Informační model budovy (BIM)

Video: Efektivní projektování s BIM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Radost pracovat s programy Dlubal Software

„Chtěl bych potvrdit, že pracovat s programy Dlubal Software je skutečně radost a nemůže být příjemnější.

Také jsem velmi spokojen s rozhraním pro REVIT 2017, neboť jako vždy odpovídá velmi vysokému standardu programu a funguje bezvadně.“

Bezproblémový přenos dat

„Přenos dat mezi cadwork a RSTAB proběhl bez problémů.“


Projekt: Kruhová střešní konstrukce rodinného domu

Efektivní projektování s BIM

BIM (Informační modelování budov) je moderní způsob plánování a realizace stavebních projektů. Informační modelování budov je založeno na vzájemném propojení všech účastníků projektu, kteří sdílejí jen jeden zdroj dat.

Všechna data související se stavbou jsou udržována v digitální podobě 3D modelu stavby, který je poté využíván při všech etapách projektování. Různé CAD programy a programy pro statiku tedy používají stejný model, který se mezi těmito programy přímo přenáší.

 1. Výměna dat mezi programy Autodesk Revit Structures a RFEM

  Programy společnosti Dlubal Software a BIM

  Společnost Dlubal Software usiluje o zpřístupnění projektování podle metody BIM všem svým uživatelům. Široké spektrum nejrůznějších typů rozhraní v programech RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňuje jednoduchou a pohodlnou výměnu dat s programy, které se běžně používají v oblasti stavebnictví (například CAD programy).

  Následující seznam zahrnuje výběr rozhraní, která jsou standardně integrována do programů RFEM a RSTAB.

 2. Podrobné nastavení pro import

  Všeobecné informace o importu a exportu dat

  Pro následující rozhraní a formáty výměny dat (s výjimkou MS Excel, OOo Calc a CSV) lze stanovit pravidla pro materiály a průřezy pomocí konverzních souborů definovaných uživatelem.

  Po importu dat nebo před jejich exportem můžeme spustit kontrolu správnosti. Zároveň je možné podle potřeby exportovat pouze vybrané objekty. Pro účely výměny dat lze definovat orientaci osy Z, zrcadlit souřadnice nebo je prohodit.

 3. Rozhraní na Tekla Structures

  Rozhraní na TEKLA Structures

  Výměna dat mezi programy RFEM/RSTAB a Tekla Structures je možná třemi způsoby: rozhraní stp umožňuje přenos modelů prutových konstrukcí v obou směrech prostřednictvím souborů. Dále lze přenést analytický model vytvořený a obsažený v Tekla Structures do programů RFEM/RSTAB pomocí jiného přímého rozhraní. V neposlední řadě je k dispozici také další přímé rozhraní pro výměnu a propojení fyzických modelů v obou směrech.

 4. Kompatibilita s Autodesk Revit Structure

  Integrace s Autodesk Revit Structure

  Přímé obousměrné rozhraní programů RFEM/RSTAB na Autodesk Revit Structure splňuje všechny požadavky uživatelů: Konstrukci vytvořenou v RFEMu/RSTABu lze vizualizovat v programu Revit Structure a tím připravit pro konstruktéra; stejným způsobem je možné vypočítat a dimenzovat model z Revitu v programech RFEM/RSTAB. Také následné úpravy mohou být snadno propojeny bez ohledu na to, zda se jedná o model z programu Revit Structure nebo RFEM/RSTAB.

 5. Kompatibilita s Autodesk AutoCAD

  Integrace s Autodesk AutoCAD

  Kromě výměny dat prostřednictvím DXF souborů umožňuje RFEM/RSTAB také přímou výměnu dat s programem AutoCAD společnosti Autodesk. Toto rozhraní využívá nejnovější .NET technologii. Výměnu dat lze spustit přímo v programu RFEM/RSTAB.

 6. Autodesk AutoCAD Structural Detailing

  Přenos výztuže z programu RFEM do Autodesk Structural Detailing (ASD)

  Pomocí programu AutoCAD Structural Detailing společnosti Autodesk lze automaticky přenášet výztuže. Přenos údajů o výztuži vyžaduje použití specifického formátu souborů. Přímým rozhraním na ASD nabízí RFEM tuto možnost integrovaného projektování.

 7. Deutscher Stahlbau-Verband DSTV

  Produktové rozhraní pro ocelové konstrukce (*.stp)

  Pro přenos čistě prutových konstrukcí slouží produktové rozhraní DSTV pro ocelové konstrukce. To umožňuje výměnu dat mezi programem RFEM/RSTAB a například programy "Bentley ProStructure 3D", "Tekla Structures", "Bocad", "Intergraph Frameworks", "Graitec Advance Steel", "Cadwork" a mnoha dalšími.

 8. CIS/2

  CIS/2 Structural Frame Schema (*.stp)

  Formát souborů CIS/2 agentury NIST (National Institute of Standards and Technology) se často používá pro výměnu dat v anglicky mluvících zemích. Kromě údajů o příhradových konstrukcích je možné importovat informace o zatíženích, zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a výsledků.

 9. Microsoft Excel / OpenOffice.org Calc

  Microsoft Excel / OpenOffice.org Calc

  Pro další zpracování nebo přípravu hodnot z tabulek v programu RFEM/RSTAB je k dispozici přímé rozhraní na Microsoft Excel a OpenOffice.org Calc. Tabulky z programu RFEM/RSTAB lze tímto způsobem jednotlivě nebo souhrnně exportovat přímo do tabulek Excelu nebo Calc a znovu načíst. V programech Excel nebo Calc je zároveň možné připravit vzorce pro parametrické zadání a následně je importovat do programu RFEM/RSTAB.

 10. Formát souborů DXF

  Formát souborů DXF (*.dxf)

  Formát souborů DXF je jedním z nejběžnějších formátů pro výměnu dat mezi CAD programy. Také RFEM/RSTAB umožňuje import a export tohoto typu souborů.

 11. Rozhraní IFC

  Rozhraní IFC

  Rozhraní IFC (Industry Foundation Classes) se člení do několika oblastí, takzvaných Views. Při importu a exportu dat podporují programy RFEM/RSTAB především rozhraní StructuralAnalysisView pro statiku. To umožňuje přenášet model konstrukce včetně prutových prvků, zatížení na uzly, linie a pruty, podpory, podporové podmínky, zatěžovací stavy a další. Navíc lze importovat nejdůležitější prvky z CoordinateView, kde je zastoupeno více grafických prvků. Více informací o rozhraní IFC naleznete pod následujícími odkazy.

 12. Rozhraní SDNF

  Rozhraní SDNF (*.sdnf)

  Rozhraní SDNF (Steel Detailing Neutral Format) společnosti Intergraph se používá pro výměnu dat s programy Intergraph Frameworks nebo Tekla Structures. Pro RFEM/RSTAB lze importovat a exportovat množství údajů o konstrukci, například uzly a pruty včetně odpovídajících materiálů a průřezů, avšak bez podporových podmínek.

 13. Bentley ISM

  Rozhraní na Bentley ISM (*.ism.dgn)

  Implementace rozhraní ISM v RFEM/RSTAB umožňuje výměnu údajů o modelu s programy ProSteel, ProConcrete a dalšími aplikacemi společnosti Bentley. Rozhraní funguje v obou směrech. Jádrem technologie ISM je prohlížeč ISM Viewer V8i, který Bentley poskytuje zdarma.

  Do programů ProSteel a ProConcrete lze mimo jiné exportovat plošné prvky, jako například stěny a desky, a také pruty s proměnnými průřezy. Další užitečnou funkcí prohlížeče ISM Viewer je možnost vytvářet 3D dokumenty ve formátu PDF.

 14. GLASER -isb cad-

  RFEM rozhraní na GLASER -isb cad- (*.geo, *.fem)

  Toto rozhraní umožňuje propojení s programem Glaser pomocí isb cad: Do programu RFEM lze importovat soubory GEO a exportovat z něj soubory FEM s výsledky posouzení betonových ploch. Import zahrnuje přímé linie a oblouky, plochy jako stropy (obrysové linie), osy stěn, středy sloupů, otvory, zatížení na plochy, linie a uzly, volná obdélníková, liniová a osamělá zatížení. Export zahrnuje horní a dolní výztuž v bodech sítě konečných prvků nebo v bodech rastru, podle potřeby lze samostatně exportovat přídavnou nebo smykovou výztuž.

 15. DICAD STRAKON

  RFEM rozhraní na DICAD STRAKON (*.cfe)

  RFEM podporuje v rámci výměny dat program STRAKON pro navrhování konstrukcí a výztuží od společnosti DICAD. Import zahrnuje údaje o modelu, jako například uzly, linie, materiály, plochy, otvory, uzlové a liniové podpory. Export zahrnuje výztuže včetně hraničních linií ploch. Každá plocha je přitom exportována zvlášť.

 16. Nemetschek Allplan

  RFEM rozhraní na Nemetschek Allplan (*.asf)

  Pomocí rozhraní ASF podporuje RFEM jeden z nejrozšířenějších CAD programů společnosti Nemetschek. Importovat lze údaje o modelu, jako například uzly, linie, materiály, plochy, otvory, uzlové a liniové podpory a jiné. Export zahrnuje výztuže včetně hraničních linií ploch. Každá plocha se exportuje zvlášť.

 17. ABStudio

  RFEM rozhraní na CADKON (*.esf)

  Formát souborů ESF (Engineering Structural Format) umožňuje výměnu dat s programem CADKON společnosti ABStudio. Export zahrnuje rovinné plochy s konstantní tloušťkou, případně i navržené otvory a materiály použité v programu RFEM.

 18. Scia Engineer

  Scia Engineer (*.xml), Textformat (*.000)

  Za účelem výměny dat s ostatními programy pro statické výpočty je v programech RFEM/RSTAB implementován formát souborů XML pro import dat z aplikace Scia Engineer. Kromě toho je možné importovat textové soubory formátu *.000 (konstrukce) a *.001 (zatížení). Jedná se o formát staršího programu PLATTE společnosti Dlubal Software.

 19. Cadwork

  Rozhraní na Cadwork (*.stp)

  Pomocí tohoto rozhraní je možné exportovat modely z CAD programu Cadwork a importovat je do programu RFEM/RSTAB. Kromě geometrie modelu lze převést informace o průřezech, materiálech, podporách a tuhých vazbách.

 20. Rozhraní na SEMA

  Rozhraní SEMA

  Toto rozhraní umožňuje import 3D konstrukcí, které byly vytvořeny v softwaru SEMA pro dřevěné konstrukce a spojovací prvky. Tyto modely lze převádět do programů společnosti Dlubal Software ve formátu DXF nebo DSTV (STP). Formát souboru DSTV přenáší nejen údaje o geometrii konstrukce, ale také informace o průřezech, materiálech, podporách nebo tuhých vazbách.

 21. Použití hladin na pozadí

  Hladiny na pozadí

  Při modelování konstrukcí lze v pracovních oknech programů RFEM/RSTAB využít hladiny na pozadí, které usnadňují zadávání grafických objektů.

 22. VCmaster

  Rozhraní na VCmaster

  Výstupní protokoly z programů RFEM/RSTAB je možné exportovat do softwaru VCmaster pro zpracování výpočtů a textů od firmy Veith Christoph GmbH, kde je lze dále upravovat.

 23. Rozhraní RTF

  Rozhraní RTF

  Formát souboru RTF umožňuje další úpravy výstupních protokolů v aplikaci MS Office.

 24. Programový kód ve Visual Studio

  Programovatelná rozhraní RF-COM (pro RFEM) a RS-COM (pro RSTAB)

  Přídavné moduly pro programovatelná rozhraní jsou založena na technologii COM a umožňují uživatelům vytvářet vlastní vstupní makra nebo postprocesory.

 25. Formáty pro RF-LINK

  Rozhraní RF-LINK pro RFEM

  Po úspěšné instalaci přídavného modulu RF-LINK jsou v programu RFEM k dispozici další rozhraní pro import dat:

  • Standard Acis Text Format (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standard for the Exchange of Product Model Data (*. stp, *.step)

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Celkový přehled funkcí

RFEM 5 - Celkový přehled funkcí

Stáhněte si kompletní přehled funkcí, kde jsou podrobně popsány všechny nové funkce programu RFEM 5.

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.