Software pro form-finding a střihové vzory membránových konstrukcí

Statické výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Programy RFEM a RFEM nabízejí široké spektrum možností pro hledání počátečního tvaru (form‑finding) a střihové vzory membránových konstrukcí, jakož i výpočty a form‑finding lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí.

Posouzení probíhá v obou programech analýzou velkých deformací (analýzou třetího řádu).

  • Statické výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí
  • Statické výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí
  • Statické výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí
  • Statické výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Výpočet v programu RFEM

Program pro statické výpočty RFEM 6 poskytuje možnost počítat membrány společně s nosnou konstrukcí (např. lany).

Membrány lze modelovat jako obecné i jako zobecnělé čtyřúhelníkové plochy. Zobecnělé čtyřúhelníkové plochy jsou obecné čtyřstranné plochy, jejichž hraniční čáry nemusí ležet v jedné rovině. Tímto způsobem je možné modelovat plochy s antiklastickým a synklastickým zakřivením, které jsou důležité pro membránové konstrukce.

Pro posouzení jsou k dispozici typy ploch Membrána a Membrána ortotropní. Pro typ Membrána ortotropní lze definovat různé vlastnosti tuhosti v závislosti na směru (ve směru osnovy a útku).

RFEM dále nabízí možnost modelování a navrhování spojovacích desek, tvarovek a dalších prvků.

Form-finding membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Addon Form-finding pro RFEM 6 hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah. Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami. Výsledný nový tvar modelu se vzniklým silovým stavem je k dispozici jako univerzálně použitelný počáteční stav pro další výpočet celé konstrukce.

Zohlednění vlastností nelineárních materiálů

Addon Nelineární chování materiálu pro RFEM 6 umožňuje zohlednit materiálové nelinearity v programu RFEM.

V programu lze propojit plochy s tuhostí typu „Membrána“ s materiálovým modelem „Izotropní | Nelineárně elastický“ a „Izotropní | Plastický“. Tato funkce umožňuje modelovat například nelineární deformační chování ETFE fólií.

Addony a přídavné moduly pro statickou analýzu membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí

Pro výpočty membránových, lanových, skořepinových a nosníkových konstrukcí doporučujeme také addony a přídavné moduly z odvětví Ocelové konstrukce, Hliníkové a lehké konstrukce a Betonové konstrukce.

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Přídavný modul RF-CUTTING-PATTERN pro RFEM 5 počítá a organizuje střihové vzory pro membránové konstrukce. Okrajové podmínky střihových vzorů na zakřivené geometrii se stanoví jna základě hraničních linií a nezávislých rovinných nebo geodetických řezných linií. Proces převedení do roviny se provádí podle teorie minimální energie.

Výpočet v programu RSTAB

Program RSTAB 8 pro prutové konstrukce umožňuje posoudit primární konstrukci membránových nebo lanových konstrukcí. Form-finding a návrh konstrukce lze provést například v programu Easy od společnosti technet, na který má RSTAB speciální napojení.

V Easy se určí vnitřní síly a dimenzuje se membrána. Po importu do programu RSTAB se provede posouzení a v případě potřeby i stabilitní analýza.

Protože tuhosti mohou mít značný vliv na síly v membráně, průřezy optimalizované v RSTABu se iterativně přenášejí do Easy pro přepočet. Program pro prutové konstrukce RSTAB slouží po úspěšném posouzení také jako nástroj pro grafickou a tabulkovou dokumentaci statického výpočtu.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí webových služeb (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů membránových a lanových konstrukcí, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Přídavný modul

Form-finding membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Přídavný modul

Generování střihových vzorů pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 500,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexovou metodou

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL IS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800: 2007

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL BS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle britské normy BS 5950-1: 2000 nebo britské přílohy BS EN 1993-1-1

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NTC-DF

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SP

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2011

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SANS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle jihoafrické normy SANS 10162-1: 2011

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NBR

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle brazilské normy ABNT NBR 8800: 2008

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL HK

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Kodexu pro ocelové konstrukce 2011 (Buildings Department - Hongkong)

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení prutů a sad prutů na únavu podle EN 1993-1-9

Cena za první licenci
1 250,00 EUR