Informační modelování budov (BIM)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

1

Programy společnosti Dlubal Software a BIM

Společnost Dlubal Software usiluje o zpřístupnění projektování podle metody BIM všem svým uživatelům. Široké spektrum nejrůznějších typů rozhraní v programech RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňuje jednoduchou a pohodlnou výměnu dat s programy, které se běžně používají v oblasti stavebnictví (například CAD programy).

Následující seznam zahrnuje výběr rozhraní, která jsou standardně integrována do programů RFEM a RSTAB.

2

Rozhraní na TEKLA Structures

Výměna dat mezi programy RFEM/RSTAB a Tekla Structures je možná třemi způsoby: rozhraní stp umožňuje přenos modelů prutových konstrukcí v obou směrech prostřednictvím souborů. Dále lze přenést analytický model vytvořený a obsažený v Tekla Structures do programů RFEM/RSTAB pomocí jiného přímého rozhraní. V neposlední řadě je k dispozici také další přímé rozhraní pro výměnu a propojení fyzických modelů v obou směrech.

3

Integrace s Autodesk Revit

Přímé obousměrné rozhraní programů RFEM/RSTAB na Autodesk Revit splňuje všechny požadavky uživatelů: Konstrukci vytvořenou v programu RFEM/RSTAB lze vizualizovat v programu Revit a tím připravit pro konstruktéra; stejným způsobem je možné vypočítat a dimenzovat model z Revitu v programech RFEM/RSTAB. Také následné úpravy mohou být snadno propojeny bez ohledu na to, zda se jedná o model z programu Revit nebo RFEM/RSTAB.

4

Integrace s Autodesk AutoCAD

Kromě výměny dat prostřednictvím DXF souborů umožňuje RFEM/RSTAB také přímou výměnu dat s programem AutoCAD společnosti Autodesk. Toto rozhraní využívá nejnovější .NET technologii. Výměnu dat lze spustit přímo v programu RFEM/RSTAB.

5

Rozhraní programu RFEM na Nemetschek Allplan (*.asf)

Výztuž stanovenou v modulu RF-CONCRETE lze exportovat v souboru ASF do aplikace Allplan, kde lze zobrazit vrstevnice výztuže, respektive barevné znázornění výztuže stanovené MKP.

Kromě toho nabízí společnost Allbau Software GmbH zásuvný modul Allplan2Dlubal, který umožňuje generovat z modelu Allplan automaticky model z prutů a desek pro statické programy Dlubal Software.

6

Rozhraní programu RFEM na Rhino & Grasshopper

Obousměrné rozhraní mezi programy RFEM a Rhino umožňuje přenášet různé typy linií i ploch (roviny, rotační plochy a NURBS plochy).

Prostřednictvím přímého rozhraní Grasshopper lze převádět do programu RFEM plochy s přiřazenými vlastnostmi Materiál, Tloušťka a Typ tuhosti plochy a také pruty s vlastnostmi Materiál, Průřez a Natočení prutu.

7

Výměna dat s programem Dietrich’s (*.ifc)

Přes IFC rozhraní lze po výběru „CAD/BIM modelu“ importovat soubory IFC a převádět je na prutové a plošné prvky. Společně s firmou Dietrich’s jsme optimalizovali import, a tak lze u prutových prvků automaticky přiřadit příslušné průřezy a materiály.

8

Rozhraní k aplikaci SketchUp prostřednictvím nástroje 3skeng Steelwork

Nástroj 3skeng Steelwork pro aplikaci SketchUp umožňuje exportovat IFC soubory založené na pohledu "Structural Analysis View". Tento pohled obsahuje statický systém včetně kloubů a vlastností průřezů a materiálů. Pomocí funkce „Soubor“ → „Importovat“ lze IFC načíst. Podrobný popis najdeme na webové stránce SHK Engineering and Consulting GmbH & Co. KG.

9

Produktové rozhraní pro ocelové konstrukce (*.stp)

Pro přenos čistě prutových konstrukcí slouží produktové rozhraní DSTV pro ocelové konstrukce. To umožňuje výměnu dat mezi programem RFEM/RSTAB a například programy "Bentley ProStructure 3D", "Tekla Structures", "Bocad", "Intergraph Frameworks", "Graitec Advance Steel", "Cadwork" a mnoha dalšími.

10

Microsoft Excel

Pro další zpracování nebo přípravu hodnot z tabulek v programu RFEM/RSTAB je k dispozici přímé rozhraní na Microsoft Excel. Tabulky z programu RFEM/RSTAB lze tímto způsobem jednotlivě nebo souhrnně exportovat přímo do tabulek Excelu a znovu načíst. V programu Excel je zároveň možné připravit vzorce pro parametrické zadání a následně je importovat do programu RFEM/RSTAB.

11

Formát souborů DXF (*.dxf)

Formát souborů DXF je jedním z nejběžnějších formátů pro výměnu dat mezi CAD programy. Také RFEM/RSTAB umožňuje import a export tohoto typu souborů.

12

Rozhraní IFC

Rozhraní IFC (Industry Foundation Classes) se člení do několika oblastí, takzvaných Views. Při importu a exportu dat podporují programy RFEM/RSTAB především rozhraní StructuralAnalysisView pro statiku. To umožňuje přenášet model konstrukce včetně prutových prvků, zatížení na uzly, linie a pruty, podpory, podporové podmínky, zatěžovací stavy a další. Navíc lze importovat nejdůležitější prvky z CoordinateView, kde je zastoupeno více grafických prvků. Více informací o rozhraní IFC naleznete pod následujícími odkazy.

13

Napojení RFEMu na ConED

ConED má obousměrné rozhraní k programu RFEM. Díky tomuto rozhraní můžeme v RFEMu vypočítat stropní systémy, stěnové nosníky, podlahové desky nebo celé budovy z programu ConED. V RFEMu může uživatel před spuštěním výpočtu ještě provést případné úpravy. Výsledky výpočtu se následně načtou přes COM rozhraní z databáze a importují do programu ConED.

14

Rozhraní SDNF (*.sdnf)

Rozhraní SDNF (Steel Detailing Neutral Format) společnosti Intergraph se používá pro výměnu dat s programy Intergraph Frameworks nebo Tekla Structures. Pro RFEM/RSTAB lze importovat a exportovat množství údajů o konstrukci, například uzly a pruty včetně odpovídajících materiálů a průřezů, avšak bez podporových podmínek.

15

Rozhraní na Bentley ISM (*.ism.dgn)

Implementace rozhraní ISM v RFEM/RSTAB umožňuje výměnu údajů o modelu s programy ProSteel, ProConcrete a dalšími aplikacemi společnosti Bentley. Rozhraní funguje v obou směrech. Jádrem technologie ISM je prohlížeč ISM Viewer V8i, který Bentley poskytuje zdarma.

Do programů ProSteel a ProConcrete lze mimo jiné exportovat plošné prvky, jako například stěny a desky, a také pruty s proměnnými průřezy. Další užitečnou funkcí prohlížeče ISM Viewer je možnost vytvářet 3D dokumenty ve formátu PDF.

16

RFEM rozhraní na GLASER -isb cad- (*.geo, *.fem)

Toto rozhraní umožňuje propojení s programem Glaser pomocí isb cad: Do programu RFEM lze importovat soubory GEO a exportovat z něj soubory FEM s výsledky posouzení betonových ploch. Import zahrnuje přímé linie a oblouky, plochy jako stropy (obrysové linie), osy stěn, středy sloupů, otvory, zatížení na plochy, linie a uzly, volná obdélníková, liniová a osamělá zatížení. Export zahrnuje horní a dolní výztuž v bodech sítě konečných prvků nebo v bodech rastru, podle potřeby lze samostatně exportovat přídavnou nebo smykovou výztuž.

17

RFEM rozhraní na DICAD STRAKON (*.cfe)

RFEM podporuje v rámci výměny dat program STRAKON pro navrhování konstrukcí a výztuží od společnosti DICAD. Import zahrnuje údaje o modelu, jako například uzly, linie, materiály, plochy, otvory, uzlové a liniové podpory. Export zahrnuje výztuže včetně hraničních linií ploch. Každá plocha je přitom exportována zvlášť.

18

CIS/2 Structural Frame Schema (*.stp)

Formát souborů CIS/2 agentury NIST (National Institute of Standards and Technology) se často používá pro výměnu dat v anglicky mluvících zemích. Kromě údajů o příhradových konstrukcích je možné importovat informace o zatíženích, zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a výsledků.

19

RFEM rozhraní na CADKON (*.esf)

Formát souborů ESF (Engineering Structural Format) umožňuje výměnu dat s programem CADKON společnosti ABStudio. Export zahrnuje rovinné plochy s konstantní tloušťkou, případně i navržené otvory a materiály použité v programu RFEM.

20

Textový formát (*.000)

Do programů RFEM a RSTAB lze importovat textové soubory formátu *.000 (konstrukce) a *.001 (zatížení). Jedná se o formát staršího programu PLATE společnosti Dlubal Software.

21

SCIA Engineer (*.xml)

Pro výměnu dat se statickým programem SCIA Engineer se nabízí možnost importu souborů ve formátu XML.

22

Rozhraní na Cadwork (*.stp)

Pomocí tohoto rozhraní je možné exportovat modely z CAD programu Cadwork a importovat je do programu RFEM/RSTAB. Kromě geometrie modelu lze převést informace o průřezech, materiálech, podporách a tuhých vazbách.

23

Rozhraní SEMA

Toto rozhraní umožňuje import 3D konstrukcí, které byly vytvořeny v softwaru SEMA pro dřevěné konstrukce a spojovací prvky. Tyto modely lze převádět do programů společnosti Dlubal Software ve formátu DXF nebo DSTV (STP). Formát souboru DSTV přenáší nejen údaje o geometrii konstrukce, ale také informace o průřezech, materiálech, podporách nebo tuhých vazbách.

24

Rozhraní na Advance Steel (*.smlx)

Export SMLX (Steel Markup Language) umožňuje převádět z programu RSTAB nebo RFEM do aplikace Advance Steel prutové konstrukce. Kromě geometrie modelu lze převádět příslušné průřezy, materiály i excentricity prutů.

25

Rozhraní na Hilti PROFIS Engineering Suite

Toto přímé obousměrné rozhraní umožňuje výměnu dat mezi programy RFEM/RSTAB a Hilti PROFIS Engineering Suite.

Zpravidla se převádí podporové síly z programu RFEM/RSTAB do Hilti PROFIS Engineering Suite, kde probíhá posouzení kotev a patních desek. Výsledky posouzení kotev lze importovat do RFEM/RSTAB jako komentáře.

26

Rozhraní k IDEA StatiCa

Exportovat lze pruty, průřezy (z oceli nebo betonu) a vnitřní síly z programu RFEM/RSTAB do IDEA StatiCa k posouzení. Data se v programu IDEA StatiCa synchronizují, pokud se model v programu RFEM/RSTAB změní.
27

Hladiny na pozadí

Při modelování konstrukcí lze v pracovních oknech programů RFEM/RSTAB využít hladiny na pozadí, které usnadňují zadávání grafických objektů.

28

Rozhraní na VCmaster

Výstupní protokoly z programů RFEM/RSTAB je možné exportovat do softwaru VCmaster pro zpracování výpočtů a textů od firmy Veith Christoph GmbH, kde je lze dále upravovat.

29

Rozhraní RTF

Formát souboru RTF umožňuje další úpravy výstupních protokolů v aplikaci MS Office.

30

Programovatelná rozhraní RF-COM (pro RFEM) a RS-COM (pro RSTAB)

Přídavné moduly pro programovatelná rozhraní jsou založena na technologii COM a umožňují uživatelům vytvářet vlastní vstupní makra nebo postprocesory.

31

Rozhraní RF-LINK pro RFEM

Po úspěšné instalaci přídavného modulu RF-LINK jsou v programu RFEM k dispozici další rozhraní pro import dat:

  • Standard Acis Text Format (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standard for the Exchange of Product Model Data (*. stp, *.step)

32

Všeobecné informace o importu a exportu dat

Pro uvedená rozhraní a formáty výměny dat (s výjimkou MS Excel a CSV) lze stanovit pravidla pro materiály a průřezy pomocí konverzních souborů definovaných uživatelem.

Po importu dat nebo před jejich exportem můžeme spustit kontrolu správnosti. Zároveň je možné podle potřeby exportovat pouze vybrané objekty. Pro účely výměny dat lze definovat orientaci osy Z, zrcadlit souřadnice nebo je prohodit.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Manuály

Manuály

Radost pracovat s programy Dlubal Software

„Chtěl bych potvrdit, že pracovat s programy Dlubal Software je skutečně radost a nemůže být příjemnější.

Také jsem velmi spokojen s rozhraním pro REVIT 2017, neboť jako vždy odpovídá velmi vysokému standardu programu a funguje bezvadně.“

Hladký přenos dat

„Přenos dat mezi cadwork a RSTAB proběhl hladce.“


Projekt: Kruhová střešní konstrukce rodinného domu, Rakousko

RFEM 5
RFEM

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE NL | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM | Posouzení na protlačení jednoosých nebo lineárně podepřených ploch

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení plasticity ocelových průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-ALUMINUM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015 a ADM 2020

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER AWC

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle ANSI/AWC NDS

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER CSA

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle CSA 086-14

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-GLASS

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-TOWER Structure

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM 5
RF-TOWER Equipment

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

Cena za první licenci
990,00 USD
RFEM 5
RF-TOWER Loading

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM 5
RF-TOWER Effective Lengths

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM 5
RF-TOWER Design

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nelineární časová historie

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-PIPING

Přídavný modul

Modelování potrubních sítí

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM 5
RF-PIPING Design

Přídavný modul

Analýza napětí a posouzení potrubí

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD
RFEM 5
RF-/DEFORM (anglicky)

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RFEM 5
RF-MOVE

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM 5
RF-MOVE Surfaces

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy

Cena za první licenci
540,00 USD
RFEM 5
RF-IMP

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-SOILIN

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-INFLUENCE

Přídavný modul

Stanovení příčinkových čar a ploch

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-STAGES

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RF-LAMINATE

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RF-COM/RS-COM pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM 5
RF-LINK

Přídavný modul

Rozhraní pro import souborů ve formátech STEP, IGES, ACIS

Cena za první licenci
900,00 USD