Software pro výpočty metodou konečných prvků (MKP)

Metoda konečných prvků (MKP)

Metoda konečných prvků (MKP) je výpočetní metoda užívaná pro analýzy ve vědecké a technické oblasti. Metoda umožňuje počítat komplexní úlohy, které by šly těžko řešit jinými, např. analytickými postupy.

Neboť je MKP numerická metoda pro řešení diferenciálních rovnic, je možno ji použít v různých oblastech fyziky. Složitý model analyzovaný metodou je rozdělen na konečné množství prvků s jednoduchou geometrií, na kterých je možno spočítat snadno požadované veličiny. Výsledky na jednom prvku se pak stanou vstupem pro sousední prvky, a tak jsou spočteny hledané veličiny na celém modelu. Podle tohoto dělení se metoda nazývá metodou konečných prvků.

Ve stavebním či strojním inženýrství je metoda konečných prvků standardně používaná pro počítačové výpočty mechanických veličin nosníků a deskových konstrukcí.

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků

Program pro statické výpočty RFEM je tím správným programem pro uživatelsky komfortní použití metody konečných prvků ve statických výpočtech. Efektivní propracované zadávání dat usnadňuje zapracování do programu a intuitivní ovládání při modelování jednoduchých i složitých konstrukcí. RFEM nabízí řešení pro statickou i dynamickou analýzu 3D konstrukcí.

MKP program RFEM tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků).

Program spočítá vnitřní a podporové síly. Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Další analýzy a posouzení prvků z různých materiálů v souladu s různými normami lze provést v odpovídajících přídavných modulech programu.

Přídavné moduly programu RFEM

Pro konstrukční návrhy z různých materiálů jako vyztužený a předpjatý beton, ocel, hliník, dřevo nebo sklo je pro RFEM k dispozici celá řada výkonných přídavných modulů.

Tyto moduly umožňují nelineární, stabilitní či dynamické analýzy, dále navrhování přípojů nebo lanových a membránových konstrukcí.

Kvalita MKP výpočtů

Statické výpočty v programech společnosti Dlubal Software vedou k jasným a přehledným výsledkům. Naše programy nejsou "černé skříňky". Množství verifikačních příkladů na našich stránkách objasňují podstatu analytických výpočtů a vysvětlují metody posouzení.

Databáze znalostí | Metoda konečných prvků (MKP)

  1. Zobrazení kvality konečných prvků

    Zobrazení kvality konečných prvků

    Funkce zobrazení kvality sítě konečných prvků byla do programu RFEM zapracovaná jako nový nástroj pro navrhování dvourozměrných konstrukcí. Když kontrolujete detailně vygenerovanou síť konečných prvků, můžete si zobrazit výsledek podle definovaných kritérií. Pro rychlý přehled je kvalita sítě zobrazena ve třech různých barvách. Všechny hodnoty kritérií můžete upravit a přizpůsobit svým individuálním požadavkům.

  2. Obr. 01 - Oblast působení

    Použití výsledkového prutu v programu RFEM

    Od vydání programu RFEM 5 má uživatel k dispozici typ prutu „Výsledkový prut”. Jedná se o fiktivní prut bez jakékoli tuhosti, který nevyžaduje žádné uložení. Lze ho mnohostranně použít pro integraci výsledků na prutech, plochách či tělesech a jejich zobrazení jako vnitřních sil na prutu.

Více odborných článků a funkcí programů

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.