Software pro výpočty metodou konečných prvků (MKP)

MKP program pro inženýry a statiky

Plánujete stavební projekt a stále hledáte vhodného digitálního pomocníka? Máme pro vás dobrou zprávu - hledání bylo ukončeno. 3D program RFEM pro statické výpočty představuje dokonalé řešení pro lineární i nelineární výpočty metodou konečných prvků (MKP).

Nezáleží na tom, zda chcete pro svůj projekt použít prutové, deskové, stěnové, skládané, skořepinové, tělesové nebo kontaktní prvky. Protože RFEM je schopen řešit všechny možné úlohy v oblasti statiky. Snadné použití a vysoká přesnost jsou jen některé z vlastností, které program RFEM charakterizují. Zjistěte více o inovativním vlajkovém produktu společnosti Dlubal.
  • MKP program pro inženýry a statiky

Metoda konečných prvků (MKP)

MKP je metoda výpočtu úloh ve vědecko-technické oblasti. To umožňuje uživatelům počítat složité problémy, které by jinak nebylo možné vyřešit vůbec nebo jen velmi pracně jinými prostředky. Jedná se tak o jednu z nejdůležitějších metod při navrhování konstrukcí.

Pojem MKP označuje numerickou metodu řešení diferenciálních rovnic. Proto na tyto výpočty spoléhají různé fyzikální obory. Analyzovaný konstrukční díl se nejprve rozdělí na velké množství konečně malých prvků. Vzhledem k jejich jednoduché geometrii lze tyto prvky bez problémů spočítat pomocí známých tvarových (bázových) funkcí. Toto rozdělení na konečně malé prvky nakonec dalo metodě název: „Metoda konečných prvků“.

V současné době je MKP standardní metodou pro statické výpočty prutových a plošných konstrukcí.

3D MKP program pro statickou analýzu, dynamiku a posouzení

Program pro statické výpočty RFEM 6 se vyznačuje především svým uživatelsky přívětivým použitím metody konečných prvků ve statice. Díky sofistikovanému zadávání dat vám umožňuje již po krátkém zapracování úplně intuitivně modelovat jednoduché i složité konstrukce. Program RFEM se postará o vaše výpočty. Provádí statické a dynamické výpočty všech 3D konstrukcí s absolutní spolehlivostí.

RFEM tvoří základ modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.

Kromě toho program RFEM počítá také vnitřní síly a podporové síly. Obsahuje váš projekt různé prvky a materiály? Žádný problém, protože kombinované konstrukce jsou v programu RFEM možné stejně jako modelování těles a kontaktních prvků.

Pro posouzení konstrukčních prvků z různých materiálů podle norem potřebujete příslušné addony nebo přídavné moduly. Ty si můžete sestavit podle svých potřeb. Tak budete mít nakonec přesně takový program, jaký potřebujete pro svoji každodenní práci.

Addony a přídavné moduly pro RFEM

Chtěli byste trochu více k programu RFEM? Jak již bylo zmíněno, k hlavnímu programu RFEM máme pro vás k dispozici řadu addonů a přídavných modulů. Pokud tedy potřebujete posuzovat různé materiály, jako je železobeton a předpjatý beton, ocel, hliník, dřevo nebo sklo, nabízíme vám řadu výkonných addonů a přídavných modulů.

Tato rozšíření nabízejí řadu možností. Pomocí addonů a přídavných modulů programu RFEM lze provádět nelineární výpočty, stabilitní a dynamické analýzy, posouzení styčníků a form-finding kabelových a membránových konstrukcí. Uvidíte – s programem RFEM vás bude statika bavit.

Kvalita výsledků MKP

Nejsme přátelé tajemství a záhad. Programy Dlubal proto nabízejí ověřitelné statické výpočty. Charakter "černé skříňky", který mají některé jiné programy pro statické výpočty, je u nás nepřípustný. Můžete sledovat, jak programy Dlubal fungují, protože nemáme co skrývat. K našim programům nabízíme četné verifikační příklady, které názorně ukazují, jak metody výpočtu fungují.

Rozhraní pro výměnu dat

Proces informačního modelování budov (BIM) je pro mnoho stavebních inženýrů a statiků hlavní součástí jejich každodenní práce. Mnoho programů pro statické výpočty má bohužel problémy, jakmile se řekne slovo „integrita“. Programy Dlubal pro statické výpočty se liší tím, že je lze do procesu BIM hladce začlenit. Díky velkému počtu rozhraní lze údaje z vašich digitálních modelů budov vyměňovat s programy RFEM nebo RSTAB.

Pro čtení a zápis dat z programů RFEM a RSTAB nebo do nich lze jednoduše použít webové služby (programovatelné rozhraní). Vaše výměna dat tak funguje bez problémů a vy můžete dosáhnout svého cíle pomocí několika kliknutí.

Podpora a školení

Naši zákazníci jsou pro nás důležití! Pro společnost Dlubal Software je toto více než motto. Zákaznický servis je jedním ze základních pilířů filozofie společnosti Dlubal. V případě problémů se vám snažíme co nejlépe pomoci, abyste mohli i nadále pracovat s programy Dlubal s radostí.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Online manuál | RFEM 6

Manuály

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 25. října 2023 9:00 - 11:30 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Ocelové přípoje v rámové konstrukci

Přípoje

Addon Ocelové přípoje v programu RFEM umožňuje analyzovat ocelové přípoje za použití konečně-prvkového modelu.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Pásový spoj, napětí

Posouzení

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 9
Pásový spoj, napětí

Posouzení

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Stabilita konstrukce

Doplňkové analýzy

Addon Stabilita konstrukce slouží k posouzení stability. Stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Stabilita konstrukce

Doplňkové analýzy

Addon Stabilita konstrukce slouží k posouzení stability. Stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Časově závislá analýza (TDA) | Addon pro nový RFEM 6

Doplňkové analýzy

Addon Časově závislá analýza (TDA) umožňuje zohlednit v programu RFEM časově závislé chování materiálu u prutů. Dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou v konstrukci ovlivnit průběh vnitřních sil.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6
Tyčinky vázané kroucení

Doplňkové analýzy

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) umožňuje při výpočtu prutů zohlednit deplanaci průřezu jako další stupeň volnosti.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 9
Tyčinky vázané kroucení

Doplňkové analýzy

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) umožňuje při výpočtu prutů zohlednit deplanaci průřezu jako další stupeň volnosti.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6
Modální analýza

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza mohou být vypočítány vlastní čísla, vlastní frekvence, vlastní perioda prutu, plochy a tělesa.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Modální analýza

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza mohou být vypočítány vlastní čísla, vlastní frekvence, vlastní perioda prutu, plochy a tělesa.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmické posouzení multimodální analýzou spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Pushover analýza

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na Vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6
Nelineární chování materiálu

Doplňkové analýzy

Addon Nelineární chování materiálu umožňuje zohlednit v programu RFEM materiálové nelinearity (např. izotropní plasticitu, ortotropní plasticitu, izotropní poškození).

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Posouzení zdiva

Posouzení

Addon Posouzení zdiva v programu RFEM umožňuje posuzovat zdivo metodou konečných prvků. Jeho vývoj probíhal v rámci výzkumného projektu DDMaS – Digitizing the design of masonry structures (digitalizace návrhu zděných konstrukcí). Materiálový model simuluje nelineární chování kombinace cihel a malty s využitím makromodelování.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Budova s podložím

Doplňkové analýzy

Addon Geotechnická analýza pro RFEM vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR