Informační modelování budov (BIM)

Projektování ve 3D metodou BIM

Software Dlubal pro statické výpočty je absolutně jednoduchý, pokud se jedná o rozhraní k jiným programům. Software Dlubal nekonkuruje jiným programům - naopak. Můžete jej bez problémů integrovat do procesu informačního modelování budov (BIM). Vaše práce na projektu je tak ještě efektivnější a snadněji proveditelná.

K dispozici se nabízí velké množství rozhraní. K dispozici je vždy cesta, jak vyměňovat data digitálních modelů s programy RFEM nebo RSTAB.

  • Projektování metodou BIM

Efektivní statická analýza metodou BIM

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

1

Programy pro statické výpočty Dlubal a BIM

Dlubal Software si dal za úkol umožnit vám, uživatelům, projektovat v BIM. A tato mise byla bezpochyby úspěšná! Díky četným rozhraním v programech pro statické výpočty RFEMRSTAB můžete snadno a pohodlně realizovat výměnu dat se standardními programy (např. CAD programy).

RFEM a RSTAB se nehašteří s jinými programy, naopak. Pro mnohé jiné programy mají rozhraní, níže vám představíme některá z nich.

2

Webové služby a API

Technologie vás posouvají dále i v každodenní práci s programem RFEM/RSTAB. Díky novým API webovým službám je možné ovládat všechny objekty obsažené v programu RFEM 6 / RSTAB 9 a vytvářet tak vlastní desktopové nebo webové aplikace. K dispozici jsou pro vás připraveny celé knihovny a řada funkcí. Budete tak moct bez velké námahy vytvářet vlastní posouzení, efektivně modelovat parametrické konstrukce a vyvíjet optimalizační a automatizační procesy v programovacích jazycích Python a C#. Dlubal software vám usnadní a zpříjemní práci. Přesvědčte se sami!

3

Integrace s Autodesk Revit

Pracujete rádi s programem Autodesk Revit a chtěli byste mít k dispozici rozhraní s programy Dlubal? Pak je vaše přání již splněno! Přímé obousměrné rozhraní programu RFEM 6 / RSTAB 9 k programu Autodesk Revit vám vše usnadní: Model vytvořený v programu RFEM/RSTAB lze vizualizovat v programu Revit a připravit pro projektanty. A naopak model z Revitu lze spočítat a posoudit programu RFEM/RSTAB. Také dodatečné změny, ať už byly provedeny v programu Revit nebo RFEM/RSTAB, můžete snadno synchronizovat. Zní to jako sen? Prožijte to a přečtěte si více na:

4

Rozhraní na TEKLA Structures

Dlubal Software má také rozhraní s BIM softwarem Tekla, takže můžete snadno vyměňovat data. Mezi programy RFEM 5/RSTAB 8 a Tekla Structures máte tři možnosti: Rámové modely lze pomocí rozhraní stp přenášet v obou směrech. Analytický model vygenerovaný a vytvořený v programu Tekla Structures lze také přenést do programu RFEM/RSTAB přes přímé rozhraní. Kromě toho si můžete vyměňovat a synchronizovat fyzikální modely v obou směrech pomocí dalšího přímého rozhraní. Dlubal Software vám usnadní práci.

5

Integrace s Autodesk AutoCAD

Výměna dat pomocí DXF již možná znáte. Programy RFEM 5/RSTAB 8 navíc umožňují přímou výměnu dat s programem AutoCAD společnosti Autodesk. Zní to příliš dobře, aby to byla pravda? Ve skutečnosti je to realita. Pro toto rozhraní se používá nejnovější technologie .NET. Kromě toho lze výměnu dat spustit přímo v programu RFEM/RSTAB. Zbytek běží sám.

6

Rozhraní programu RFEM 5 na Nemetschek Allplan (*.asf)

Soubory ASF umožňují exportovat výztuž stanovenou v přídavném modulu RF-CONCRETE pro RFEM 5. Ty pak můžete zobrazit jako obrysy výztuže a barevné obrázky výztuže MKP v programu Allplan.

Ale to není vše. Společnost Allbau Software s.r.o. dále nabízí plugin Allplan2Dlubal, který slouží k automatickému generování modelu deska-prut z modelu Allplan pro použití v programech Dlubal pro statické výpočty. Spolupráce totiž všechno dělá lepším a usnadňuje vám každodenní práci jako uživatele.

7

Rozhraní programu RFEM 6 na Rhino & Grasshopper

Nosorožci se považují za umíněné a svéhlavé. Rhino je tu jednoznačně výjimka. Obousměrné rozhraní mezi programy RFEM 6 a Rhino umožňuje přenášet různé typy linií i ploch (rovinné, rotační plochy a NURBS plochy).

Také obousměrné rozhraní Grasshopper umožňuje exportovat a importovat údaje o modelu, zatěžovací stavy a kombinace a také samotná zatížení. Místo nevyzpytatelnosti tu najdete stabilní spojení, na němž sice nemůžete stavět, ale můžete určitě začít plánovat.

8

Rozhraní SAF

Software Dlubal má rozhraní také pro opensourcový software jako je SAF. Výrazně si tak usnadníte práci. Programy RFEM 6 a RSTAB 9 podporují výměnu dat ve formátu pro statické výpočty Structural Analysis Format (SAF). Programy pro statické výpočty vám nabízejí také možnosti pro import i export. SAF je založen na MS Excel. Jedná se o souborový formát, který má usnadnit výměnu modelů pro statickou analýzu mezi různými softwarovými aplikacemi. Můžeme vás ujistit: v každém případě je to přínos pro každého statika.

9

Výměna dat s programem Dietrich’s (*.ifc)

Spolupráce je v tomto odvětví klíčem k úspěchu. Pomocí IFC rozhraní a „CAD/BIM modelu“ lze importovat soubory IFC a převádět je na prutové a plošné prvky. Tento import jsme ve spolupráci se společností Dietrich's optimalizovali tak, aby se prutovým prvkům automaticky přiřadily příslušné průřezy a materiály. Statika nás baví společně!

10

Rozhraní k aplikaci SketchUp prostřednictvím nástroje 3skeng Steelwork

Nástroj 3skeng Steelwork pro aplikaci SketchUp umožňuje exportovat IFC soubory založené na pohledu "Structural Analysis View". Tento pohled obsahuje statický systém včetně kloubů a vlastností průřezů a materiálů. Pomocí funkce „Soubor“ → „Importovat“ lze IFC načíst. Podrobný popis najdeme na webové stránce SHK Engineering and Consulting GmbH & Co. KG.

11

Produktové rozhraní pro ocelové konstrukce (*.stp)

Mohli byste ve svém projektu konečně posunout prutové konstrukce o krok dále? Pak pro vás něco máme! Pro přenos čistě prutových konstrukcí slouží produktové rozhraní DSTV pro ocelové konstrukce. To umožňuje výměnu dat mezi programy RFEM 5/RSTAB 8 a programy jako 'Bentley ProStructure 3D', 'Tekla Structures', 'Bocad', 'Intergraph Frameworks', 'Graitec Advance Steel', 'Cadwork' a mnoha dalších. Vše jde společně snáze kupředu.

12

Microsoft Excel

MS Excel je klasikou pro další zpracování nebo přípravu tabulkových hodnot. V programu RFEM 6 / RSTAB 9 jsme pro vás implementovali přímé napojení na Microsoft Excel. Tabulky z programu RFEM 6 / RSTAB 9 tak můžete jednotlivě nebo všechny najednou exportovat do tabulky v Excelu. Kromě toho lze tabulky z Excelu importovat do programu RFEM 6 / RSTAB 9. Neustále pracujeme na tom, abychom vám v programech RFEM/RSTAB nabízeli ještě více možností.

13

DXF formát (*.dxf)

Formát DXF již určitě znáte. DXF formát je jedním z nejběžnějších výměnných formátů v oblasti CAD. Soubory DXF lze bez velké námahy importovat i exportovat.

14

IFC rozhraní v programu RFEM 6 / RSTAB 9

Software Dlubal má mnoho různých rozhraní. Jedním z nich je rozhraní IFC (Industry Foundation Classes). Ten je rozdělen do několika oblastí, takzvaných 'Views'. Kromě toho existují současně různé verze formátu IFC. Zde se musíte podívat blíže. Pro import i export je podporována verze 4.0. Starší verze 2x3 je podporována pouze při importu. Bez ohledu na směr výměny lze zpracovávat StructuralAnalysisView a ReferenceView (Coordination View).

Při importu ReferenceView je možné jednotlivé IFC objekty převést na nativní prvky programu RFEM. Pomocí převodních tabulek lze také upravit popis průřezů a materiálů. Export do ReferenceView vám umožňuje zobrazit konstrukci v IFC prohlížečích a CAD programech. StructuralAnalysisView naproti tomu umožňuje přenášet statický model konstrukce včetně zatížení. Jak vidíte, máte k dispozici mnoho možností.

15

Rozhraní STEP

Do programu RFEM 6 můžete importovat soubory STEP. Data se přitom převedou přímo do nativních dat modelu RFEM.

Formát STEP představuje standardní rozhraní iniciované ISO (ISO 10303). Do popisu geometrie lze integrovat všechny tvary relevantní pro RFEM (liniové, plošné a objemové modely) z datových modelů CAD.

Upozornění: Tento formát nelze zaměňovat s rozhraními DSTV, která také používají příponu *.stp.

16

Napojení na ConED

ConED má obousměrné rozhraní pro program RFEM 5. Lze ho použít pro import stropních systémů, stěnových nosníků, základových desek a celých budov z ConED. Před spuštěním výpočtu lze v programu RFEM 5 provést libovolné úpravy. Výsledky výpočtu lze načíst přes rozhraní COM a importovat do programu ConED.

17

Rozhraní SDNF (*.sdnf)

Pro výměnu dat s programy Intergraph Frameworks nebo Tekla Structures je vhodné rozhraní SDNF (Steel Detailing Neutral Format) společnosti Intergraph. Lze tak importovat data modelu ve formě uzlů a prutů s odpovídajícími materiály a průřezy, ale bez podporových podmínek do programu RFEM 5 / RSTAB 8, a také je z programu RFEM 5 / RSTAB 8 exportovat.
18

Rozhraní na Bentley ISM (*.ism.dgn)

Pracujete s aplikacemi Bentley? Žádný problém, protože implementace rozhraní ISM v programu RFEM 5/RSTAB 8 umožňuje výměnu modelů například s ProSteel, ProConcrete. A protože dvě jsou lepší než jedna: Rozhraní funguje v obou směrech. Jádrem technologie ISM je prohlížeč ISM Viewer V8i, který můžete zdarma získat od společnosti Bentley.

Mimo jiné toto umožňuje exportovat plošné prvky, jako jsou stěny a desky nebo průřezy s proměnnými průřezy, do programů ProSteel a ProConcrete. Zvláště užitečnou přídavnou funkcí programu ISM Viewer je možnost výstupu v 3D PDF dokumentu. Vyzkoušejte sami!

19

Rozhraní programu RFEM 5 na GLASER -isb cad- (*.geo, *.fem)

Toto rozhraní řídí spolupráci s programem Glaser od isb cad: Do programu RFEM 5 tak lze importovat soubory GEO a výsledky posouzení betonových ploch exportovat jako soubory FEM. Importují se jednotlivé linie a oblouky, plochy jako desky (obvodová geometrie), těžišťové linie stěn, středy sloupů, otvory, zatížení na plochy, linie a uzly a volná obdélníková zatížení, liniová zatížení a osamělá zatížení. Exportuje se horní a dolní výztuž v bodech sítě prvků nebo bodech rastru, volitelně pouze přídavná a smyková výztuž.
20

Rozhraní programu RFEM 5 na DICAD STRAKON (*.cfe)

V oblasti výměny dat spolupracuje RFEM 5 s programem pro navrhování a posouzení STRAKON od DICAD. Importují se údaje modelu jako uzly, linie, materiály, plochy, otvory a uzlové nebo liniové podpory. Exportuje se výztuž s hraničními liniemi ploch. Každá plocha se exportuje jednotlivě.
21

Konstrukční rámové schéma CIS/2 (*.stp)

Pro datovou výměnu se v anglicky mluvících zemích často používá formát NIST CIS/2. Program RFEM 5 / RSTAB 8 kromě údajů o modelu prutových konstrukcí umožňuje importovat také informace o zatíženích, zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků.
22

Rozhraní programu RFEM 5 na CADKON (*.esf)

Formát ESF (Engineering Structural Format) umožňuje výměnu dat s programem CADKON od společnosti ABStudio. Z programu RFEM 5 lze exportovat jak rovinné plochy s konstantní tloušťkou a se stávajícími otvory, tak i použité materiály do souboru ESF.
23

Textový formát (*.000)

Do programů RFEM 5 / RSTAB 8 lze importovat textové soubory formátu *.000 (konstrukce) a *.001 (zatížení). Jedná se o formát staršího programu PLATE společnosti Dlubal Software.
24

SCIA Engineer (*.xml)

Dlubal Software pracuje ruku v ruce s jinými programy pro statické výpočty. Jedním z nich je program SCIA Engineer pro statické výpočty. Pro výměnu s programy RFEM 5/RSTAB 8 byl implementován import souborů XML. Využíváme všech možností, abychom vám mohli nabízet další a další rozhraní.

25

Rozhraní na cadwork (*.stp)

Další rozhraní v programu RFEM 5/RSTAB 8 umožňuje exportovat modely do CAD programu cadwork. Na druhé straně lze také importovat modely cadwork. Kromě geometrie modelu lze předávat také informace o průřezech, materiálech, podporách a tuhých vazbách. Přesvědčte se sami, jak je to snadné:

26

Rozhraní na SEMA

Software SEMA pro dřevěné konstrukce je oblíbený. Proto' jsme vám poskytli rozhraní pro přenos 3D konstrukcí SEMA. SEMA model můžete přenést do programu RFEM 5/RSTAB 8 ve formátu DXF nebo DSTV(STP). A to nejlepší: V druhém případě je možné přenášet nejen standardní data, jako je geometrie konstrukce, ale také informace o průřezech, materiálech, podporách a tuhých vazbách. Přesvědčte se sami:

27

Rozhraní na Advance Steel (*.smlx)

Export SMLX (Steel Markup Language) umožňuje převádět z programu RSTAB nebo RFEM do aplikace Advance Steel prutové konstrukce. Kromě geometrie modelu lze převádět příslušné průřezy, materiály i excentricity prutů.

28

Rozhraní na Hilti PROFIS Engineering Suite

Toto přímé obousměrné rozhraní umožňuje výměnu dat mezi programy RFEM 5/RSTAB 8 a Hilti PROFIS Engineering Suite.

Zatížení na podporách z programů RFEM/RSTAB se přenášejí do Hilti PROFIS Engineering Suite. Poté se provede posouzení kolíků a kotevních desek. Výsledky posouzení kolíků se neztratí. Můžete je importovat do programu RFEM/RSTAB jako komentáře.

29

Rozhraní k IDEA StatiCa

Exportovat lze pruty, průřezy (z oceli nebo betonu) a vnitřní síly z programu RFEM 5 /RSTAB 8 do IDEA StatiCa k posouzení. Data se v programu IDEA StatiCa synchronizují, pokud se model v programu RFEM/RSTAB změní.
30

Hladiny na pozadí

Pro snazší modelování konstrukcí můžete v pracovním okně programu RFEM 6 / RSTAB 9 využívat hladiny na pozadí pro grafické zadávání objektů. Hladiny se generují z importovaného DXF souboru. Přečtěte si o tom více:

31

Rozhraní na VCmaster

Pomocí tohoto rozhraní je možné přenést tiskový protokol z programu RFEM5 / RSTAB 8 do programu VCmaster (zpracování výpočtů a textů) společnosti Veit Christoph GmbH a dále ho upravovat.
32

Rozhraní pro RTF

Pokud by bylo potřeba dále upravovat výstupní protokol programu RFEM 5 / RSTAB 8 pomocí MS Office, je možné jej včetně obrázků převést do souboru RTF.
33

Přídavné moduly RS-COM (pro RSTAB 8) a RF-COM (pro RFEM 5)

Základem těchto programovatelných rozhraní je technologie COM. Co vám to přináší? Lze tak naprogramovat vlastní vstupní makra nebo postprocesorové programy. Přečtěte si o tom více zde:

34

Přídavný modul RF-LINK

Nainstalovali jste modul RF-LINK úspěšně? Pro import v programu RFEM 5 jsou dále k dispozici následující rozhraní:

  • Standard ACIS Text Format (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standard for the Exchange of Product Model Data (*.stp, *.step)
Přídavný modul RF-LINK pro RFEM 5

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Radost pracovat s programy Dlubal Software

„Chtěl bych potvrdit, že pracovat s programy Dlubal Software je skutečně radost a nemůže být příjemnější.

Také jsem velmi spokojen s rozhraním pro REVIT 2017, neboť jako vždy odpovídá velmi vysokému standardu programu a funguje bezvadně.“

Hladký přenos dat

„Přenos dat mezi cadwork a RSTAB proběhl hladce.“


Projekt: Kruhová střešní konstrukce rodinného domu, Rakousko

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Ocelové přípoje v rámové konstrukci

Přípoje

Addon Ocelové přípoje v programu RFEM umožňuje analyzovat ocelové přípoje za použití konečně-prvkového modelu.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Posuzovat lze pruty a sloupy.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Stabilita konstrukce

Doplňkové analýzy

Addon Stabilita konstrukce slouží k posouzení stability. Stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Pásový spoj, napětí

Posouzení

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 9
Pásový spoj, napětí

Posouzení

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6
Budova s podložím

Doplňkové analýzy

Addon Geotechnická analýza pro RFEM vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6
RF-STAGES

Doplňkové analýzy

Pomocí addonu Analýza fází výstavby (CSA) lze v programu RFEM zohlednit proces výstavby (prutových, plošných a objemových konstrukcí).

Cena za první licenci
1 650,00 EUR