Software pro form-finding a střihové vzory membránových konstrukcí

Statické výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Programy RFEM a RFEM nabízejí široké spektrum možností pro hledání počátečního tvaru (form‑finding) a střihové vzory membránových konstrukcí, jakož i výpočty a form‑finding lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí.

Posouzení probíhá v obou programech analýzou velkých deformací (analýzou třetího řádu).

  • Membránová konstrukce
  • Membránová konstrukce
  • Membránová konstrukce
  • Membránová konstrukce

Výpočet v programu RFEM

Program pro statické výpočty RFEM 6 poskytuje možnost počítat membrány společně s nosnou konstrukcí (např. lany).

Membrány lze modelovat jako obecné i jako zobecnělé čtyřúhelníkové plochy. Zobecnělé čtyřúhelníkové plochy jsou obecné čtyřstranné plochy, jejichž hraniční čáry nemusí ležet v jedné rovině. Tímto způsobem je možné modelovat plochy s antiklastickým a synklastickým zakřivením, které jsou důležité pro membránové konstrukce.

Pro posouzení jsou k dispozici typy ploch Membrána a Membrána ortotropní. Pro typ Membrána ortotropní lze definovat různé vlastnosti tuhosti v závislosti na směru (ve směru osnovy a útku).

RFEM dále nabízí možnost modelování a navrhování spojovacích desek, tvarovek a dalších prvků.

Form-finding membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Addon Form-finding pro RFEM 6 hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah. Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami. Výsledný nový tvar modelu se vzniklým silovým stavem je k dispozici jako univerzálně použitelný počáteční stav pro další výpočet celé konstrukce.

Zohlednění vlastností nelineárních materiálů

Addon Nelineární chování materiálu pro RFEM 6 umožňuje zohlednit materiálové nelinearity v programu RFEM.

V programu lze propojit plochy s tuhostí typu „Membrána“ s materiálovým modelem „Izotropní | Nelineárně elastický“ a „Izotropní | Plastický“. Tato funkce umožňuje modelovat například nelineární deformační chování ETFE fólií.

Addony a přídavné moduly pro statickou analýzu membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Pro výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí doporučujeme také addony a přídavné moduly z odvětví Ocelové konstrukce, Hliníkové a lehké konstrukce a Betonové konstrukce.

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Přídavný modul RF-CUTTING-PATTERN pro RFEM 5 počítá a organizuje střihové vzory pro membránové konstrukce. Okrajové podmínky střihových vzorů na zakřivené geometrii se stanoví jna základě hraničních linií a nezávislých rovinných nebo geodetických řezných linií. Proces převedení do roviny se provádí podle teorie minimální energie.

Výpočet v programu RSTAB

Program RSTAB 8 pro prutové konstrukce umožňuje posoudit primární konstrukci membránových nebo lanových konstrukcí. Form-finding a návrh konstrukce lze provést například v programu Easy od společnosti technet, na který má RSTAB speciální napojení.

V Easy se určí vnitřní síly a dimenzuje se membrána. Po importu do programu RSTAB se provede posouzení a v případě potřeby i stabilitní analýza.

Protože tuhosti mohou mít značný vliv na síly v membráně, průřezy optimalizované v RSTABu se iterativně přenášejí do Easy pro přepočet. Program pro prutové konstrukce RSTAB slouží po úspěšném posouzení také jako nástroj pro grafickou a tabulkovou dokumentaci statického výpočtu.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí Web Services (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Tensinet logo

Dlubal Software je členem asociace TensiNet .

Disertační práce o posouzení membránových konstrukcí metodou KP

Diplomová práce Rostislav Lang

Rostislav Lang se ve své disertační práci zabývá návrhem a analýzou membránových konstrukcí pomocí softwaru pro výpočty metodou konečných prvků.

Nejlepší, co jsem kdy používal

„RFEM je to nejlepší, co jsem dosud používal. Mám mimo jiné zkušenosti s programy RISA, STAAD, ETABS nebo Visual Analysis. V oblasti tahových/látkových konstrukcí jsem zkoušel NDN, Forten a další. Jakmile si zvyknete na rozhraní RFEMu, jiné programy se s ním nemohou měřit. I u normálních konstrukcí je to mnohem snazší.“

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení plasticity ocelových průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL IS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800:2007

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL BS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle britské normy BS 5950-1:2000 nebo britské národní přílohy BS EN 1993-1-1

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL NTC-DF

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SP

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2017

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SANS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle jihoafrické normy SANS 10162-1:2011

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL NBR

Přídavný modul

Posouzení prutů podle brazilské normy ABNT NBR 8800:2008

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL HK

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle hongkongské normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD