.

 • Účinný průřez v programu SHAPE-THIN 8

  9. července 2018

  Novinky v programu RFEM 5.15.01 a RSTAB 8.15.01

  Aktuální verze programů RFEM 5.15.01 a STAB 8.15.01 a jejich odpovídajících přídavných modulů byly rozšířeny o následující novinky...

 • Obr. 01 - Vytvoření výsledkového prutu

  29. června 2018

  Výpočet vodorovného smyku při seizmickém zatížení

  V modulu RF-/DYNAM PRO - Equivalent Loads lze vypočítat ekvivalentní seizmická zatížení podle různých norem. Výpočet náhradních zatížení pro každé vlastní číslo ještě přímo neumožňuje stanovit vodorovný smyk u každého podlaží pro následnou analýzu...

 • 27. června 2018

  Conversation Plinth ve městě Columbus, Indiana, USA

  Soubor debatních teras (Conversation Plinth) vznikl ve spolupráci bostonské architektonické kanceláře IKD, společností Bensonwood a SMARTLAM, která je prvním výrobcem lepeného lamelového dřeva ve Spojených státech, a Katedrou designu a zpracování dřeva Clemsonské univerzity.

 • group-seminar-rfem

  25. září 2018 9:00 ~ 16:30

  Školení RFEM v Praze

  Základní školení MKP programu RFEM (max. 4 účastníci)

 • group-seminar-rstab

  26. září 2018 9:00 ~ 16:30

  Školení RSTAB v Praze

  Základní školení MKP programu RSTAB (max. 4 účastníci)

 • Steel Bridges 2018

  10. září 2018 - 11. září 2018

  Steel Bridges 2018

  9. mezinárodní sympozium STEEL BRIDGES 2018

  Místo konání: hotel NH Prague City, Praha 5

 • KONSTRUKCE 2015

  1. listopadu 2018

  KONSTRUKCE 2017

  Odborná konference České asociace ocelových konstrukcí.

  Místo konání: hotel Galant, Mikulov