Software pro výpočty metodou konečných prvků (MKP)

MKP program pro inženýry a statiky

Plánujete stavební projekt a stále hledáte vhodného digitálního pomocníka? Máme pro vás dobrou zprávu - hledání bylo ukončeno. 3D program RFEM pro statické výpočty představuje dokonalé řešení pro lineární i nelineární výpočty metodou konečných prvků (MKP).

Nezáleží na tom, zda chcete pro svůj projekt použít prutové, deskové, diskové, skládané, skořepinové, těleso nebo kontaktní prvky. Protože program RFEM je schopen řešit všechny možné úlohy v oblasti statiky. Mezi hlavní charakteristiky RFEMu patří snadné použití a vysoká přesnost. Zjistěte více o inovativním vlajkovém produktu společnosti Dlubal Software.
  • MKP program pro inženýry a statiky

Metoda konečných prvků (MKP)

MKP je metoda výpočtu úloh ve vědecko-technické oblasti. To umožňuje uživatelům počítat složité problémy, které by jinak nebylo možné vyřešit vůbec nebo jen velmi pracně jinými prostředky. Jedná se tak o jednu z nejdůležitějších metod při navrhování konstrukcí.

Pojem MKP označuje numerickou metodu řešení diferenciálních rovnic. Proto na tyto výpočty spoléhají různé fyzikální obory. Analyzovaný konstrukční díl se nejprve rozdělí na velké množství konečně malých prvků. Vzhledem k jejich jednoduché geometrii lze tyto prvky bez problémů spočítat pomocí známých tvarových (bázových) funkcí. Toto rozdělení na konečně malé prvky nakonec dalo metodě název: „Metoda konečných prvků“.

V současné době je MKP standardní metodou pro statické výpočty prutových a plošných konstrukcí.

3D MKP program pro statickou analýzu, dynamiku a posouzení

Program pro statické výpočty RFEM 6 se vyznačuje uživatelsky přívětivou aplikací metody konečných prvků ve statickém stavitelství. Díky efektivnímu zadávání dat a intuitivnímu ovládání můžete jednoduché i složité konstrukce po krátkém zaškolení kompletně zprovoznit. Program RFEM provede výpočty za vás. Provádí statické a dynamické výpočty všech 3D konstrukcí s absolutní spolehlivostí.

RFEM tvoří základ modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.

Kromě toho program RFEM počítá také vnitřní síly a podporové síly. Skládá se váš projekt z různých prvků a materiálů? Žádný problém, protože program RFEM umožňuje stejně tak kombinované konstrukční systémy jako modelování těles a kontaktních prvků.

Pro posouzení konstrukčních prvků z různých materiálů v souladu s normou jsou zapotřebí příslušné addony a přídavné moduly. Programy si můžete sestavit podle svých potřeb. So erhalten Sie am Ende genau die Software, die Sie für Ihre tägliche Arbeit brauchen..

Addony a přídavné moduly pro RFEM

Chtěli byste trochu více k programu RFEM? Jak již bylo zmíněno, k hlavnímu programu RFEM máme pro vás k dispozici řadu addonů a přídavných modulů. Pokud tedy potřebujete posuzovat různé materiály, jako je železobeton a předpjatý beton, ocel, hliník, dřevo nebo sklo, nabízíme vám řadu výkonných addonů a přídavných modulů.

Tato rozšíření nabízejí řadu možností. Pomocí addonů a přídavných modulů programu RFEM lze provádět nelineární výpočty, stabilitní a dynamické analýzy, posouzení styčníků a form-finding kabelových a membránových konstrukcí. Uvidíte – s programem RFEM vás bude statika bavit.

Kvalita výsledků MKP

Nejsme přátelé tajemství a záhad. Programy Dlubal proto nabízejí ověřitelné statické výpočty. Charakter "černé skříňky", který mají některé jiné programy pro statické výpočty, je u nás nepřípustný. Můžete sledovat, jak programy Dlubal fungují, protože nemáme co skrývat. K našim programům nabízíme četné verifikační příklady, které názorně ukazují, jak metody výpočtu fungují.

Rozhraní pro výměnu dat

Proces informačního modelování budov (BIM) je pro mnoho stavebních inženýrů a statiků hlavní součástí jejich každodenní práce. Mnoho programů pro statické výpočty má bohužel problémy, jakmile se řekne slovo „integrita“. Programy Dlubal pro statické výpočty se liší tím, že je lze do procesu BIM hladce začlenit. Díky velkému počtu rozhraní lze údaje z vašich digitálních modelů budov vyměňovat s programy RFEM nebo RSTAB.

Pro čtení a zápis dat z programů RFEM a RSTAB nebo do nich lze jednoduše použít webové služby (programovatelné rozhraní). Vaše výměna dat tak funguje bez problémů a vy můžete dosáhnout svého cíle pomocí několika kliknutí.

Podpora a školení

Naši zákazníci jsou pro nás důležití! Pro společnost Dlubal Software je toto více než motto. Zákaznický servis je jedním ze základních pilířů filozofie společnosti Dlubal. V případě problémů se vám snažíme co nejlépe pomoci, abyste mohli i nadále pracovat s programy Dlubal s radostí.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Online manuál | RFEM 6

Manuály

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 12. prosince 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 19. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 27. března 2023 - 29. března 2023

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
900,00 EUR
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu metodou modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)

Cena za první licenci
700,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RF-CONCRETE NL programu RFEM | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikální a geometrický nelineární výpočet prutových a deskových konstrukcí ze železobetonu

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM | Posouzení na protlačení jednoosých nebo lineárně podepřených ploch

Přídavný modul

Posouzení základů a desek na protlačení s uzlovými a liniovými podporami

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexovou metodou

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle amerických norem ADM 2010, ADM 2015 a ADM 2020

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER AWC

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle americké normy ANSI/AWC NDS

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-GLASS

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvých, vrstvených a izolačních skel

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Structure

Přídavný modul

Generování geometricky složitých 3D stožárových konstrukcí, jako jsou příhradové stožáry a rádiové stožáry

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Loading

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, námrazou a proměnným zatížením příhradových stožárů

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Design

Přídavný modul

Posouzení trojúhelníkových a čtyřúhelníkových příhradových stožárů podle evropských norem

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle Eurokódu 3 nebo DIN 18800

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů pomocí spojovacích prostředků a ocelových plechů podle NDS a Eurokódu 5

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
400,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Dynamická a seizmická analýza včetně časové analýzy a multimodální spektrální analýzy

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nelineární časová historie

Přídavný modul

Nelineární dynamická analýza vnějšího buzení

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-PIPING

Přídavný modul

Modelování potrubních systémů

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-PIPING Design

Přídavný modul

Návrh potrubí a analýza napětí

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Přídavný modul

Form-finding membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Přídavný modul

Generování střihových vzorů pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 500,00 EUR