Informační modelování budov (BIM)

Projektování ve 3D metodou BIM

Software Dlubal pro statické výpočty je absolutně jednoduchý, pokud se jedná o rozhraní k jiným programům. Software Dlubal nekonkuruje jiným programům - naopak. Můžete jej bez problémů integrovat do procesu informačního modelování budov (BIM). Vaše práce na projektu je tak ještě efektivnější a snadněji proveditelná.

K dispozici se nabízí velké množství rozhraní. K dispozici je vždy cesta, jak vyměňovat data digitálních modelů s programy RFEM nebo RSTAB.

  • Projektování metodou BIM

Efektivní statická analýza metodou BIM

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

1

Programy společnosti Dlubal Software a BIM

Společnost Dlubal Software usiluje o zpřístupnění projektování podle metody BIM všem svým uživatelům. Široké spektrum nejrůznějších typů rozhraní v programech RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňuje jednoduchou a pohodlnou výměnu dat s programy, které se běžně používají v oblasti stavebnictví (například CAD programy).

Následující seznam zahrnuje výběr rozhraní, která jsou standardně integrována do programů RFEM a RSTAB.

2

Webové služby a API

Technologie vás posouvají dále i v každodenní práci s programem RFEM/RSTAB. Díky novým API webovým službám je možné ovládat všechny objekty obsažené v programu RFEM 6 / RSTAB 9 a vytvářet tak vlastní desktopové nebo webové aplikace. K dispozici jsou pro vás připraveny celé knihovny a řada funkcí. Můžete tak bez větší námahy provádět vlastní návrhy a vyvíjet efektivní modelování parametrických konstrukcí a optimalizačních a automatizačních procesů v programovacích jazycích Python a C #. Dlubal software vám usnadní a zpříjemní práci. Přesvědčte se sami!


3

Integrace s Autodesk Revit

Baví Vás práce s programem Autodesk Revit a chtěli byste mít k dispozici rozhraní se softwarem Dlubal? Pak je Vaše přání již splněno! Přímé obousměrné rozhraní programu RFEM 6/RSTAB 9 k programu Autodesk Revit vám usnadní: Model vytvořený v programu RFEM/RSTAB lze vizualizovat v programu Revit a připravit ho pro projektanta. V programu RFEM/RSTAB lze naopak vypočítat a posoudit model z Revitu. Synchronizovat lze také následné změny - ať už v modelu Revit nebo v modelu RFEM/RSTAB. Zní to jako sen? Prožijte to a přečtěte si více na:

4

Rozhraní na TEKLA Structures

Data mezi programy RFEM 5 / RSTAB 8 a Tekla Structures lze vyměňovat třemi způsoby: Modely konstrukcí lze pomocí rozhraní stp přenášet prostřednictvím souborů v obou směrech. Model analýzy vytvořený a provedený v programu Tekla Structures lze přes přímé rozhraní převést do programu RFEM/RSTAB. Fyzikální modely lze vyměňovat a synchronizovat v obou směrech pomocí dalšího přímého rozhraní.

5

Integrace s Autodesk AutoCAD

Kromě výměny dat přes DXF umožňuje program RFEM 5 / RSTAB 8 také přímou výměnu dat s programem AutoCAD společnosti Autodesk. Pro toto rozhraní se používá nejnovější technologie .NET. Výměnu dat lze spustit přímo v programu RFEM/RSTAB.

6

Rozhraní programu RFEM 5 na Nemetschek Allplan (*.asf)

Výztuž stanovenou v přídavném modulu RF-CONCRETE pro RFEM 5 lze pomocí souborů ASF exportovat a zobrazit v programu Allplan jako obrys výztuže a barevné obrázky výztuže.

Kromě toho nabízí společnost Allbau Software GmbH zásuvný modul Allplan2Dluba, který umožňuje generovat z modelu Allplan automaticky model z prutů a desek pro statické programy Dlubal Software.

7

Rozhraní programu RFEM 6 na Rhino & Grasshopper

Nosorožci jsou považováni za tvrdohlavé a tvrdohlavé. Rhino je jasnou výjimkou. Obousměrné rozhraní mezi programy RFEM 6 a Rhino umožňuje přenášet různé typy linií i ploch (rovinné, rotační plochy a NURBS plochy).

Také obousměrné rozhraní Grasshopper umožňuje exportovat a importovat data modelu, zatěžovací stavy a kombinace a také samotná zatížení. Místo volatility tak najdete stabilní spojení, na které se nemůžete spolehnout, ale můžete si ho naplánovat dopředu.

8

Rozhraní SAF

Software Dlubal má rozhraní také pro opensourcový software jako je SAF. Výrazně si tak usnadníte práci. Programy RFEM 6 a RSTAB 9 podporují výměnu dat ve formátu pro statické výpočty Structural Analysis Format (SAF). Programy pro statické výpočty vám nabízejí také možnosti pro import i export. SAF je založen na MS Excel. Jedná se o souborový formát, který má usnadnit výměnu modelů pro statickou analýzu mezi různými softwarovými aplikacemi. Můžeme vás ujistit: V každém případě je to určitě přínos pro každého statika.

9

Výměna dat s programem Dietrich’s (*.ifc)

Přes IFC rozhraní lze po aktivaci „CAD/BIM modelu“ importovat IFC soubory a konvertovat je na prutové a plošné prvky. Společně s firmou Dietrich’s byl import optimalizován tak, aby byly u prutových prvků automaticky přiřazeny správné průřezy a materiály.

10

Rozhraní k aplikaci SketchUp prostřednictvím nástroje 3skeng Steelwork

Nástroj 3skeng Steelwork pro aplikaci SketchUp umožňuje exportovat IFC soubory založené na pohledu "Structural Analysis View". Tento pohled obsahuje statický systém včetně kloubů a vlastností průřezů a materiálů. Pomocí funkce „Soubor“ → „Importovat“ lze IFC načíst. Podrobný popis najdeme na webové stránce SHK Engineering and Consulting GmbH & Co. KG.

11

Produktové rozhraní pro ocelové konstrukce (*.stp)

Pro přenos čistě prutových konstrukcí slouží produktové rozhraní DSTV pro ocelové konstrukce. To umožňuje výměnu dat mezi programem RFEM 5 /RSTAB 8 a například programy "Bentley ProStructure 3D", "Tekla Structures", "Bocad", "Intergraph Frameworks", "Graitec Advance Steel", "Cadwork" a mnoha dalšími.

12

Microsoft Excel

MS Excel je klasikou při dalším zpracování nebo přípravě tabulkových hodnot. V programu RFEM 6/RSTAB 9 jsme pro vás implementovali přímé propojení s Microsoft Excel. Tabulky z programu RFEM 6/RSTAB 9 tak lze jednotlivě nebo všechny najednou exportovat do tabulky v Excelu. Kromě toho lze tabulky z Excelu převést do programu RFEM 6/RSTAB 9. Neustále pracujeme na tom, abychom vám v programech RFEM/RSTAB nabízeli ještě více možností.

13

DXF formát (*.dxf)

Formát DXF již jistě znáte. S DXF máte jeden z nejběžnějších výměnných formátů v oblasti CAD. Soubory DXF lze importovat a exportovat s minimální námahou.

14

IFC rozhraní v programu RFEM 6 / RSTAB 9

Software Dlubal má mnoho různých rozhraní. Jedním z nich je rozhraní IFC (Industry Foundation Classes). Ta je rozdělena do několika oblastí, takzvaných "Pohledů". Kromě toho existují různé verze formátu IFC. Zde je třeba se podívat blíže. Pro import i export je podporována verze 4.0. Starší verze 2x3 však pouze při importu. Bez ohledu na směr výměny dat lze zpracovat pohledy StructuralAnalysisView a ReferenceView (Coordination View).

Při importu ReferenceView je možné jednotlivé IFC objekty převést na nativní prvky programu RFEM. Pomocí převodních tabulek lze také upravit popis profilů a materiálů. Export v Referenčním pohledu umožňuje zobrazit konstrukci v IFC prohlížečích a programech CAD. StructuralAnalysisView naproti tomu umožňuje přenést statický model včetně zatížení. Jak vidíte, máte k dispozici mnoho možností.

15

Napojení na ConED

ConED má obousměrné rozhraní pro program RFEM 5. Lze ho použít pro import stropních systémů, stěnových nosníků, základových desek a celých budov z ConED. Před spuštěním výpočtu lze v programu RFEM 5 provést libovolné úpravy. Výsledky výpočtu lze načíst přes rozhraní COM a importovat do programu ConED.

16

Rozhraní SDNF (*.sdnf)

Pro výměnu dat s programy Intergraph Frameworks nebo Tekla Structures je vhodné rozhraní SDNF (Steel Detailing Neutral Format) společnosti Intergraph. Lze tak importovat data modelu ve formě uzlů a prutů s odpovídajícími materiály a průřezy, ale bez podporových podmínek do programu RFEM 5 / RSTAB 8, a také je z programu RFEM 5 / RSTAB 8 exportovat.
17

Rozhraní na Bentley ISM (*.ism.dgn)

Implementace rozhraní ISM v RFEM 5 / RSTAB 8 umožňuje výměnu údajů o modelu s programy ProSteel, ProConcrete a dalšími aplikacemi společnosti Bentley. Rozhraní funguje v obou směrech. Jádrem technologie ISM je prohlížeč ISM Viewer V8i, který Bentley poskytuje zdarma.

Do programů ProSteel a ProConcrete lze mimo jiné exportovat plošné prvky, jako například stěny a desky, a také pruty s proměnnými průřezy. Další užitečnou funkcí prohlížeče ISM Viewer je možnost vytvářet 3D dokumenty ve formátu PDF.

18

Rozhraní programu RFEM 5 na GLASER -isb cad- (*.geo, *.fem)

Toto rozhraní řídí spolupráci s programem Glaser od isb cad: Do programu RFEM 5 tak lze importovat soubory GEO a výsledky posouzení betonových ploch exportovat jako soubory FEM. Importují se jednotlivé linie a oblouky, plochy jako desky (obvodová geometrie), těžišťové linie stěn, středy sloupů, otvory, zatížení na plochy, linie a uzly a volná obdélníková zatížení, liniová zatížení a osamělá zatížení. Exportuje se horní a dolní výztuž v bodech sítě prvků nebo bodech rastru, volitelně pouze přídavná a smyková výztuž.
19

Rozhraní programu RFEM 5 na DICAD STRAKON (*.cfe)

V oblasti výměny dat spolupracuje RFEM 5 s programem pro navrhování a posouzení STRAKON od DICAD. Importují se údaje modelu jako uzly, linie, materiály, plochy, otvory a uzlové nebo liniové podpory. Exportuje se výztuž s hraničními liniemi ploch. Každá plocha se exportuje jednotlivě.
20

Konstrukční rámové schéma CIS/2 (*.stp)

Pro datovou výměnu se v anglicky mluvících zemích často používá formát NIST CIS/2. Program RFEM 5 / RSTAB 8 kromě údajů o modelu prutových konstrukcí umožňuje importovat také informace o zatíženích, zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků.
21

Rozhraní programu RFEM 5 na CADKON (*.esf)

Formát ESF (Engineering Structural Format) umožňuje výměnu dat s programem CADKON od společnosti ABStudio. Z programu RFEM 5 lze exportovat jak rovinné plochy s konstantní tloušťkou a se stávajícími otvory, tak i použité materiály do souboru ESF.
22

Textový formát (*.000)

Do programů RFEM 5 / RSTAB 8 lze importovat textové soubory formátu *.000 (konstrukce) a *.001 (zatížení). Jedná se o formát staršího programu PLATE společnosti Dlubal Software.
23

SCIA Engineer (*.xml)

Pro výměnu dat s programem SCIA Engineer pro statické výpočty je v programu RFEM 5 / RSTAB 8 implementován import souborů XML.

24

Rozhraní na cadwork (*.stp)

Pomocí rozhraní v programu RFEM 5 / RSTAB 8 je možné exportovat modely do CAD programu cadwork a importovat cadwork modely. Kromě geometrie modelu lze také přenášet informace o průřezech, materiálech, podporách a tuhých spojích.

25

Rozhraní na SEMA

Toto rozhraní umožňuje import 3D konstrukcí, které byly vytvořeny v softwaru SEMA pro dřevěné konstrukce a spojovací prvky. Tyto modely lze převádět do programů RFEM 5 / RSTAB 8 ve formátu DXF nebo DSTV (STP), kde formát souboru DSTV přenáší nejen údaje o geometrii konstrukce, ale také informace o průřezech, materiálech, podporách nebo tuhých vazbách.

26

Rozhraní na Advance Steel (*.smlx)

Export SMLX (Steel Markup Language) umožňuje převádět z programu RSTAB nebo RFEM do aplikace Advance Steel prutové konstrukce. Kromě geometrie modelu lze převádět příslušné průřezy, materiály i excentricity prutů.

27

Rozhraní na Hilti PROFIS Engineering Suite

Toto přímé obousměrné rozhraní umožňuje výměnu dat mezi programy RFEM 5 / RSTAB 8 a Hilti PROFIS Engineering Suite.

Obvykle se přenášejí podporová zatížení z programu RFEM/RSTAB do programu Hilti PROFIS Engineering Suite, kde se následně posuzují kolíky a kotevní desky. Výsledky posouzení kolíků lze importovat do programu RFEM/RSTAB jako komentáře.

  • Dlubal webinář: Výměna dat mezi programy Hilti PROFIS Engineering Suite a RFEM 5 / RSTAB 8
28

Rozhraní k IDEA StatiCa

Exportovat lze pruty, průřezy (z oceli nebo betonu) a vnitřní síly z programu RFEM 5 /RSTAB 8 do IDEA StatiCa k posouzení. Data se v programu IDEA StatiCa synchronizují, pokud se model v programu RFEM/RSTAB změní.
29

Hladiny na pozadí

Pro snazší modelování se v pracovním okně programu RFEM 6/RSTAB 9 ukládají fólie na pozadí pro grafické zadávání objektů. Tyto fólie jsou generovány z importovaného souboru DXF. Přečtěte si o tom více:

30

Rozhraní na VCmaster

Pomocí tohoto rozhraní je možné přenést tiskový protokol z programu RFEM5 / RSTAB 8 do programu VCmaster (zpracování výpočtů a textů) společnosti Veit Christoph GmbH a dále ho upravovat.
31

Rozhraní pro RTF

Pokud by bylo potřeba dále upravovat výstupní protokol programu RFEM 5 / RSTAB 8 pomocí MS Office, je možné jej včetně obrázků převést do souboru RTF.
32

Přídavné moduly RS-COM (pro RSTAB 8) a RF-COM (pro RFEM 5)

Tato programovatelná rozhraní jsou založena na technologii COM. Umožňují programovat vlastní vstupní makra nebo programy pro následné zpracování.

33

Přídavný modul RF-LINK

Po úspěšné instalaci přídavného modulu RF-LINK jsou v programu RFEM 5 k dispozici následující rozhraní pro import:

  • Standard ACIS Text Format (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standard for the Exchange of Product Model Data (*.stp, *.step)

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Radost pracovat s programy Dlubal Software

„Chtěl bych potvrdit, že pracovat s programy Dlubal Software je skutečně radost a nemůže být příjemnější.

Také jsem velmi spokojen s rozhraním pro REVIT 2017, neboť jako vždy odpovídá velmi vysokému standardu programu a funguje bezvadně.“

Hladký přenos dat

„Přenos dat mezi cadwork a RSTAB proběhl hladce.“


Projekt: Kruhová střešní konstrukce rodinného domu, Rakousko

RFEM 5

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR

RSTAB 8

Hlavní program

Software pro statické posouzení prutových, rámových a příhradových konstrukcí provádějící lineární a nelineární výpočty vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR

RF-CONCRETE 5

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
1 000,00 EUR

RF-CONCRETE Columns 5

Přídavný modul

Posouzení železobetonu metodou modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)

Cena za první licenci
800,00 EUR
RFEM 5

RF-CONCRETE NL 5

Přídavný modul

Fyzikální a geometrický nelineární výpočet prutových a deskových konstrukcí ze železobetonu

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5

RF-PUNCH Pro 5

Přídavný modul

Posouzení základů a desek na protlačení s uzlovými a liniovými podporami

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5

RF-FOUNDATION Pro 5

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR

STEEL 8

Přídavný modul

Analýza napětí ocelových prutů

Cena za první licenci
850,00 EUR

RF-STEEL EC3 5

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza prostorového vzpěru podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexovou metodou

Cena za první licenci
1 100,00 EUR

RF-STEEL AISC 5

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 850,00 EUR

RF-STEEL SIA 5

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 850,00 EUR

RF-STEEL GB 5

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 850,00 EUR

RF-STEEL CSA 5

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení prutů a sad prutů na únavu podle EN 1993-1-9

Cena za první licenci
1 450,00 EUR

RF-ALUMINUM 5

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle amerických norem ADM 2010, ADM 2015 a ADM 2020

Cena za první licenci
1 850,00 EUR

RF-TIMBER Pro 5

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER AWC

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle americké normy ANSI/AWC NDS

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER CSA

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle kanadské normy CSA O86-14

Cena za první licenci
1 450,00 EUR

RF-GLASS 5

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 450,00 EUR

RF-TOWER Structure 5

Přídavný modul

Generování geometricky složitých 3D stožárových konstrukcí, jako jsou příhradové stožáry a vysílače

Cena za první licenci
2 200,00 EUR

RF-TOWER Equipment 5

Přídavný modul

Generování zařízení pro příhradové stožáry mobilních operátorů

Cena za první licenci
1 300,00 EUR

RF-TOWER Loading 5

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, námrazou a proměnným zatížením příhradových stožárů

Cena za první licenci
2 200,00 EUR

RF-TOWER Effective Lengths 5

Přídavný modul

Stanovení vzpěrných délek příhradových stožárů

Cena za první licenci
750,00 EUR

RF-TOWER Design 5

Přídavný modul

Posouzení trojúhelníkových a čtyřúhelníkových příhradových stožárů podle evropských norem

Cena za první licenci
1 850,00 EUR

RF-FRAME-JOINT Pro 5

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle Eurokódu 3 nebo DIN 18800

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých spojů se spojovacími prostředky kolíkového typu a ocelové desky podle NDS a Eurokódu 5

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
500,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Dynamická a seizmická analýza včetně časové analýzy a analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nelineární časová historie

Přídavný modul

Nelineární dynamická analýza vnějšího buzení

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-PIPING

Přídavný modul

Modelování potrubních systémů

Cena za první licenci
2 200,00 EUR
RFEM 5
RF-PIPING Design

Přídavný modul

Návrh potrubí a analýza napětí

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Přídavný modul

Form-finding membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
2 200,00 EUR
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Přídavný modul

Generování střihových vzorů pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 800,00 EUR

RF-DEFORM 5

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybů prutů a sad prutů

Cena za první licenci
300,00 EUR

RF-MOVE 5

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů pro pruty a sady prutů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
600,00 EUR
RFEM 5
RF‑MOVE Surfaces

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení pro plochy

Cena za první licenci
700,00 EUR

RF-IMP 5

Přídavný modul

Generování ekvivalentních geometrických imperfekcí a počátečních deformací konstrukce pro nelineární výpočty

Cena za první licenci
1 000,00 EUR

RF-STABILITY 5

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
1 350,00 EUR

RF-SOILIN 5

Přídavný modul

Interakce konstrukce s podložím a stanovení součinitelů pružného podloží na základě údajů o půdě

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF-INFLUENCE

Přídavný modul

Generování příčinkových čar a ploch

Cena za první licenci
750,00 EUR

RF-MAT NL 5

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 650,00 EUR

RF-STAGES 5

Přídavný modul

Zohlednění fází výstavby během stavby

Cena za první licenci
1 100,00 EUR

RF-LAMINATE 5

Přídavný modul

Analýza napětí a deformací vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RF-COM/RS-COM pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní (API) založené na technologii COM

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-LINK

Přídavný modul

Rozhraní programu RFEM pro import dat ve formátech Step, IGES a ACIS

Cena za první licenci
1 000,00 EUR