Hotové diplomové práce

Dlubal Software plně podpoří Vaši diplomovou práci!

  • Diplomové práce

Vyhledat

Zobrazit filtr Skrýt filtr
Podpora zákazníkům 24/7

DATABÁZE ZNALOSTÍ

Vedle osobní podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) Vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

1 - 10 z 187

Položek na stránce:

Autor Dr. Ing. José Ramón Aira, Dr. Arq. Miguel Carlos Cabo-Fernández, Dr. Arq. Federico Luis del Blanco-García, Arq. Laura Gonzalo-Calderón
Univerzita Fakulta architektury, Polytechnická univerzita v Madridu

V posledních desetiletích nacházejí reciproční konstrukce nové použití spojené s prováděním dočasných a recyklovatelných projektů v souladu se současnými trendy v oblasti udržitelné architektury. Cílem této práce je analyzovat chování dřevěných mostů s reciproční konstrukcí.

Autor Ioannis Eirinaios Chatzitolios, Stergios Nousios
Vysoká škola

Aristotelova univerzita v Soluni

Cílem této diplomové práce je analyzovat a porovnat statické chování dvou typů stožárů pevninských větrných elektráren a jejich možné využití v odvětví větrné energetiky v Řecku. Dva porovnávané typy jsou nejběžněji používaný trubkový stožár a příhradový stožár. V práci jsou oba stožáry důkladně představeny s důrazem na jejich výhody a nevýhody.

Autor Ramon Espelt
Vysoká škola Polytechnická univerzita v Katalánsku UPC

„Zahájení projektu na místě, které neznáme, s sebou přináší řadu očekávání, díky nimž rosteme na osobní úrovni. Na začátku školního roku 2018 bylo v rámci tematického workshopu Infrastruktura a město navrženo cvičení, v kterém se měla provést srovnávací analýza měst Barcelony a Marseille pomocí záměrné a selektivní kresby, a porozumět tak měřítku vybraného místa, identifikovat vzory identity v každém městě a zdůraznit rozdílné skutečnosti.

Autor Robby Hufnagl
Vysoká škola

Vysoká škola techniky, ekonomie a kultury v Lipsku

Předmětem této bakalářské práce je porovnání průběhů napětí ve spojích typických pro ocelové konstrukce. Přitom porovnáme zjednodušený ruční výpočet podle právě platného Eurokódu s výpočtem MKP v příslušném výpočetním softwaru.

Autor Daniel Dlubal
Vysoká škola

Technická univerzita v Mnichově

Cílem této diplomové práce je analyzovat vhodnost pro statiku vyvinutého formátu souborů Structural Analysis Format (SAF) pro návrh konstrukcí v BIM. Nejprve je proto obecně popsáno téma BIM v souvislosti se statickým návrhem s vysvětlením důležitých aspektů statického výpočtu. Poté jsou představena nejběžnější rozhraní pro návrh konstrukcí, která se používají pro výměnu dat statických modelů v rámci BIM.

Autor Fabian Böttinger
Vysoká škola

Vysoká škola aplikovaných věd, Coburg, Německo

Následující bakalářská práce se zabývá teorií pro poddajné spřažení, která má mnoho možností použití, zejména v oblasti konstrukcí spřažených jen ze dřeva nebo z různých materiálů. Použití najde ale také v dalších oblastech stavebnictví, jako je například vyztužení stávajících konstrukcí. Kromě úvodu do mechanických a teoretických základů tohoto typu spřažení bude na příkladu z praxe předvedena vhodnost popsaného statického výpočtu.

Autor Yvonne Keck
Vysoká škola

Vysoká škola Karlsruhe

Cílem této bakalářské práce je návrh a výpočet obloukového mostu typu Langerův trám o jednom poli z ocelových profilů, který překlenuje řeku Neckar a je určený pro chodce a cyklisty.

Autor Marius Röhl
Vysoká škola Vysoká škola technická Ostwestfalen-Lippe

Různorodost provedení, oblastí použití a variant realizace smykového spřažení dvou hlavních komponent dřeva a betonu činí z dřevobetonového kompozitu v pozemním stavitelství zajímavou alternativu. Vzhledem k různým možnostem spřažení existují rozdílné metody posouzení.

Autor Jesús Infantes
Vysoká škola Univerzita v Seville, Vysoká škola architektury

Projekt spočívá v návrhu bytového domu pro pacienty s Alzheimerovou chorobou ve španělském městě Sevilla. S ohledem na typ rezidence byla navržena konstrukce z křížem lepeného dřeva (CLT). Práce ověřuje plnění projektu ve všech fázích vývoje: předběžný návrh, vlastnosti materiálu, španělské a evropské normy a různá posouzení.

Autor Muniru Nyei
Vysoká škola Univerzita v Lublani

Building Information Modeling (BIM) prokazuje také v oblasti statiky mimořádné výhody a potenciál. Tento potenciál, který zahrnuje například produktivitu, koordinaci, vizualizaci, dokumentaci a redukci odpadu, nelze realizovat bez vhodného mechanismu pro zajištění hladké výměny dat z BIM platformy do modelu pro výpočty metodou konečných prvků (MKP). Problémy přenosu dat nebo interoperability jsou klíčové faktory, které brání statikům plně se účastnit pracovního procesu BIM.

1 - 10 z 187

Zdarma pro studenty

Software pro statické výpočty studentům

Pro nekomerční použití v rámci studia na vysoké škole nabízíme studentům naše programy k bezplatnému používání.

Mnoho studentů již této podpory využilo.

Dlubal Software pro studenty

„Programy od Dlubalu používam v podstate celé štúdium na vysokej škole. Zo začiatku RFEM nebol zďaleka väčšinový software, takže mi spomedzi kolegov príliš nemal kto poradiť, ale vďaka dobre navrhnutému ovládaniu a webinárom som sa rýchlo naučil s ním pracovať.

A keď už si vážne neviem poradiť, stále je tu hotline. Počítať statiku s Vašim softwarom teda môže byť skutočne potešenie a veľmi si cením Váš prístup ku študentom.“

Licence pro studenty zdarma mi umožňuje dobře se seznámit se softwarem a používat ho při studiu

„RSTAB je program, který jsem nedávno objevila a který je velmi užitečným pomocníkem při výpočtu ocelových konstrukcí. Díky webinářům, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Dlubal Software, jsem se do programu a jeho různých funkcí zapracovala. Licence pro studenty zdarma mi umožňuje dobře se seznámit se softwarem a používat ho při studiu. Doporučuji ho především studentům stavebního inženýrství.“

Zveřejnit diplomovou práci

Odevzdejte svou diplomovou práci

Použili jste programy Dlubal Software při vaší bakalářské, diplomové, disertační práci nebo jiném vědeckém projektu a chtěli byste svou práci zveřejnit na našich webových stránkách a sociálních sítích? Výhody pro vás:

Malé poděkování

Moc děkuji

V případě zveřejnění své diplomové práce na našich webových stránkách od nás zdarma obdržíte jako poděkování licenci plné verze programu RFEM nebo RSTAB včetně přídavných modulů na prvních 6 měsíců po ukončení studia nebo po dokončení své vědecké práce.

 
;