Software pro form-finding a střihové vzory membránových konstrukcí

Statické výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Membránové a lanové konstrukce se často používají k vytvoření působivých konstrukcí. Programy RSTAB a RFEM vám nabízejí široké spektrum možností pro hledání počátečního tvaru (form‑finding) a střihové vzory membránových konstrukcí, jakož i výpočty a form‑finding lanových konstrukcí. Oba programy vycházejí z teorie velkých deformací (teorie III. řádu).

V programech Dlubal pro statické výpočty již byla staticky posouzena řadu známých lanových a membránových konstrukcí. Patří sem například Allianz Arena v Mnichově s velkolepou membránovou konstrukcí.

  • Statické výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí
  • Statické výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Výpočet v programu RFEM

Program pro statické výpočty RFEM 6 poskytuje možnost počítat membrány společně s nosnou konstrukcí (např. lany). Ušetříte si tak spoustu námahy a času.

Membrány lze modelovat jako obecné plochy i jako čtyřúhelníkové plochy. Zobecnělé čtyřúhelníkové plochy jsou obecné čtyřstranné plochy, jejichž hraniční čáry nemusí ležet v jedné rovině. Tímto způsobem je možné modelovat plochy s antiklastickým a synklastickým zakřivením, které jsou důležité pro membránové konstrukce.

Pro posouzení lze použít typy ploch membrána a membrána-ortotropní. Pro typ Membrána ortotropní lze definovat různé vlastnosti tuhosti v závislosti na směru (ve směru osnovy a útku). Kromě toho lze v programu RFEM modelovat a posuzovat přípojné plechy, tvarovky atd. Vyhovuje to vašim požadavkům? Více se pak dozvíte zde:

Form-finding membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Není váš projekt ještě v optimální formě? Addon Form-finding pro RFEM 6 hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah. Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami. Výsledkem je nový tvar modelu se vzniklým silovým stavem. Ten můžete použít jako univerzálně použitelný počáteční stav pro další výpočet celé konstrukce.

Zohlednění vlastností nelineárních materiálů

Ne vždy je vše lineární - to jistě víte. Dlubal Software se tímto problémem také zabývá. Addon Nelineární chování materiálu pro RFEM 6 umožňuje zohlednit materiálové nelinearity v programu RFEM.

V programu mátě možnost propojit plochy s tuhostí typu "Membrána" s materiálovým modelem "Izotropní | Nelineárně elastický" a "Izotropní | Plastický". To vám umožňuje modelovat například nelineární deformační chování u ETFE fólií. Chcete se dozvědět více? Pak prosím tudy:

Addony a přídavné moduly pro statickou analýzu membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Vyžaduje váš projekt výpočet membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí? Pro programy Dlubal pro statické výpočty to není žádný problém. Pro všechny požadavky, které jsou nad rámec základního programu, můžeme doporučit addony a přídavné moduly. Naleznete zde například Ocelové konstrukce, Hliníkové a lehké konstrukce, stejně jako Betonové konstrukce .

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Správné střihové vzory jsou pro membránové konstrukce obzvlášť důležité. Přídavný modul RF-CUTTING pro RFEM 5 vám podá pomocnou ruku. Počítá a organizuje střihové vzory pro membránové konstrukce. Okrajové podmínky střihových vzorů na zakřivené geometrii se stanoví na základě hraničních linií a nezávislých rovinných nebo geodetických řezných linií. Proces převedení do roviny se provádí podle teorie minimální energie.

Výpočet v programu RSTAB

Je vaším cílem navrhnout primární konstrukci membránových nebo lanových konstrukcí? Pak jste správně rozhodli pro program RSTAB 8 pro výpočet prutových konstrukcí. Pro form-finding a posouzení statiky lze použít například program Easy společnosti technet. RSTAB k němu má speciální připojení.

Easy určí vnitřní síly a nadimenzuje membránu. Doporučujeme projekt převést do programu RSTAB pro posouzení a případně provést i stabilitní analýzu.

Tuhosti mohou mít významný vliv na síly v membráně. Proto se průřezy optimalizované v programu RSTAB přenesou zpět do programu Easy pro přepočítání. Pokud bylo posouzení úspěšné, můžete program RSTAB také použít pro grafickou a tabulkovou dokumentaci statického výpočtu.

Rozhraní pro výměnu dat

Stejně jako pro membránové a lanové konstrukce platí také pro software pro statické výpočty následující: Flexibilita je vždy dobrá. Programy Dlubal pro statické výpočty proto lze bez problémů integrovat do procesu informačního modelování budov (BIM) . Využijte velké množství rozhraní pro výměnu dat digitálních modelů budov s programy RFEM a RSTAB.

Webová služba vám nabízí programovatelné rozhraní. Můžete ho použít ke čtení a zápisu dat z a do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Bez ohledu na to, zda plánujete masivní nebo lehkou a vzdušnou konstrukci: jsme vám vždy k dispozici. Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme vám veškerou potřebnou podporu, která vás posune ve vaší každodenní práci. Rozhlédněte se kolem sebe. Je tu co objevovat!

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů membránových a lanových konstrukcí, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Moderní 3D program pro statické výpočty je vhodný pro statické a dynamické výpočty prutových konstrukcí a pro posouzení betonu, oceli, dřeva a dalších materiálů.

Cena za první licenci
3 250,00 EUR
RFEM 6

Form-Finding for RFEM 6

Doplňkové analýzy

Addon Form-finding hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah. Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami.

Cena za první licenci
2 300,00 EUR
RFEM 6

Steel Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Steel Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6

Nonlinear Material Behavior for RFEM 6

Doplňkové analýzy

Addon Nelineární chování materiálu umožňuje zohlednit materiálové nelinearity v programu RFEM, například izotropní plasticitu, ortotropní plasticitu, izotropní poškození).

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6

Aluminum Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí umožňuje posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti hliníkových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RSTAB 9

Aluminum Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti hliníkových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
1 950,00 EUR