RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations | Výpočet

Funkce programu

Časová analýza se provádí prostřednictvím modální analýzy nebo lineárního implicitního Newmarkova řešiče. V tomto přídavném modulu je časová analýza omezena na lineární systémy. Přestože modální analýza představuje rychlejší algoritmus, je nutné použít určitý počet vlastních tvarů pro zajištění požadované přesnosti výsledků.

Implicitní Newmarkův řešič představuje velmi přesnou metodu nezávislou na počtu vlastních tvarů, nicméně výpočet vyžaduje dostatečné množství menších časových kroků. Při analýze spektra odezvy se vypočítají náhradní statická zatížení a následně se provede lineární výpočet.

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD